A Society Designing Itself

A Society Designing Itself

Sweden

Jag har ​sedan hösten 2012 koordinerat ett arbete som handlat om att beskriva design och den utvecklingskraft som ligger i den förändring som hela tiden sker, både av begreppet design men även inom vilka områden design gör skillnad. I det här arbetet har vi ​träffat mängder av människor som alla har sin bild av vad som händer och vi bestämde oss för att samla en del av de här rösterna för att göra deras tankar tillgängliga för flera.​

Episodes

Specialavsnitt - Pär Höglund intervjuar Eva-Karin Anderman  

I detta avsnitt är intervjuaren en lyssnare av denna podcast, Pär Höglund, som bad att få intervjua intervjuaren från de övriga avsnitten Eva-Karin Anderman.

Vem äger begreppet design, vad kan design vara bra till och finns det etiska perspektiv? Om detta och mycket mer får vi höra i detta avsnitt.

 

Ulrika Karlsson  

Design kan vara bra metoder för att öka öppenheten i demokratiska processer. Politiken samskapar i stor utsträckning redan, men finns det vinster med att börja jobba mer systematiskt med designmetoder?

Om detta och mycket mer pratar vi om med Ulrika Karlsson, Moderat riksdagsledamot från Uppsala i detta avsnitt. 

Veronica Lindholm  

Design kan vara ett bra verktyg för att göra information lättillgänglig och att utveckla vårdens tjänster tillsammans med medskapande patienter. Politiken samskapar i stor utsträckning redan, men är politiker bra på att se de verkliga behoven?

Om detta och mycket mer pratar vi om med Veronica Lindholm, socialdemokratisk riksdagsledamot från Västerbotten i detta avsnitt. 

 

 

Anna Whicher  

Hur ser framtiden ut för designområdet i Europa? Hur kan design vara ett verktyg i policyprocesser, om detta och mycket annat talar vi med Anna Whicher, Head of Policy, PDR, Cardiff Metropolitan University.

Anna Whicher har stor erfarenhet av arbete inom policy för design och innovation. Anna jobbar bland annat med SEE Platform, Sharing Experience Europe Policy Innovation, ett nätverk bestående av 11 europeiska aktörer som arbetar med nationella och regionala beslutsfattare för att integrera design i policyarbete. Detta avsnitt är på engelska.

Daniel Forslund  

Inom vården finns förbättringspotential, men hur kan förbättringar ske om upphandlingarna detaljstyr?

Om detta och mycket mer pratar vi om med Daniel Forslund, folkpartistiskt innovationslandstingsråd i Stockholm i detta avsnitt. 

Niklas Nordström  

Politiken förväntas lösa problem, men hur vet vi att vi verkligen löser rätt problem? Kanske kan design som metod vara ett verktyg för att involvera, samskapa och driva på en utveckling där politiken verkligen är förankrad?

Om detta och mycket mer pratar vi om med Niklas Nordström, socialdemokratiskt kommunalråd i Luleå, i detta avsnitt. 

Darja Isaksson  

Darja Isaksson är grundare till Ziggy Creative Colony. Hon och jag pratar om empowerment och design som kritisk metod för förankring och utveckling – men vi hinner också med att prata lite om månresor.

Lisa Lindström  

Lisa Lindström är VD och en av grundarna till Doberman. Vi pratar om designmedvetna beslutsfattare, var de finns och varför de behövs och vilka vinster som finns med att arbeta designdrivet på olika områden i samhället. Vi hinner också prata lite om Obamacare, New York och branscher med kniven på strupen.

Stefan Moritz  

Stefan Moritz är ansvarig för tjänstedesign på företaget Veryday. I vårt samtal pratar vi om ”undercover politicians”, svensk tjänstedesign och varför Sverige är ett land som skulle kunna bli ännu bättre på att profilera sig som en stark tjänstedesignnation.

Sara Modig & Maria Björklund  

Sara Modig är founding partner på ModigMinoz AB och Maria Björklund är tjänstedesigner på Transformator AB. Tillsammans pratar vi om hur demokrati och design hänger ihop, hur design skulle kunna stärka och förändra vår demokrati samt styrkan i att faktiskt inte veta vart man är på väg.

Tomas Edman  

Tomas Edman är en av de starka drivkrafterna bakom ”Experio Lab” som startade hösten 2013 inom Landstinget i Värmland. Du får höra Tomas berätta om varför design kan göra skillnad inom hälso- och sjukvården, men också vad han som designaktör kan lära av verksamhetsutvecklare, överläkare och undersköterskor som han möter i sin vardag.

Cristian Norlin  

 

Cristian Norlin, Master Researcher, User Experience Lab, Ericsson AB berättar om hans syn på design, hur design är kopplat till innovation och vad designkunskap kan bidra med i samhället och i ett stort företag som Ericsson. Genom att använda design bidrar han till att försöka förstå hur samhället fungerar, hur människor fungerar och vilka behov och möjligheter det finns att bygga affärer och framtider utifrån detta.

0:00/0:00
Video player is in betaClose