Bedriften

Bedriften

Norway

På denne siden finner du lydbokversjoner av studieguiden som er en del av alle våre nettbaserte kurs.

Episodes

HIS 3410, Om studieguiden  

Denne podcasten gir en innføring i hvordan studieguiden er bygget opp. Lest inn av Andreas Bryn Edesberg.
Lengde: 02:27

Bedriften 0

HIS 3410, Studieenhet 1, del 1 - Introduksjon  

Studieenhet 1: Introduksjon I denne Podcasten ser vi på del 1 i studieguiden. Podcasten starter med temaet om “Hva er en bedrift” og avsluttes med “Teorien om frikonkurranse”
Lengde: 04:47

Bedriften 0

HIS 3410, Studieenhet 1, del 2 - Bedriften og Aksjeselskapet  

Studieenhet 1: Introduksjon I denne Podcasten ser vi på del 2 i studieguiden. Podcasten starter med temaet om “Sentrale temaer og begreper” og avsluttes med emnet om “Aksjeselskapet som en egen juridisk person”
Lengde: 03:33

Bedriften 0

HIS 3410, Studieenhet 1, del 3 - Bedriften og De tre industrielle revolusjoner  

Studieenhet 1: Introduksjon I denne Podcasten ser vi på del 3 i studieguiden. Podcasten starter med temaet om “Fra selvbergingsøkonomi til markedsøkonomi”  og avsluttes med emnet om “Den tredje industrielle revolusjon: Informasjonsrevolusjonen”.
Lengde: 06:00

Bedriften 0

HIS 3410, Studieenhet 2, Del 4 - Egeninteressens problem  

Studieenhet 2: Egeninteresse og marked. Bedriftens samfunnsansvar I denne Podcasten ser vi på del 4 i studieguiden. Podcasten starter med temaet om “Sentrale temaer og begreper” og avsluttes med emnet om “Bør samfunnet inndeles i moralske sfærer?”    Lengde: 05:56

Bedriften 0

HIS 3410, Studieenhet 2, Del 5 - Bedriftens samfunnsansvar CSR  

Studieenhet 2: Egeninteresse og marked. Bedriftens samfunnsansvar I denne Podcasten ser vi på del 5 i studieguiden. Og starter med temaet om “Hva er CSR” og avsluttes med ”Hvordan vil CSR utvikle seg videre?”    Lengde: 03:30

Bedriften 0

HIS 3410, Studieenhet 3, del 6 - Etiske perspektiver på bedriften  

Studieenhet 3: Etiske perspektiver på bedriften I denne Podcasten ser vi på del 6 i studieguiden. Podcasten starter med temaet om “Hva er etikk” og avsluttes med “Moralpsykologi“.
Lengde: 10:02

Bedriften 0

HIS 3410, Studieenhet 3, del 7 - Etikk og bedriften  

Studieenhet 3: Etiske perspektiver på bedriften I denne Podcasten ser vi på del 7 i studieguiden der temaet handler om “Hvorfor etikk i bedriften”. 
Lengde: 03:39

Bedriften 0

HIS 3410, Studieenhet 3, del 8 - Skrive- og refleksjonsprosessen  

Studieenhet 3: Etiske perspektiver på bedriften I denne Podcasten ser vi på del 8 i studieguiden. Podcasten starter med temaet om “Ulike faser i arbeidet” og avsluttes med  “Et rammeverk for etisk arbeid”
Lengde: 01:18

Bedriften 0

HIS 3410, Studieenhet 4, del 9 - Lederskap  

Studieenhet 4: Ledelse, eierskap og styring. Bedriften og globalisering I denne Podcasten ser vi på del 9 i studieguiden. Podcasten starter med temaet om “Sentrale temaer og begreper” og avsluttes med emnet om “Hvordan kan prinsipal–agent-problemet i bedriften løses i praksis”.
Lengde 04:40

Bedriften 0

HIS 3410, Studieenhet 4, del 10 - Eierskap  

Studieenhet 4: Ledelse, eierskap og styring. Bedriften og globalisering I denne Podcasten ser vi på del 10 i studieguiden der temaet handler om “Sentrale temaer og begreper”. Lengde: 02:24

Bedriften 0

HIS 3410, Studieenhet 4, del 11 - Bedriften og globalisering  

Studieenhet 4: Ledelse, eierskap og styring. Bedriften og globalisering I denne Podcasten ser vi på del 11 i studieguiden der temaet handler om “Sentrale temaer og begreper”. Herunder begreper om MNS med mer…
Lengde: 04:46

Bedriften 0

HIS 3410, Studieenhet 5, del 12 - Hvordan skapes og utvikles bedrifter  

Studieenhet 5: Bedrift, innovasjon og samfunn  I denne Podcasten ser vi på del 12 i studieguiden der temaet handler om “Sentrale temaer og begreper”. Herunder emnet om “Entreprenørskapets og innovasjonenes rolle i økonomien” med mer….
Lengde 02:08

Bedriften 0

HIS 3410, Studieenhet 5, del 13 - Innovasjon og samfunn  

Studieenhet 5: Bedrift, innovasjon og samfunn  I denne Podcasten ser vi på del 13 i studieguiden der temaet handler om “Sentrale temaer og begreper”. Herunder emnet om “Klynger og nettverk ” med mer….
Lengde 01:10

Bedriften 0

HIS 3410, Studieenhet 5, del 14 - Staten og bedriften  

Studieenhet 5: Bedrift, innovasjon og samfunn  I denne Podcasten ser vi på del 14 i studieguiden. Podcasten starter med temaet om “Statens rolle som regulator og lovgiver  ” og avsluttes emnet om “Statens rolle som velferdsgarantist og organisator av lønnsdannelsen”.
Lengde: 05:18

Bedriften 0

0:00/0:00
Video player is in betaClose