Betel, Runemo

Betel, Runemo

Finland

Undervisning från Betel, Runemo via Söndaghelaveckan

Episodes

Guds Ord räcker - Anders Gerdmar - Betel, Runemo  

Ander Gerdmar undervisar om temat "Guds Ord räcker" vilket också är titeln på hans bok som belyser olikheterna mellan katolsk och protestantisk kristendom.

Betydelsen av Gudsupplevelser - Curt Johansson - Betel, Runemo  

Curt predikar om Gudsupplevelser och hur viktiga de för det kristna livet.

Välsignad - inte förbannad - Tord Renkel - Betel, Runemo  

Tord predikar utifrån Galaterbrevet 3 om att förbannelsen är bruten och hur vi är friköpta till välsignelse.

Mission - Susanne Renkel - Betel, Runemo  

Susanne predikar om mission. John 3:16 är grunden för mission - Gud älskade världen så mycket att Han sände sin Son och än idag sänder Han ut människor för att berätta om Hans kärlek.

Gud får alltid det sista ordet - Carl-Gustaf Severin - Betel, Runemo  

Carl-Gustaf Severin predikar på påskdagen under påskkonferensen. Ibland kan vi fråga oss "Ska det sluta så här?" när vi möter olika saker men Gud får alltid det sista ordet.

Psalm 91 - du behöver inte frukta - Carl-Gustaf Severin - Betel, Runemo  

Carl-Gustaf Severin predikar på påskdagen under påskkonferensen utifrån Psalm 91. Fruktan är nåt alla kämpar med på olika sätt men psalm 91 ger oss flera löften - du behöver inte frukta.

Det judiska folket - Stanley Sjöberg - Betel, Runemo  

Stanley Sjöberg predikar på långfredagen under påskkonferensen om vad det judiska folket fått utstå historiskt och vad som sker i nutid.

Vem är Jesus? - Stanley Sjöberg - Betel, Runemo  

Stanley Sjöberg predikar på långfredagen under påskkonferensen om uppfattningen om Jesus. Vem är han? Vad betyder döden på korset? Han berättar också om de som får sätta livet till för sin tro i mellanöstern.

Guds dyrbara gåva - Curt Johansson - Betel, Runemo  

Curt talar om den dyrbara gåva som Gud har gett oss, och hur viktigt det är att dela den med andra behövande människor.

Älskad av Gud - Tord Renkel - Betel, Runemo  

Tord talar om Guds oändliga kärlek till oss! Du ÄR älskad av Gud!

Att vandra i Anden - Samuel Liljeblom - Betel, Runemo  

Samuel predikar om hur vi kan vandra i Anden och det betyder för oss.

Vi - Guds familj - Henrik o Maria Herza - Betel, Runemo  

En dialogpredikan. Henrik och Maria predikar om Guds familj och vad vi tror om Gud utifrån liknelsen om den förlorade sonen.

Silverbägaren funnen i Benjamins säck - David Duveskog - Betel, Runemo  

David predikar om Josef och hans bröder - hur allt samverkar till det bästa för den som älskar Gud.

Uppenbarelsen om vem Gud är  - Samuel Liljeblom - Betel, Runemo  

Samuel predikar om hur Gud är så mycket större än vi kan förstå och vikten av att växa till i kunskapen om Gud.

Jesus - vår överstepräst - Susanne Renkel - Betel, Runemo  

Vad är en överstepräst? Varför behöver vi en? Susanne predikar om Jesus som vår överstepräst.

Se Guds Lamm som tar bort världens synd - Göran Duveskog - Betel, Runemo  

Göran predikar utifrån storyn om påskalammet israeliterna åt vid uttåget från Egypten för att visa på Guds Lamm som tar bort världens synd.

Ett bättre förbund - Tord Renkel - Betel, Runemo  

Tord predikar om blodsförbundet in kontext med nattvarden och lyfter exempel från både gamla och nya testamentet.

Vatten - Samuel Liljeblom - Betel, Runemo  

Samuel predikar om vatten utifrån storyn om när Jesus möter den samariska kvinnan vid brunnen.

Din bön är hörd från första dagen - David Duveskog - Betel, Runemo  

David ger en 3 punktspredikan utifrån Daniels bok 10:9

Betydelsen av Guds härlighet - Curt Johansson - Betel, Runemo  

Curt predikar inför det nya året om Guds närvaro och Guds härlighet.

0:00/0:00
Video player is in betaClose