Betel, Runemo

Betel, Runemo

Finland

Undervisning från Betel, Runemo via Söndaghelaveckan

Episodes

Bevara enkelheten i Kristus - Curt Johansson - Betel, Runemo  

Curt predikar om att bevara enkelheten i Kristus. Det finns många olika strömningar i vår tid, många olika ideologier och uppfattningar som vill trycka på. I allt detta är det viktigt att bevara enkelheten i Kristus.

En plats för många i tjänst för Gud - Tord Renkel - Betel, Runemo  

Tord predikar om församlingens vision - en plats för många i tjänst för Gud.

Växa i uppenbarelse - Samuel Liljeblom - Betel, Runemo  

Samuel predikar om att växa i uppenbarelse bland annat utifrån Elisas liv.

Märkt av korset - Stefan Salomonsson - Betel, Runemo  

Stefan Salmonsson predikar under Påskkonferensen om Jesu sår. Vad bär Jesus med sej från korset - sina sår. Vi är alla märkta av livet, men är vi märkt av korset.

Lär känna uppståndelsekraften - Susanne Renkel - Betel, Runemo  

Susanne predikar under Påskkonferensen om uppståndelsekraften. Vi kan uppleva Guds uppståndelsekraft flöda igenom våra liv. Lär du känna uppståndelsekraften kan du leva ett övernaturligt liv.

Du är inte vad du går igenom - Stefan Salomonsson - Betel, Runemo  

Stefan Salmonsson predikar under Påskkonferensen om din identitet. Han utgår från kvinnan med blodgång och visar hur vi kan identifiera oss med saker som finns i våra liv men också hur Gud kan förvandla och upprätta.

Tro - Hans Augustsson - Betel, Runemo  

Hans Augustsson predikar under Påskkonferensen om tro. Det finns mycket som är oss givet genom Jesus som inte är synligt för oss men som fortfarande är ett faktum. Där kommer tro in i bilden.

Tacksamhet - Hans Augustsson - Betel, Runemo  

Hans Augustsson predikar under Påskkonferensen om tacksamhet. Vi har mycket att vara tacksam för. En attityd av tacksamhet är bra för både ande, kropp och själ och hjälper dej övervinna dina omständigheter.

Att förvandlas - Curt Johansson - Betel, Runemo  

Curt Johansson predikar om förvandling. Det är ofta svårt att att bättre på sej själv, att försöka bli bättre i mänsklig kraft. Vårt hopp är att gå till Gud och låt oss förvandlas av Honom.

Det finns så mycket mer - Tord Renkel - Betel, Runemo  

Tord predikar om att Gud är en god gud som vill ge allt till sina barn. Det finns så mycket mer för dej! Gud vill bara överösa dej med allt du behöver.

Antisemitismen i Sverige - Ulf Cahn - Betel, Runemo  

Ulf Cahn berättar om hur han som jude upplever hur antisemitismen vinner mark i Sverige.

Antisemitismen i Sverige - Lukas Berggren - Betel, Runemo  

Lukas Berggren (chefredaktör Världen idag) berättar om hur han upplever antisemitismen tilltar i Sverige.

Regera i liv - Samuel Liljeblom - Betel, Runemo  

Samuel predikar om att vi ska regera i liv, detta gör vi genom att ta emot Guds nåd. Vi kan regera på alla plan i livet, låta gudslivet genomsyra varje del.

Andens och själens frälsning - Tord Renkel - Betel, Runemo  

Tord talar om andens och själens frälsning, om nåd och helgelse. Vad menas när det står "att utan helgelse kan ingen se Gud" och hur fungerar det med att det står att "Han har gjort oss fullkomliga"?

Betydelsen av den Helige Andes eld - Curt Johansson - Betel, Runemo  

Curt predikar om den Helige Andes eld och hur viktigt det är att den brinner i våra hjärta.

Vändpunkten - Göran Duveskog - Betel, Runemo  

Göran predikar om "Vändpunkten" utifrån Domarboken 6 och Hesekiel 37.

Ge inte upp - David Duveskog - Betel, Runemo  

David Duveskog håller en kortare predikan vid församlingens årsmöte utifrån 2 Korintierbrevet 4 om att inte ge upp.

Att tolka andliga skeenden - Linda Bergling - Betel, Runemo  

Linda Bergling predikar under en helg med NNVK (se nnvk.se) om hur sättet vi tolkar andliga skeenden får konsekvenser vi våra liv. Allt som sker kommer inte från Gud men i alla situationer kan vi vända våra bekymmer till önskningar och tacksägelse utifrån Guds löften.

Konfrontation - Linda Bergling - Betel, Runemo  

Linda Bergling predikar under en helg med NNVK (se nnvk.se) om konfrontationen mellan ljus och mörker.

En annan ande - Hans Augustsson - Betel, Runemo  

Hans Augustsson predikar under en helg med NNVK (se nnvk.se) utifrån berättelsen om de 12 spejarna. Kabel och Josua hade "en annan ande" än de 10 spejarna som gav en negativ rapport. Vi behöver också "en annan ande" i svensk kristenhet.

0:00/0:00
Video player is in betaClose