bibelnerden.no

bibelnerden.no

Norway

Dette er mer en podcast-feed enn en blogg, men innimellom kan det hende det kommer et innlegg.

Episodes

Johannes’ åpenbaring på 4 minutter  

Dette er ingen lett bok å forstå, og det finnes ulike tolkninger av den i dag. Noen mener det meste er framtid, andre at det meste skjedde allerede i det første århundre, og andre igjen at det har skjedd utover i kirkens historie. Allerede på 200-tallet sa flere kirkeledere at de ikke forstod denne boka. […]

3 Johannes på ett minutt  

Som i 2 Johannes introduseres forfatteren som “den eldste”, men det er også i 3 Johannes nok likheter med de andre skriftene av Johannes til å anta at han skrev dette brevet også. Den historiske bakgrunnen er den samme som for 2 Johannes, men dette brevet er skrevet til Gajus for å oppmuntre ham til […]

2 Johannes på ett minutt  

2 JOHANNES: IKKE HJELP VRANGLÆRERE Forfatteren nevner ikke navnet sitt, men 2 Johannes har nok av likheter med 1 Johannes og Johannesevangeliet til at Johannes også trolig skrev dette brevet slik tradisjonen sier. Mottagerne av brevet kalles “den utvalgte frue og hennes barn” (v. 1). Det er vanlig å tolke dette som en menighet med […]

1 Joh på 2 min  

1 JOHANNES: BLI I JESUS SÅ HAR DU EVIG LIV Forfatteren sier ikke hvem han er, men både kirkefedre og skrivestil peker i retning av apostelen Johannes. Bakgrunnen for brevet ser ut til å være en menighetssplittelse, hvor noen som har gått ut av menigheten (2,19) nå fornekter at Jesus er Messias (2,22-23), skaper forvirring […]

Johannes på 3 minutter  

Johannesevangeliet er skrevet senere enn de tre andre evangeliene og er annerledes på mange måter. Johannes strukturerer historien rundt 7 høytider, og han velger ut 7 tegn og 7 “Jeg er”-utsagn for å beskrive hvem Jesus er. Skriftlig versjon på nettsida, ikon fra overviewbible.com, jingle fra Starbreather Production.

Judas’ brev på ett minutt  

De falske lærerne i 2 Peter har nå kommet, og de misbruker nåden og fornekter Jesus. Judas oppfordrer leserne sine til å kjempe for troen. Skriftlig versjon på nettsida, ikon fra overviewbible.com, jingle fra Starbreather Production.

2 Pet på 2 min  

Peter skriver for å advare mot falske lærere og for å oppmuntre til å leve hellige liv inntil Jesus kommer igjen. Skriftlig versjon på nettsida, ikon fra overviewbible.com, jingle fra Starbreather Production.

2 Tim på 2 min  

Dette er Paulus sitt siste brev, og han gir her stafettpinnen videre til Timoteus. Skriftlig versjon på nettsida, ikon fra overviewbible.com, jingle fra Starbreather Production.

Hebreerne (del 4): Kap 10-13  

Siste del fortsetter fra 10,19 og inneholder den andre advarselen mot frafall, litt om tro i kap 11, de siste oppfordringene i kap 12-13, og til slutt noen punkter til anvendelse. Ikon fra overviewbible.com, jingle fra Starbreather Production.

Hebreerne (del 3): Kap 7-10  

Argumentet går videre med at Jesus er større enn Abraham, øverstepresten og ofringene i den gamle pakt. Og var Melkisedek en vanlig historisk person eller en Kristusåpenbaring? Ikon fra overviewbible.com, jingle fra Starbreather Production.

Hebreerne (del 2): Kap 1-6  

I disse kapitlene viser forfatteren at Jesus er større enn profetene i GT, større enn englene, større enn Moses og større enn “hvilen” ved å komme inn i landet. Han kommer også med sin første alvorlige advarsel mot frafall. Ikon fra overviewbible.com, jingle fra Starbreather Production.

Hebreerne (del 1): Innledende spørsmål  

Hvem kan forfatteren ha vært? Hvem skrev han til? Hva var hensikten? Når ble det skrevet? Presentasjonen finner du på nettsida. Ikon fra overviewbible.com, jingle fra Starbreather Production.

Hebreerne på 5 minutter  

Forfatteren av Hebreerbrevet ville fått mye heder og ære for dette brevet, om vi hadde visst hvem han var. Her trekkes det viktige linjer fra GT til NT for å vise hvordan Jesus er større enn den gamle pakt på alle måter. Dette kan han ha gjort for å forhindre at leserne gikk tilbake til […]

1 Peter på 2 minutter  

Peter oppmuntrer sine lesere til å drive “hverdagsevangelisering” ved å leve rett i en fiendtlig innstilt verden. Skriftlig versjon på nettsida, ikon fra overviewbible.com, jingle fra Starbreather Production.

Markus på 3 minutter  

Markusevangeliet er blitt kalt et sammendrag av Peters forkynnelse om Jesus, og tradisjonen sier at det ble skrevet for å oppmuntre hedningekristne i Roma som ble forfulgt av keiser Nero etter at Roma brant i år 64 e.Kr. En kort gjennomgang av evangeliet finnes som tidligere episoder og på nettsida. Skriftlig versjon på nettsida, ikon […]

Titus på 3 minutter  

Titus ble sendt til Korint for å ordne opp i problemene der, og nå har Paulus latt ham bli igjen på Kreta for å “ordne det som fremdeles var ugjort”. I tillegg skulle han innsette eldste i hver by der. En gjennomgang av brevet finnes som tidligere episoder. Skriftlig versjon på nettsida, ikon fra overviewbible.com, jingle […]

1 Tim på 3 minutter  

Paulus har satt igjen Timoteus i Efesus for å stoppe vranglærere. Han gir også retningslinjer for utnevning av menighetsledere. Skriftlig versjon på nettsida. En gjennomgang av kap 1-2 finnes som tidligere episoder. Jingle fra Starbreather Production.

Efeserne på 5 minutter  

De kristne i Efesus var redde for åndeverdenen, og Paulus minner dem derfor om Jesu posisjon i universet og hva Gud har gjort for dem i Jesus. Skriftlig versjon: http://bibelnerden.no/onewebmedia/Intro_Ef.pdf Studiehefte på Efeserne: http://www.nkss.no/produkt/se-tenk-lev. Ikon fra overviewbible.com, jingle fra Starbreather Production.

Filemon på 3 minutter  

Er alle egentlig like i Kristus? Til og med en rømt slave som etter loven fortjente dødsstraff? I dette lille brevet står faktisk hele evangeliet på spill: Fungerer det i praksis? Skriftlig versjon på nettsida. Der finner du også en gjennomgang av brevet som tidligere podcaster. Ikon fra overviewbible.com, jingle fra Starbreather Production.

Kolosserne på 2 minutter  

Kolosserne hadde blandet troen sin med jødedom, hedenske mysteriekulter og filosofi. Paulus sier at Jesus er alt de trenger. Du finner en pdf med en gjennomgang av brevet og en skriftlig versjon av denne introen på nettsida. Ikon fra overviewbible.com, jingle fra Starbreather Production.

0:00/0:00
Video player is in betaClose