BOBcast

BOBcast

Norway

Velkommen til BOBcast! Her kan du høre podcast fra Bergen Offentlige Bibliotek. Vi legger ut opptak fra noen av arrangementene i vårt rikholdige program.

Episodes

#55: HP Gundersen om musikken og livet  

Musikeren og produsenten HP Gundersen er mannen som oppdaget Sondre Lerche, han har siden 70-tallet har spilt på og gitt ut en rekke kvalitetsutgivelser, og har produsert alt fra Real Ones og Ole Paus, til Madrugada, Tomine Nikkoline og Sissy Wish. Nå har han nylig, i en alder av 63 år, blitt nominert til Edvardprisen, og i denne podcasten snakker han om musikken, livet og boka han jobber med. Intervjuer er Olav Østrem, redaktør i Klassekampens ukentlige musikkbilag, Musikkmagasinet.

BOBcast 0

#54: Den gode samtalen med Ulrikke Falch  

Den Gode Samtalen snur capsen bak fram og ønsker Ulrikke Falch hjertelig velkommen rundt det uergonomiske rundbordet på biblioteket. Det blir blant annet snakk om Friår - både Ulrikkes podcast og kunsten å fylle dagene - korrekt steaming av melk, og skuespillerier i en VISS TV-serie kalt Skam. Den Gode Samtalen er en hybrid mellom et liveshow og en podcast, og gjøres i samarbeid med Bergen Offentlige Bibliotek.

BOBcast 0

#53: Litterær lunsj med Kajsa Ekis Ekman  

Kajsa Ekis Ekman (f. 1980) er en av Sveriges mest toneangivende politiske skribenter. Hennes bøker har blitt oversatt til flere språk, hun foreleser verden over om kapitalisme, kriseteori og trafficking, hun er lederskribent på Dagens ETC og journalist. I 2015 ble Ekmans samlede tekster gitt ut i boken "Texter 1998-2015", og det er denne boken Ekis Ekman vil snakker om i litterær lunsj, Skandinavia-spesial.

BOBcast 0

#52: Lort-Sverige. Samtale med Sandvik og Lollike.  

Hver gang den danske dramatikeren Christian Lollike møter journalist og grunnlegger av Broen.xyz, Hilde Sandvik, diskuterer de Sverige: For hva er det med dette landet vi ser på med en skrekkblandet fryd? Humanismens høyborg og tankepoliti, et modernitetens fyrtårn i verden – og Lort-Sverige på en gang. Hva om trollene fremdeles lever i de svenske skoger? Eller hva om svenskene har hatt rett hele tiden? I denne podcasten kan du høre en samtale de to hadde under Skandinaviafest, hvor biblioteket i fire dager satte fokus på kultur og politikk i Skandinavia.

BOBcast 0

#51: Å kaste eller ikke kaste. Er det spørsmålet?  

Kritiker i Morgenbladet, Bernhard Ellefsen, kickstartet tidligere i år en lengre debatt om den forholdsvis nye biblioteksloven. Å kaste eller ikke kaste bøker var spørsmålet som sto sentralt, men hvordan og hvem skal vurdere hva som skal kasseres? Er det en myte eller sannhet at det kasseres for mye bøker? Kritikerne hevder at såkalt "eventifisering" av bibliotekene står i veien for boka og leseren, men er dette virkelig sant? Og er det nedlatende begrepet "eventisering" i det hele tatt riktig begrep på det som skjer på bibliotekene nå når vi ser at brukerne trenger de nye tjenestene som tilbys? På den andre siden: Er det egentlig riktig å trimme boksamlingene for å få mer plass til folk som vil henge ut og bruke biblioteket som møteplass? Kritiker Bernhard Ellefsen møter biblioteksjef i Bergen, Leikny Haga Indergaard og danske Pernille Drost, visedirektør ved Det Kongelige Bibliotek, til brennheit bibliotekdebatt. Ordstyrer: Knut Melvær.

BOBcast 0

#50: Skandinaviafest - Emma Holten  

I Danmark har ordet feminist i mange år været tabu. Ingen politikere og kun svært få offentlige personer har kalt seg feminist. Men nå begynner det at endre seg. Hva er det som har skjedd, og hvilken rolle spiller feministiske medier i denne endringen? Emma Holten er feministisk aktivist og redaktør på Magasinet Friktion. Hun ble internasjonalt kjent med prosjektet SAMTYKKE i 2014, der satte fokus på ofre og strukturen omkring kjønnet vold på nettet etter hun selv ble utsatt for hevnporno. Foredraget er en del av vår Skandinaviafest, der biblioteket inviterer til fire dager med fullt fokus på Skandinavia.

BOBcast 0

#49: Den gode samtalen med Åsa Linderborg  

Marie Amdam og Sondre Thorbjørnsen har storfint besøk fra Sverige i «Den gode samtalen». Selveste Åsa Linderborg er gjest! Hun er kulturredaktør i Aftonbladet, historiker, forfatter og kulturskribent. Vi snakker om politikk, feminisme, litteratur, og ikke minst - LIVET!

BOBcast 0

#48: Til kamp mot kulturmannen?  

Ubrukelig skjellsord eller viktig maktkritikk? Alle er enige om at kulturmannen finnes. Men ingen vil vedkjenne seg å være ham, skrev Morgenbladet i starten av året. Sosiolog og komiker Harald Eia hadde derimot noen måneder før i en tekst på NRK Ytring kommet med en innrømmelse der han hevdet at “Sannheten er at det menn gjør interesserer oss mer enn det kvinner gjør. Ros fra damer er rubler. Mennenes anerkjennelse: dollar” og fikk mye anerkjennelse for å beskrive fenomenet, men også kritikk for å ikke komme med forslag til hvordan dette kunne endres. Den svenske professoren, feministen og forfatteren Ebba Witt-Brattström har skrevet mye om kulturmannen og hevder at dette ikke er en privat kamp, men en høyst nødvendig og intellektuell kamp for å løfte kvinners marginaliserte arbeid. Harald Eia og Ebba Witt-Brattstöm møtes til samtale. Er kulturmannen et problem? Hva kan gjøres med han? Finnes kulturkvinnen? Og hva kan kulturmannen si oss om vår samtid? Ordstyrer er kritiker og journalist Silje Stavrum. Arrangementet var en del av vår Skandinavia-fest, der biblioteket inviterte til fire dager med fullt fokus på Skandinavia.

BOBcast 0

#47: Skandinavisk innvandrerlitteratur  

Yahya Hassan ble i 2013 utgangspunktet for en litterær og politisk mediestorm, da hans debutdiktsamling Yahya Hassan ble solgt i mer enn 100.000 eksemplarer. På rekordtid ble han en omsvermet person i den danske offentligheten, og både venstre- og høyrefløyen forsøkte å ta hans kritikk av innvandrermiljøene til inntekt for deres egne synspunkter. Men hvordan skal vi forstå Yahya Hassans vei gjennom dansk politikk, når boken mest av alt handlet om en ung manns kamp for at være seg selv og et oppgjør med alt det han kjente? Danske Christian Johannes Idskov er redaktør av Salon 55. Han er også tilkoblet Politiken som kritiker og skribent, og holder her foredrag om Yahya Hassan. Arrangementet ble til i samarbeid med tidsskriftet Vagant, og fant sted under bibliotekets Skandinavia-fest.

BOBcast 0

#46: Hva er verdens tristeste sang?  

Etter lang tids systematiske undersøkelser har kulturjournalist i Dagsavisen, Bernt Erik Pedersen, funnet svaret: "I Am The Cosmos" av Chris Bell, eks-Big Star, er verdens tristeste sang. Så hvorfor er denne sangen så universelt sørgelig? Og hvorfor måtte Scarlett Johansson komme og ødelegge den? Hør den uendelig triste historien om Chris Bell, og noen tanker om hva som gjør en trist sang trist. Etter et innledende foredrag av Bernt Erik Pedersen, kan du høre Pedersen og musikkanmelder i Morgenbladet Ingrid Ovedie Volden i en samtale ledet av Anette Basso.

BOBcast 0

#45: Hitlers rus - Folk og fører på dop  

Det er ikke lenger en hemmelighet at narkotika spilte en betydelig rolle under andre verdenskrig. Med boken «Hitlers rus» undersøker den tyske journalisten og forfatteren Norman Ohler narkotikabruken og -misbruken i Det tredje riket. Boken er den første omfattende studien av temaet. Her snakker Ohler om narkotika i Det tredje riket med litteraturviteren og oversetteren Espen Ingebrigtsen. Samtalen foregår på engelsk.

BOBcast 0

#44: Til kjernen av verdenslitteraturen - Frankrike  

"Det handler om frihet: Fransk litteraturhistorie på 60 minutter." I vår serie om verdenslitteratur har vi presentert land eller landområder som har en særlig autoritet i det litterære landskapet. Vi avslutter med Frankrike, landet som i flere hundreår har vært et kraftsentrum for litterær virksomhet. Og i motsetning til de andre områdene vi har tatt for oss, Russland og Latin-Amerika, synes den franske litterære gullalderen å være en tilstand snarere enn en avgrenset epoke. Per Buvik (f. 1945) er dr. philos. og professor emeritus, tilknyttet institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier ved UiB.

BOBcast 0

#43: Til kjernen av verdenslitteraturen - Latin-Amerika  

60-tallet markerte en endring både av det politiske og det litterære landskapet i Latin-Amerika. Mens den cubanske revolusjonen fra 1959 skapte nytt håp for venstreradikale på begge sider av Atlanterhavet, opplevde man samtidig en litterær boom som ga latinamerikansk litteratur en posisjon den aldri før hadde hatt, knyttet til navn som Gabriel García Márquez, Julio Cortázar, Carlos Fuentes og Mario Vargas Llosa. I dette foredraget skal vi høre at det ikke var et tilfeldig sammenfall, og at den cubanske revolusjonen var utslagsgivende for at man overhodet begynte å snakke om en litterær gullalder. Vi skal dessuten utforske boom-fenomenet ytterligere: Hva gikk boomen ut på, hvilke forfattere knyttes til den og hvilken status og relevans har den i dag, 50 år etter? Hans Jacob Ohldieck er førsteamanuensis ved UiB, og har skrevet sin doktoravhandling om latinamerikansk litteratur. Han presenterer her den latinamerikanske boomen og viser hvordan den ble påvirket av politiske forhold i samtiden.

BOBcast 0

#42: Til kjernen av verdenslitteraturen - Russland  

Den russiske litteraturen har en særegen plass i verdenslitteraturen, og navn som Dostojevskij, Tolstoj og Tsjekhov er obligatoriske innen enhver kanondiskusjon. Men hvordan har denne rollen forandret seg gjennom historien, og hva slags status har russisk litteratur i dag? Professor i russisk, Ingunn Lunde, vil snakke om de kjente klassikerne, og trekke linjer fram mot dagens litteratur.

BOBcast 0

#40: Arild Linneberg - Law and Humanities  

Den såkalte «Bergensskolen for lov og rett og litteratur», bestående av litteraturviterne Johan Dragvoll, Bjørn Ekeland og Arild Linneberg, har siden slutten av 1990-tallet utviklet en norsk versjon kalt humanistisk rettsforskning. Blant annet har de forsket på justismord. Det dreier som om kulturen i retten og retten i kulturen: om rettskultur. Professor Arild Linneberg presenterer dette fagfeltet, og forteller hvorfor det ikke har fått feste i Norge.

BOBcast 0

#39: Madame Nielsen og Invasjonen  

I 2015 foretok den danske forfatteren Madame Nielsen en dannelsesvandring i flyktningstrømmen opp igjennom Europa: fra Hellas over samtlige syv grenser til Danmark. På grunnlag av denne reisen skrev hun dannelsesromanen Invasjonen. Her kan du høre Madame Nielsen lese fra boken og fortelle om vandringen på Bergen Offentlige Bibliotek.

BOBcast 0

#38: Krigskommunistene og motstandsbevegelsen  

Professor Torgrim Titlestad holder foredrag om Peder Furubotn, krigskommunistene, og fremveksten av motstandsbevegelsen i Norge i 1940-41. Titlestad var en av de første vestlige historikerne som fikk tilgang til de hemmelige Stalin-arkivene i Moskva tidlig på 1990-tallet, og har skrevet flere bøker om motstandskampen i Norge under krigen. Han har særlig belyst krigskommunistenes innsats og ettermæle, et emne som senest i fjor vekket stor debatt.

BOBcast 0

#37: Den Gode Samtalen - Bra Damer  

Guri Solberg, som er aktuell med podkasten "Bra Damer", møter litteraturviter og kjønnsforsker Kari Jegerstedt. De diskuterer betydningen av flere medieplattformer, og om disse gir større muligheter for kvinner til å slippe til. Eller blir det bare nye kamper om å bli hørt? Kvinnerollen, kroppspress, og medienes utfordringer er tema for denne gode samtalen. Programledere: Sondre Thorbjørnsen og Marie Amdam.

BOBcast 0

#36: Mediedebatt: Hva nå, Bergen?  

Det er dramatiske tider for mediebransjen. Årsverk kuttes, lokalkontor forsvinner og opplag synker, mens profittmarginene hos eierne fortsatt er høye. Hva får endringene i mediebransjen å si for kvalitetsjournalistikken, kritikken og den offentlige samtale? Og hvem skal utfordre hovedstadsdominansen i mediene? Redaktørene Hilde Sandvik, Øyulf Hjertenes, Bjørgulv Braanen og Anders Nyland møtes til debatt. Ordstyrer: Maria Dyrhol Sandvik, arrangementsansvarlig i Klassekampen.

BOBcast 0

#35: Den Gode Samtalen - Great News  

På kort tid har bandet Great News rukket å bli en av de heiteste potetene i Bergens musikkjungel, med bejublede konserter og fire smørlåtende singler. Men hvem er de EGENTLIG? Vi tar Den Gode Samtalen om veien mot stjernene, rockemyter, rare capser og feit musikk. Programledere er Marie Amdam og Sondre Thorbjørnsen.

BOBcast 0

0:00/0:00
Video player is in betaClose