CfL podcast

CfL podcast

Denmark

Podcast henvendt til danske topledere

Episodes

CfL - Ledelsesdilemma om daglig ledelse  

To danske topledere debatterer dette dilemma: Du er leder for en stor organisation. Der er mange medarbejdere, og der er mange forskellige sites, hvor disse medarbejdere befinder sig. Du har arbejdet meget med at synliggøre din ledelse og din virksomheds værdier. Alligevel får du konstant tilbagemeldinger fra din ledergruppe om, at det er et problem, at du ikke er mere tilstede. Nu står du over for at gennemføre en større omstrukturering af virksomheden, og du kan allerede høre ramaskriget og kravet om din fysiske tilstedeværelse overalt i virksomheden. Hvad gør du?

CfL - Ledelsesdilemma om vækst  

Vækst. Ordet bliver nævnt på hvert eneste bestyrelses- og direktionsmøde du går til. For hvor bliver den af? I har gjort alt det rigtige… Du tænker, det måske er på tide at kigge indad – og måske kigge efter, om der er nogle interne barrierer, der hindrer jeres fremgang. Men når du lufter den idé for din ledergruppe, vækker den ikke begejstring. Den generelle holdning er, at det stadig er efterdønninger fra finanskrisen, og I blot skal give tingene mere tid, så skal den økonomiske vækst nok komme. Du er ikke enig. Hvad gør du?

CfL - Lydnyt om vækst  

Hør adm. direktør Poul Blåbjerg fortælle om årets temaer og mød to af CfL's eksperter, der forholder sig til temaet vækst i dette lydnyt fra CfL

Topledere taler om forretningsfokus, CSR og innovation  

I dette podcast fra CfL får to topledere dette dilemma: Din virksomhed har innovation som en integreret del af sin målsætning. Men når du kigger på, hvad der sker i verden – Gomore på bilmarkedet, Spotify i musikbranchen og lignende eksempler - forstår du, at I måske er nødt til at nytænke jeres konkurrentbegreb fuldstændigt, for at bevare jeres gode greb om markedet. Men du har svært ved at få organisationen til at opgive den klassiske måde at tænke konkurrentbegrebet på – for det har jo fungeret hidtil. Hvad gør du?

Nytårs lydnyt fra CfL  

Årets sidste lydnyt fra CfL.

CfL dilemma om ledelsesansvar  

Du er øverste leder af en organisation, hvor der er mange ledere uden personaleansvar. Projektledere, stabschefer og specialister, der i mange situationer skal få grupper til at arbejde sammen, men som ikke har det langsigtede ansvar for personalet. De er med andre ord ikke tænkt ordentligt ind i virksomhedens drift, selvom de reelt har stor betydning for denne. Hvordan klæder du denne ledertype på til at lede? Og hvordan får du tænkt denne ledertype bedre ind i den klassiske ledelsesstruktur samtidig med, at du fastholder deres motivation?

CfL dilemma - Strategisk beredskab  

Du er leder af en virksomhed, hvor du har skabt nogle rammer, du selv synes passer til det strategiske fokus for virksomheden. Produktudvikling og intern dialog fungerer fint, og du kan se, at medarbejderne trives inden for rammerne. Men du ønsker nu på sigt at åbne op for mere kundefokus og –dialog i virksomheden, og også skabe en innovationskultur, der kan finde sted i andre afdelinger end produktudvikling. Derfor bliver du nødt til at ændre på de eksisterende rammer. Hvordan gør du? Og hvordan sikrer du, at de nye rammer samtidig bliver så elastiske, at de kan ændres til noget helt tredje, hvis det skulle blive nødvendigt på et tidspunkt?

CfL lydnyt - Kundeindsigt og serviceinnovation  

Udfordringen med og nødvendigheden af nytænkning præger diskussionerne på direktionsgangene for tiden. Hør blandt andre administrerende direktør hos CfL, Poul Blåbjerg, komme med sin refleksion over hvorfor innovation, også på serviceområdet, er så bidende nødvendigt, hvis danske virksomheder skal klare sig i det internationale kapløb

Dilemmapodcast - Service er det nye sort  

Du har som leder styret organisationen sikkert gennem krisen ved at satse på effektivisering af enkeltelementer. Men markedet stiller nu skærpede krav til måden at drive virksomhed på. Det handler om at skabe en oplevelse af helhed for kunderne for at styrke deres villighed til at købe og forblive loyale kunder. Og det stiller igen krav til service og samarbejde. Hvordan sadler du din ledelsesstrategi om, så virksomheden samlet bliver mere serviceorienteret?

CfL lydnyt  

Er offentlig ledelse blevet en form for økosystem, der drukner i evalueringer og dokumentation uden at skabe egentlige løsninger? Hør CfLs administrerende direktør Poul Blaabjerg. Og så fortæller Thomas Tengsted, virksomhedsrådgiver i CfL, om en konkret case.

Dilemmapodcast - Handlekraft via purpose  

Et panel af ledere debatterer i dette podcast denne udfordring: Du er leder af en virksomhed, hvor man ønsker at få medarbejderne til at forstå, at virksomhedens purpose er mindst lige så vigtigt som at tjene penge. Du ønsker at etablere en kultur, hvor I ikke bare halser efter resultater, men også får skabt en sundt sammenhængende organisation, med loyale medarbejdere og kunder, der fungerer som ambassadører for virksomheden. Hvordan når du dine mål?

CfL Lydnyt - Om konsulent - og rådgivningsarbejde  

"Konsulenter skal ikke vikariere for ledelsen", lyder beskeden fra adm. direktør i Cfl, Poul Blåbjerg. Dette lydnyt handler om konsulent - og rådgivningsarbejde.

CfL_lydnyt juli  

Velkommen til et nyt lydnyt, hvor vi på ny har fokus på Simple Rules. Mød blandt andre eksperten Stefano Turconi og CfLs chefrådgiver Peder Johansen, som fortæller, hvorfor metoden er så relevant for ledere på alle niveauer.

Dilemma - Hvordan spotter du fremtidens ledere?  

Talentfulde medarbejdere udgør en stor potentiel værdi for de danske virksomheder, fordi de er fremtidens ledere, specialister og nøglemedarbejdere. Men hvordan spotter du fremtidens ledere i din egen organisation?

CfL lydnyt - Simple rules  

Velkommen til et nyt lydnyt, der denne her gang handler om simple rules. Forenkling har nemlig vist sig at være nøgleordet til at skabe flere resultater for færre ressourcer

CfL Dilemma - Holdningsmobilisering  

Tre topledere - ét dilemma Du er leder af en virksomhed, der har været gennem mange større omlægninger i løbet af de senere år. Og du kan se, det bliver nødvendigt med yderligere justeringer på den korte og mellemlange bane. Du kan mærke, at både medarbejdere og mellemledere er frustrerede. Samtidig har de mange forandringer betydet, at der er øget skepsis i forhold til ledelsens beslutninger. Forandringer bliver mere og mere kædet sammen med besvær, og afståelse af privilegier, fordi opfattelsen er, at beslutningerne bliver taget hen over hovedet på medarbejderne. Hvordan kan du ændre den kultur – sådan at forandringsvillighed frem over bliver en naturlig del af virksomhedens kultur – og medarbejderne og mellemledere i højere grad påtager sig selv at bære de nødvendige forandringer igennem?

Dilemma - HR  

Du er leder af en virksomhed, hvor du har fornemmelsen af, at HR funktionen ikke altid arbejder i samme retning som den overordnede forretning. Du ved at HR har gjort meget for at sikre sin berettigelse i organisationen og mellemlederne melder om stigende tilfredshed. Men stadig er du i tvivl om effekten. I dette nye podcast fra CfL kan du høre tre topledere debattere dilemmaet.

CfL lydnyt - HR  

Foråret spirer, og det gør ideerne og erfaringsudvekslingerne også hos CfL, hvor HR netop nu er på programmet.

CfL Lydnyt - Vækst  

Dette podcast fra CfL handler denne gang om vækst

0:00/0:00
Video player is in betaClose