Danskernes akademi på P1

Danskernes akademi på P1

Denmark

Danskernes Akademi på P1 sender alle hverdage et kort program med en af ugens aktuelle forskere. Alle fem programmer i en uge er med den samme forsker, og der er nye vinkler hver dag.

Episodes

Danskernes akademi 2016-09-10  

Henrik Jensen / Tidsånden. Tidsånden er et flagrende begreb, som man tit først kan få øje på når den er overstået. Det er de store, skelsættende begivenheder som verdenskrige og terrorhandlinger, der får tidsånden til at ændre sig. Lektor og historieforsker Henrik Jensen fra RUC udlægger den danske tidsånd og dens udvikling. Sammendrag: Anne Kjær. (Sendt første gang 26. oktober 2013).

Danskernes akademi på P1 2016-09-04  

Tem Frank Andersen / De sociale medier og os. Mennesket er mere og mere online. Vi kan simpelthen ikke holde til ikke at være på og kunne holde sig opdateret hele tiden. Danskernes Akademi på P1 ser denne lørdag nærmere på de følelsesmæssige konsekvenser af især unge mænds trang til at bruge sociale medier: De mister kontrollen over deres ageren overfor deres omgivelser, begynder at lyve om deres adfærd og finder i stigende grad deres online-liv mere interessant, end deres hverdag. Det fortæller lektor og mediesociolog, Tem Frank Andersen fra Aalborg Universitet om i Danskernes Akademi på P1. Sammendrag: Martin Lennard Eriksen.

Danskernes akademi på P1 2016-09-03  

Ingrid Leth / Børn og angst. Angst er et naturligt instinkt i mennesket, som vi har helt tilbage fra urtiden, hvor mørket automatisk rummede fare. Den angst lærer mennesket igennem livet til en hvis grad at kontrollere. Men børn er mere i kontakt med disse følelser. Men hos børn kan angst også blive irrationel i et omfang, hvor selv forholdsvis harmløse eller ufarlige hverdagsting, bliver gjort til genstand for ængstelse. Og så påvirker det omgivelserne og barnets opvækst, fordi det bliver funktionshæmmende for dem. Psykolog Ingrid Leth, Lektor ved Københavns Universitet, fortæller om børn og angst i Danskernes Akademi på P1. Sammendrag: Martin Lennard Eriksen.

Danskernes akademi 2016-08-28  

Skønhedsidealer/Verner Møller Vores krop er med os hele tiden til glæde og besvær, og den er i al fald vores. Eller er den? "Vi er vores krop. Men alligevel er den ikke vores krop", siger professor i idræt ved Aarhus Universitet, Verner Møller. Hvordan vi bruger vores krop, viser den frem eller ikke viser den frem, er nemlig bestemt af de kulturelle og sociale normer. Tradition, kultur og tiden bestemmer over vores kroppe. Og dermed også over kroppens sammenhæng med identitet, opfattelsen af nøgenhed og idealerne for den smukke krop. Sammendrag: Martin Lennard Eriksen. (Sendt første gang 14. december 2013).

Danskernes akademi 2016-08-27  

Lisbeth Worsøe-Andersen / Fiktion og virkelighed. Fiktion adskiller sig fra virkeligheden ved at være en styret fortælling, som er almengyldig, modsat virkeligheden, som ofte er personlig. Men de senere år er flere forfattere begyndt at benytte sig af fiktionens redskaber, når de skriver dybt personlige fortællinger. Det skyldes øget opmærksomhed på, at fiktionens redskaber og virkemidler kan genfortælle virkeligheden på en måde, så vi mennesker forstår den. Men kan fiktionen så hjælpe os med at forstå virkeligheden? Det fortæller lektor ved Det Informationsvidenskabelige Akademi, Lisbeth Worsøe-Schmidt om i Danskernes Akademi på P1. Sammendrag: Martin Lennard Eriksen. (Sendt første gang 7. december 2013).

Danskernes akademi på P1 2016-08-21  

Anne Marie Pahuus/Kærlighed. Kærlighed kan både give de største glæder og de største sorger. I gamle dage havde kærlighed en praktisk betydning i forhold til slægtens beståen og familiefællesskaber. Men hvorfor har moderne mennesker brug for kærlighed og hvor finder vi den? Det fortæller filosof og prodekan Anne Marie Pahuus fra Aarhus Universitet om i Danskernes Akademi på P1. Sammendrag: Martin Lennard Eriksen.

Danskernes akademi 2016-08-20  

Inge Bryderup/Unge kriminelle. Selv med en fuld mor og en voldelig far, ser unge kriminelle ikke nogen sammenhæng mellem den barndom, de har haft, og det liv de har nu. Men forskningen viser at børn og unge, der havner i kriminalitet, typisk kommer fra hjem med problemer. Professor Inge Bryderup, fra DPU ved Aarhus Universitet, fortæller om sin forskning. Sammendrag: Martin Lennard Eriksen. (Sendt første gang 23. november 2013).

Danskernes akademi 2016-08-14  

Ole G. Mouritsen/Tang på middagsbordet. E401 lyder som et af de numre man bliver mistroisk overfor på varedeklarationen, men det er en uskyldig tang-ekstrakt, der må bruges i økologiske fødevarer. Ole G. Mouritsen er professor i biofysik ved Syddansk Universitet, og passioneret fortaler for alger på middagsbordet. Han fortæller om E-numre, vitaminer og et skatkammer af nye smage. Sammendrag: Anne Kjær. (Sendt første gang 16. november 2013).

Danskernes akademi 2016-08-13  

Poul Duedahl / Racismens historie. Op gennem historien har mennesker brugt biologien til at sætte hinanden i bås. Danskernes Akademi handler om hvordan det biologiske menneskesyn opstod - med andre ord; racismens historie. Poul Duedahl lektor på historie ved Aalborg Universitet fortæller hvordan det startede med kranieskaller og hovedform. Sammendrag: Anne Kjær. (Sendt første gang 9. november 2013).

Danskernes Akademi på P1 2016-03-25  

Hvis vi kendte hele sandheden. "Sandheden skal man høre fra børn og fulde folk", "Sandheden er krigens første offer" og "Følg den, der søger sandheden og flygt fra den, som har fundet den". Der er sagt meget, mere eller mindre sandt, om sandhed, og i denne udgave af Danskernes Akademi på P1, føjer vi endnu nogle udsagn til den lange liste. Vi kigger nærmere på det til tider luftige og tvetydige, men altid relevante begreb sandhed. Gæst: Helge Kragh, professor i videnskabshistorie ved Institut for Fysik og Astronomi ved Aarhus Universitet. Vært og tilrettelægger: Anne Termansen. www.dr.dk/akademi (Sendt første gang 14. juni 2014).

Danskernes Akademi på P1 - Film og samfundet opsamling 2016-01-03  

Film som kunstart har altid fulgt med verdens teknologiske udvikling. Lige fra de første rullende billede til 3D-teknologien idag. Men film har også altid i forskellig grad afspejlet det enkelte lands sociale, samfundsmæssige og økonomiske forhold i tiden. Hvad enten det viser sig i måden filmene laves på eller i filmenes konkrete handling og indhold - eller mangel på samme. Danskernes Akademi på P1 handler i denne uge om film som spejl på det omgivende samfund - om film lavet i efterkrigsår, under kommunistforskrækkelsen og efter terrorangrebet 11. september 2001. Gæst er lektor i filmvidenskab fra Københavns Universitet, Peter Schepelern. Tilrettelæggelse: Martin Eriksen.

Danskernes akademi på P1 2016-01-02  

Alle mennesker håber. Nogen håber på en lønforhøjelse, andre håber på godt vejr i morgen, mens andre igen håber på at overleve krig eller nød. Evnen til at håbe er en af de mest kraftfulde egenskaber, mennesket besidder. Håbet kan ændre den enkeltes liv, og det kan ændre hele samfund, men håbet er også en farlig størrelse. For dét den ene håber på, kan være dét den anden frygter. Danskernes Akademi på P1 handler i denne uge om håb. Du kan blandt andet høre om håbets grundlæggende principper, håbets mørke sider, og du kan høre, hvorfor håbet har trange vilkår i det senmoderne samfund. Ugens gæst: Bertel Nygaard, lektor i moderne europæisk historie ved Institut for Kultur og Samfund ved Aarhus Universitet. Vært og tilrettelægger: Anne Termansen.

Danskernes Akademi på P1 2016-01-02  

Danskernes Akademi på P1 handler i denne uge om menneskets oprindelse. Du kan blandt andet høre om magtspillet om menneskets oprindelse, de nyeste teorier om menneskets oprindelse, og hvordan mennesket kommer til at udvikle sig i fremtiden. Gæst: Ole Høiris, docent i antropologi og etnografi ved Institut for Kultur og Samfund ved Aarhus Universitet. Vært og tilrettelægger: Anne Termansen. www.dr.dk/akademi

Danskernes Akademi på P1 2016-01-01  

Omkring en tredjedel af Danmarks befolkning laver frivilligt arbejde. Det tal har været stabilt i mange år, men på andre punkter er vores frivillige indsats under forandring, for eksempel arbejder færre af os frivilligt i forbindelse med en forening. I dag foretrækker vi at gøre det på egen hånd, så vi selv kan bestemme hvornår, hvordan og hvor længe vores frivillige indsats skal vare. Danskernes Akademi på P1 handler i denne uge om frivilligt arbejde. Du kan blandt andet høre, hvad den stigende individualisering og den pressede velfærdsstat gør ved den måde, vi udfører frivilligt arbejde på i dag. Gæst er Lars Skov Henriksen, der er professor i sociologi og socialt arbejde ved Aalborg Universitet. Vært og tilrettelægger: Anne Termansen. www.dr.dk/akademi (Sendt første gang 21. juni 2014).

Danskernes akademi på P1 2015-12-31  

Sydkorea er på mange måder et kontrasternes land. Landet huser et ungt demokrati, men en kultur, der er flere tusinde år gammel. Landet er liberalt og har en høj grad af korporatisme og et arbejdsmarked, hvor arbejdsdagene er lange. Men samtidig så dyrkes traditionelle værdier som familie og hieraki og, trods en voksende individualisme, så har landet også en forestilling om en stærk fælles identitet. I denne uge handler Danskernes Akademi på P1 om Sydkorea og landets historie og kultur. Gæst er Martin Petersen, Seniorforsker ved Etnografisk samling på Nationalmuseet og ph.d. i koreastudier. Sammendrag: Martin Lennard Eriksen.

Danskernes akademi på P1 2015-10-15  

Danskernes Akademi på P1 handler i denne uge om bandeord. Du kan blandt andet høre, hvorfor vi bander, om bandeord i medierne og om den bandeordsrevolution, vi oplever i disse år. Medvirkende: Marianne Rathje, adjunkt ved Institut for Sprog og Kommunikation ved Syddansk Universitet. Vært og tilrettelæggelser: Anne Termansen.

Danskernes Akademi på P1 - Opfindsomhed opsamling 2015-06-18  

Det at være opfindsom er noget, der er stor fokus på. På moderne dansk hedder det innovation, og det er blevet standardsvaret på stort set alle udfordringer, problemer og kriser - det er det, der skal til, for at vi kan slå kineserne, klare os i fremtidens konkurrence, ja for at vi overhovedet kan overleve. Derfor er innovation et krav til os mennesker - i hverdagen, arbejdslivet, skolen, ja helt ned på børnehaveniveau har innovationsbegrebet sneget sig ind og for eksempel blandet sig med kreativitet. Men vi har brug for nye øjne på begrebet innovation, mener en forsker, som foretrækker ordet opfindsomhed, der er bredere og mindre belastet. I denne uge handler Danskernes Akademi på P1 om opfindsomhed og beslægtede begreber. Gæst er Lene Tanggaard, som er professor i pædagogisk psykologi på Aalborg Universitet og forsker i kreativitet og læring. Tilrettelæggelse: Bettina Ohlsen.

Danskernes akademi på P1 2015-06-11  

Naturen er under voldsomt pres fra mennesket og dets aktiviteter. Med en voksende befolkning og store klimaændringer på vej, er der kun udsigt til, at det bliver sværere at overleve for klodens dyr og planter. Ved at kigge på enorme bunker data arbejder forskerne på at finde ud af, hvilke mekanismer i fortiden, der ligger bag arternes udbredelse og dermed også, hvordan vi sikrer at fremtidens mennesker kan glæde sig over duften af nåletræer eller at se dyr som løver, tigre og chimpanser. Gæst: Professor i biologi Jens Christian Svenning fra Sektion for Økoinformatik og biodiversitet på Aarhus Universitet. Sammendrag: Diana Bach.

Danskernes akademi på P1 2015-04-06  

Omkring en tredjedel af Danmarks befolkning laver frivilligt arbejde. Det tal har været stabilt i mange år, men på andre punkter er vores frivillige indsats under forandring, for eksempel arbejder færre af os frivilligt i forbindelse med en forening. I dag foretrækker vi at gøre det på egen hånd, så vi selv kan bestemme hvornår, hvordan og hvor længe vores frivillige indsats skal vare. Danskernes Akademi på P1 handler i denne uge om frivilligt arbejde. Du kan blandt andet høre, hvad den stigende individualisering og den pressede velfærdsstat gør ved den måde, vi udfører frivilligt arbejde på i dag. Gæst er Lars Skov Henriksen, der er professor i sociologi og socialt arbejde ved Aalborg Universitet. Vært og tilrettelægger: Anne Termansen.

Danskernes akademi på P1 2015-04-03  

Udlånet af bøger på landets folkebiblioteker er faldet støt de seneste årtier, derfor er bibliotekerne i disse år i gang med at redefinere sig selv, men det er lettere sagt end gjort. For hvordan følger man med tiden uden at give køb på folkebibliotekernes grundværdier om oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet? I denne uge handler Danskernes Akademi på P1 om folkebibliotekets rolle i det 21. århundrede. Gæst er Henrik Jochumsen, lektor ved Det Informationsvidenskabelige Akademi på Københavns Universitetet. Sammendrag: Anne Termansen

0:00/0:00
Video player is in betaClose