Deloittecast

Deloittecast

Norway

Podcast by Deloitte

Episodes

2 - Roboter i arbeidslivet og evnetester i rekruttering  

Hva er robotics, og hvordan vil robotene påvirke vår arbeidshverdag? Hvordan ser fremtidens arbeidsmarked ut når teknologien skrider frem? Kan robotene ta over jobbene våre? Vi snakker med partner Jason Rowe og senior consultant Ole Kristian Haug om dette og prøver å se inn i glasskula for hva slags kompetanse som vil kreves i fremtiden. Vi snakker også med Aud Elin Omholt om hvordan Deloitte har begynt å bruke evnetester i rekrutteringsprosessen. Til slutt har vi også lytterspørsmål! Fortsett å sende inn spørsmål og temaønsker på podcast@deloitte.no

1 - Digitalisering i offentlig sektor og livet som nyansatt  

I denne alle første episoden snakker vi med Katrine Minken og Lennart Sjøgren, begge partnere i Deloitte som jobber med offentlig sektor. Dessuten tar vi en prat med to nyutdannede nyansatte, Hilde Kamperud og Kristoffer Ødegård om de første månedene i jobb og hvordan de opplevde rekrutteringsprosessen.

0:00/0:00
Video player is in betaClose