Djurens Rätt

Djurens Rätt

United States

Djurens Rätts podradio.

Episodes

Är djuren vår tids slavar?  

Vilka paralleller finns mellan dagens försvar av djurindustrin och dåtidens försvar av slaveri? Ett samtal mellan författaren Pelle Strindlund om hans kritikerrosade bok “Jordens herrar: slaveri, djurförtryck och våldets försvarare” och Camilla Björkbom, Djurens Rätt. Inspelat under Bok- & Biblioteksmässan i Göteborg 2011.

Tidningen Djurens Rätt 1/11 (taltidning)  

Nummer 1/11 av tidningen Djurens Rätt som taltidning. Mer om tidningen på www.djurensratt.se/djr. Vi testar finkrogar, inser hur dyr vår sorts mat är i affären och försöker reda ut varför det ibland är lätt att svaja på idealen som vegoförälder. I Nederländerna finns världens första djurrättsparti med parlamentarisk representation - vi har träffat partiledaren Marianne Thieme. Dessutom konstaterar vi att det är mörkt för minkarna och att skolan lär barnen förtrycka djur.

Tidningen Djurens Rätt 4/10 (taltidning)  

Nummer 4/10 av tidningen Djurens Rätt som taltidning. Mer om tidningen på www.djurensratt.se/djr

Icke-djurtestat – eller…?  

Alla som kämpar för djuren kunde fira en stor seger förra året då det blev förbjudet med djurtestade smink- och hygienprodukter inom EU. Men – vissa tester undantogs från förbudet. Planen var att de skulle förbjudas 2013, men nu finns det risk att förbudet kommer att skjutas upp. Varför?

Samtidigt som EU förbjöd djurtester av smink och hygienprodukter införde man en ny kemikalielag – som innebär mer djurtester… I värsta fall kan det här kräva 50 miljoner djur i giftighetstester.

Så vad händer nu? Och hur är det med de produkter som står i butikshyllorna idag, är de djurtestade eller inte? Ska man fortsätta att bara köpa märken som finns med på listan över icke-djurtestade produkter?

Detta föredrag är inspelat på Forska Utan Djurförsöks informationskväll i Stockholm den 15 november. Föreläser gör Cecilia Clemedson, ordförande i Forska Utan Djurförsök och och fil. dr i neurotoxikologi.

Alternativ till djurförsök  

Vilka alternativ finns det till djurförsök? Vilka drivkrafter som finns för att ersätta djurförsök (etiska, lagstiftning, vetenskapliga och ekonomiska)? Detta är frågor som kommer att tas upp under kvällens föreläsning. Vi kommer även att ge exempel på djurförsök som ersatts och på olika projekt som Forska Utan Djurförsök stödjer.

Föreläser gör Cecilia Clemedson. Cecilia är fil dr i cellulär neurotoxikologi och ordförande i Forska Utan Djurförsök. När hon inte jobbar för Forska Utan Djurförsök jobbar hon i ett konsultföretag hon även är delägare i där man bl. a. gör säkerhets- och miljöriskbedömningar av kemikalier, läkemedel, kosmetika och bekämpningsmedel.

Föreläsning är en del i den föreläsningsserie som Djurens Rätt Stockholm arrangerade under våren 2010. För mer information om föreläsningarna, se www.djurensratt.se/stockholm

Tidningen Djurens Rätt 3/10 (taltidning)  

Nummer 3/10 av tidningen Djurens Rätt som taltidning. Mer om tidningen på www.djurensratt.se/djr

Tidningen Djurens Rätt 2/10 (taltidning)  

Nummer 2/10 av tidningen Djurens Rätt som taltidning. Mer om tidningen på www.djurensratt.se/djr

Tidningen Djurens Rätt 1/10 (taltidning)  

Nummer 1/10 av tidningen Djurens Rätt som taltidning. Mer om tidningen på www.djurensratt.se/djr

Tidningen Djurens Rätt 4/09 (taltidning)  

Nummer 4/09 av tidningen Djurens Rätt som taltidning. Mer om tidningen på www.djurensratt.se/djr

Islam som grund för djurrätt  

Denna föreläsning går igenom vad det finns för grund för djurrätt inom islam. Vad säger koranen och profeten Mohammed om djurens rättigheter? Frågorna om Halal-slakt kommer att behandlas och mycket annat.

Föreläser Muhammad Muslim Eneborg. Mohammad blev muslim 1980. Genom många och långa resor har han fått inblick i olika muslimska kulturer och hur dessa samhällen förhåller sig till islam, sin nationella kultur och traditioner. Han har studerat Arabiska och Urdu i Storbrittanien där han även gifte sig och fick fyra barn.

Han har även studerat islamisk teologi vid flera andra islamiska institut och är känd inom muslimska kretsar som en alim, eller lärd inom de muslimska vetenskaperna. Han har arbetat som imam vid ett flertal moskéer i Storbritannien där han även ansvarat för bland annat en imamutbildning för kvinnor samt undervisat om islam vid universitet och andra institutioner i Europa.

Föreläsning är en del i den föreläsnin [...]

Djurens Rätts och djurrättsrörelsens historia och förutsättningar för framgång  

Denna föreläsning handlar om Djurens Rätts och djurrättsrörelsens historia och utveckling i förhållande till samhällets struktur. Vilka hinder och möjligheter innebär detta för att nå resultat? Nedslag i Djurens Rätts verksamhet används för att analysera förutsättningarna för framgång.

Föreläser gör Birgitta Carlsson. Birgitta var förbundsordförande i Djurens Rätt mellan 1977 och 1993. Representerat DjR i diverse organ: Djurförsöksetiska nämnden i Stockholm på 1980-talet, Centrala försöksdjursnämndens alternativutskott 1982-95, Centrala försöksdjursnämnden 1988-95, Jordbruksverkets djurskyddsråd 1989-2003, expert i Djurtransportutredningen 2001. Vegetarian sedan 1969, nästan helvegan.

Föreläsningen ägde rum den 13 maj 2010, på den första dagen av Djurens Rätts riksstämma 2010.

Utilitarism som grund för djurrätt  

Många moderna moralfilosofer och samhällsvetenskapliga forskare är utilitarister i någon form. Men vad står utilitarismen för egentligen? ”Största möjliga lycka åt största möjliga antal”? Innebär det att det kan vara berättigat för en majoritet att förtrycka en minoritet om deras totala lycka överstiger de förtrycktas lidande?

Åtskilliga djurrättsaktivister har under åren blivit influerade av Peter Singers bok ”Djurens frigörelse” från 1975. Vad skiljer Singers preferensutilitarism från andra utilitarister? Vilka brister har preferensutilitarismen?

Utilitarismen är alltså inte en enhetlig lära utan uppvisar stor variation så vilka varianter finns och vad skiljer dem åt? Vilka fördelar har utilitarismen och vilka problem finns med den utilitaristiska moralteorin? Ja, vad är en moralteori förresten?

Denna föreläsning försöker reda ut begreppen och sätta in dem i ett djuretiskt perspektiv. Vad säger utilitarismen om dj [...]

Kristendom som grund för djurrätt  

Hur ser kristendomens koppling till djurrätt ut? Var Jesus vegetarian? Bör vi människor vara vegetarianer enligt kristen tro och vad tycker kyrkan om djurrätt idag? Dessa och fler ämnen kommer att tas upp under denna kväll.

Martin Smedjeback är fredsaktivist och ickevåldsutbildare. Vegan sen cirka två år tillbaka. Han var ordförande i Kristna Studentrörelsen i tre år och anställd på Kristna Fredsrörelsern i sju år. Han var med i startandet av Vildåsnan - kristen vegetarisk förening.

Föreläsning är en del i den föreläsningsserie som Djurens Rätt Stockholm arrangerade under vintern och våren 2010. För mer information om föreläsningarna, se www.djurensratt.se/stockholm

Framtidsvisioner för djurrättsrörelsen  

Vad har djurrättsrörelsen lyckats med? Vad har vi misslyckats med? Vad krävs för att avskaffa djurförtrycket? Djurrättsrörelsen har länge försökt utveckla och sprida en kritik av speciesismen, artförtrycket. Men frågan är om rörelsen verkligen har förstått hur speciesismen fungerar i vår tid. Tänk om det är just den allmänt spridda djurvänligheten som är djurens största problem? Tänk om speciesismen återskapas just genom att framstå som sin motsats - som “skydd” av djur? Föredraget diskuterar djurskyddsideologin som ett centralt problem för djurrättsrörelsen, samt föreslår strategier för hur rörelsen kan bryta sig loss ur djurskyddets begränsningar och påbörja resan mot djurförtryckets avskaffande.

Per-Anders Svärd har varit djurrättsaktivist i 15 år. Åren 2003-2007 var han förbundsordförande för Djurens Rätt. Han arbetar nu med en doktorsavhandling om svensk djurförtryckspolitik och bloggar om djurrätt på http://p [...]

0:00/0:00
Video player is in betaClose