Episodes

Mat & kokböcker  

Feeder 0

Mat & kön  

Finns det manlig och kvinnlig mat? Varför skrattas det åt dekadenta kvinnor, och har juicepressen blivit den nya grillen? Hör Fredrik diskutera mat och kön, med Lisa Wiklund, Andreas Wilson och Marie Söderqvist i tredje avsnittet av Feeder. 

Feeder 0

Mat & barn  

Vilken mat ger vi till våra barn, och hur mycket behöver barnen veta om matens ursprung? Fredrik pratar om detta och mycket annat med Frida Boisen, David Eberhard och Malin Westling i andra avsnittet av Feeder. 

Feeder 0

Mat & status  

I första avsnittet av Feeder pratar Fredrik om mat som statusmarkör, tillsammans med Linnea Wikblad, Johan Ununger och Carina Hansson.

Feeder 0

Feeder - Teaser  

Feeder 0

0:00/0:00
Video player is in betaClose