Filosoffen

Filosoffen

Denmark

Podcast by Filosoffen Anders Fogh Jensen

Episodes

Om Begær  

Filosoffen Anders Fogh Jensen causerer over, hvad begær er, og gennemgår begærets historie fra mytologiens Eros over Platon, Spinoza, Nietzsche, Freud og Lacan. Det skelnes bl.a. mellem lyst, instinkt, sex og begær og mellem det at suge og at sutte hos Freud. Det hævdes endvidere, at begær er en særlig fransk psykoanalytisk opfindelse, hvor begæret i Lacans formulering er et begær efter den andens begær: ” Le désir de l’homme, c’est le désir de l’autre.” Glyptoteket, København, 28. maj 2015. www.filosoffen.dk

Om frihed  

Da han gik ud af fængslet sagde Nelson Mandela, at han måtte forlade bitterhed og had for at blive fri. Filosoffen Anders Fogh Jensen taler uden sammenligning i forlængelse heraf om forskellige former for frihed. Om frihed fra forhindring, om politisk frihed (og forskellen på liberty og freedom), om liberalisme, om viljens frihed, om frihed som umiddelbarhed eller integritet, om åndsfrihed, om frihed og styrke, om frihed og normer og frihed og nødvendighed – og om begrebet ’go west’. Anders Fogh Jensen, Filosofisk salon, Gethsemane Kirke, 18. november 2014

Kunsten at dø  

Umberto Eco mente, at den bedste måde at dø på ville være, at indtage den holdning, at alle andre var idioter. For det ville jo være ubærligt at tænke på, at de bedste måltider blev tilberedt mens de bedste symfonier blev komponeret, mens medierne holdte op med at sende nonsens og man selv var ved at dø. Nu er Umberto Eco død og i den anledning taler George Metz og Anders Fogh Jensen om kunsten at dø. Livsråd til de levende. Radio 24-7, AK24syv, 23. februar 2016.

Om Shakespeare og det moderne menneskes fødsel  

Det moderne menneskes undfangelse. Overgangen fra den middelalderlige orden til det moderne kaos, og menneskets begyndende frigørelse fra strenge dogmer og bevægelse mod at sætte sig selv som individ i centrum. Sådan karakteriseres en af historiens mest berømte forfattere og dramatikere, William Shakespeare, som levede samtidig med filosoffen Thomas Hobbes, astronomen Galilei og som døde for 400 år siden. Om Shakespeares personer og fortællinger i en både historisk og moderne kontekst. P1 Eksistens, 26. januar 2016. Filosof Anders Fogh Jensen, forstander Jørgen Carlsen og teaterinstruktør Katrine Wiedemann.

Kunsten at gå på museum  

Gennem århundreder har museet været menneskets fælles hukommelse. Her har vi indsamlet viden og historie og siden formidlet. Men museet er også et offentlig rum, som vi jævnligt bevæger os igennem på fod med rum og institutioner såsom biblioteket, parken, skolen og kirken. Museet er altså mødet med kunsten, men det er også et møde med os selv. Kunsten udfordrer vores selvbillede, vi kommer i kontakt med livets eksistentielle sider. Samtidig kan vi føle os meget små og måske endda glemme os selv i vores vandring gennem museets arkitektoniske og historiske miljø. Med filminstruktør Pernille Fischer Christensen og filosof Anders Fogh Jensen. P1 Eksistens, 14. december 2015 www.filosoffen.dk

Om kærestesorg  

Kærestesorger er et begreb, som de fleste af os har stiftet bekendtskab med. Kærligheden, der brast og som sendte os ud på en mørk og håbløs vandring. Gennem århundreder har sorgen og den ulykkelige kærlighed været et omdrejningspunkt inden for litteratur, musik og teater. Men hvad kan kærlighedssorgen betyde for det enkelte menneske, hvordan sætter den spor i vores identitet og hvorfor er netop den mørke side af kærligheden interessant at arbejde med i det kunstneriske univers. Med teaterinstruktør Elisa Kragerup, der fortæller om hendes arbejde med sorgen og den tabte kærlighed, som hun har arbejdet intenst med i en række kærlighedsdramaer på Det Kongelige Teater og filosof Anders Fogh Jensen, der bl.a. fortæller om hvordan kærestesorgen er med til at bekræfte den store kærlighed, og hvor den forestilling kommer fra. P1 Eksistens, 9. november 2015 www.filosoffen.dk

Om statens interesse i børn  

Filosoffen Anders Fogh Jensen sætter tidens kampagner for at få flere børn hurtigere ind i en idéhistorisk kontekst. Det handler om statens og befolkningens bæredygtighed, om traditionen for indblanding i liv. Spørgsmålet er, om nogen virkelig knalder for Danmark? Anders Fogh Jensen, P1 Eftermiddag, 12. oktober 2015. www.filosoffen.dk

Risikabiliseringen af verden  

Risikabiliseringen af verden Verden bliver tilsyneladende farligere og farligere. Eller gør den? I dette indslag taler filosoffen Anders Fogh Jensen for, at vi ikke har fået indløst den tryghed, som en mere forudsigelig og sikker verden giver os. Med et udtryk lånt fra den canadiske filosof Brian Massumi forklarer Anders Fogh Jensen, hvordan en konstant baggrundsfrygt (low level fear) altid er del af vores liv, selv om risikogørelsen af det naturlige og de menneskelige handlinger egentlig stammer fra en tanke, der skulle give os mere kontrol over verden og dermed ro i sindet. Anders Fogh Jensen, P1 Eksistens, 12. oktober 2015. www.filosoffen.dk

Om potentiale  

Filosoffen Anders Fogh Jensen forklarer, hvad potentiale har betydet og kan betyde. Om hvad det vil sige at udfolde eller virkeliggøre et potentiale. Om at frigøre et potentiale i det, der er. Om det virkelige, det aktuelle, det potentielle og det virtuelle – og om falske nyheder. Og om, at det at aktualisere potentialer handler mere om mod end om viden. Filosoffen Anders Fogh Jensen for Erhverv Aarhus, Dok1, 5. maj 2015. www.filosoffen.dk

Om mod (kardinaldyder 4)  

Filosoffen Anders Fogh Jensen taler om mod (gr. andreia). Det er den fjerde og sidste kardinaldyd – den uden hvilken mange gode handlinger aldrig ville blive gjort. Foredraget handler om psykologisk mod overfor etisk mod, om mod og frygt, mod og viden, mod og håb, mod og selvmord, mod og tid, mod og fejhed, om ridderlighed og hverdagsmod. Og om hvad dyder overhovedet er for noget. Anders Fogh Jensen, Filosofisk salon, Gethsemane kirke, København, 15. maj 2015. www.filosoffen.dk

Om retfærdighed (kardinaldyder 3)  

Filosoffen Anders Fogh Jensen taler om retfærdighed, dike. Det er ikke altid den fordelingsnøgle tilværelsen synes at bruge, og netop fordi verden ikke er retfærdig, må der retfærdighed til. Retfærdighed handler ikke bare om lighed, det handler også om at verden er justeret. Foredraget handler også om Job, om det retfærdige samfund. Foredraget er et i en serie, der behandler de fire kardinaldyder: visdom, mådehold, retfærdighed og mod. Anders Fogh Jensen, Filosofisk salon, Gethsemane Kirke, København, 14. april 2015 www.filosoffen.dk

Spastikeren som spejlsal  

Filosoffen Anders Fogh Jensen giver en forklaring på, hvordan han mener, at spastikeren kan være både urovækkende, en spejlsal og en hofnar i vor tids samfund. I anledning af filmen Naturens Uorden, om spastikeren Jakob Nossell, som filosoffen medvirker i. Anders Fogh Jensen, P1 Eftermiddag, 28. september 2015.

Om besindighed (kardinaldyder 1-2, visdom og mådehold)  

Filosoffen Anders Fogh Jensen taler besindighed. At være besindig er det modsatte af at være afsindig. Det er det mosatte af hastværk, panik eller enøjethed. Besindigheden er en visdom, der handler om at vide i det konkrete, hvad man skal gøre konkret, og hvornår man skal holde handlingen tilbage. Besinnung handler også om at give mening. Og endelig er der spørgsmålet, om man virkeligt vil elskes afsindigt eller hellere besindigt. Det er to af de fire kardinaldyder, visdom (phronesis, sophia) og mådehold (sophrosyne), der her behandles under et. En kardinaldyd er en dyd, der indgår, når man udøver alle de andre dyder. www.filosoffen.dk Anders Fogh Jensen, Filosofisk salon, Gethsemane kirke, København, 24. februar 2015.

Om hverdagens helte og om filosofiens opgave i verden  

Indledningsvis om, hvad filosofi er, kan og skal være. Derefter om hverdagens helte, om dem, der vier sit liv til at løse hverdagens problemer i Danmark og i verden. Radio 24-7, 5. Juli 2015, Højlunds Helte med Gertrud Højlund og filosoffen Anders Fogh Jensen samt Ayfer Baikal, Pernille Kruse Madsen, Julie Kyndesgaard og Charlotte Nefer.

Om otium og ferie  

Om hvad ferie er, hvad otium er og hvorfor der er brug for flere otier. Filosoffen Anders Fogh Jensen i P1 Eksistens, 29. juni 2015.

Om fodbold  

“RomerRiget om fodbold. Det er jordklodens spil med græske tragedier og heltegerninger, grænseløse fællesskaber og nationalismens sidste udpost, krig som leg: Foldbold! Anders Fogh Jensen, Søren Frank og Jakob Genz giver bolden op og sparker den i kassen. Endelig radio med et mål.” Radio 24-7, Romerriget, 12. juni 2015.

Om at Gaa  

Om at gå sig til tanker og gå sig ud af tanker. Filosoffen Anders Fogh Jensen fortæller om det at gå. Hvad det gør ved tanken, ved oplevelsen af rum og især af tid? Om hvordan skridtene overtager sekundviseren og hvordan man indtager tiden når man går. Om forskellen på at gå og at vandre. Filosofferne har gået meget. Men kører den moderne filosof i bil? Det er i hvert fald en anden måde at være i bevægelsen på. P1 Eksistens, 18.05.2015

Om at blive lidt ældre (med stil)  

Der er et punkt i ens liv hvor det pludselig går op for én, at man ikke længere er ung - eller teenager - og indser at nu er man voksen. En slags "midt i livet", hvor man både tager afsked med og samtidig måske gerne vil fastholde noget af sin ungdoms vitalitet, eventyr, udsyn og nysgerrighed. Men også et tidspunkt hvor der indfinder sig et overblik og en ro - og nogle andre eventyr, som så bare udspiller sig andre steder. Duoen ’De Eneste To’s seneste udspil Dobbeltliv handler om netop det, og Peter Sommer og Simon Kvamm fortæller om deres oplevelse af at blive voksen - kommenteret på filosofisk vis af filosof Anders Fogh Jensen. Han taler bl.a. om hvorvidt man skal blive ældre med Nietzsche eller med Kant, og om hvordan man kan ældes med stil. Skal man brænde som en flamme eller skal man blive et større menneske? Peter Sommer, Simon Kvamm og Anders Fogh Jensen i P1 Eksistens, 9. februar 2015.

Hvad er kærlighed? - Tre begreber og en figur  

Om de tre begreber eros, philia og apage, om høvisk kærlighed, om Tristan og Isolde og trekantsdramaets historie. Interview med filosof Anders Fogh Jensen v. Anne Jeppesen, Litteraturfestivallen i København, marts 2015.

Om skam  

Filosoffen Anders Fogh Jensen, gennemgår skammens forskellige aspekter med tanker fra filosofien og psykologien. Skyld adskilles fra skam, men det vises også, hvordan skyld kan dække over skam, ligesom skam kan dække over skyld. Anders Fogh Jensen taler om skam bundet til selvfølelse, til handlinger og til ære, om skammen i den græske og den kristne mytologi og om skammens rolle i Sartres tematisering af den andens blik. Endelig om der kan bygges en etik på det, at man kan skamme sig over for selve sandheden og overfor de menneskelige dyder. Filosofisk salon, Gethsemane Kirke, 21. oktober 2014. www.filosoffen.dk

0:00/0:00
Video player is in betaClose