Filosofikum

Filosofikum

Denmark

Filosofikum produceres af Emma Inge Hansen, Katrine Høghøj, Rebekka Casco Skadhede og Rosa Skytt Burr. Musikken er komponeret af Andreas Murga og Joachim Kollerup. Billedsiden er lavet af Natasha Post Penaguião og Sophie Karrasch

Episodes

#10: Kontrarevolutionen  

Spørgsmålet er blevet stillet mange gange: hvordan gik det til, at en reality stjerne blev valgt til det hvide hus?

I dette afsnit har vi besøg af lektor Mikkel Bolt, der mener, at USAs nye præsident må forstås som en del af en kontrarevolution, en protest mod protesterne. Med afsæt i filosoffer som Giorgio Agamben, Jacques Rancière og Louis Althusser ser Mikkel Bolt i Trump en ny form for facisme, der ikke blot vinder frem i USA, men lader til at være en indbygget del af nationaldemokratiet.

#9: Hvem er ikke bange for poststrukturalisterne?  

Der er efterhånden blevet talt og skrevet rigtig meget om det postfaktuelle samfund. Det seneste skud på stammen kommer fra filosofferne Dennett og Williamson, der mener, at det er poststrukturalisterne, der har banet vej for fake news, alternative facts og Trump.

I dette afsnit af Filosofikum har vi været i Århus, for at tale med Center for Vild Analyses Brian Benjamin Hansen om hvem disse poststrukturalister er, og hvorvidt anklagen fra Dennett og Williamson holder stik.

#8: Oprør  

Filosofikum træder et skridt tilbage i mediestrømmen og sætter oprøret i perspektiv.

Med lektor i fransk ved Københavns Universitet Jørn Boisen diskuterer vi det klassiske værk 'Oprøreren' af Albert Camus, der beskæftiger sig med oprøret både filosofisk og litterært.

#7: Et barn er født  

I disse juledage fejres Jesu fødsel, og i den anledning skal vi høre om Hannah Arendt, der har beskæftiget sig indgående med fødslen eller nataliteten, og med Jesus som en politisk figur.

I dette afsnit af Filosofikum kigger vi nærmere på Arendts tænkning i selskab med seniorforsker ved DIIS Robin May Schott. Vi kommer rundt om alt fra Arendts begreber om fødslen, politik, tilgivelse og ondskab — men også den aktuelle verdenssituation, der viser, i hvor høj Arendts tænkning til stadighed er relevant.

#6: Naturalisering (2:2) Ud i verden  

I dette afsnit af Filosofikum undersøger vi muligheden for at naturalisere fænomenologien og fænomenologisere naturvidenskaben. Skal vi tro sidste måneds gæster kan hjerneforskningen trods dens imponerende og vigtige resultater egentlig ikke fortælle os særligt meget om, hvordan vi som mennesker oplever verden.

Den filosofiske retning fænomenologi kan derfor med sine indgående analyser af subjektiviteten og verden sådan som den opleves fra et førstepersonsperspektiv, synes en oplagt samtalepartner. Og det er lige netop i dette krydsfelt, at det tværfaglige forskningscenter Center for Subjektivitetsforskning arbejder.

I selskab med leder og medgrundlægger af Center for Subjektivitetsforskning professor Dan Zahavi og post. doc. fra samme sted Kristian Moltke Martiny kigger vi nærmere på, hvad det er fænomenologien kan tilbyde naturvidenskaben, og hvad naturvidenskaben omvendt kan tilbyde fænomenologien.

#2: Psykoanalytisk sommer (1:3): Krænkelsen  

Velkommen til Psykoanalytisk Sommer på Filosofikum.

Vi vil i en række af programmer guide dig gennem psykoanalysens psykologiske, litterære, samfundsmæssige og ikke mindst filosofiske aspekter.

Psykoanalysen har altid været kontroversiel og Freud anså selv sine opdagelser som en af videnskabens store krænkelser. Vi har i dette afsnit besøg af studieadjunkt ved Aalborg Universitet Mira Skadegaard Thorsen, der vil introducere Franz Fanons psykoanalytiske kritik af kolonialismen — og give et eksempel på en fanonsk analyse.

Lektor i klinisk psykologi ved KU og praktiserende psykoanalytiker Judy Gammelgaard vil derefter forsøge at gøre os klogere på, hvad psykoanalysen egentlig er, hvilken rolle den har i videnskaben i dag og hvorfor dens implikationer virker krænkende for vores selvopfattelse.

Til sidst placerer filosof Martin Pasgaard-Westerman Freud og begrebet om det ubevidste i en filosofisk og idehistorisk kontekst.

#1: Kløften  

Velkommen til første afsnit af Filosofikum - en podcast om filosofiens store og små spørgsmål.

En kløft har formet sig i filosofien, nemlig imellem den kontinentale og den analytiske tradition. Hvad der har skabt (og fortsat skaber) splid imellem de to traditioner, er ikke helt nemt at tage og føle på.

Derfor får vi besøg af lektor Søren Gosvig Olesen og professor Finn Collin til en snak om de to positioner. Vi taler også med professor i psykologiens videnskabsteori, Simø Køppe, og nogle studerende fra CSS om det nye filosofikum: videnskabsteori. Hvorfor er det lige det er obligatorisk, og får de studerende egentlig noget ud af det?

Find Filosofikum på Facebook

0:00/0:00
Video player is in betaClose