Filosofiska rummet i P1

Filosofiska rummet i P1

Sweden

Filosofiska rummet är ett reflekterande samtalsprogram där gästerna ges tid att utveckla sina resonemang. Programmet diskuterar klassiskt filosofiska ämnen såväl som vår tids mest brännande etiska, moraliska och politiska dilemman. Filosofiska rummet lovar inga svar men öppnar för många nya frågor.

Episodes

Finns det liv i universum?  

Länge var frågan om liv i universum ett ämne för science fiction-litteraturen. Idag lutar även många forskare åt att vi inte är ensamma, det kanske rentav kryllar av liv ute bland stjärnorna.

Gästfrihetens gränser  

”Gästfrihetens slut” heter en ny bok av den franska filosofen Fabienne Brugère. Boken blir utgångspunkt för ett samtal om den europeiska flyktingkrisen.

"Människan är ett djur instängt utanför sin bur"  

Rubriken är poeten och filosofen Paul Valérys kärnfulla formulering om människans förhållande till naturen.

Normativ identitet  

Vi omfattar vissa normer och värderingar, och dessa får oss att sträva efter att handla på ett visst sätt. Per Bauhn kallar det för normativ identitet. Ingmar Persson ifrågasätter begreppet.

Antropocen – människans tidsålder  

Antropocen kan beskrivas som den nya geologiska tidsålder som kännetecknas av de avtryck som människan avsätter på vår jord.

Historisk rättvisa  

Går det att gottgöra gamla oförrätter, och i så fall hur gamla? Malin Arvidsson, Dick Harrison och Göran Collste diskuterar med programledare Lars Mogensen.

(Post-)sanning och (alternativa) fakta  

Förra veckan diskuterade vi illiberal demokrati, och den här veckan fortsätter temat demokratiska avarter. Lena Andersson, Roland Paulsen och Lasse Dencik har lite olika ingångar.

Illiberal demokrati  

Den demokrati vi känner innehåller kanske fler ingredienser än folkvälde? Lena Halldenius, Anamaria Dutceac Segesten och Per T Ohlsson resonerar om ett hotat system.

Martha Nussbaum och vreden  

Är vreden en positiv kraft? Den amerikanska filosofen Martha Nussbaum har ändrat sig i frågan. Vi har träffat henne, och samtalar med Björn Petersson, Johan Brännmark och Jenny Maria Nilsson.

Människovärde  

Alla människors lika värde är en omhuldad princip. Men är den något att sträva efter? Samtal mellan filosofen Per Bauhn, vetenskapsteoretikern Birgitta Forsman och etikforskaren Göran Collste

Byta åsikt  

Vad är en åsikt, hur skaffar man sig den och under vilka förutsättningar är vi beredda att byta? Samtal mellan Ann Heberlein, Petter Larsson och Åse Innes-Ker.

På jakt efter det första kriget  

Är människan av naturen en krigisk mördarapa eller är krig något som uppstår sent i människans historia?

Finns jag?  

Vem är jag, om jag inte är? Ett samtal om den eventuella avsaknaden av en innersta kärna, och vad den möjligheten kan ha för konsekvenser. Programledare: Lars Mogensen

Människan och djuren - hur ska relationen se ut?  

Relationen mellan människa och djur är ett snabbt växande ämne inom filosofi, humaniora och samhällsvetenskap.

Bauman, Retrotopia och den flytande rädslan  

Sociologins grand old man har gått ur tiden. Alldeles nyligen kom hans sista bok, Retrotopia. Lasse Dencik, Evin Ismail och Rasmus Fleischer diskuterar hans tankevärld.

Mammutens återkomst  

Gentekniken går framåt med stora kliv. Snart kan vår natur befolkas av nygamla arter som inte skådats på jorden sen urminnes tider.

Behövs filosofin?  

Filosoferna Sharon Rider och Nora Hämäläinen diskuterar filosofins betydelse i dagens akademi och vardagsliv med biologen Dan Larhammar.

Smärta som färgar livet  

Filosofer som Jean-Paul Sartre och Martin Heidegger har fångat de stämningar som utgör en del av lidandets erfarenhet.

Gränsen. Ett samtal om det som ringar in oss  

Elisabeth Gerle, Sofia Nerbrand och Peter Jansson begränsas bara av tablåtiden i ett samtal om fysiska och nationella såväl som psykologiska och sociala gränser.

Karin Johannisson  

Filosofiska rummet minns idéhistorikern Karin Johannisson som gick bort i slutet av november 2016.

0:00/0:00
Video player is in betaClose