Filosofiska Smådåd

Filosofiska Smådåd

Sweden

en podcast för dig som är filosofiskt intresserad.

Episodes

Avsnitt 19: Popper & vetenskaps framsteg  

Vi diskuterar Karl Poppers artikel Truth, Rationality, and Growth of Scientific Knowledge. Finns här https://www2.southeastern.edu/Academics/Faculty/jbell/popper.pdf

Vad är vetenskap? Vad är sanning? Kan vetenskapen göra framsteg och kommer den närmare sanningen? Den här gången fastnar vi än en gång i sanningsträsket (men med lite radioteater) och god filosofi diskuterar vi gränserna för vad vetenskap är, om det finns något som sanning och vad vetenskap och sanning har med varandra att göra.

Låten i slutet av avsnittet heter ”The Silliest of Dreams” och är skriven och framförd av Ambivalens, ett av Krist [...]

Avsnitt 18: Filosofiska problem: Moralisk perception  

Filosofiska problem är en halvtimmes diskussion kring ett ämne som en utav oss finner intressant och skulle vilja diskutera med de andra.

I det här avsnittet av Filosofiska problem frågar vi oss om det kan finnas en moralisk dimension i vår varseblivning. När vi ser ett brott begås ex. att någon bli misshandlad eller att någon diskrimineras, upplever många att vi ser något moraliskt fel. Med vad innebär det? Finns det moraliska egenskaper, likt färg och form, som vi inte bara kan resonera oss fram till utan även direkt uppleva.

Avsnitt 17: Cassirer: människor och symboler  

Vi diskuterar Ernst Cassirers An Essay on Man från1944, kapitel 1-6 och 12.

Vad är en människa? Vad förenar alla människor genom alla tider? Vad är formen för den utveckling som mänskligheten har gjort och hur ska vi studera den? Vad är en symbol? Den här gången tar vi oss an filosofihistoriens senaste (kanske sista?) universalgeni. I den här boken, som är en introduktion till hans egen filosofi, presenterar Cassirer grunden för Antropologifilosofi.

Låten i slutet på avsnittet heter “Wish For Rain”. Den skrevs, spelades in och producerades av Kristoffer en særskilt kaffeintensiv dag sommaren 2005.

Avsnitt 16: Filosofiska Problem 2 - filosofins metod, filosofins möjlighet och dess gränser  

Filosofiska problem är en halvtimmes diskussion kring ett ämne som en utav oss finner intressant och skulle vilja diskutera med de andra.

I det andra avsnittet av Filosofiska Problem frågar vi oss vad sjutton filosofer sysslar med. Finns det en metod i filosofens galenskap? Kan filosofen lära oss något om världen, eller kan filosofen bara lära oss något om vår uppfattning av världen? Filosofer är (ö)kända för att aldrig vara överens och aldrig enas kring en slutsats. I detta avsnitt illustrerar William, Simon och Kristoffer hur en sådan fundemantal oenighet kan se ut genom att vara fundamentalt oeniga. Simon en variant av ett:

Avsnitt 15: Kant - Metafysik och kunskap  

Vi diskuterar Immanuel Kants ”lättlästa” Prolegomena till varje framtida metafysik från 1783.

Finns det något vi kan ha absolut säker kunskap om? Kan vi med säkerhet veta något om våra framtida upplevelser och erfarenheter? Hur ska vi rädda vetenskapen och metafysiken från Humes kritik? Den här gången tar vi oss an den troligtvis mest tongivande filosofen sedan Aristoteles. På många vis kan man se all filosofi de senaste 200 åren som en reaktion på eller utveckling av Kants transcendentala idealism..

Låten i slutet av avsnittet heter “Everything I Say Is a Lie” och är ett utdrag ur en längre improvisation. Låten är framförd av Reverburns, ett av Kristoffers band. För den s [...]

Avsnitt 14: Filosofiska Problem 1 - meningsfullhet  

Filosofiska problem är en halvtimmes diskussion kring ett ämne som en utav oss finner intressant och skulle vilja diskutera med de andra. I det här första avsnittet av Filosofiska Problem presenterar Simon en variant av ett Alvy Singer problem som handlar om vad anses som meningsfullt.

Problemet ser ut på följande vis:

1) Om vi skulle veta att en vecka efter vi dör så kommer allt liv att dö ut. Skulle det då inte kännas meningslöst att göra…typ allt?

2) från [...]

Avsnitt 13: Nozick (del 2) - Frihet vs. Jämnliket och den omfördelande staten.  

Vi fortsätter vår diskussion om Robert Nozicks berömda bok Anarki, Stat och Utopi från 1974, tillsammans med gästen Johanna Grönbäck.

Vi diskuterar del två av hans bok. I del ett har Nozick försvarat en minimal stat, d.v.s. en stat som enbart omfördelar resurser för att finansiera polis, militär och domstol. I del två frågar sig Nozick huruvida en mer omfördelande stat kan vara berättigad. Bör staten också tillhandahålla exempelvis utbildning, sjukvård och vägar? Nozick svarar nej på den frågan, något som leder oss in på en livlig diskussion om jämlikhet, rättigheter och fr [...]

Avsnitt 12: Nozick och Anarki (Del 1)  

Vi diskuterar Robert Nozicks berömda bok Anarki, Stat och Utopi från 1974, tillsammans med gästen Johanna Grönbäck.

Går det att moraliskt berättiga en stat? Vad finns det för grundläggande rättigheter och kan det finnas en stat utan att dessa kränks. Den här gången gästas vi av Johanna Grönbäck som hjälper oss att reda ut en av liberalismen klassiker. Nozick var en av 1900-talets mest inflytelserika filosofer med betydande bidrag inom såväl epistemologi och metafysik som politisk filosofi.

Avsnitt 11: Reid (del 2): Filosofisk metod och social epistemologi  

I det här avsnittet fortsätter vi vår diskussion av Thomas Reids mästerverk An inquiry into the human mind, on the principles of common sense från 1764.

Vi diskuterar han kritik av Descartes och Humes metod samt hans social epistemologiska teori.

”The evidence of sense, the evidence of memory, and the evidence of the necessary relations of things, are all distinct and original kind of evidence, equally grounded on our constitution: none of them depends upon, or can be resolved into another. To reason against any of these kind of evidence, is absurd; nay, to reason for them, is absurd. They are first principles; and such fall not within the pr [...]

Avsnitt 10: Reid och Sunt Förnuft  

Vi diskuterar Thomas Reids mästerverk An inquiry into the human mind, on the principles of common sense från 1764.

Vad kan vi lita på? Är våra resonemang mer trovärdiga än våra sinnen? Finns det saker och ting som är meningslöst att förneka? Vad har sunt förnuft med filosofi och vetenskap att göra?

Till den här gången har vi läst kapitel 1, 6 och 7 ur Reids mästerverk vilket är grunden till den skotska [...]

Avsnitt 9: Personlig Identitet  

Vi diskuterar Derek Parfits artikel Personlig Identitet från 1971

Vad är personlig identitet? Är jag: min kropp och hjärna, mina minnen eller finns det en själ? Finns det en psykologisk kontinuitet mellan den jag är idag och den jag var för 10 år sedan? Är kopplingen mellan dessa två enbart social bestämd?

Den här gången har vi den brittiska filosofen Derek Parfrits artikel om personlig identitet som utgångspunkt för att just försöka förstå oss på vad personlig identitet kan vara. Parfit är en av de, idag levande, mest inflytelserika filosoferna. För länk till texten: 

Avsnitt 8: Hume, kunskap och kausalitet  

Vi diskuterar David Humes berömda An Enquiry Concerning Human Understanding från 1748.

Kan vi vara säkra på någonting? Kommer solen gå upp imorgon och kan vi verkligen tala om orsak och verkan? Den här gången försöker vi bemästra filosofihistoriens mest inflytelserika skeptiker. David Hume ses idag som den modernaste av upplysningsfilosoferna och hans filosofiska utmaningar är fortfarande tongivande i den moderna filosofiska debatten.

Låten i slutet av avsnittet heter “Letting Go” och är framförd av (parentes), ett band Kristoffer var aktiv i mellan 2005 och 2008. Henrik Hagström spelar gitarr och sjunger körsång. Erik Hagström spelar trummor och sjunger körsång [...]

Avsnitt 7: Platon, gästabudet och kärlek  

Vi diskuterar Platons Gästabudet.

Vad är kärlek? Är det en dygd, en relation, en motivation eller bara en känsla. Hur förhåller sig kärleken till det vackra och det goda? Den här gången försöker vi krama ut allt filosofiskt vi kan hitta i en av Platons mer livfulla dialoger. Platon har med sina dialoger mer eller mindre satt agendan för vad och och hur vi ska filosofera de senaste 2500 åren.

Låten i slutet av avsnittet heter “One Out of Many” och är skriven och framförd av Ambivalens, ett av Kri [...]

Avsnitt 6: Tännsjö och övervakningssamhället  

Vi diskuterar Torbjörn Tännsjös bok Privatliv från 2010.

Har vi rätt till ett privatliv eller borde vi leva i ett samhälle som är totalt genomlyst, där alla vet vad alla andra gör hela tiden? Är det någonsin berättigat att tala om ärekränkning? Utsträcker sig yttrandefriheten också till tokstollar som vill förneka förintelsen? Vart går gränsen för vad staten får kontrollera? Vad säger de stora moralfilosofiska teorierna om elektronisk övervakning, DNA-register och kriminalvård?

Torbjörn Tännsjö professor i praktisk filosofi vid Stockholms Universitet och är en av Sveriges mest tongivande filosofer.

Avsnitt 5: James och sanningen  
Vi diskuterar William James banbrytande bok Pragmatism från 1907

Vad är sanning? Vad innebär pragmatism? Vilken metod ska vi använda oss av när vi bedriver filosofi? Finns det några ömsinta  filosofer? Vi försöker den här gången förstå oss på vad sanning  egentligen är för något. William James är en av grundarna till den filosofiska skolan som kallas ”pragmatism” och ses som en av Nordamerikas mest inflytelserika filosofer och psykologer. 

Låten i slutet av avsnittet heter “The enemy within” och är skriven och framförd av Ambivalens, ett av Kristoffers band. Lisa Sundberg och Sandra Sund [...]

Avsnitt 4: Searle och den sociala verkligheten  

Vi diskuterar John Searles nutida klassiker Konstruktionen av sociala verkligheten kapitel 1 till 6.

Hur skapas en stat? Vad är en social konstruktion? Hur ska vi förstå relationen mellan den fysiska och den sociala verkligheten? Vem beskriver egentligen pengar bäst Searle eller Marx? Tillsammans försöker vi förstå oss på den sociala verklighetens logiska struktur. Searle har gjort stora filosofiska bidrag till en mängd olika debatter ex. språkfilosofi, medvetande filosofi, AI och fri vilja. Searle anses även som grundare av en helt ny sub-disciplin inom filosofi, nämligen social ontologi.

Låten i slutet av avsnit [...]

Avsnitt 3: Marx och värde  

Vi diskuterar Karl Marx mytomspunna verk Kapitalet vol 1 från 1867.

Vi har läst del 1 och 2. Vad är värde? Vad består värdesubstansen av? Vad är arbete? Hur skapas mervärde och vad händer med en varas värde när vi återvinner den? I det här avsnittet slår vi våra virtuella huvuden ihop för att försöka förstå oss på Marx arbetsvärdeteori som utgör hans teoretisk grund för hans kritik av kapitalismen.

Enligt en opinionsundersökning gjord av BBC 2005 så anses Karl Marx vara den mest inflytelserika filosofen genom tiderna.

Låten i slutet av avsnittet heter “Cut out/Sel [...]

Avsnitt 2: Berkeley och idealism  

Vi diskuterar George Berkeleys fantastiska dialog Three dialogues between Hylas and Philonous från 1713.

Finns det en för oss oberoende yttervärld? Vad betyder materia, och är det ett begripligt begrepp? Vad gör Gud hela dagarna egentligen? Den här gången försöker vi förstå oss på filosofihistoriens religiösa hårdrockare George Berkeley. Han är känd för sin kontroversiella idealism eller snarare anti-materialism som grundas i tesen ”att vara är att uppfattas” (esse est percipi).

Låten i slutet av avsnittet heter “Half-Life Existence” och är framförd av (parentes), ett band Kristoffer var aktiv i mellan 2005 och 2008. Kristoffer spelar här ti [...]

Avsnitt 1: Descartes och vetande  

Vi diskuterar René Descartes mästerverk Betraktelser över den första filosofin från 1641.

Vad kan vi veta? Lever vi i en matrixvärld? Finns jaget? Vad betyder egentligen Cogito Ergo Sum? Finns det ”bra” Gudsbevis? I det här avsnittet tar mannen, myten, legenden Descartes med oss på en av de mest introverta resorna filosofihistorien har att erbjuda. Descartes anses inte bara som den moderna filosofis fader utan han satt även Sverige på filosofikartan genom att dö av kyla och av det hårda vädret när han jobbade som mentor för drottning Kristina.

Låten i slutet av avsnittet heter “Time is out of season” och är skriven och framförd av Kontrapunkt, ett av Kristoffers band. Leif Sand sjunger och Krist [...]

Hej och välkommen till filosofiska smådåd….  

Här berättar vi lite om oss själva och vad vi har tänkt göra med den här podcasten.

0:00/0:00
Video player is in betaClose