Forældreintra

Forældreintra

Denmark

Hver lørdag formiddag diskuterer vi evigt aktuelle emner såsom skideballer, deleforældre, digitaliserede børn og tvangsbade til blufærdige teenagere. Der er altid børn i studiet, og de må gerne afbryde, især eksperterne.

Episodes

Kedsomhed  

Sommersending: De gamle grækere havde ikke noget ord for kedsomhed, senere blev det som bekendt et helt almindeligt hverdagsbegreb, men idag er tilstanden desværre udryddelsestruet. Desværre, fordi det er vigtigt med såkaldt 'nøgen tid', mener kedsomhedsforskeren Rasmus Johnsen. Teknologien har fjernet den sunde ventetid og muligheden for at falde i kreative lommer, og hvad gør det så ved os og børnene?
Der er teenagere i studiet og eksperter på linjen. Det er næsten kedeligt!

Hverdagsrelationer  

Sommersending: Familierådgiver Lone Carmel er aktuel med bogen 'Hverdagsrelationer' - med undertitlen 'når det nære bliver svært'. I samtalen med Lone Carmel fokuserer vi på en række forskellige tabuer. Dels barnet som symptombærer på familiens konflikter. Dels spørgsmålet om, hvorvidt man kan og bør/ikke bør bryde kontakten med sin dysfunktionelle familie. Og endelig de svære rollefordelinger i en sammenbragt familie.

Sluk hjernen - digital overlevelse  

Sommersending:
Læge og innovationschef Imran Rashid er stærkt bekymret for om vores børn bliver digitale junkier. For hvad gør mobilerne egentlig ved vores sundhed, hjerne, selvværd og nærvær? Med bogen 'Sluk - kunsten at overleve i en digital verden' forsøger han at gøre os alle og især børnene til bevidste forbrugere, så de kan lære at begå sig i digital trafik og især det, han kalder narcissistiske ego-medier.

Børn og forældre i den teknogiske udvikling  

Hvordan holder vi vores børn sikre i en teknologisk udvikling, som vi ikke kan følge med i? Ekspert i digitalisering og medieudvikling, Katrine K. Pedersen, følger udviklingen tæt med sin såkaldt 'humanistiske hornbrille'.
Hun mener vi som forældre skal engagere os meget mere i vores børns digitale gøren og laden. Så lær hvad 'tutorial' og 'meme' betyder, hør overraskende nyt om hacking, big data og emotionel tracking. Kort sagt: stof til de forældre, der ikke vil hægtes af fremtiden!

Børn og unge på Roskilde (og andre festivaler)  

Guide til bekymrede forældre i forhold til festivalsæsonen! Leder af det opsøgende team på Roskilde Festival, Tine Ros, giver et ærligt og usødet indblik i, hvordan festivalen håndterer de mange teenagere, der kaster sig ud i for meget druk og larm og for lidt søvn og kost. Hendes opfordring er at forældre skal egnethedsvurdere deres børn, inden de får lov at tage på festival, lige så vel som de unge også lige får et par gode råd med på vejen.

Efterskoleliv (sanktioner, mangfoldighed og skolernes sociale profiler)  

En efterskole fik for nylig kritik i medierne - af Børns Vilkår - for at krænke elevernes rettigheder, da de blev tilbageholdt på grund af en sag om alkohol. Siden er skolen blevet truet med sagsanlæg af vrede forældre.
Men er efterskoler virkelig et sted, hvor lærerne ligefrem krænker eller er det eleverne, der har svært ved at forstå reglerne? Eller er det i virkeligheden forældrene, der over-involverer sig? Vi når hele vejen rundt - om sanktioner, mangfoldighed og skolernes sociale profiler.

Test-tyranniet  

De nationale tests i folkeskolen kritiseres fra flere sider – eleverne, lærerne og også forskerne er kritiske. Men hvorfor bliver de så overhovedet lavet?
Debat mellem 8.klasse-elev, Nikoline Linnemann Prehn, Casper Rongsted fra 'Verdens Bedste Danske Skole', Mette With Hagensen, landsformand i Skole & Forældre og Allan Bech, skeptisk folkeskolelærer.

De ensomme unge  

Ensomhed er et stigende problem i Danmark, også blandt unge og især blandt piger. Ventilen er en landsdækkende organisation, der forsøger at tackle problemet med blandt andet ensomhedsdage og small talk-kurser.
Hør en frivillig fortælle om arbejdet, og hør 21-årige Signe fortælle om, hvordan det var at være ensom i gymnasiet. Derudover medvirker terapeut Ulla Holtze, som tager sig særligt af de såkaldt stille piger.

Forældreskab på sociale medier  

Børn er idag på facebook før de overhovedet bliver født. Kort sagt, det starter med et scanningsbillede og ingen ved rigtig, hvor det ender - især ikke børnene, for de er små til at have en stemme. Medieforsker Maja Sonne Damkjær har undersøgt det såkaldt medialiserede forældreskab, om at gå fra guldring til guldklump, om at vores sociale liv (især på digitale medier) styres af, hvordan vi gerne vil fremstå som forældre. Børnene er i centrum. Desuden taler kultursociolog Emilia Van Hauen om succestyranni.

De fattige børn  

Fattigdom blandt danske børn er et overset emne - selv om eksperter forudser en stigning på baggrund af kontanthjælpsloftet. Men hvad er fattigdom i Danmark? Der er både den økonomiske og den kulturelle fattigdom. Forstå definitioner, strategier og sammenhænge, når vi taler om levevilkår for børnene i underklassen - og dermed også det dæmoniserede billede af de fattige og baggrunden for politikernes afskaffelse af den officielle fattigdomsgrænse.

De dumme drenge og de kloge piger?  

Forældreintra handler om kønsforskelle på karakterer i folkeskolen, nu hvor en ny undersøgelse fra Den Sociale Kapitalfond viser, at piger klarer sig bedre og bedre end drengene. Men er det, fordi drenges hjerne er længere tid om at modnes end pigernes? Eller er der for meget røv-til-sæde undervisning i skolen, og er lærerne for pressede med at skulle mål-styre til at udvikle nuanceret undervisning? Vi diskuterer og nærmer os mulige løsninger og forklaringer.

I studiet er analysechef fra Den Sociale Kapitalfond, Kristian Thor Jakobsen, gymnasieleverne Lorentz Elvang Thomasen og Felix Vinderskov Weylandt. Med på telefon er hjerneforsker Ann E. Knudsen og konsulent i Verdens Bedste Danske Skole, Kasper Myding.

Vært er Kirstine Vinderskov.

Konfirmation og tro  

I denne søde konfirmationstid skal teenagere tage den store beslutning om deres tro på Gud, mens deres hjerner og identitet er under opbygning. Kan de overhovedet det? Og er deres religiøst blufærdige forældre overhovedet til nogen hjælp? Omkring 67 procent af en årgang siger ja til både Gud, gaver og fest – mens andre bliver nonfirmeret eller tager på dannelsesrejse. I studiet har vi Jonathan Stjernberg på 15 år, der har taget et aktivt valg om ikke at blive konfirmeret og sognepræst Mette Gramstrup fra Kristkirken på Vesterbro, der hvert år har mange af københavns teenagere til konfirmationsforberedelse. På telefon medvirker psykolog Charlotte Diamant og ungdomsforsker Suzette Munksgaard, som giver et indblik i, hvad konfirmationen betyder i et - i forvejen beslutningstungt -
ungdomsliv anno 2017.

Forældremødet  

Det aktuelle ungdoms/voksen-teaterstykke 'Forældremødet' bliver markedsført som en syngende lussing til et stadig mere ulige Danmark. Forestillingen kredser om et konfliktfyldt forældremøde i en 9. klasse, hvor solidariteten bliver sat på prøve, helt ned i hvor meget og hvor lidt, man bør betale til klassekassen. Vi har set stykket sammen med børn fra en 9. klasse, og i programmet debatterer vi med skuespillerne Marianne Søndergaard og Betina Grove, hvordan sådan et lille forældremøde afspejler det store samfund og dermed både de unge og de voksnes normer.

Kønsneutral opdragelse  

Kønssociologen Cecilie Nørgaard er i færd med et forsøgsprojekt, der skal fremme kønsnuancering i daginstitutioner. Altså, bevidstgøre personalet om, hvordan vi alle har det med at møde drenge og piger forskelligt og ofte kønsstereotypt. Men hvad er en kønsnuanceret opdragelse? Og hvorfor må vi ikke se forskelligt på drenge og piger? Er det kulturelt betinget at piger vælger at lege med dukker og drenge med sværd og pistoler? Og hvordan er vores hjerner egentlig forskellige fra hinanden? Det har hjerneforsker Ann E. Knudsen et bud på.

Digitale strategier (og mangel på samme) i folkeskolen  

Debatten om tvangs-digitalisering i folkeskolen fortsætter. En lærer vurderer, hvad de 'endeløse rækker af mål og registreringer' betyder for både lærere, elever og forældre. Med i studiet er også medieforskeren Anette Grønning, som bla. har nærstuderet kommunikationen på Forældreintra. Vi hører konkrete eksempler på, hvad der går godt og hvad der går galt. Altsammen for at fremme bevidstheden om de digitale strategier, som alle os med børn skal forholde os til i et stadigt større omfang.

Dum digitalisering?  

Er digitaliseringen sket alt for ukritisk? Spilder vi milliarder på ipads og smartboards? Er vi for tech-ivrige i undervisningen? Er det overhovedet bevist om vi bliver klogere af digital læring? Skal vi spole tiden tilbage til blyant og tavle? Debat mellem to forskere i hver sit hjørne, henholdsvis Jesper Balslev og Stine Liv Johansen.

Sexuel viden og lyst  

Engang stod der pik og kusse i seksualorienterings-bogen, i dag er vi lidt mere bornerte og berøringsangste. Eller hvad? For samtidig med at der holdes på formerne, taler man om at indføre seksualundervisning i børnehaverne. Så idag taler vi lyst og skam og frisind og ansvar med eksperter på området. Få indblik i seksualundervisningens historie og få svar på, hvordan børn føler lyst og hvad du som forældre stiller op med det...

Teenage-panelet (om digital opførsel)  

'Der er så meget forældre ikke forstår' hedder Medierådets nye kampagne, som fokuserer på, hvad os voksne stiller op, når børnene er online. Idag har vi teenagere direkte i studiet for at tale om digital adfærd. Hva synes DE, når vi som forældre deler billeder af dem? Hva synes DE er god stil og dårlig stil på nettet? Og hvor er DE bekymrede, i forhold til at være digitalt PÅ?

Børns ret til sygedage II  

Andel del af temaet: Børns ret til sygedage. For hvem har ansvaret for at halvdelen af vores unger bliver afleveret syge i daginstitutionerne? Er det forældrene, politikerne, arbejdsgiveren eller samfundet som sådan?
Og kan det virkelig være rigtigt, at familiepolitik er et impotent område på Christiansborg? Børnenes minister Mai Mercado ville ikke deltage, men LA's Laura Lindahl er i studiet sammen med socialrådgiver Lone Møller og Karen Lumholt fra Familiepolitisk Netværk. Desuden medvirker mor og pædagog Marianne Gaardsdal, der mener syge børn er samfundets problem.

Inklusion med Lisa Egholm  

Er folkeskolens inklusionprojekt mislykket? Er folkeskolen syg og udsultet? Det påstår et læserbrev på baggrund af konflikten i Ry, der som bekendt endte i et ekstremt voldeligt overfald. Vi spørger tidligere skoleleder Lise Egholm fra Rådmandsgades Skole på Nørrebro. Hun er kendt som en bramfri dynamo, som går ind for...ikke kæft og trit, men retning. Mere retning! Vi taler rummelighed og grænser overfor ballademagere og børn med krudt i røven. Om at stille krav til muslimske forældre. Om at være tydelig. Om folkeskolereformen. Og Lise Egholm har et klart budskab!

0:00/0:00
Video player is in betaClose