Forældreintra

Forældreintra

Denmark

Hver lørdag formiddag diskuterer vi evigt aktuelle emner såsom skideballer, deleforældre, digitaliserede børn og tvangsbade til blufærdige teenagere. Der er altid børn i studiet, og de må gerne afbryde, især eksperterne.

Episodes

Ungdommens Folkemøde - SoMe-ungepanelet møder kulturministeren  

Optagelse fra Ungdommens Folkemøde, hvor SoMe-ungepanelet møder kulturminister Mette Bock til debat om digital trivsel og dannelse. Hvad stiller vi op med alt fra digital mobning herunder skamløs deling af billeder og decideret hævnporno, til digitale fodspor generelt og troværdighed og kildekritik på nettet i al almindelighed.

Børn og sorg  

Når børn oplever et dødsfald i nærmeste familie, oplever de både stor ensomhed og tabuisering. For eksempel at klasselæreren ikke har talt med dem om sorgen. Så hvad kan vi gøre for at tale mere åbent om sorg og død? Hvordan får vi lukket op for de typiske tabuer? Ifølge områdechef i Kræftens Bekæmpelse, Per Bøge, er tale guld. Man må gerne tale før man tænker, siger han. Debat om børns forhold til døden!

Må vi så få ro! Familievejleder Lola Jensen kører 360 grader på det moderne...  

Familievejleder Lola Jensen er aktuel med bogen 'Må vi så få ro!', og leverer et kærligkritisk 360 graders-view på det moderne familieliv og den dertilhørende døgnrytme. Fra morgen til aften, herunder ro på vækningen, ro på tøjet, ro ved bordet, ro på afleveringen, ro på madpakken, ro på afhentningen, ro på fjernsynet, ro på håret, ro på legeaftaler, ja kort sagt - ro på hele virakken. Få konkrete tips fra familieterapiens bedstemor, som i øvrigt siger: Der findes IKKE umulige børn!

Forældreintra 19-08-2017  

Hver lørdag formiddag diskuterer vi evigt aktuelle emner sa°som skideballer, deleforældre, digitaliserede børn og tvangsbade til blufærdige teenagere. Der er altid børn i studiet, og de ma° gerne afbryde, især eksperterne. For i ”Forældreintra” er der altid plads til at være i tvivl om sine evner som forældre, og de voksne ma° hellere end gerne stille sine fejl og mangler til offentligt skue. Alt sammen for at blive klogere pa°, hvordan vi ha°ndterer hinanden. Kirstine Vinderskov er programmets omsorgsfulde mor og Rene´ Fredensborg er den upassende, men nærværende far.

Diagnose eller opdragelse?  

'Diagnose eller opdragelse?' Specialist i hjerneforskning, Ann-Elisabeth Knudsen, er aktuel med en bog om børn og hjerner. Hun kortlægger årsag og sammenhæng i de forskellige diagnoser, som er stadigt stigende for danske børn og unge. Fx ADHD, autisme, Aspergers. Men Ann E. Knudsen slår også et slag for, at vi lærer at skelne mellem diagnosebørn og dårligt opdragede børn og for inklusionen af sidstnævnte. Samtidig med at hun også har en håndfast mening om, hvordan vi som forældre skal lære at være såkaldt autoritativ - at sætte tydelige grænser.

Skolestart  

Skolechok - kalder man det, når børnene skal starte i skole. I dag diskuterer vi, hvordan man får den bedste skolestart. Hvordan man forventningsafstemmer og hvad et barn egentlig skal kunne for at starte i skole. Og så er der selvfølgelig hele debatten om folkeskolen vs. privatskolen. Solidaritet og en ressourcemæssig god fordeling.
Og endelig kommer vi omkring forældrenes generelt stigende ambitioner på deres børns vegne.

Dele-sommer og savn  

Vi taler om dele-sommerferie i Forældreintras sommerserie for det er nemlig sin sag at planlægge en god sommerferie i dele-familien. I programmet deler vi erfaringer og giver gode råd til forventningsafstemning og planlægning med børnenes tarv for øje som måske ikke altid er de voksnes eller passer til kernefamiliens værdier som ligger i baghovedet som en indre målestok. I studiet er hus-psykolog Charlotte Diamant og dele-far Steffen Kampp og herudover medvirker blogger på "Ulige uger" Louise Lisner samt jurist i Mødrehjælpen Marina Brandstrup. Vært er Kirstine Vinderskov.

Fremtidens ferie  

Sommersending: Besøg af fremtidsforsker Louise Fredbo-Nielsen, der kigger i krustalkuglen i forhold til fremtidens sommerferie. For vores ferieform afhænger normalt af, hvordan vores arbejdsmarked og familieliv hænger sammen, men måske kommer der et opgør med industriferier og masseturisme og forestillingen om at man kun kan arbejde på sin arbejdsplads. Teknologien gør det muligt at kombinere job og ferie, og spådommen lyder at det nære og autentiske vil blive fremtidens feriemål.

Kedsomhed  

Sommersending: De gamle grækere havde ikke noget ord for kedsomhed, senere blev det som bekendt et helt almindeligt hverdagsbegreb, men idag er tilstanden desværre udryddelsestruet. Desværre, fordi det er vigtigt med såkaldt 'nøgen tid', mener kedsomhedsforskeren Rasmus Johnsen. Teknologien har fjernet den sunde ventetid og muligheden for at falde i kreative lommer, og hvad gør det så ved os og børnene?
Der er teenagere i studiet og eksperter på linjen. Det er næsten kedeligt!

Hverdagsrelationer  

Sommersending: Familierådgiver Lone Carmel er aktuel med bogen 'Hverdagsrelationer' - med undertitlen 'når det nære bliver svært'. I samtalen med Lone Carmel fokuserer vi på en række forskellige tabuer. Dels barnet som symptombærer på familiens konflikter. Dels spørgsmålet om, hvorvidt man kan og bør/ikke bør bryde kontakten med sin dysfunktionelle familie. Og endelig de svære rollefordelinger i en sammenbragt familie.

Sluk hjernen - digital overlevelse  

Sommersending:
Læge og innovationschef Imran Rashid er stærkt bekymret for om vores børn bliver digitale junkier. For hvad gør mobilerne egentlig ved vores sundhed, hjerne, selvværd og nærvær? Med bogen 'Sluk - kunsten at overleve i en digital verden' forsøger han at gøre os alle og især børnene til bevidste forbrugere, så de kan lære at begå sig i digital trafik og især det, han kalder narcissistiske ego-medier.

Børn og forældre i den teknogiske udvikling  

Hvordan holder vi vores børn sikre i en teknologisk udvikling, som vi ikke kan følge med i? Ekspert i digitalisering og medieudvikling, Katrine K. Pedersen, følger udviklingen tæt med sin såkaldt 'humanistiske hornbrille'.
Hun mener vi som forældre skal engagere os meget mere i vores børns digitale gøren og laden. Så lær hvad 'tutorial' og 'meme' betyder, hør overraskende nyt om hacking, big data og emotionel tracking. Kort sagt: stof til de forældre, der ikke vil hægtes af fremtiden!

Børn og unge på Roskilde (og andre festivaler)  

Guide til bekymrede forældre i forhold til festivalsæsonen! Leder af det opsøgende team på Roskilde Festival, Tine Ros, giver et ærligt og usødet indblik i, hvordan festivalen håndterer de mange teenagere, der kaster sig ud i for meget druk og larm og for lidt søvn og kost. Hendes opfordring er at forældre skal egnethedsvurdere deres børn, inden de får lov at tage på festival, lige så vel som de unge også lige får et par gode råd med på vejen.

Efterskoleliv (sanktioner, mangfoldighed og skolernes sociale profiler)  

En efterskole fik for nylig kritik i medierne - af Børns Vilkår - for at krænke elevernes rettigheder, da de blev tilbageholdt på grund af en sag om alkohol. Siden er skolen blevet truet med sagsanlæg af vrede forældre.
Men er efterskoler virkelig et sted, hvor lærerne ligefrem krænker eller er det eleverne, der har svært ved at forstå reglerne? Eller er det i virkeligheden forældrene, der over-involverer sig? Vi når hele vejen rundt - om sanktioner, mangfoldighed og skolernes sociale profiler.

Test-tyranniet  

De nationale tests i folkeskolen kritiseres fra flere sider – eleverne, lærerne og også forskerne er kritiske. Men hvorfor bliver de så overhovedet lavet?
Debat mellem 8.klasse-elev, Nikoline Linnemann Prehn, Casper Rongsted fra 'Verdens Bedste Danske Skole', Mette With Hagensen, landsformand i Skole & Forældre og Allan Bech, skeptisk folkeskolelærer.

De ensomme unge  

Ensomhed er et stigende problem i Danmark, også blandt unge og især blandt piger. Ventilen er en landsdækkende organisation, der forsøger at tackle problemet med blandt andet ensomhedsdage og small talk-kurser.
Hør en frivillig fortælle om arbejdet, og hør 21-årige Signe fortælle om, hvordan det var at være ensom i gymnasiet. Derudover medvirker terapeut Ulla Holtze, som tager sig særligt af de såkaldt stille piger.

Forældreskab på sociale medier  

Børn er idag på facebook før de overhovedet bliver født. Kort sagt, det starter med et scanningsbillede og ingen ved rigtig, hvor det ender - især ikke børnene, for de er små til at have en stemme. Medieforsker Maja Sonne Damkjær har undersøgt det såkaldt medialiserede forældreskab, om at gå fra guldring til guldklump, om at vores sociale liv (især på digitale medier) styres af, hvordan vi gerne vil fremstå som forældre. Børnene er i centrum. Desuden taler kultursociolog Emilia Van Hauen om succestyranni.

De fattige børn  

Fattigdom blandt danske børn er et overset emne - selv om eksperter forudser en stigning på baggrund af kontanthjælpsloftet. Men hvad er fattigdom i Danmark? Der er både den økonomiske og den kulturelle fattigdom. Forstå definitioner, strategier og sammenhænge, når vi taler om levevilkår for børnene i underklassen - og dermed også det dæmoniserede billede af de fattige og baggrunden for politikernes afskaffelse af den officielle fattigdomsgrænse.

De dumme drenge og de kloge piger?  

Forældreintra handler om kønsforskelle på karakterer i folkeskolen, nu hvor en ny undersøgelse fra Den Sociale Kapitalfond viser, at piger klarer sig bedre og bedre end drengene. Men er det, fordi drenges hjerne er længere tid om at modnes end pigernes? Eller er der for meget røv-til-sæde undervisning i skolen, og er lærerne for pressede med at skulle mål-styre til at udvikle nuanceret undervisning? Vi diskuterer og nærmer os mulige løsninger og forklaringer.

I studiet er analysechef fra Den Sociale Kapitalfond, Kristian Thor Jakobsen, gymnasieleverne Lorentz Elvang Thomasen og Felix Vinderskov Weylandt. Med på telefon er hjerneforsker Ann E. Knudsen og konsulent i Verdens Bedste Danske Skole, Kasper Myding.

Vært er Kirstine Vinderskov.

Konfirmation og tro  

I denne søde konfirmationstid skal teenagere tage den store beslutning om deres tro på Gud, mens deres hjerner og identitet er under opbygning. Kan de overhovedet det? Og er deres religiøst blufærdige forældre overhovedet til nogen hjælp? Omkring 67 procent af en årgang siger ja til både Gud, gaver og fest – mens andre bliver nonfirmeret eller tager på dannelsesrejse. I studiet har vi Jonathan Stjernberg på 15 år, der har taget et aktivt valg om ikke at blive konfirmeret og sognepræst Mette Gramstrup fra Kristkirken på Vesterbro, der hvert år har mange af københavns teenagere til konfirmationsforberedelse. På telefon medvirker psykolog Charlotte Diamant og ungdomsforsker Suzette Munksgaard, som giver et indblik i, hvad konfirmationen betyder i et - i forvejen beslutningstungt -
ungdomsliv anno 2017.

0:00/0:00
Video player is in betaClose