Forretningsjus

Forretningsjus

Norway

På denne siden finner du lydbokversjoner av studieguiden som er en del av alle våre nettbaserte kurs.

Episodes

JUR 3420, Introduksjon - Velkommen til studieguiden  

Denne studiegudien er skrevet av Monica Viken og innlest av Andreas Bryn Edesberg. Studieenhet 3 om kjøpsrett er lest inn av Anette Fredheim Goffeng.
Denne Podcasten gir en innføring i hvordan studieguiden er bygget opp. Herunder emnet om “Bruk av lovdata” og “Hvordan lese Forretningsjus”.

JUR 3420, Studieenhet 1 - Rettskilder og juridisk metode  

Introduksjon: Etter at du har jobbet med denne studieenheten skal du ha skaffet deg en oversikt over de viktigste rettskildene.Du skal vite hva juridisk metode er og skal ha tilegnet deg nok kunnskaper til å kjenne igjen den juridiske tenkemåten.
Pensum: • Lov og rett for næringslivet, kapittel 1.
Lengde 08:00

JUR 3420, Studieenhet 2, del 1 - Hovedpunkter i avtaleretten  

Introduksjon del 1 - Om avtalerett Etter at du er ferdig med denne studieenheten skal du kjenne mekanismene for avtaleinngåelse og kunne redegjøre for reglene om tilbud og aksept. Pensum:  • Lov og rett for næringslivet, kapittel 5.  • Oppgavesamlingen s. 10–12
Lengde 05:40

JUR 3420, Studieenhet 2, del 2 - Hovedpunkter i avtaleretten  

Introduksjon del 2 - Om inngåelse av avtaler
Avtalelovens kapittel 1 inneholder regler om inngåelse av avtaler. Vi finner her regler om tilbud, aksept (svar på tilbud) og tilbakekall.

I denne podcasten ser vi på “inngåelse av avtaler” og vi avslutter med emnet om “aksept og akseptfrist”

Pensum: 

Lov og rett for næringslivet, kapittel 5.  Oppgavesamlingen s. 10–12

Lengde 10:11

JUR 3420, Studieenhet 2, del 3 - Hovedpunkter i avtaleretten  

Introduksjon del 3 - Om ugyldighet I denne Podcasten ser vi på emnet om “ugyldighet”.
Vi har fire grupper av ugyldighetsgrunner: • Ugyldighet ved tilblivelsen • Ugyldighet ved formen

JUR 3420, Studieenhet 3, del 1 - Hovedpunkter i kjøpsretten  

Introduksjon del 1 - Hovedpunkter i kjøpsretten I denne podcasten ser vi på “innledning” til studieenhet 3. Og vi avslutter med emnet om “kjøpsloven virkeområde”. 
Pensum

JUR 3420, Studieenhet 3, del 2 - Hovedpunkter i kjøpsretten  

Introduksjon del 2 - Selgers plikter I denne podcasten ser vi på “Levering av ytelsen” og vi avslutter med emnet om “Selgers andre plikter“.
Pensum • Lov og rett for næringslivet, kapittel 6. 

JUR 3420, Studieenhet 3, del 3 - Hovedpunkter i kjøpsretten  

Introduksjon del 3 - Kjøpers plikter I denne podcasten ser vi på “Betaling” og vi avslutter med emnet om “Kjøpers andre plikter
Pensum • Lov og rett for næringslivet, kapittel 6.  • Oppgavesamlingen - Se oppgaver i kjøpsrett[...]

JUR 3420, Studieenhet 3, del 4 - Hovedpunkter i kjøpsretten  

Introduksjon del 4 - Selgers kontraktsbrudd I denne Podcasten ser vi nærmere på emnet om “Forsinkelse – kjøpers krav” og avsluttes med emnet om “Erstatningsutmålingen”
Pensum

JUR 3420, Studieenhet 3, del 5 - Hovedpunkter i kjøpsretten  

Introduksjon del 5 - Krav mot tidligere salgsledd I denne podcasten ser vi på “Krav mot tidligere salgsledd” og vi avslutter med emnet om “Hevingsoppgjøret”
Pensum

JUR 3420, Studieenhet 3, del 6 - Hovedpunkter i kjøpsretten  
Introduksjon del 6 - Erstatningsutmålingen I denne Podcasten ser vi nærmere på emnet om “Erstatningsutmålingen”. 
Pensum • Lov og rett for næringslivet, kapittel 6.  • Oppgavesamlingen s. 18–32.
Lengde 03:52

JUR 3420, Studieenhet 3, del 7 - Hovedpunkter i kjøpsretten  
Introduksjon del 7 - Krav mot tidligere salgsledd I denne Podcasten ser vi nærmere på emnet om “Krav mot tidligere salgsledd”. 
Pensum • Lov og rett for næringslivet, kapittel 6.  • Oppgavesamlingen s. 18–32.
Lengde 02:59

JUR 3420, Studieenhet 3, del 8 - Hovedpunkter i kjøpsretten  

Introduksjon del 8 - Kjøpers kontraktsbrudd I denne podcasten ser vi på “Kjøpers kontraktsbrudd” og vi avslutter med emnet om “Hevingsoppgjøret
Pensum • Lov og rett [...]

JUR 3420, Studieenhet 4 - Arbeidsrett  
Introduksjon: I denne Podcasten tar vi for oss emnet om arbeidsrett.
Pensum • Lov og rett for næringslivet, kapittel 9.  • Oppgavesamlingen s. 6–9
Lengde 08:12

JUR 3420, Studieenhet 5 - Erstatningsrett  
Introduksjon: I denne Podcasten tar vi for oss emnet om erstatningsrett
Pensum • Lov og rett for næringslivet, kapittel 10.  • Oppgavesamlingen s. 15-16.
Lengde 06:59

JUR 3420, Studieenhet 6, del 1 - Selskapsrett  

Introduksjon - del 1, Om selskapsrett, selskapsformer & aksjeselskap
I denne Podcasten ser vi nærmere på emnene om selskapsrett, selskapsformer og aksjeselskap- og allmennaksjeselskap.
Innledning Selskapsretten dreier seg om:  1) Organisering og registrering av næringsvirksomhet 2) Beslutningsprosessene, myndighet og legitimasjon 3) Ansvarsforhold i virksomheten

JUR 3420, Studieenhet 6, del 2 - Selskapsrett  
Introduksjon - del 2, Om Generalforsamlingen.  I denne Podcasten tar vi for oss emnet om generalforsamlingen.
Pensum • Lov og rett for næringslivet, kapittel 4. • Oppgavesamlingen s. 76–86.
Lengde 06:24

JUR 3420, Studieenhet 6, del 3 - Selskapsrett  
Introduksjon - del 3, Om aksjeselskapenes ledelse.  I denne Podcasten tar vi for oss emnet om aksjeselskapenes ledelse.
Pensum • Lov og rett for næringslivet, kapittel 4. • Oppgavesamlingen s. 76–86.
Lengde 03:30JUR 3420, Studieenhet 6, del 4 - Selskapsrett  
Introduksjon - del 4, Om Aksjeselskapets forhold utad.  I denne Podcasten tar vi for oss emnet om aksjeselskapets forhold utad.
Pensum • Lov og rett for næringslivet, kapittel 4. • Oppgavesamlingen s. 76–86.
Lengde 07:21

JUR 3420, Studieenhet 6, del 5 - Selskapsrett  
Introduksjon - del 5, Om ansvarlig selskap.  I denne Podcasten tar vi for oss emnet om ansvarlig selskap.
Pensum • Lov og rett for næringslivet, kapittel 4. • Oppgavesamlingen s. 76–86.
Lengde 05:19

0:00/0:00
Video player is in betaClose