Fragment

Fragment

Sweden

Lars Norén läser nyskrivna och publicerade textfragment ur sin bok Fragment. Ansvarig utgivare: Louise Welander

Episodes

Till slut  

Under sommaren läser Lars Norén varje dag några korta rader, såväl publicerade som nyskrivna axiom, hugskott och poetiska reflexioner.

Fragment 0

När jag går sönder  

Under sommaren läser Lars Norén varje dag några korta rader, såväl publicerade som nyskrivna axiom, hugskott och poetiska reflexioner.

Fragment 0

På sinnessjukhusets gård 1964  

Under sommaren läser Lars Norén varje dag några korta rader, såväl publicerade som nyskrivna axiom, hugskott och poetiska reflexioner.

Fragment 0

Ibland är det glömskan  

Under sommaren läser Lars Norén varje dag några korta rader, såväl publicerade som nyskrivna axiom, hugskott och poetiska reflexioner.

Fragment 0

Om mitt liv vore en outhärdlig roman  

Under sommaren läser Lars Norén varje dag några korta rader, såväl publicerade som nyskrivna axiom, hugskott och poetiska reflexioner.

Fragment 0

Böckerna räcker inte mot sorgen  

Under sommaren läser Lars Norén varje dag några korta rader, såväl publicerade som nyskrivna axiom, hugskott och poetiska reflexioner.

Fragment 0

Det jag kanske fruktar mest  

Under sommaren läser Lars Norén varje dag några korta rader, såväl publicerade som nyskrivna axiom, hugskott och poetiska reflexioner.

Fragment 0

Tankarna på döden  

Under sommaren läser Lars Norén varje dag några korta rader, såväl publicerade som nyskrivna axiom, hugskott och poetiska reflexioner.

Fragment 0

Vad som finns kvar  

Under sommaren läser Lars Norén varje dag några korta rader, såväl publicerade som nyskrivna axiom, hugskott och poetiska reflexioner.

Fragment 0

Lättheten  

Under sommaren läser Lars Norén varje dag några korta rader, såväl publicerade som nyskrivna axiom, hugskott och poetiska reflexioner.

Fragment 0

Vad heter jag  

Under sommaren läser Lars Norén varje dag några korta rader, såväl publicerade som nyskrivna axiom, hugskott och poetiska reflexioner.

Fragment 0

Beskriv inte det  

Under sommaren läser Lars Norén varje dag några korta rader, såväl publicerade som nyskrivna axiom, hugskott och poetiska reflexioner.

Fragment 0

Det är som om jag inte längre ägde en kropp  

Under sommaren läser Lars Norén varje dag några korta rader, såväl publicerade som nyskrivna axiom, hugskott och poetiska reflexioner.

Fragment 0

Vi kom ur natten  

Under sommaren läser Lars Norén varje dag några korta rader, såväl publicerade som nyskrivna axiom, hugskott och poetiska reflexioner.

Fragment 0

Han har sparat badvattnet  

Under sommaren läser Lars Norén varje dag några korta rader, såväl publicerade som nyskrivna axiom, hugskott och poetiska reflexioner.

Fragment 0

Man måste finna sig i att vara en sökande  

Under sommaren läser Lars Norén varje dag några korta rader, såväl publicerade som nyskrivna axiom, hugskott och poetiska reflexioner.

Fragment 0

Kvällens paragrafer  

Under sommaren läser Lars Norén varje dag några korta rader, såväl publicerade som nyskrivna axiom, hugskott och poetiska reflexioner.

Fragment 0

Att vänta på Godot  

Under sommaren läser Lars Norén varje dag några korta rader, såväl publicerade som nyskrivna axiom, hugskott och poetiska reflexioner.

Fragment 0

Jag ansluter mig sakta  

Under sommaren läser Lars Norén varje dag några korta rader, såväl publicerade som nyskrivna axiom, hugskott och poetiska reflexioner.

Fragment 0

Språket är liksom  

Under sommaren läser Lars Norén varje dag några korta rader, såväl publicerade som nyskrivna axiom, hugskott och poetiska reflexioner.

Fragment 0

0:00/0:00
Video player is in betaClose