HT-samtal

HT-samtal

Sweden

Lärorika och underhållande rundabordssamtal mellan forskare från olika ämnen och discipliner. En podcast från Humanistiska och teologiska fakulteterna vid Lunds universitet.

Episodes

HT-samtal #28 - Seminariet  

Vad är ett akademiskt seminarium? Har seminariet sett likadant ut sedan urminnes tider, eller är det ett nytt påfund? Och vad skiljer egentligen ett bra seminarium från ett dåligt? Martin Degrell i samtal med Marie Cronqvist, docent i mediehistoria vid KOM, och Alexander Maurits, doktor i kyrkohistoria vid CTR. Marie och Alexander är också redaktörer för antologin "Det goda seminariet" (Makadam). Producent Martin Degrell. Tekniker Peter Roslund. Musik Graham Bole. Läs mer om forskningen på Humanistiska och teologiska fakulteterna vid Lunds universitet på www.ht.lu.se.

HT-samtal 0

HT-samtal #27 - Teknik  

Hur ser humanisters och teologers relation till teknik ut? Är forskare inom humaniora bakvända ludditer som skyr moderna hjälpmedel och helst arbetar med gåspenna och pergament i skenet av ett stearinljus? Eller är det dags att göra upp med den bilden? Martin Degrell i samtal med Marianne Gullberg, professor i psykolingvistik och föreståndare för Humanistlaboratoriet, Jutta Haider, docent i biblioteks- och informationsvetenskap vid Institutionen för kulturvetenskaper, och Björn Nilsson, forskare i arkeologi vid Institutionen för arkeologi och antikens historia. Producent Martin Degrell. Tekniker Peter Roslund. Musik Graham Bole. Läs mer om forskningen på Humanistiska och teologiska fakulteterna vid Lunds universitet på www.ht.lu.se.

HT-samtal 0

HT-samtal #26 - Lena Halldenius  

Bonusavsnitt! Katarina Bernhardsson i samtal med Lena Halldenius, professor i mänskliga rättigheter. Inspelat på Bok- och biblioteksmässan i Göteborg, september 2016.

HT-samtal 0

HT-samtal #25 - Henrik Rosengren  

Bonusavsnitt! Martin Degrell i samtal med Henrik Rosengren, docent i historia. Inspelat på Bok- och biblioteksmässan i Göteborg, september 2016.

HT-samtal 0

HT-samtal #24 - Minne  

Hur gestaltas minnen i konsten och litteraturen? Vad kan felaktiga minnen få för konsekvenser för vår historieskrivning? Och kan det inte vara bra att glömma vissa saker? Martin Degrell i samtal med Peter Henning, forskare i litteraturvetenskap, Maria Karlsson, forskare i historia, och Max Liljefors, professor i konsthistoria och visuella studier. Producent Martin Degrell. Tekniker Peter Roslund. Musik Graham Bole. Läs mer om forskningen på Humanistiska och teologiska fakulteterna vid Lunds universitet på www.ht.lu.se.

HT-samtal 0

HT-samtal #23 - Identitet  

Hur ser den perfekta européen ut enligt EU? På vilka sätt skiljer sig diskussionen om identitet åt i USA och Europa? Hur många identiteter kan vi egentligen ha samtidigt? Martin Degrell i samtal med Anamaria Dutceac Segesten, universitetslektor i Europastudier, Mattias Nowak, universitetsadjunkt i Europastudier, och Lina Sturfelt, universitetslektor i mänskliga rättigheter. Producent Martin Degrell. Tekniker Peter Roslund. Musik Graham Bole. Läs mer om forskningen på Humanistiska och teologiska fakulteterna vid Lunds universitet på http://www.ht.lu.se.

HT-samtal 0

HT-samtal #22 - Ungdom  

När blev ungdomar ungdomar? Har äldre generationer alltid ansett att "dagens ungdom" består av slarviga slynglar? Och hade George Bernard Shaw rätt när han sa att "youth is wasted on the young"? Martin Degrell i samtal med Jonas Frykman, professor emeritus i etnologi, Björn Lundberg, doktorand i historia, och Ann Steiner, litteraturvetare och docent i förlags- och bokmarknadskunskap. Producent Martin Degrell. Tekniker Peter Roslund. Musik Graham Bole.

HT-samtal 0

HT-samtal #21 - Våld  

På vilket sätt kan man som forskare intressera sig för våld? Vad innebär det att "köna" våld? Hur har acceptansen för våldsskildringar i film och tv förändrats under åren – och varför? Martin Degrell i samtal med Erik Hedling, professor i filmvetenskap, Gabriella Nilsson, docent i etnologi, och Andreas Tullberg, doktor i historia. Producent Martin Degrell. Tekniker Peter Roslund. Musik Graham Bole.

HT-samtal 0

HT-samtal #20 - Samuel Rubenson  

Bonusavsnitt! Jenny Loftrup i samtal med Samuel Rubenson, professor i kyrkohistoria. Inspelat på Bok- och biblioteksmässan i Göteborg, september 2016.

HT-samtal 0

HT-samtal #19 - Daniel Möller  

Bonusavsnitt! Katarina Bernhardsson i samtal med Daniel Möller, docent i litteraturvetenskap och en av redaktörerna bakom den uppmärksammade antologin "Svensk poesi". Inspelat på Bok- och biblioteksmässan i Göteborg, september 2016.

HT-samtal 0

HT-samtal #18 - Katarina Botwid  

Bonusavsnitt! Martin Degrell i samtal med Katarina Botwid, doktor i arkeologi och yrkesverksam keramiker. Inspelat på Bok- och biblioteksmässan i Göteborg, september 2016.

HT-samtal 0

HT-samtal #17 - Cajsa Sjöberg  

Bonusavsnitt! Martin Degrell i samtal med Cajsa Sjöberg, lektor i latin.

HT-samtal 0

HT-samtal #16 - Christian Balkenius  

Bonusavsnitt! Martin Degrell i samtal med Christian Balkenius, professor i kognitionsvetenskap.

HT-samtal 0

HT-samtal #15 - Karin Salomonsson  

Bonusavsnitt! Martin Degrell i samtal med etnologen Karin Salomonsson.

HT-samtal 0

HT-samtal #14 - Marianne Thormählen  

Bonusavsnitt! Martin Degrell i samtal med Marianne Thormählen, professor i engelska med inriktning på engelsk litteratur.

HT-samtal 0

HT-samtal #13 - Kim Salomon  

Bonusavsnitt! Årets Rausingföreläsare, historikern Kim Salomon, inspelad under HT-dagarna, lördagen den 9 april 2016. Titeln på föreläsningen är "Konflikters avtryck i nuets ordning".

HT-samtal 0

HT-samtal #12 - Charlotte Nilsson  

Bonusavsnitt! Martin Degrell i samtal med mediehistorikern Charlotte Nilsson.

HT-samtal 0

HT-samtal #11 - Alexander Maurits  

Bonusavsnitt! Martin Degrell i samtal med religionshistorikern Alexander Maurits.

HT-samtal 0

HT-samtal #10 - Svärd, sandaler och skandaler  

Hur närmar sig en historiker filmmediet? Vad är peplum-film för något? Och varför är det så mycket Rom och så lite Aten i skildringar om antiken på film och TV? Martin Degrell diskuterar med Lovisa Brännstedt, doktorand i antikens kultur och samhällsliv, Isak Hammar, forskare i historia, och Ulf Zander, professor i historia. Isak och Ulf är redaktörer för den nyutkomna antologin "Svärd, sandaler och skandaler", i vilken Lovisa medverkar som skribent. Boken handlar om hur antiken skildras på film och TV. Producent Martin Degrell. Tekniker Peter Roslund. Musik Graham Bole.

HT-samtal 0

HT-samtal #9 - Föremål, prylar och konsumtion  

Vad är det för skillnad mellan vardagskonsumtion och lyxkonsumtion? Har människor i alla tider varit intresserade av prylar? På vilket sätt kan man intressera sig för konsumtion och föremål från ett akademiskt håll? Martin Degrell diskuterar med Sophie Elsässer, forskare i mediehistoria, Orvar Löfgren, professor emeritus i etnologi, och Mats Roslund, professor i historisk arkeologi. Producent Martin Degrell. Tekniker Peter Roslund. Musik Graham Bole.

HT-samtal 0

0:00/0:00
Video player is in betaClose