HT-samtal

HT-samtal

Sweden

Lärorika och underhållande rundabordssamtal mellan forskare från olika ämnen och discipliner. En podcast från Humanistiska och teologiska fakulteterna vid Lunds universitet.

Episodes

HT-samtal #10 - Svärd, sandaler och skandaler  

Hur närmar sig en historiker filmmediet? Vad är peplum-film för något? Och varför är det så mycket Rom och så lite Aten i skildringar om antiken på film och TV? Martin Degrell diskuterar med Lovisa Brännstedt, doktorand i antikens kultur och samhällsliv, Isak Hammar, forskare i historia, och Ulf Zander, professor i historia. Isak och Ulf är redaktörer för den nyutkomna antologin "Svärd, sandaler och skandaler", i vilken Lovisa medverkar som skribent. Boken handlar om hur antiken skildras på film och TV. Producent Martin Degrell. Tekniker Peter Roslund. Musik Graham Bole.

HT-samtal 0

HT-samtal #9 - Föremål, prylar och konsumtion  

Vad är det för skillnad mellan vardagskonsumtion och lyxkonsumtion? Har människor i alla tider varit intresserade av prylar? På vilket sätt kan man intressera sig för konsumtion och föremål från ett akademiskt håll? Martin Degrell diskuterar med Sophie Elsässer, forskare i mediehistoria, Orvar Löfgren, professor emeritus i etnologi, och Mats Roslund, professor i historisk arkeologi. Producent Martin Degrell. Tekniker Peter Roslund. Musik Graham Bole.

HT-samtal 0

HT-samtal #8 - Beslut  

Hur ser en beslutsprocess ut i matbutiken? Hur mycket är våra val av ord och satsmelodi medvetna beslut? Hur ser relationen ut mellan politiska beslut och expertis? Martin Degrell diskuterar med Merle Horne, professor i lingvistik, Thomas Kaiserfeld, professor i idé- och lärdomshistoria, och Annika Wallin, docent i kognitionsvetenskap. Producent Martin Degrell. Tekniker Peter Roslund. Musik Graham Bole.

HT-samtal 0

HT-samtal #7 - Ohälsa  

Hur skildras ohälsa i litteraturen? Är en sjukdom finare än en annan? På vilket sätt kan forskning från humaniora och teologi samarbeta med vården och medicinsk forskning? Martin Degrell diskuterar med Katarina Bernhardsson, forskare i litteraturvetenskap, Elisabeth Gerle, professor i etik, och Lars-Eric Jönsson, professor i etnologi. Producent Martin Degrell. Tekniker Peter Roslund. Musik Graham Bole.

HT-samtal 0

HT-samtal #6 - Empati  

Hur använder vi begreppet empati? Kan man vara moralisk utan att vara empatisk? På vilket sätt kan man studera empati? Martin Degrell diskuterar med Ingar Brinck, professor i teoretisk filosofi, och Lena Halldenius, professor i mänskliga rättigheter. Producent Martin Degrell. Tekniker Peter Roslund. Musik Graham Bole.

HT-samtal 0

HT-samtal #5 - Boken  

Hur förhåller vi oss till boken idag? Vad finns det för för- och nackdelar med e-böcker? Varför väcker boken som objekt så starka känslor? Martin Degrell diskuterar med Torbjörn Forslid, professor i litteraturvetenskap, Kristina Lundblad, lektor i bokhistoria, och Robert Willim, konstnär och lektor i etnologi. Producent Martin Degrell. Tekniker Peter Roslund. Musik Graham Bole.

HT-samtal 0

HT-samtal #4 - Sanningar  

Vad betyder sanning för en forskare? Är vissa sanningar viktigare än andra? Var går gränsen mellan tolkning och sanning? Martin Degrell diskuterar med Torbjörn Ahlström, professor i osteologi, Peter Andersson, forskare i historia, och Alexander Maurits, forskare i religionshistoria. Producent Martin Degrell. Tekniker Peter Roslund. Musik Graham Bole.

HT-samtal 0

HT-samtal #3 - Drömmar  

Vad är drömmar? Vad drömde människan om för hundra år sedan? Vad krävs för att en robot ska kunna drömma? Martin Degrell diskuterar med Christian Balkenius, professor i kognitionsvetenskap, Charlotte Hagström, docent i etnologi, och Anna Nilsson Hammar, forskare i historia. Producent Martin Degrell. Tekniker Peter Roslund. Musik Graham Bole.

HT-samtal 0

HT-samtal #2 - Misstag  

Hur definierar vi ett misstag? Är misstag alltid av ondo? Hur förhåller vi oss till misstag inom akademin? Martin Degrell diskuterar med Johanna Gustafsson Lundberg, lektor i etik och teologi, Erik Hedling, professor i filmvetenskap, och Johannes Persson, professor i teoretisk filosofi. Producent Martin Degrell. Tekniker Peter Roslund. Musik Graham Bole.

HT-samtal 0

HT-samtal #1 - Genier  

Vad är ett geni? Vem får vara ett geni? Vad finns det för myter om genier? Martin Degrell diskuterar genier och genialitet med Birgitta Berglund, lektor i engelska, och Max Liljefors, professor i konsthistoria och visuella studier. Producent Martin Degrell. Tekniker Peter Roslund. Musik Graham Bole.

HT-samtal 0

0:00/0:00
Video player is in betaClose