Hva er greia med?

Hva er greia med?

Norway

Hva er greia med...? med Ole Elvebakk og Jonas Bergland

Episodes

Hva er greia med steinerskolen?  

Hva er greia med utdannelsesfilosofien til Rudolf Steiner? Bortsett fra at de danser grammatikk?

Hva er greia med cargo cults?  

Hva er greia med vekkelsesbevegelsen som tilber varer? Bortsett fra at prins Phillip blir tilbedt som en slags gud?

Hva er greia med tuberkulose?  

Hva er greia med sykdommen som dreper over 2 millioner mennesker hvert år? Bortsett fra at den først smittet fra drøvtyggere til mennesker?

0:00/0:00
Video player is in betaClose