I Krig och Fred

I Krig och Fred

Sweden

En podcast om säkerhetspolitik och krisberedskap

Episodes

Avsnitt 23: Antibiotikaresistens och pandemier  

Nu kan du lyssna på det tjugotredje avsnittet av “I Krig och Fred”. I detta avsnitt hör du när jag pratar med Anders Tegnell från Folkhälsomyndigheten om antibiotikaresistens och pandemier. Under samtalet pratar vi om alltifrån vad antibiotika är för något och hur det fungerar till vad som menas med den postantibiotiska eran och vad den skulle kunna få för konsekvenser. Vi pratar även om vilken typ av sjukdom som har störst risk att utvecklas till en pandemi. Anders Tegnell är avdelningschef på avdelningen för epidemiologi och utvärdering på Folkhälsomyndigheten. I slutet av avsnittet ger Anders ett lästips och ett filmtips och dessa hittar du nedan: Michael Crichton Outbreak

Avsnitt 22: Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten  

Nu kan du lyssna på det tjugoandra avsnittet av “I Krig och Fred”. I detta avsnitt hör du när jag pratar med Gunnar Karlson som är chef för den svenska militära underrättelse- och säkerhetstjänsten (MUST). Under samtalet pratar vi om alltifrån vilka hot som Gunnar anser är de största säkerhetshoten mot Sverige just nu, till att prata om och reda ut vad en underrättelsetjänst respektive en säkerhetstjänst ägnar sig åt egentligen. Vi tittar även bakåt i historien och pratar om när och hur de moderna underrättelsetjänsterna kom till, och vilka historiska exempel det finns på lyckade underrättelseoperationer. I slutet av samtalet nämns en skrift som gavs ut i samband med MUST:s hundraårsjubileum och den hittar man här. Gunnar nämner också att MUST ger ut en årsredovisning som kan vara intressant att läsa och årsredovisningen för 2015 hittar man här. I somras medverkade han också i ett intressant seminarium om underrättelsefrågor i Axess TV och det programmet kan man se här. Gunnar har också medverkat i Ekots lördagsintervju i mars 2015 och den intervjun kan man höra här.

Avsnitt 21: NATO  

Nu kan du lyssna på det tjugoförsta avsnittet av “I Krig och Fred”. I detta avsnitt pratar jag med Anna Wieslander om NATO. Under samtalet pratar vi bland annat om hur NATO är uppbyggt och hur man går tillväga för att fatta beslut inom alliansen. Vi pratar också om när och varför NATO bildades samt om hur alliansen har utvecklats från grundandet fram till idag. Sist men inte minst så förklarar Anna också vilket handlingsmandat som NATO:s Supreme Allied Commander Europe (SACEUR) har vid en väpnad konflikt. Anna Wieslander är generalsekreterare för Allmänna Försvarsföreningen och hon är också Nordeuropa-chef på tankesmedjan Atlantic Council. I slutet av avsnittet ger Anna ett antal lästips som man hittar länkar till här nedan: Bill Browder "Red Notice" Krister Bringeus "Säkerhet i ny tid" Ulla Gudmundsson "NATO i närbild"

Avsnitt 20: Ett samtal med Callis Amid om kampanjen för de afghanska tolkarna och Afghanistan-insatsen  

Nu kan du lyssna på det tjugonde avsnittet av “I Krig och Fred”. I detta avsnitt pratar jag med Callis Amid om kampanjen för de afghanska tolkarna, som han driver tillsammans med Stefan Olsson och Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna (SVF). Vi pratar även om hans egna erfarenheter från sina tre utlandsmissioner i Afghanistan. Under samtalet tar vi upp allt ifrån bakgrunden till att de drog igång den här kampanjen och vad den går ut på, till hur viktiga de lokalanställda tolkarna var för att de svenska soldaterna skulle kunna lösa sina uppgifter. För den som vill läsa mer om kampanjen för de afghanska tolkarna så kan man göra det på kampanjens hemsida: tolkarna.se Värt att nämna är också att Callis blev årets Veteran 2016, och att han och Stefan Olsson erhöll SVF:s silvermedalj för sitt arbete med kampanjen. I slutet av avsnittet ger Callis ett boktips och detta hittar du här nedan: Arkadij Babtjenko "Krigets färger"

Avsnitt 19: Ett samtal med författaren Erik Lewin  

Nu kan du lyssna på det nittonde avsnittet av “I Krig och Fred”. I detta avsnitt pratar jag med författaren Erik Lewin om hans böcker "Operation Saif", "Operation Scimitar" och "Almedalen har fallit". Under samtalet pratar vi även en del om Eriks bakgrund inom de svenska specialförbanden och som privat säkerhetsrådgivare i Irak och Afghanistan. Vi pratar också om hur viktigt det är att förstå och sätta sig in i den lokala kulturen när man arbetar i ett främmande land, och sist men inte minst om huruvida det kommer en uppföljare till "Operation Saif". Erik Lewin arbetar som VD för säkerhetsföretaget Vesper Group och har tidigare arbetat inom de svenska specialförbanden och som privat säkerhetsrådgivare i Irak och Afghanistan. Under avsnittet så refererar Erik till en intervju som han gjort med tidningen Filter och den hittar du här. I slutet av avsnittet nämner Erik också ett antal intressanta författare och boktips och han har i efterhand gett ytterligare ett par tips. Du hittar samtliga här nedanför: Anders Jallai Tom Clancy Clear and present danger Robert Karjel De redan döda Thomas E Ricks Fiasco: The American Military Adventure in Iraq Ken Connor Ghost Force

Avsnitt 18: Ett samtal med spelutvecklaren Johan Andersson  

Nu kan du lyssna på det artonde avsnittet av "I Krig och Fred". I detta avsnitt pratar jag med Johan Andersson som är kreativ chef på spelutvecklaren Paradox Interactive. För de som inte spelar datorspel så är det värt att nämna att Paradox är kända för sina så kallade "Grand Strategy"-spel, där man får styra ett land eller en släkt under olika historiska epoker. Under samtalet så pratar vi bland annat om hur man går tillväga för att göra ett datorspel, hur man gör för att simulera olika aspekter av verkligheten så som diplomati och krigföring, och även en del om hur man som spelutvecklare tänker kring vad en spelare ska ha möjlighet att göra i ett datorspel ur ett moraliskt perspektiv. I slutet av samtalet så tipsade Johan om "Europa Universalis 4" som ett bra "Grand Strategy"-spel som även är ett bra förstaspel för den säkerhetspolitiskt intresserade som inte spelat sådana spel förut.

Avsnitt 17: Ett samtal med journalisten, författaren och försvarsdebattören Johanne Hildebrandt  

Nu kan du lyssna på det sjuttonde avsnittet av "I Krig och Fred". I detta avsnitt pratar jag med journalisten, författaren och försvarsdebattören Johanne Hildebrandt. Under samtalet så pratar vi bland annat om hur det kom sig att hon började arbeta som krigskorrespondent och vad hon tycker är nyckeln till att få till en bra skönlitterär berättelse och vad som är nyckeln till att skriva ett bra krigsreportage. Vi pratar även en del om vad hon tänker kring den svenska försvarspolitiken och så pratar vi även en hel del om vikingatiden. I avsnittet nämner jag att det kommer att länkas till ett referatet av Johannes inträdesanförande i Kungliga Krigsvetenskapsakademin och det hittar du här. Som du hör i avsnittet så nämner Johanne två boktips i slutet av samtalet och hon utlovade även en lista med ytterligare boktips, och samtliga tips finns här nedan: Homeros Iliaden Lars Wilderäng Stjärnklart Magnus Ernström Ett halvt år, ett helt liv Ulf Henricsson När Balkan Brann Lars Gyllenhaal och Lennart Westerberg Svenskar i krig: 1945-2015 Lars Magnar Enoksen Vikingarnas stridskonst

Avsnitt 16: Ett samtal med författaren och försvarsdebattören Lars Wilderäng  

Nu kan du lyssna på det sextonde avsnittet av "I Krig och Fred". I detta avsnitt pratar jag med författaren och försvarsdebattören Lars Wilderäng. Under samtalet så pratar vi om alltifrån vad som är drivkraften i hans skrivande till om hans romankaraktärer är baserade på riktiga personer eller inte. Lars berättar även om hur det kom sig att han började intressera sig för försvarsfrågan och prepping och han berättar även en del om hans kommande bokprojekt "Höstsol" som han skriver på just nu. Som du hör i avsnittet har Lars även bloggen "Cornucopia" som du hittar här. I slutet av avsnittet nämner Lars ett antal boktips och dessa hittar du nedan: Magnus Engström Väster om friheten Söder om helvetet Norr om paradiset Robert Karjel De redan döda Neal Stephenson Cryptonomicon Seven Eaves Ian Banks Complicity Dead Air

Avsnitt 15: FBI och internationellt polissamarbete  

Nu kan du lyssna på det femtonde avsnittet av "I Krig och Fred". I detta avsnitt pratar jag med Lars Nylén om FBI och internationellt polissamarbete. Under samtalet pratar vi bland annat om hur det amerikanska rättsväsendet fungerar, vilken roll FBI har i det systemet och hur FBI arbetar internationellt. Vi pratar även om hur samarbetet ser ut mellan FBI och svenska myndigheter och hur Lars tror att det samarbetet kommer att utvecklas framöver. Lars har en lång karriär som statlig tjänsteman bakom sig där han bland annat varit chef för den tidigare Rikskriminalpolisen och han har även varit generaldirektör för Kriminalvården. För närvarande arbetar han i ett projekt inom den Kungliga Krigsvetenskapsakademin som handlar om att studera de framtida säkerhetspolitiska hoten mot Sverige och där Lars huvudsakligen arbetar med de icke-militära hoten. Du kan läsa mer om detta projekt här. Lars gav under samtalet ett flertal tips på olika media som ger en bild av FBI och polisarbete överlag: FBI:s egen hemsida med fakta om myndigheten och vad de gör "The secrets of FBI" av Ronald Kessler "The FBI Story" (Film) "När lammen tystnar" (Film) "NCIS" (TV) Viktigt att komma ihåg är att Lars i samband med dessa tips betonar att de ger en viss insyn i den metodik och tillvägagångssätt som poliser arbetar utifrån, men att verklighetens polisarbete är ett lagarbete som involverar många personer och tar mycket längre tid än vad det ges sken av i filmen, böckernas och televisionens värld.

Avsnitt 14: Ett samtal med författaren Magnus Ernström om “Ett halvt år, ett helt liv”  

Nu kan du lyssna på det fjortonde avsnittet av "I Krig och Fred". I detta avsnitt pratar jag med Magnus Ernström om hans bok "Ett halvt år, ett helt liv" som handlar om hans tid som FN-soldat i Bosnien på 1990-talet. Under samtalet pratar vi om varför han har skrivit boken, vilka erfarenheter han bär med sig från sin tid i Bosnien och vi pratar även om han planerar att skriva fler böcker framöver. Värt att nämna är också att Magnus har en väldigt intressant blogg som du hittar här. I slutet av avsnittet nämner Magnus ett antal boktips och dessa hittar du nedan: "De redan döda" av Robert Karjel "Krigare" (E-bok) av Johanne Hildebrandt. Du hittar även "Krigare" gratis som E-bok hos på Lars Wilderängs blogg. Jag rekommenderar dock att man köper boken för att ge Johanne uppskattning för en väldigt intressant och spännande bok. "När Balkan brann" av Ulf Henricsson

Avsnitt 13: Frankrike som säkerhetspolitisk aktör  

Nu kan du lyssna på det trettonde avsnittet av "I Krig och Fred". I detta avsnitt pratar jag med Lars Wedin om Frankrike som säkerhetspolitisk aktör och då med ett särskilt fokus på Afrika. Under avsnittet pratar vi bland annat om hur Frankrike ser på sin roll i Europa och världen, till vilka intressen Frankrike har i Afrika och vilken militär verksamhet man bedriver där. Vi pratar även om hur det militära samarbetet ser ut mellan Sverige och Frankrike. Lars är pensionerad kommendör i flottan och har tidigare varit verksam vid Försvarshögskolan och är numera bosatt och verksam i Frankrike. Han har skrivit mycket om franskt militärt tänkande och har bland annat skrivit boken "Marianne och Athena – franskt militärt tänkande från 1700-talet till idag". Han är också ledamot av Kungliga Krigsvetenskapsakademin, Kungliga Örlogsmannasällskapet och den franska Académie de Marine. Under samtalet nämner Lars utöver sin egen bok ytterligare ett boktips och ett tips på en intressant tidning och du hittar dessa nedan: "De Gaulle : generalen som var Frankrike" av Knut Stålberg Nyhetsmagasinet L'Express (på franska)

Avsnitt 12: EU som säkerhetspolitisk aktör  

Nu kan du lyssna på det tolfte avsnittet av "I Krig och Fred". I detta avsnitt pratar jag med forskaren Gunilla Herolf om EU som säkerhetspolitisk aktör. Under avsnittet pratar vi bland annat om vilka institutioner inom EU som arbetar med säkerhetspolitik och hur samspelet ser ut mellan EU och NATO. Gunilla är verksam som forskare vid SIPRI (Stockholm International Peace Research Institute) och inom olika europeiska forskningsnätverk, och hon forskar bland annat om europeisk säkerhetspolitik.

Avsnitt 11: Specialförband  

Nu kan du lyssna på det elfte avsnittet av "I Krig och Fred". I detta avsnitt pratar jag med Marcus Mohlin från Försvarshögskolan om specialförband. Under avsnittet pratar vi om vad specialförband ägnar sig åt och vad som skiljer dem från reguljära förband. Vi pratar även om vilka som är de historiska föregångarna till dagens specialförband och vilken roll specialförbanden har i den moderna krigföringen. Det ska även nämnas att Marcus medverkat i ett tidigare avsnitt som handlade om privata militära företag och som du kan lyssna på här. I slutet av avsnittet nämner Marcus ett antal böcker som han rekommenderar och du hittar länkar till dem här nedan: Derek Leebaert To Dare and to Conquer: Special Operations and the Destiny of Nations, from Achilles to Al Qaeda Linda Robinson One Hundred Victories: Special Ops and the Future of American Warfare John le Carré Tinker, Tailor, Soldier, Spy Spionen som kom in från kylan Samlingssida för hans böcker Marcus Lutrell Lone Survivor: The Eyewitness Account of Operation Redwing and the Lost Heroes of SEAL Team 10

Avsnitt 10: Ett samtal med författaren Chris Berg om “Gråzon”  

Nu kan du lyssna på det tionde avsnittet av "I Krig och Fred". I avsnittet pratar jag med författaren Chris Berg om hans bok "Gråzon". Vi pratar bland annat om varför Chris skriver under pseudonym, om huruvida bokens huvudkaraktär Rickard Häll finns i verkligheten och sist men inte minst om det kommer en uppföljare till "Gråzon"! För dig som inte har läst "Gråzon" så finns den att köpa här, och där ser du också en bild på omslaget till boken. I avsnittet nämns en intervju i tidningen Filter och den intervjun hittar du här. I avsnittet nämner Chris även ett antal boktips som du hittar länkar till här nedan: Andy Mcnab Bravo Two Zero Immediate action James Ashcroft Making a killing Bob Shepard The Circuit Erik Lewin Operation Scimitar Almedalen har fallit Lars Wilderäng Midvintermörker Midsommargryning Stjärnklart Stjärnfall Stjärndamm Kaj Karlsson Operation Nordvind Parsifaldirektivet

Avsnitt 9: Civilt försvar  

Nu kan du lyssna på det nionde avsnittet av "I Krig och Fred". I avsnittet pratar jag med Fredrik Lindgren, som arbetar på avdelningen Försvarsanalys på Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI), om civilt försvar. Vi pratar bland annat om hur det går med återuppbyggnaden av det civila försvaret, vad det civila försvaret är för någonting och hur det skiljer sig från krisberedskapssystemet och mycket annat. Under samtalet nämner Fredrik att FOI har en samlingssida för information om det civila försvaret och den hittar du här. I slutet av avsnittet nämner Fredrik också en bok, en novellsamling samt en TV-serie. Du hittar länkar till dessa här nedan: Operation Garbo av pseudonymen Harry Winter Novellsamlingen Skyddsrummet Luxgatan av Jerker Virdborg TV-serien Ockupationen som går på SVT just nu.

Avsnitt 8: Svenska veteraner  

Nu kan du lyssna på det åttonde avsnittet av "I Krig och Fred". I detta avsnitt hör du när jag pratar med Per Lennartsson från Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna om svenska veteraner. Per är tjänsteförrättande generalsekreterare och informationschef på förbundet. Vi pratar om alltifrån vad det innebär att vara en veteran till hur det går till när man åker iväg på en internationell insats, och vi pratar även om samhällets syn på veteraner. I slutet av avsnittet nämner Per att han har ett antal boktips vilka kommer att publiceras på hemsidan. Dessa boktips hittar du här nedan: Sanimir Resic – En historia om Balkan Thomas Rathsack – Jägare, bakom fiendens linjer Bwana Kabamba : Svensk FN-officer bland kannibaler och minor : Kongo 1949-1964 Magnus Ernström - Ett halvt år, ett helt liv (utkommer maj 2016) Nils Sköld - I Fredens Tjänst - Sveriges medverkan i Förenta Nationernas fredsbevarande, UNEF (slut på lagret hos förlaget) Jonas Wærn - Cypern: Svenskarnas inledande FN-aktion 1964 (slut på lagret hos förlaget) Lars Gyllenhaal, Lennart Westberg - Svenskar i krig: 1945-2015 Fausta Marianovic - Sista kulan sparar jag åt grannen Bo Pellnäs - Utan slut? :kriget på Balkan : bilder från ett FN-uppdrag (slut på lagret hos förlaget) Anders Carlén, Mattias Falk - Svenskar i strid, Veteranernas historier 1943-2011 Peter Tillberg, Joakim Svartheden, Danuta Janina Engstedt (red.) – Uppdrag utland Lotta Victor Tillberg, Peter Tillberg – Uppdrag chef Utlandsstyrkan i fredens tjänst : försvarsmaktens internationella insatser (inkl DVD) Sebastian Junger - Krig : rädsla, död, kärlek Sedan har Olle Brennius skrivit ett antal verk där han berättar om UNEF 1956-57. Dessa finns bla på Kungliga biblioteket i Stockholm Ulf Henricsson - "När Balkan Brann" Fredskockarna - I grytorna för freden - Om livet och maten i utlandstjänsten

Avsnitt 7: Ett samtal med en företrädare för försvarsdebattörskollektivet Totalförsvar (del 2)  

Här nedan hittar du den andra delen av samtalet med en företrädare för försvarsdebattörskollektivet Totalförsvar.

Avsnitt 7: Ett samtal med en företrädare för försvarsdebattörskollektivet Totalförsvar  

Nu kan du lyssna på det sjunde avsnittet av “I Krig och Fred”. I avsnittet pratar jag med en företrädare för försvarsdebattörskollektivet Totalförsvar. Vi kommer bland annat att prata om varför Totalförsvar (eller Reservofficer) kom till, vad man har ägnat sig åt och vad man ämnar titta närmare på i den kommande Totalförsvarsstudien. Dagens avsnitt är uppdelat i två delar, vill du lyssna på allt i ett svep så hittar du en fullängdsversion här. Här hittar du hemsidorna för Totalförsvar och deras tidigare arbete under namnet Reservofficer. Vill du donera pengar till Totalförsvarsstudien är uppgifterna följande: Swisha 100, 500 eller 1000 kr till telefonnummer 123 249 39 55 Under samtalet nämns en massa spännande saker som länkas till här nedan. Vi pratar bland annat om intervjuer med den f.d. KGB-agenten Yuri Bezmenov och dessa (det är två delar) kan du hitta här och här. Under samtalet nämns också scenariot "Omfall Edmund" som tagits fram av Totalförsvarskollektivet och den kan du läsa här. Totalförsvar myntade också begreppet "Ryska påsken" och man kan hitta tweeten och bilden som det pratas om här och här. Under samtalet nämns även Regeringens planeringsanvisning avseende totalförsvarsplanering och vill man titta närmare på den så hittar du den här. I slutet av samtalet nämns bland annat en interpellationsdebatt om Totalförsvarets chefsnämnd och klickar du här och sedan väljer protokoll så kan du läsa den i sin helhet. Under samtalet nämns också en rad olika förordningar och lagar och länkar till dessa hittar du nedan: Förordning med instruktion för Försörjningskommissionen Förfogandelagen Lag om skyldighet för näringsidkare att delta i totalförsvarsplaneringen Avslutningsvis i avsnittet nämns också tre boktips och dessa böcker hittar du nedan: Civilförsvarsförbundets bok "Beredskap i kris" Lars Wilderäng - Stjärnklart David Bergman - 36 timmar

Avsnitt 6: Helikopterflottiljen  

Nu kan du lyssna på det sjätte avsnittet av "I Krig och Fred". I avsnittet pratar jag med Björn Johnson, som arbetar vid Sektionen för luftoperationer på Försvarshögskolan och har en bakgrund som helikopterpilot vid Försvarsmaktens helikopterflottilj. Vi kommer bland annat att prata om läget för helikopterflottiljen just nu, hur det känns att flyga en helikopter och mycket annat kopplat till den militära helikopterverksamheten. I avsnittet nämner Björn en bok som heter "Chickenhawk" av Robert Mason och mer information om den hittar man här.

Avsnitt 5: Ett samtal med författaren David Bergman om “36 timmar” och kommande “6 dagar”  

I förra veckans avsnitt kunde ni höra David Bergman prata om psykologiska operationer. I detta avsnitt pratar jag med David om hans technothriller "36 timmar" och hans kommande bok "6 dagar". Under avsnittet pratar vi bland annat om varför han skriver, hur han ser på sina böcker i relation till andra författare i samma genre och sist men inte minst pratar vi om hans kommande bok "6 dagar". I början av intervjun nämner jag en tidigare Sveriges Radio-intervju med David om hans bok "36 timmar" och den kan ni hitta här. David nämner i slutet även att han är medförfattare till en bok om psykologiska operationer som heter Krigspropaganda : från 1914 till idag. I avsnittet nämner vi en rad andra författare och böcker. Du hittar mer information om dessa nedan: Ulf Henricsson Bok: När Balkan brann Johanne Hildebrandt Bok: Krigare Lars Wilderäng Böcker: Midsommargryning, Midvintermörker, Stjärnfall, Stjärnklart Kaj Karlsson Böcker: Operation Nordanvind, Parsifal Direktivet Erik Lewin Böcker: Operation Scimitar, Almedalen har fallit Harry Winter (pseudonym för: Ingemar Dörfer, Lars Christiansson, Bo Hugemark, Stellan Bojerud) Böcker: Operation Garbo I, Operation Garbo II, Operation Garbo III David nämner också en bok av Bo Hugemark om tankarna bakom Operation Garbo-trilogin, den finns online och hittas här.

0:00/0:00
Video player is in betaClose