I Krig och Fred

I Krig och Fred

Sweden

En podcast om säkerhetspolitik och krisberedskap

Episodes

Avsnitt 37: Ett samtal med David Bergman om stridens psykologi  

Nu kan du lyssna på det trettiosjunde avsnittet av “I Krig och Fred”. I detta avsnitt hör du när jag pratar med David Bergman om hans artikelserie "Om stridens psykologi" som publiceras på Kungliga Krigsvetenskapsakademins blogg. Under samtalet berättar David om hur det kom sig att han började skriva om stridens psykologi och han berättar också om vilka olika ämnen han tagit upp i serien hittills, och om vilka ämnen som kommer tas upp framöver. Under samtalet pratar vi även en del om begreppet krigarkultur och vad det betyder egentligen. David är kapten i Försvarsmakten och försvarsmaktsdoktorand i psykologi. Han har också medverkat i podden tidigare i ett avsnitt som handlade om psykologiska operationer, och i ett avsnitt där han berättade om sitt skönlitterära skrivande och böckerna "36 timmar" och "6 dagar". Du hittar de artiklar som publicerats i serien "Om stridens psykologi" här nedan: Om stridens psykologi – Del 1: Från Shell Shock till Happy American Syndrome Om stridens psykologi – Del 2: Att välja ut de rätta Om stridens psykologi – Del 3: Inryckningen Om stridens psykologi – Del 4: Våldsutövning & konsten att döda David tipsar även om ett antal ytterligare lästips som du hittar här nedan: Battle Studies av Ardant du Picq Konfliktens & Stridens psykologi av Ben Shalit (Finns endast kvar i engelsk version), On killing av David Grossman Peter Bovéts uppsats om krigarkultur från Försvarshögskolan

Avsnitt 36: Arsenalen Sveriges Försvarsfordonsmuseum  

I detta avsnitt hör du när jag pratar med Stefan Karlsson som är museichef för Arsenalen Sveriges Försvarsfordonsmuseum. Vill du veta mer om Arsenalens verksamhet hittar du mer information på deras hemsida.

Avsnitt 35: Sveriges Militärhistoriska Arv Upplevelsemuseer  

I detta avsnitt hör du när jag pratar med Nina Lakia som är marknads- och informationsansvarig för museinätverket "Sveriges Militärhistoriska Arv Upplevelsemuseer". Vill du veta mer om deras verksamhet och vilka museer som ingår i nätverket kan du gå till deras hemsida för mer information.

Avsnitt 34: Idrottsveteranerna  

I detta avsnitt hör du när jag pratar med Leif Ölmeborg som är ordförande för Idrottsveteranerna. Idrottsveteranerna arbetar för att främja sårade och skadade veteraners idrottande. Vill du veta mer om Idrottsveteranerna kan du besöka deras hemsida för mer information.

Avsnitt 33: Veteranstöd Rapid Reaction  

I detta avsnitt hör du när jag pratar med Karl Schooner som är ordförande för Veteran Rapid Reaction om VRR:s verksamhet. Veteranstöd Rapid Reaction är en förening som arbetar med att förmedla ekonomiskt stöd till utlandsveteraner som har behov av ekonomiskt stöd. Vill du veta mer om Veteranstöd Rapid Reaction kan du besöka deras hemsida för mer information.

Avsnitt 32: Veterandagsspecial  

I den här Veterandagsspecialen kommer du att höra intervjuer med företrädare för fyra olika organisationer som har koppling till utlandsveteraner och utlandstjänstgöring. Intervjuerna spelades in på Veterandagen den 29 maj 2017. Veterandagen är en dag då man uppmärksammar Sveriges veteraner med fokus på de som gjort utlandstjänstgöring. Vill du läsa mer om Veterandagen hittar du mer information på Försvarsmaktens hemsida.

Avsnitt 31: Terrorism  

Nu kan du lyssna på det trettioförsta avsnittet av "I Krig och Fred". I detta avsnitt hör du när jag pratar med forskaren Magnus Norell om terrorism. Under samtalet berättar Magnus om begreppet terrorism och redogör för att det är ett komplicerat begrepp med många olika definitioner. Vi pratar även om de historiska rötterna till dagens terrorism, och Magnus berättar om hur man från myndigheternas sida arbetar för att förhindra terrordåd och bekämpa terroristorganisationer. Under samtalet pratar vi också om svårigheterna med att arbeta med att motverka våldsbejakande extremism och Magnus ger även sin syn på Sveriges arbete gällande detta. Magnus Norell är expert på terrorism och har ett särskilt fokus på islamistisk terrorism. Han är närvarande verksam vid tankesmedjorna European Foundation for Democracy och The Washington Institute for Near East Policy. Han har tidigare arbetat vid SÄPO, MUST, FOI, Försvarshögskolan och Utrikespolitiska Institutet. I slutet av avsnittet nämner Magnus en bok han skrivit som heter "Kalifatets återkomst : orsaker och konsekvenser" och som du hittar mer information om här:

Avsnitt 30: Ett samtal med Mats Johansson om “Kalla kriget 2.1”, svensk säkerhetspolitik, tankesmedjor och svensk politisk historia  

Nu kan du lyssna på det trettionde avsnittet av “I Krig och Fred”. I detta avsnitt hör du när jag pratar med författaren och journalisten Mats Johansson om hans bok "Kalla kriget 2.1: onda imperiets återkomst". Under samtalet pratar vi om en stor bredd av ämnen som innefattar alltifrån varför Mats skrev boken "Kalla kriget 2.1" och vad den handlar om till hur det kom sig att tankesmedjan Frivärld startades, och vi pratar även en hel del om hur viktigt det är att studera historien för att kunna förstå sin samtid och kunna försöka förstå och förutse den kommande händelseutvecklingen. Mats ger även sina personliga tankar och reflektioner utifrån att ha arbetat med journalistik, politik och opinionsbildning kring frågor gällande demokratiutveckling och säkerhetspolitik från den senare delen av 1900-talet och fram till idag. Mats Johansson är redaktör för Svenska Dagbladets ledarblogg "Säkerhetsrådet", ordförande för tankesmedjan Frivärld och har skrivit antal böcker varav den senaste är "Kalla kriget 2.1 - onda imperiets återkomst". Mats har även varit riksdagsman för Moderaterna under åren 2006-2014. I slutet av samtalet nämner Mats ett antal lästips som du hittar här nedan: "Tio år med Putin" av Boris Nemtsov och Vladimir Milov Ingenting är sant och allting är möjligt : det nya Rysslands surrealistiska själ av Peter Pomerantsev "Till bröders hjälp" av Kungliga krigsvetenskapsakadien

Avsnitt 29: Länsstyrelsen som krishanteringsaktör  

Nu kan du lyssna på det tjugonionde avsnittet av “I Krig och Fred”. I detta avsnitt hör du när jag pratar med Annica Hjalmarsson från Länsstyrelsen i Stockholms län om länsstyrelsen som krishanteringsaktör. Under samtalet förklarar Annica vilken roll länsstyrelsen har vad gäller att hantera kriser i fredstid och vilken roll länsstyrelsen har i krigstid. Under samtalet berättar Annica också om hur samarbetet ser ut mellan olika krishanteringsaktörer i Stockholms län och hur det går med länsstyrelsens arbete med civilt försvar. Annica arbetar med krisberedskap och civilt försvar på Enheten för samhällsskydd och beredskap vid Länsstyrelsen i Stockholms län. I slutet av avsnittet nämns det att Annica kommer att ge ett antal lästips i efterhand och dessa hittar du här nedan: FOI:s rapporter om civilt försvar Försvarsmakten och MSB:s grundsyn för en sammanhängande planering för totalförsvaret Länsstyrelsen Stockolms Risk- och sårbarhetsanalys 2015 Säpos Årsrapport 2016

Avsnitt 28: Cyberkrigföring  

Nu kan du lyssna på det tjugoåttonde avsnittet av “I Krig och Fred”. I detta avsnitt hör du när jag pratar med forskaren Johan Sigholm från Försvarshögskolan om cyberkrigföring. Under samtalet tas det bland annat upp hur cyberkrigföring går till i praktiken och vilka länder som ägnar sig åt denna typ av krigföring. Under samtalet beskriver Johan också hur länder och aktörer kan agera för att skydda sig mot cyberangrepp, och vi pratar även om hur den svenska förmågan ser ut inom cyberkrigföringsområdet Johan Sigholm är verksam vid Försvarshögskolan och undervisar och forskar i ämnet militärteknik, med fokus på framväxande informations- och kommunikationsteknik samt kvalificerade hot i cybermiljön. Han är teknologie doktor i informationsteknologi, flygingenjör och major i Flygvapnet. I slutet av avsnittet nämner vi att Johan kommer att ge ett antal lästips i efterhand och dessa hittar du här nedan: P.W. Singer & Allan Friedman (2014) “Cybersecurity and Cyberwar: What Everyone Needs to Know” Fred Kaplan (2016) “Dark Territory: The Secret History of Cyber War" Marc Goodman (2016) “Future Crimes: Inside the Digital Underground and the Battle for Our Connected World”

Avsnitt 27: Ett samtal med Karlis Neretnieks om den moderna krigföringen  

Nu kan du lyssna på det tjugosjunde avsnittet av “I Krig och Fred”. I detta avsnitt hör du när jag pratar med Karlis Neretnieks om den moderna krigföringen. Under samtalet pratar vi bland annat om ett antal scenarion som Kungliga krigsvetenskapsakademin tagit fram gällande hur det skulle kunna gå till om Ryssland väljer att angripa Sverige. Vi tittar även närmare på tre olika konflikter som pågår ute i världen och Karlis ger sin syn på vilka typer av krigföring som förekommer i de olika konflikterna. Under samtalet tar vi även upp och diskuterar hur ideologier och olika parters perspektiv påverkar hur man för krig och även hur kampen mellan olika ideologier kan vara underliggande orsaker till de konflikter vi ser ute i världen idag. Karlis Neretnieks är pensionerad generalmajor. Under sin karriär i Försvarsmakten var han bland annat rektor för Försvarshögskolan, operationsledare vid dåvarande Mellersta militärområdet och brigadchef. Han har även varit totalförsvarsrådgivare till Central- och Östeuropa vid Försvarsdepartementet under åren 2002-2004. Kungliga krigsvetenskapsakademins skrift "Mål och medel vid ett eventuellt framtida angrepp mot Sverige" som vi pratar om under samtalet kan man läsa här. I slutet av samtalet nämner Karlis ett antal lästips och dessa hittar du här nedan. General Carl August Ehrensvärds memoarer General Archibald Douglas memoarer FOI:s rapporter (söksida) FOI:s rapport "Russian Military Capability in a Ten-Year Perspective 2016" Bloggar Jägarchefen Wiseman's Wisdoms Skipper Annica Nordgren Christensen

Avsnitt 26: Ett samtal med Annika Nordgren Christensen om Försvarsmaktens personalförsörjning och svensk säkerhetspolitik  

Nu kan du lyssna på det tjugosjätte avsnittet av “I Krig och Fred”. I detta avsnitt hör du när jag pratar med Annika Nordgren Christensen om hennes utredning “En robust personalförsörjning av det militära försvaret” (SOU 2016:63). Under samtalet pratar vi också om hur det går till rent praktiskt att göra en statlig offentlig utredning och vad som händer när man är klar med utredningen. Vi pratar också om hur Annika ser på utvecklingen av svensk säkerhetspolitik från 1990-talet fram till idag, och vi pratar även om hur folkförankringen av det svenska försvaret har förändrats över tid. Annika Nordgren Christensen har en lång erfarenhet inom svensk säkerhetspolitik och har bland annat suttit i försvarsutskottet och Försvarsberedningen under ett antal år, och är numera verksam utanför partipolitiken som moderator och expert inom försvars- och säkerhetspolitik. I slutet av avsnittet nämner Annika att hon kommer ge ett antal lästips i efterhand och dessa hittar du här nedan: “En robust personalförsörjning av det militära försvaret” (SOU 2016:63) "Station eleven" av Emily St John Mandel "Järnridån : det kommunistiska maktövertagandet i Östeuropa 1945 - 1956" av Anne Applebaum "Den dolda alliansen" av Mikael Holmström "Kriget har inget kvinnligt ansikte" av Svetlana Aleksijevitj FOI:s rapporter Försvarsutskottets betänkanden

Avsnitt 25: “Det som inte har berättats: 25 år vid SÄPOs kontraspionage”  

Nu kan du lyssna på det tjugofemte avsnittet av “I Krig och Fred”. I detta avsnitt hör du när jag pratar med författaren Bengt Nylander om hans bok "Det som inte har berättats : 25 år vid SÄPOs kontraspionage". Under samtalet pratar vi bland annat om varför Bengt skrivit boken, vad man gör inom kontraspionaget och hur man mäter framgången vad gäller att motverka underrättelseverksamhet och fånga spioner. Vi pratar också om skillnaden mellan verkligheten och fiktionen vad gäller kontraspionage och underrättelseverksamhet, och sist men inte minst om huruvida Bengt planerar att skriva flera böcker. Bengt Nylander har tidigare arbetat inom Säkerhetspolisen med fokus på kontraspionageverksamhet. Bengt har även arbetat inom Polisen som bland annat underrättelsechef i Stockholms län.

Avsnitt 24: Räddningstjänst – Ett samtal med Sten Andersson, Brandkåren Attunda  

Nu kan du lyssna på det tjugofjärde avsnittet av “I Krig och Fred”. I detta avsnitt hör du när jag pratar med Sten Andersson från Brandkåren Attunda om räddningstjänst. Under samtalet pratar vi bland annat om vilka arbetsuppgifter som en räddningstjänst kan ha, till hur riskbilden för olyckor och andra händelser ser ut inom Attunda brandkårs geografiska ansvarsområde. Vi pratar även om vilka uppgifter räddningstjänsten har i en krigssituation och även en del om hur det är att tjänstgöra utomlands som brandman. Sten Andersson är operativ strateg vid Brandkåren Attunda.

Avsnitt 23: Antibiotikaresistens och pandemier  

Nu kan du lyssna på det tjugotredje avsnittet av “I Krig och Fred”. I detta avsnitt hör du när jag pratar med Anders Tegnell från Folkhälsomyndigheten om antibiotikaresistens och pandemier. Under samtalet pratar vi om alltifrån vad antibiotika är för något och hur det fungerar till vad som menas med den postantibiotiska eran och vad den skulle kunna få för konsekvenser. Vi pratar även om vilken typ av sjukdom som har störst risk att utvecklas till en pandemi. Anders Tegnell är avdelningschef på avdelningen för epidemiologi och utvärdering på Folkhälsomyndigheten. I slutet av avsnittet ger Anders ett lästips och ett filmtips och dessa hittar du nedan: Michael Crichton Outbreak

Avsnitt 22: Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten  

Nu kan du lyssna på det tjugoandra avsnittet av “I Krig och Fred”. I detta avsnitt hör du när jag pratar med Gunnar Karlson som är chef för den svenska militära underrättelse- och säkerhetstjänsten (MUST). Under samtalet pratar vi om alltifrån vilka hot som Gunnar anser är de största säkerhetshoten mot Sverige just nu, till att prata om och reda ut vad en underrättelsetjänst respektive en säkerhetstjänst ägnar sig åt egentligen. Vi tittar även bakåt i historien och pratar om när och hur de moderna underrättelsetjänsterna kom till, och vilka historiska exempel det finns på lyckade underrättelseoperationer. I slutet av samtalet nämns en skrift som gavs ut i samband med MUST:s hundraårsjubileum och den hittar man här. Gunnar nämner också att MUST ger ut en årsredovisning som kan vara intressant att läsa och årsredovisningen för 2015 hittar man här. I somras medverkade han också i ett intressant seminarium om underrättelsefrågor i Axess TV och det programmet kan man se här. Gunnar har också medverkat i Ekots lördagsintervju i mars 2015 och den intervjun kan man höra här.

Avsnitt 21: NATO  

Nu kan du lyssna på det tjugoförsta avsnittet av “I Krig och Fred”. I detta avsnitt pratar jag med Anna Wieslander om NATO. Under samtalet pratar vi bland annat om hur NATO är uppbyggt och hur man går tillväga för att fatta beslut inom alliansen. Vi pratar också om när och varför NATO bildades samt om hur alliansen har utvecklats från grundandet fram till idag. Sist men inte minst så förklarar Anna också vilket handlingsmandat som NATO:s Supreme Allied Commander Europe (SACEUR) har vid en väpnad konflikt. Anna Wieslander är generalsekreterare för Allmänna Försvarsföreningen och hon är också Nordeuropa-chef på tankesmedjan Atlantic Council. I slutet av avsnittet ger Anna ett antal lästips som man hittar länkar till här nedan: Bill Browder "Red Notice" Krister Bringeus "Säkerhet i ny tid" Ulla Gudmundsson "NATO i närbild"

Avsnitt 20: Ett samtal med Callis Amid om kampanjen för de afghanska tolkarna och Afghanistan-insatsen  

Nu kan du lyssna på det tjugonde avsnittet av “I Krig och Fred”. I detta avsnitt pratar jag med Callis Amid om kampanjen för de afghanska tolkarna, som han driver tillsammans med Stefan Olsson och Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna (SVF). Vi pratar även om hans egna erfarenheter från sina tre utlandsmissioner i Afghanistan. Under samtalet tar vi upp allt ifrån bakgrunden till att de drog igång den här kampanjen och vad den går ut på, till hur viktiga de lokalanställda tolkarna var för att de svenska soldaterna skulle kunna lösa sina uppgifter. För den som vill läsa mer om kampanjen för de afghanska tolkarna så kan man göra det på kampanjens hemsida: tolkarna.se Värt att nämna är också att Callis blev årets Veteran 2016, och att han och Stefan Olsson erhöll SVF:s silvermedalj för sitt arbete med kampanjen. I slutet av avsnittet ger Callis ett boktips och detta hittar du här nedan: Arkadij Babtjenko "Krigets färger"

Avsnitt 19: Ett samtal med författaren Erik Lewin  

Nu kan du lyssna på det nittonde avsnittet av “I Krig och Fred”. I detta avsnitt pratar jag med författaren Erik Lewin om hans böcker "Operation Saif", "Operation Scimitar" och "Almedalen har fallit". Under samtalet pratar vi även en del om Eriks bakgrund inom de svenska specialförbanden och som privat säkerhetsrådgivare i Irak och Afghanistan. Vi pratar också om hur viktigt det är att förstå och sätta sig in i den lokala kulturen när man arbetar i ett främmande land, och sist men inte minst om huruvida det kommer en uppföljare till "Operation Saif". Erik Lewin arbetar som VD för säkerhetsföretaget Vesper Group och har tidigare arbetat inom de svenska specialförbanden och som privat säkerhetsrådgivare i Irak och Afghanistan. Under avsnittet så refererar Erik till en intervju som han gjort med tidningen Filter och den hittar du här. I slutet av avsnittet nämner Erik också ett antal intressanta författare och boktips och han har i efterhand gett ytterligare ett par tips. Du hittar samtliga här nedanför: Anders Jallai Tom Clancy Clear and present danger Robert Karjel De redan döda Thomas E Ricks Fiasco: The American Military Adventure in Iraq Ken Connor Ghost Force

Avsnitt 18: Ett samtal med spelutvecklaren Johan Andersson  

Nu kan du lyssna på det artonde avsnittet av "I Krig och Fred". I detta avsnitt pratar jag med Johan Andersson som är kreativ chef på spelutvecklaren Paradox Interactive. För de som inte spelar datorspel så är det värt att nämna att Paradox är kända för sina så kallade "Grand Strategy"-spel, där man får styra ett land eller en släkt under olika historiska epoker. Under samtalet så pratar vi bland annat om hur man går tillväga för att göra ett datorspel, hur man gör för att simulera olika aspekter av verkligheten så som diplomati och krigföring, och även en del om hur man som spelutvecklare tänker kring vad en spelare ska ha möjlighet att göra i ett datorspel ur ett moraliskt perspektiv. I slutet av samtalet så tipsade Johan om "Europa Universalis 4" som ett bra "Grand Strategy"-spel som även är ett bra förstaspel för den säkerhetspolitiskt intresserade som inte spelat sådana spel förut.

0:00/0:00
Video player is in betaClose