iFilosofie Podcast

iFilosofie Podcast

The Netherlands

Interviews en colums uit iFilosofie.

Episodes

De Negatie door Peter Sloterdijk  

Über Negation, door Peter Sloterdijk
...wenn man einen Intellektuellen wirklich unglücklich machen möchte, bis zum Äußersten, dann sagt man: ‘Bitte rede doch über die Negation.’ Denn mit der Negation beginnen nun wirklich alle Probleme ernst richtig zu Problemen zu werden, in einem Ausmaß, auf welches Menschenwesen im Grunde gar nicht vorbereitet sind.
27 - 04 - 2013, afscheid René Gude

Over de Negatie, de Positie, door Maxim Februari  

Over de Negatie, De Positie door Maxim Februari
Aan belangrijke filosofen, schrijvers en acteurs wordt in interviews altijd gevraagd waar zij, nu wij eenmaal uit het aards paradijs verdreven zijn, het liefst terecht willen komen: de hemel of de hel? Tot nu toe hebben alle geïnterviewden -overigens in navolging van Machiavelli en Freddy Mercury- daarop geantwoord dat ze het liefst naar de hel gaan. ‘Omdat’, zeggen zij altijd, ‘daar de leuke mensen zitten’. De seriemoordenaars, de bankiers, de romanschrijvers.
27 - 04 -2013, afscheid René Gude

Over de Negatie, Nee door Connie Palmen  

Over de Negatie, Nee, door Connie Palmen
Het woord waar ik het meest van hou is nee. Mijn tweede lievelingswoord is ja. Want het is een koppel, nee is met ja getrouwd. Bij alle grote beslissingen in het leven is het nee tegen het een en ja tegen het ander en omgekeerd. Het nee is volgens mij altijd ontbindend, het losmaken uit een bestaand verbond of heftiger nog de vernietiging ervan en het ja is bindend.
27 - 04 - 2013, afscheid René Gude

Over de Negatie, door René Gude  

Over de Negatie, door René Gude
Het is een diepgaande kwestie. Hoe zit dat toch met die negatie? Als je geen nee tegen iets kunt zeggen dat blijf je als het ware lopen in de voren van een akker. Je moet nee zeggen om uit te breken. Daar zit iets ongemakkelijks aan. Het oude is niet meer, daar heb je nee tegen gezegd maar het nieuwe is nog nieuw.
27 -04- 2014, afscheid René Gude

Een bijzondere plek in Amsterdam, boekhandel Kirchner  

Sinds circa 1895 is de Amsterdamse Leliegracht verrijkt met een bijzondere boekhandel. Destijds bediende de boekhandel een eigen zuil binnen de Amsterdamse samenleving, maar vandaag de dag is het een ontmoetingsplek voor allen die geïnteresseerd zijn in filosofie, geschiedenis en religie: boekhandel Kirchner. Een interview van Sjimmie Lensen met eigenaar Frederik Lobbrecht.

Machiel Karskens: Foucault anders  

Machiel Karskens betoogt dat na de uitgave van Foucault's verzameld werk en speciaal van zijn colleges Foucault is veranderd tot een verzet-,verander- en durf-filosoof voor wie het gaat om de waarheid als ‘vorm van de andere wereld, het andere leven’. Uitgesproken tijdens de Foucaultdag van het ISVW op 28 juni 2014.

Erno Eskens introduceert Michel Foucault  

Erno Eskens introduceert Michel Foucault voor i-Filosofie #8. Wie zijn wij? Hoe worden wij als mens gevormd. Maken wij vrije keuzes?

column #8 van Jan Bransen  

Column van Jan Bransen voor i-Filosofie #8. In deze column spreekt Jan Bransen over de actualiteit en het maken van onderscheidingen.

Column #7 van Jan Bransen: Tijdsdiagnose I  

Column van Jan Bransen voor i-Filosofie #7. In deze column bespreekt Jan Bransen kenmerken van filosofie die begrijpelijk maken waarom we abusievelijk zijn gaan denken dat filosofie iets te maken heeft met het idee van een tijdsdiagnose.

Comenius lezing 2014  

René Gude, filosoof en 'Denkers des Vaderlands' verzorgde de Comeniuslezing 2014 onder de titel: 'Van stemming naar bestemming; zingeving als ambacht'.In zijn ogen lijdt Nederland aan stemmingswisselingen. Het nationale humeur slaat met regelmaat om van 'onzeker en woedend' naar 'tevreden en vol vertrouwen' en weer terug. Gude is o.a. oud-directeur van de Internationale School voor Wijsbegeerte en oud-hoofdredacteur en -uitgever van Filosofie Magazine.

Pioniers in de practische filosofie  

Op 22 februari jongstleden barstte in het filosofisch café van de ISVW een discussie los tussen een tiental vooraanstaande praktisch filosofen over de regels en mores van dit relatief nieuwe vak. De meesters in de praktische filosofie waren bijeengebracht door Veerle Pasmans vanwege de presentatie van haar nieuwe boek Pioniers in de praktische filosofie.

Jos de Mul, Kunstmatig van nature  

Voor de Maand van de Filosofie 2014 schreef Jos de Mul, professor in de Wijsgerige Antropologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, het essay Kunstmatig van nature. Onderweg naar Homo sapiens 3.0. De Mul beschrijft de rol die technologie in het leven van de mensheid heeft gespeeld, vanaf het allereerste begin tot nu. Ook schetst hij een beeld van hoe deze relatie in de toekomst zou kunnen veranderen. Hermien Lankhorst sprak met hem.

cyborg of wilde  

“Intelligent gedrag zit onder andere in het simpel optillen van een glas. Dat doen wij op efficiënte wijze zonder erover na te denken, terwijl het toch niet eenvoudig is om robots het net zo te laten doen. Intelligentie zit dus niet alleen in ons hoofd, maar ook in de lichamelijke handeling!” Dit zegt Pim Haselager, neurofilosoof en robotonderzoeker aan de Radboud Universiteit Nijmegen, in een gesprek met Jan Staman, directeur van het Rathenau Instituut.

Waar filosofen van houden  

Jan Bransen praat graag over de liefde, zeker als filosoof. Filosofen zijn misschien wel de enige beroepsgroep die het woord 'liefde' centraal in hun naam hebben staan. Filosofen zijn verliefd op wijsheid.

Deep Brain Stimulation  

Interview van Marit Pepplinkhuizen met prof. Damiaan Denys over Deep Brain Stimulation voor i-Filosofie #6. Aan de orde kwamen de volgende onderwerpen: Wat is Deep Brain Stimulation? Wie komt er voor in aanmerking? Welke criteria zijn er? Hoe lang moet iemand bijvoorbeeld al lijden? Wat voor resultaten worden met DBS geboekt?

0:00/0:00
Video player is in betaClose