JP Möter

JP Möter

Sweden

Juridisk Publikation är ett forum för juridikstudenter och yrkesverksamma jurister att närma sig juridiska problem. Det är först och främst en akademisk tidskrift som drivs av 30 studenter i Stockholm, Uppsala, Lund och Göteborg. Nu tar redaktionen klivet ut i etern, i en podcast där vi möter okonventionella, engagerande och frispråkiga jurister som vi vill veta mer om. Det här är JP möter.

Episodes

JP-Podden Avsnitt 11: Juridiska farsor och lagliga golare  


Sverige blir uppläxat av Europadomstolen, barnkonventionen blir svensk lag och HD:s knivlista. Stockholmspodd om detta och lite till. Trevlig söndagslyssning!

JP Möter 0

JP Diskuterar: Tvångslagstiftning  


I terminens första JP diskuterar pratar redaktören Johanna om tvångslagstiftning inom psykiatrin och dess tillämpning. Hon möter i avsnittet chefsöverläkare Ingrid Thernfrid vid vuxenpsykiatrin i Lund, som i sin roll som praktiserande läkare ger insikt i hur lagen om psykiatrisk tvångsvård används i praktiken. Med hennes hjälp undersöker vi även den centrala motsättningen i patientens autonomi och dennes intresse av att få sitt vårdbehov tillgodosett, samt allmänhetens intresse av att i vissa fall skyddas mot patienten.

JP Möter 0

JP-Podden Avsnitt 10: Super Tuesday blir sig aldrig lik  


Valspecial! Redaktörerna Marco och Therese behandlar nattens superval i USA, där republikanernas och demokraternas presidentkandidater kan komma att definieras. Vidare behandlas #lufgate och givetvis spekulerar vi i vad som nu sker i USA:s Supreme Court efter justitierådet Antonin Scalias död. Trevlig natt!

JP Möter 0

JP-Podden Avsnitt 9: Steven Avery och Schrödingers mordplats  


JP-Podden är tillbaka med avsnitt 9 och det första för 2016! Spoilervarning! Vem mördade Teresa Halbach? Hur påverkade det amerikanska jurysystemet utgången i målet och hur skulle våra svenska nämndemän agerat i motsvarande situation? Redaktörerna Marco och Malin bryter ner ämnet och bjuder på referenser från Manitowoc County ända till Ovala Rummet och det stundande presidentvalet. Välkomna att lyssna!

JP Möter 0

JP Diskuterar: Samvetsfrihet  


Senaste avsnittet av JP-diskuterar berörs en fråga som debatterats flitigt i media under hösten. Beroende på perspektiv kallas fenomenet samvetsfrihet eller vårdvägran. En barnmorska har vid Region Jönköping sökt arbete som barnmorska. Regionen nekar henne anställning när hon uppger att hon inte vill delta i abortvård eftersom det strider mot hennes samvete och religiösa övertygelse. Barnmorskan menar att den uteblivna anställningen innebär en kränkning av hennes religions- och samvetsfrihet såsom dessa rättigheter skyddas genom Europakonventionen. Landstinget menar tvärtom att beslutet ligger inom ramen för arbetsgivarens fria anställningsrätt som bl.a. inbegriper en rätt att utforma arbets- och kompetensbeskrivningar. Den 12 november 2015 meddelade Jönköpings tingsrätt dom i målet mellan parterna. Lyssna på när redaktören Fredrika Danielsson ber partsombuden Ruth Nordström (kärandeombud) och Sophie Thörne (svarandeombud) att utveckla sina respektive perspektiv på frågan.

JP Möter 0

JP-Podden Avsnitt 8: Bland tomtar och brott  


JP-redaktionen önskar god fortsättning till er alla! I årets sista JP-podden pratar redaktören Malin Rönnblom med vårt senaste tillskott i redaktionen Ebba Thoms om högtiden som nyss varit. Gör sig tomten skyldig till brott när han lämnar julklappar i våra hem? Hur är det nu med Karl Bertil Jonsson – är det stöld han gör sig skyldig till när han tar från de rika och ger åt de fattiga? Och hur ser det ut när barn eventuellt begår brott i Sverige? Njut av den nyfallna snön och våra livfulla analyser. Välkomna!

JP Möter 0

JP-Podden Avsnitt 7: Terrorimage och kvällstidningsjuridik  


Vem har rätten att vara kränkt i det svenska rättssystemet? I säsongens fjärde avsnitt av JP-Podden är det Göteborgspodd! Carolin frågar sig om jurister har något gemensamt med kvällstidningsjournalister när det rör hanteringen av psykiskt sjuka brottslingar. Premiärpoddaren Matilda ger i sin tur ett perspektiv på den man som nu friats från terroranklagelser, och som håller en tackfest för svenskarna snarare än kräver skadestånd för förtal. Dessutom bjuder Marco på utlovad tentahjälp, denna gång med europarättsligt tema och med pedagogiskt stöd av det omsusade Volkswagen. Trevlig helglyssning!

JP Möter 0

JP-Podden Avsnitt 6: Sweflix & familjerättsincest  


Kan en biologisk förälder förlora sin ställning som biologisk förälder? I veckans avsnitt pratar redaktörerna Marco och Johanna om föräldrar som tvingats adoptera biologiska barn som genomgått könskorrigering. Dessutom diskuteras om Bredbandsbolaget kan göras ansvarig för vad deras kunder gör på internet, vad som händer när antalet personnummer tar slut, och om vi har ett sjunde juristprogram på ingång. Slutligen utlovas ett särskilt inslag för den tentapluggande juriststudenten! Välkomna att lyssna! Ett stort tack riktas till Christopher Hatt som producerat veckans avsnitt.

JP Möter 0

JP Diskuterar: Juridikens uppgift i samhället  


I terminens första JP-diskuterar pratar redaktören Malin med Erik Svensson, Jenny Samuelsson Kääntä och Gustaf Almkvist - tre doktorander i straffrätt vid Uppsala universitet - om juridikens uppgift i samhället. Vad ska medborgarna känna till när det kommer till Sveriges lag? Är det teoretiska förenligt med det praktiska? Och hinner rättssystemet med i samhällsutvecklingen? Följ med i en diskussion kring juristernas ansvar samt det rimliga och orimliga i den svenska straffrätten.

JP Möter 0

JP-Podden Avsnitt 5: Naturkatastrofer och personlighetsklyvning  


Kan man utnyttja sig själv sexuellt? Utforskandet av juridiken i samhället och samhället i juridiken fortsätter! I veckans JP-Podden frågar sig Marco om Sara Skyttedal ur kontraktsrättslig synpunkt är att likställa med en orkan, medan Carolin undrar om amerikanska sexualbrott kan säga oss något om juridikens verklighetsförankring. Under en halvtimme placeras Decemberöverenskommelsen, autoerotik och rättssubjektet under lupp. Välkomna att ta juridiken vidare med oss!

JP Möter 0

JP-Podden Avsnitt 4: En värmländsk Pablo Escobar  


Säsongens första JP-podden är här, under ledning av en sprillans ny redaktion! Marco och Carolin anlägger juridiska perspektiv på dagsaktualiteter. Vad hade hänt om Pablo Escobar bodde i Säffle? Skall vi avskaffa FN:s flyktingkonvention? Och hur PK har EU-kommissionen egentligen varit under de senaste decennierna? Följ med JP-redaktionen in i juridikens många verkligheter!

JP Möter 0

JP-Diskuterar Häktning  


I säsongens tredje och sista avsnitt av JP Diskuterar belyser vi de villkor som häktade personer möter i Sverige idag. Försvarsadvokat Björn Hurtig, åklagare Thomas Ahlstrand och häktespsykolog Anna Olsson erbjuder sina perspektiv på frågor om mänskliga rättigheter, konsekvenser för de häktade personerna, proportionalitet och den svenska rättsprocessens särdrag. Behandlingen av de ännu inte dömda är ett av de områden där rättsstaten Sverige kritiserats allra hårdast, och det utbredda användandet av restriktioner har uppmärksammats av FN flera gånger. Vi bjuder dig som lyssnar att bilda dig en nyanserad uppfattning i en kontroversiell fråga, genom att ge en bild av de vitt skilda intressen som denna fråga inrymmer.

JP Möter 0

JP-Podden Avsnitt 3  


JP-Podden är tillbaka med ännu ett färskt avsnitt där vi fokuserar på det till midsommar ofta associerade temat alkohol. Vad gäller egentligen om någon skulle cykla berusad och vad innebär begreppet eftersupning? Avsätt 20 minuter så ska vi försöka besvara det och lite till. Ett stort tack riktas återigen till Marco Poblete som producerat vår nya jingel och hjälpt oss med ljudet. Varmt välkomna att lyssna!

JP Möter 0

JP-Podden Avsnitt 2  


JP-Podden är tillbaka med ett rykande färskt avsnitt där vi bland annat talar om drönare, reklam och tiggerilagstiftning. Så avsätt 15 minuter och häng med oss in i den juridiska djungeln. Ett stort tack riktas återigen till Marco Poblete som producerat vår nya jingel och hjälpt oss att äntligen hitta hem med ljudet. Varmt välkomna att lyssna!

JP Möter 0

JP-Diskuterar Ett ökat barnrättsperspektiv i flyktingpolitiken  


I säsongens andra avsnitt av JP-Diskuterar träffar vi Louise Dane, doktorand i offentlig rätt vid Stockholms universitet, och talar om uppehållstillstånd för barn när det föreligger särskilt ömmande omständigheter. Lagen infördes sommaren 2014 i syfte att öka barnrättsperspektivet och att möjliggöra för fler barn att få stanna i Sverige. Det första avgörandet där bestämmelsen prövades i högsta instans meddelades i februari 2015 och har blivit starkt kritiserat. En trettonårig flicka som levt i Sverige i halva sitt liv beviljades inte uppehållstillstånd. Varmt välkomna att lyssna!

JP Möter 0

JP-Podden Pilotavsnitt  


I Juridisk Publikations nya podcastsatsning JP-Podden talar två av våra redaktörer, under ca 15 minuter långa avsnitt, om allt mellan himmel och jord. I denna podcast kommer färska domar, kommande rättegångar och diverse andra juridikanknutna ämnen att diskuteras med en lättsam ton. I pilotavsnittet pratar vi om Quick, sprit, entreprenader och monsterrättegångar. Varmt välkomna att lyssna!

JP Möter 0

JP-Diskuterar EU  


In this first episode of JP-Diskuterar, season three, we meet Justin Pierce and Eduardo Gill-Pedro. In this podcast we will discuss the current legal-political climate of the EU, and consider issues such as immigration, increasing scepticism of the EU, free movement of persons, EU competency, the possibility of a Brexit and/or Grexit and the general future of the EU.

JP Möter 0

JP-Diskuterar Cultural Commons  

I säsongens sista avsnitt av JP-Diskuterar diskuterar vi begreppet Cultural Commons och rätten att ta del av konst och kultur. Gäst är Merima Bruncevic som är juris doktor och verksam vid Göteborgs universitet. Vi får bl.a. höra om en väggmålning av den polske författaren och konstnären Bruno Schulz, tanken om en allemansrätt för konst och vad vi inom juridiken idag kan lära oss av de Venuspassager som forskarvärlden kom samman för att studera på 1700-talet. Välkomna att lyssna!

JP Möter 0

JP Diskuterar CSR  

I det här avsnittet av JP-Diskuterar undersöker vi vilka privaträttsliga verkningar CSR-policies kan få. I takt med att det blir allt vanligare för företag att visa ett samhällsansvar, uppstår frågor kring vilken rättslig betydelse företags CSR-engagemang har. Är det t.ex. förenligt med vinstsyftet i aktiebolagslagen att företa samhällsfrämjande åtgärder? Vilken betydelse får ett företags CSR-policy i en avtalsrelation mellan bolaget och tredje man? Detta är några av frågorna som vi försökt besvara i detta avsnitt och till vår hjälp har vi intervjuat Lovisa Halje, doktorand vid Uppsala universitet. Varmt välkomna att lyssna!

JP Möter 0

JP Diskuterar Rätten att bli glömd  

I det här avsnittet av JP-Diskuterar kommer vi att diskutera rätten att bli glömd. Rätten att bli glömd är en möjlighet för privatpersoner att kunna påverka den information som finns om dem ute i etern. Rätten kom att aktualiseras i och med Google vs. Spain-målet som avgjordes av EU-domstolen den 13 maj i år. Målets utfall präglades starkt av EU-stadgans ställning som primärrätt. Vad har då detta avgörande fått för konsekvenser och vad kan de komma att bli i framtiden? Detta är några av de frågor som här försöker besvaras och till vår hjälp har vi intervjuat Henrik Norinder som undervisar i EU-rätt vid Lunds universitet. Varmt välkomna att lyssna!

JP Möter 0

0:00/0:00
Video player is in betaClose