JP Möter

JP Möter

Sweden

Juridisk Publikation är ett forum för juridikstudenter och yrkesverksamma jurister att närma sig juridiska problem. Det är först och främst en akademisk tidskrift som drivs av 30 studenter i Stockholm, Uppsala, Lund och Göteborg. Nu tar redaktionen klivet ut i etern, i en podcast där vi möter okonventionella, engagerande och frispråkiga jurister som vi vill veta mer om. Det här är JP möter.

Episodes

JP Samtalar om CSR och hållbarhet med Parul Sharma  


Corporate Social Responsibility (CSR) är idag något som de flesta stora företag arbetar med i större eller mindre utsträckning. Området berör många olika frågor men präglas av stor frivillighet och få krav ställs på företagen. I detta avsnitt av JP Samtalar pratar stockholmsredaktionens Adam Vallin med människorättsjuristen Parul Sharma (Head of CSR Compliance på Advokatfirman Vinge) om vad CSR är, hur CSR-arbetet ser ut i praktiken och om juristens roll i det hela. Tyvärr blev inte ljudkvalitén så bra som vi hade hoppats men vi tror att du som lyssnar, trots det, ska finna avsnittet intressant.

JP Möter 0

JP-Podden avsnitt 13: Pachamama och skidjuridik  


JP-Podden är tillbaka för sista gången! Lundaredaktionens Petter Westergren pratar med Gustav Feldt om moder jords rättigheter i Anderna, Chelsea Manning och Ubers ansvar med anledning av taxistrejken på JFK. Även skidjuridik och inslag av sovjetiskt spioneri. God lyssning!

JP Möter 0

JP-Podden avsnitt 12: Advokateksem och husbåtar  


I det nya avsnittet av JP-podden diskuterar göteborgsredaktörerna Katja och Simon den kritikerrosade HBO-serien The Night Of med juriststudenters glasögon – är sanningen inte cool längre? Och vad har detta att göra med Hexagons VD, Harry Potter och en husbåt i Stockholms skärgård? Lyssna gärna!

JP Möter 0

JP Möter Göran Lambertz  


Efter en tids vila är JP Möter tillbaka! I det här avsnittet träffar redaktörerna Kalle Engstrand och Malin Rönnblom justitierådet och f.d. justitiekansler Göran Lambertz. Vi pratar om hans uppväxt i Östergötland, hans tid som JK och självklart Quick-affären och hur den har påverkat honom. Dessutom får vi höra honom berätta om hur det känns att sitta i en rättegångssal som domare i Högsta domstolen, huruvida det var rätt att Bob Dylan vann Nobelpriset i litteratur och självklart; vem han tror skulle spela honom i filmen om hans liv. Välkomna!

JP Möter 0

JP Diskuterar Manligt nätverk och kvinnors asylskäl  


I säsongens första JP Diskuterar pratar redaktören Malin Rönnblom med Elica Ghavidel Rostami om rekvisitet Manligt nätverk – ett rekvisit som inte återfinns i lag, men som används av Migrationsverket och Migrationsdomstolen vid deras bedömning av kvinnors asylskäl. Hur ska vi se på myndigheter och domstolar som tar skapar egen lag? Varför bedöms kvinnor och män olika i asylhänseenden? Och vilken information bedömer vi utefter när vi ser till länder i krigs aktuella status när vi nekar asyl? Följ med i ett avsnitt som berör och engagerar. Elicas artikel om Manligt nätverk publicerades i Juridisk Publikation våren 2016 och finns på www.juridiskpublikation.se

JP Möter 0

JP Diskuterar: Individuella fri- och rättigheter.  


Vissa talar om ett rättighetsparadigm, andra om en rättighetsexplosion. Frågan om individuella fri- och rättigheter har under de senaste decennierna fått allt större aktualitet genom mer synlig rättighetsargumentation i domstolar och genom europeiska rättighetskatalogers ökade inflytande över inhemsk rätt. Är utvecklingen av godo eller ondo, och är rättigheter alltid det bästa verktyget för att skapa rättvisa och återhända makten till rättens subjekt? Vi har talat med två jurister, som tar alternativa grepp på frågan. Clarence Crafoord är VD för organisationen Centrum för rättvisa som arbetar aktivt med processer och opinion för att stärka individuella fri- och rättigheter. Han argumenterar för vikten av fri- och rättigheter idag, och beskriver vilka hinder som möter den som kräver sin rätt. Håkan Gustafsson är professor i allmän rättslära vid Karlstad Universitet och problematiserar rättigheter som verktyg för att skapa rättvisa, utifrån en rättsteoretisk synvinkel. Han hävdar också att den nutida samhällskontexten ställer nya krav på rättens instrument, i och med en mer komplex maktstruktur bestående av en starkare privatsfär. Avsnittet kom att handla om rättigheternas vardag, historia, konsekvenser och spännvidd. I slutändan återstår frågan om – och när – individuella rättigheter är ett lämpligt verktyg. Detta lämnar vi åt lyssnaren att själv ta ställning till – välkomna att lyssna!

JP Möter 0

JP-Podden Avsnitt 11: Juridiska farsor och lagliga golare  


Sverige blir uppläxat av Europadomstolen, barnkonventionen blir svensk lag och HD:s knivlista. Stockholmspodd om detta och lite till. Trevlig söndagslyssning!

JP Möter 0

JP Diskuterar: Tvångslagstiftning  


I terminens första JP diskuterar pratar redaktören Johanna om tvångslagstiftning inom psykiatrin och dess tillämpning. Hon möter i avsnittet chefsöverläkare Ingrid Thernfrid vid vuxenpsykiatrin i Lund, som i sin roll som praktiserande läkare ger insikt i hur lagen om psykiatrisk tvångsvård används i praktiken. Med hennes hjälp undersöker vi även den centrala motsättningen i patientens autonomi och dennes intresse av att få sitt vårdbehov tillgodosett, samt allmänhetens intresse av att i vissa fall skyddas mot patienten.

JP Möter 0

JP-Podden Avsnitt 10: Super Tuesday blir sig aldrig lik  


Valspecial! Redaktörerna Marco och Therese behandlar nattens superval i USA, där republikanernas och demokraternas presidentkandidater kan komma att definieras. Vidare behandlas #lufgate och givetvis spekulerar vi i vad som nu sker i USA:s Supreme Court efter justitierådet Antonin Scalias död. Trevlig natt!

JP Möter 0

JP-Podden Avsnitt 9: Steven Avery och Schrödingers mordplats  


JP-Podden är tillbaka med avsnitt 9 och det första för 2016! Spoilervarning! Vem mördade Teresa Halbach? Hur påverkade det amerikanska jurysystemet utgången i målet och hur skulle våra svenska nämndemän agerat i motsvarande situation? Redaktörerna Marco och Malin bryter ner ämnet och bjuder på referenser från Manitowoc County ända till Ovala Rummet och det stundande presidentvalet. Välkomna att lyssna!

JP Möter 0

JP Diskuterar: Samvetsfrihet  


Senaste avsnittet av JP-diskuterar berörs en fråga som debatterats flitigt i media under hösten. Beroende på perspektiv kallas fenomenet samvetsfrihet eller vårdvägran. En barnmorska har vid Region Jönköping sökt arbete som barnmorska. Regionen nekar henne anställning när hon uppger att hon inte vill delta i abortvård eftersom det strider mot hennes samvete och religiösa övertygelse. Barnmorskan menar att den uteblivna anställningen innebär en kränkning av hennes religions- och samvetsfrihet såsom dessa rättigheter skyddas genom Europakonventionen. Landstinget menar tvärtom att beslutet ligger inom ramen för arbetsgivarens fria anställningsrätt som bl.a. inbegriper en rätt att utforma arbets- och kompetensbeskrivningar. Den 12 november 2015 meddelade Jönköpings tingsrätt dom i målet mellan parterna. Lyssna på när redaktören Fredrika Danielsson ber partsombuden Ruth Nordström (kärandeombud) och Sophie Thörne (svarandeombud) att utveckla sina respektive perspektiv på frågan.

JP Möter 0

JP-Podden Avsnitt 8: Bland tomtar och brott  


JP-redaktionen önskar god fortsättning till er alla! I årets sista JP-podden pratar redaktören Malin Rönnblom med vårt senaste tillskott i redaktionen Ebba Thoms om högtiden som nyss varit. Gör sig tomten skyldig till brott när han lämnar julklappar i våra hem? Hur är det nu med Karl Bertil Jonsson – är det stöld han gör sig skyldig till när han tar från de rika och ger åt de fattiga? Och hur ser det ut när barn eventuellt begår brott i Sverige? Njut av den nyfallna snön och våra livfulla analyser. Välkomna!

JP Möter 0

JP-Podden Avsnitt 7: Terrorimage och kvällstidningsjuridik  


Vem har rätten att vara kränkt i det svenska rättssystemet? I säsongens fjärde avsnitt av JP-Podden är det Göteborgspodd! Carolin frågar sig om jurister har något gemensamt med kvällstidningsjournalister när det rör hanteringen av psykiskt sjuka brottslingar. Premiärpoddaren Matilda ger i sin tur ett perspektiv på den man som nu friats från terroranklagelser, och som håller en tackfest för svenskarna snarare än kräver skadestånd för förtal. Dessutom bjuder Marco på utlovad tentahjälp, denna gång med europarättsligt tema och med pedagogiskt stöd av det omsusade Volkswagen. Trevlig helglyssning!

JP Möter 0

JP-Podden Avsnitt 6: Sweflix & familjerättsincest  


Kan en biologisk förälder förlora sin ställning som biologisk förälder? I veckans avsnitt pratar redaktörerna Marco och Johanna om föräldrar som tvingats adoptera biologiska barn som genomgått könskorrigering. Dessutom diskuteras om Bredbandsbolaget kan göras ansvarig för vad deras kunder gör på internet, vad som händer när antalet personnummer tar slut, och om vi har ett sjunde juristprogram på ingång. Slutligen utlovas ett särskilt inslag för den tentapluggande juriststudenten! Välkomna att lyssna! Ett stort tack riktas till Christopher Hatt som producerat veckans avsnitt.

JP Möter 0

JP Diskuterar: Juridikens uppgift i samhället  


I terminens första JP-diskuterar pratar redaktören Malin med Erik Svensson, Jenny Samuelsson Kääntä och Gustaf Almkvist - tre doktorander i straffrätt vid Uppsala universitet - om juridikens uppgift i samhället. Vad ska medborgarna känna till när det kommer till Sveriges lag? Är det teoretiska förenligt med det praktiska? Och hinner rättssystemet med i samhällsutvecklingen? Följ med i en diskussion kring juristernas ansvar samt det rimliga och orimliga i den svenska straffrätten.

JP Möter 0

JP-Podden Avsnitt 5: Naturkatastrofer och personlighetsklyvning  


Kan man utnyttja sig själv sexuellt? Utforskandet av juridiken i samhället och samhället i juridiken fortsätter! I veckans JP-Podden frågar sig Marco om Sara Skyttedal ur kontraktsrättslig synpunkt är att likställa med en orkan, medan Carolin undrar om amerikanska sexualbrott kan säga oss något om juridikens verklighetsförankring. Under en halvtimme placeras Decemberöverenskommelsen, autoerotik och rättssubjektet under lupp. Välkomna att ta juridiken vidare med oss!

JP Möter 0

JP-Podden Avsnitt 4: En värmländsk Pablo Escobar  


Säsongens första JP-podden är här, under ledning av en sprillans ny redaktion! Marco och Carolin anlägger juridiska perspektiv på dagsaktualiteter. Vad hade hänt om Pablo Escobar bodde i Säffle? Skall vi avskaffa FN:s flyktingkonvention? Och hur PK har EU-kommissionen egentligen varit under de senaste decennierna? Följ med JP-redaktionen in i juridikens många verkligheter!

JP Möter 0

JP-Diskuterar Häktning  


I säsongens tredje och sista avsnitt av JP Diskuterar belyser vi de villkor som häktade personer möter i Sverige idag. Försvarsadvokat Björn Hurtig, åklagare Thomas Ahlstrand och häktespsykolog Anna Olsson erbjuder sina perspektiv på frågor om mänskliga rättigheter, konsekvenser för de häktade personerna, proportionalitet och den svenska rättsprocessens särdrag. Behandlingen av de ännu inte dömda är ett av de områden där rättsstaten Sverige kritiserats allra hårdast, och det utbredda användandet av restriktioner har uppmärksammats av FN flera gånger. Vi bjuder dig som lyssnar att bilda dig en nyanserad uppfattning i en kontroversiell fråga, genom att ge en bild av de vitt skilda intressen som denna fråga inrymmer.

JP Möter 0

JP-Podden Avsnitt 3  


JP-Podden är tillbaka med ännu ett färskt avsnitt där vi fokuserar på det till midsommar ofta associerade temat alkohol. Vad gäller egentligen om någon skulle cykla berusad och vad innebär begreppet eftersupning? Avsätt 20 minuter så ska vi försöka besvara det och lite till. Ett stort tack riktas återigen till Marco Poblete som producerat vår nya jingel och hjälpt oss med ljudet. Varmt välkomna att lyssna!

JP Möter 0

JP-Podden Avsnitt 2  


JP-Podden är tillbaka med ett rykande färskt avsnitt där vi bland annat talar om drönare, reklam och tiggerilagstiftning. Så avsätt 15 minuter och häng med oss in i den juridiska djungeln. Ett stort tack riktas återigen till Marco Poblete som producerat vår nya jingel och hjälpt oss att äntligen hitta hem med ljudet. Varmt välkomna att lyssna!

JP Möter 0

0:00/0:00
Video player is in betaClose