Juridisk ABC

Juridisk ABC

Norway

Juridisk ABC er podcasten for deg som vil lære mer om praktiske og viktige juridiske temaer innen blant annet arbeidsrett, familierett og eiendom, samt forretningsjuss for små og mellomstore bedrifter. Du behøver ikke å ha noen juridiske forkunnskaper for å ha glede av podcasten. I hver episode snakker vi om ett utvalgt juridisk tema der en erfaren advokat eller jurist forklarer jussen, samtidig som vi gir deg praktiske tips og forteller hvilke juridiske feller du må unngå.

Episodes

E025 - Hvilket ansvar har produsentene for produktene de lager?  

Vi omgir oss med en mengde avanserte tekniske produkter, for eksempel har de fleste hjem et utall elektriske maskiner og «dippedutter». Mange av disse produktene har også potensiale til å være farlige, eller forårsake materielle skader.   Hvilke regler gjelder for produsentens ansvar for den skade produktene volder på person eller eiendom eller andre gjenstander?   Dagens gjest i Juridisk ABC podcast har bokstavelig talt skrevet boken om Produktansvar, som forfatter av lovkommentaren til produktansvarsloven som kom ut i 2015.  Han har tidligere jobbet som advokat i Kluge Advokatfirma, vært dommerfullmektig ved Øvre Romerike tingrett og ikke minst advokat ved Regjeringsadvokatembetet. Ole André Oftebro er i dag partner i Advokatfirmaet Ræder. Der jobber han foruten med produktansvar, også mye med arbeidsrett og generell tvisteløsning.   Dette er en podcast fra www.juridiskabc.no

E024 - Hvordan vinne en sak i retten?  
Hvordan forbereder en erfaren prosedyreadvokat seg til en rettssak? Hvordan gjennomfører du en sivil rettssak på en slik måte at du har størst mulighet til å vinne saken? Hvordan opptrer man i retten, og hva kjennetegner en god prosedyre?

I denne praktiske episoden deler advokat Carl Bore av sine kunnskaper og råd for hvordan du vinner i retten. Episoden er del to av et minikurs i sivilprosess, det vi si reglene for gjennomføring av sivile saker i norske domstoler.

 

Dette er en podcast fra www.juridiskabc.no (C) 2016 Juridisk ABC AS

E023 - Hvordan gjennomføres en sivil rettssak?  

Lurer du på hvordan en rettssak gjennomføres i praksis?

I denne podcasten har jeg besøk av Carl Bore som har ført to av de største sakene som gikk i Høyesterett i 2014 og 2015, og vi går gjennom hvordan sivile saker gjennomføres - skritt for skritt.

Dette er en veldig praktisk og nyttig podcast for alle som lurer på hvordan rettssystemet fungerer.

Podcasten er del 1 av en miniserie med to episoder. I denne episoden ser vi på hvordan saker gjennomføres… i neste episode lærer du hvordan en sak vinnes!

E022 - Tomtefestereglene etter lovendringene i 2015  

I 2015 ble tomtefesteloven endret. Advokat Thomas Andersen gir oss en oppdatert forklaring på hva tomtefeste er, og reglene for forlengelse og innløsning av festekontrakter. 

E021 - Midlertidige ansettelser, innleie og bruk av vikarer. Hva er reglene?  

Med stadig tøffere tider øker behovet for fleksibilitet i arbeidsstokken. Hvilke alternativer har arbeidsgiver til fast ansettelse? I denne episoden ser vi på reglene for blant annet midlertidig ansettelse, innleie og kjøp av tjenester.

Når kan man leie inn arbeidskraft fra et vikarbyrå, og er det mulig å leie inn ansatte fra en annen produksjonsbedrift?

Podcasten gir deg viktig kunnskap om de forskjellige ansettelses- og tilknytningsformer,

Dagens gjest er Lill Christin Egeland som er assosiert partner i advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiik. Hun er fast juridisk rådgiver for personalavdelingene i flere norske selskap og en Nasjonal ekspert som rapporterer om norsk arbeidsrett til EU-kommisjonen. Egeland er medforfatter på arbeidsrett.no

-------

Dette er en produksjon fra www.juridiskabc.no Juridisk ABC er et registrert varemerke. (C) Juridisk ABC og advokat Eivind Arntsen 2015

E020 - Nedbemanning i praksis med advokat Per Benonisen  

Nedbemanninger er kompliserte og krevende prosesser.    I denne episoden har vi besøk av advokat Per Benonisen som bistår arbeidsgivere med store omstillings- og nedbemanningsprosesser.    Vi går gjennom de aktuelle bestemmelsene i arbeidsmiljøloven som arbeidsgivere må kunne. Videre ser vi på hvordan en nedbemanning skjer i praksis - og går gjennom hele prosessen fra start til slutt.    Eksperten i studio, advokat Per Benonisen er en erfaren arbeidsrettsadvokat og partner i advokatfirmaet DLA Piper - et av verdens største advokatfirmaer. 

E019 - Arverett og praktisk gjennomføring av arveoppgjøret  

I denne episoden får du grunnleggende informasjon om arvereglene, med fokus på hvordan arveoppgjøret skjer i praksis.

Gjest i denne episoden er advokat Jon Norvald Evensen, som er en erfaren advokat og fast bostyrer for Oslo byfogdembete

E018 - Juridisk ABC besøker Høyesterett  

I Norge har vi tre statsmakter: Stortinget, Regjeringen, og Høyesterett. 

Men hva vet du egentlig om Høyesterett?  

I denne episoden har vi gleden av å møte Tore Schei som er Høyesterettsjustitiarius - det vil si den øverste dommeren i Høyesterett. 

Vi får høre om hvilke saker domstolen behandler, hvordan retten er organisert, og et innblikk i utviklingstrekkene til denne viktige statsmakten som feirer 200 års jubileum i år.

E017 - Arbeidsrett: Oppsigelser på 1-2-3  

Når kan arbeidsgiver gå til oppsigelse, og hvordan skal man gå fram? 

 

Riktig håndtert kRiktig håndtert kan en oppsigelse gjøres på en rettferdig og ryddig måte. Går arbeidsgiver feil frem kan det ende med en stygg rettsig prosess. 

I denne episoden ser tar vi deg med på hele oppsigelsesprosessen. Vi begynner med å se på grunnlaget, og går gjennom alle møtene og dokumentene som skal på plass.      Gjest i studio er advokat Nicolay Skarning i Kvale Advokatfirma.   
E016 - Arbeidsgivers styringsrett: Hvem har makten i arbeidsforholdet?  

 

Hvor mye kan arbeidsgiver egentlig bestemme over sine ansatte? 

 

Arbeidsgivers styringsrett dreier seg nettopp om dette helt sentrale spørsmålet innen arbeidsretten. Styringsrettens grenser går som en rød tråd gjennom så godt som alle arbeidsrettslige spørsmål. Som arbeidsgiver må man kjenne til hovedinnholdet av rammene for styringsretten. 

 

Med oss i studio har vi en av Norges fremste arbeidsrettsadvokater. Advokat Jan Fougner har skrevet doktoravhandling med tittelen «Endring i arbeidsforhold, Styringsrett og arbeidsplikt». Han er spesialist på prosedyre og arbeidsrett, og har omfattende erfaring fra en rekke høyprofilerte saker som involverer rettslige, politiske og omdømmemessige risikoer der han har bistått styre og ledelse i private og offentlige virksomheter. 

 

I podcasten tar Fougner oss med gjennom de mest sentrale spørsmålene innen styringsretten, og illustrerer stoffet med en rekke eksempler fra rettspraksis. 

 

Velkommen til en spennende og nyttig podcast!

 

For mer informasjon se juridiskabc.no  

E015 - Eiendomsrett: Hvilke tiltak kan du gjøre på egen eiendom?  

Hvor fritt står du til å bygge, endre, rive, grave og hugge på egen tomt?   Kan du sette fritt sette opp flaggstang, gjerder, bygge garasje eller utepeis, eller kanskje hugge ned trærne?   Marianne Reusch er tilbake i studio og guider oss gjennom praktiske juss-spørsmål som dukker opp for alle  med hus og hage.       Lenker til byggeregler på lovdata:   Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven)   Forskrift om tekniske krav til byggverk (Byggteknisk forskrift)     Du kan også lese mer på Mariannes blog   Juss for gjerder   Flaggstangregler

E014 - Ærekrenkelser i media - Med advokat Carl Bore  

Hvor går grensen mellom hva pressen kan skrive om personer og hendelser innenfor ytringsfriheten, og hvilken omtale som er ærekrenkende og kan medføre krav om erstatning? 

 

I 2014 har det vært to store rettssaker i Høyesterett der privatpersoner har gått til søksmål mot kjente norske aviser - og vunnet. Avisene har blitt idømt flere hundre tusen kroner i erstatninger - i tillegg til at sakene har kostet millioner av kroner i sakskostnader. 

 

Advokat Carl Bore førte disse to store Høyesterettssakene i 2014. Og han vant begge. Carl er derfor den perfekte gjest i denne episoden av Juridisk ABC podcast, der vi ser på jussen i saker om ærekrenkelser og injurierett.

 

Bli med på en spennende podcast der vi forklarer hva disse sakene dreide sg om, og hvorfor pressen ble felt av Høyesterett. Vi ser også på forholdet mellom Pressens Faglige Utvalg (PFU), og domstolenes vurderinger - og hvordan avgjørelsene fra PFU kan avvike fra de rettslige vurderingene som gjøres av domstolene. Du får også høre hvorfor en erfaren advokat kan være å foretrekke fremfor en PR-rådgiver i en mediestorm. 

 

E013 - Han beskytter deg mot urett fra staten: Møt Sivilombudsmann Aage Falkanger  

Hva gjør du hvis du opplever en urett fra forvaltningen eller staten? Når NAV, kommunen eller fylkeskommunen tar feil - eller kanskje rett og slett bruker alt for alt tid på å avgjøre en sak som er viktig for deg? - Visste du at Sivilombudsmannen er alle borgers beskytter når statsapparatet feiler? Visste du at du kan kontakte Sivilombudsmannen og få gratis hjelp? 

- Sivilombudsmannen oppgave er nemlig å kontroller forvaltningen. Kontrollen utføres på grunnlag av klager fra borgerne om urett og feil som måtte være gjort av offentlig forvaltning. Ombudsmannen behandler klager som gjelder både statlig, kommunal og fylkeskommunal forvaltning. Ombudsmannen kan også ta opp saker av eget tiltak.

I denne episoden har vi snakket med Sivilombudsmannen. Og da mener vi Sivilombudsmannen i egen person. Aage Thor Falkanger er egentlig Høyesterettsdommer, men for denne stortingsperioden leder han Sivilombudsmannens kontor, der et korps av skarpskodde jurister arbeider med å kontrollere staten og forvaltningen. 

Denne episoden er full av viktig informasjon alle norske borgere bør kjenne til. Den har også praktiske råd om hvordan du kan gå fram for å klage. 

E012 - Ektefellers økonomi - og hvorfor du bør ha en ektepakt!  

Er du gift eller planlegger du å gifte deg? Trodde du at felleseie var det samme som sameie, og at skjevdelingsregelen gjør at dere ikke trenger ektepakt?

 

Da må du høre dagens podcast, og få oversikt over reglene som gjelder for de økonomiske forholdene mellom ektefeller - ikke minst med tanke på deling den dag ekteskapet tar slutt.

 

Dagens gjest er advokat Anne Tingstad.

E011 - Friluftsjuss og allemannsrett - med Marianne Reusch  

Hvilke regler gjelder for bruk av skog og mark? Kan du sykle i skiløypene, eller hugge ditt eget juletre i marka? Er jakt en allemannsrett? Hva er reglene for å telte nær bebyggelse?

Marianne Reusch (1969) er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo, og har doktorgrad i rettsvitenskap (ph.d.) fra 2012 med en avhandling om allemannsretten.

I dagens episode av Juridisk ABC podcast gir Marianne oss et fugleperspektiv på allemannsretten. 

E010 - Sykefravær og sykepenger (del 2) - med advokat Nicolay Skarning  

Del 2 av episoden om sykefravær. Selv om ansatte som borte fra jobb på grunn av sykdom har et sterkt vern gjennom arbeidsmiljøloven, er dette vernet ikke uten grenser. 

 

- Når kan arbeidsgiver si opp en ansatt som er langtidssykemeldt? 

- Kan man omplassere langtidssykemeldte?

- Hvordan skal en sykemeldt ansatt følges opp?

- Hvilke regler gjelder for sykepenger fra arbeidsgiver og NAV? 

 

Dette er bare et par av de mange temaene vi snakker med advokat Nicolay Skarning om i denne episoden. 

 

Episoden er fullastet med nyttig informasjon om regler som angår de aller fleste av oss - enten som arbeidsgivere eller ansatte..

 

Podcasten er del 2 av 2 i en dobbeltepisode om reglene for sykefravær. 

E009 - Sykefravær og sykepenger (del 1) - med advokat Nicolay Skarning  

Selv om ansatte som borte fra jobb på grunn av sykdom har et sterkt vern gjennom arbeidsmiljøloven, er dette vernet ikke uten grenser. 

 

Når kan arbeidsgiver si opp en ansatt som er langtidssykemeldt?  Hvilke regler gjelder for sykepenger fra arbeidsgiver og NAV? 

Dette er bare et par av de mange temaene vi snakker med advokat Nicolay Skarning om i denne episoden. 

Episoden er fullastet med nyttig informasjon om relger som angår de aller fleste av oss - enten du er på arbeidsgivers eller arbeidstakers side.

Podcasten er del 1 av 2 i en dobbeltepisode om reglene for sykefravær. 

E008 - Ekspropriasjon av eiendom - med advokat Håkon Mathiesen  

Ekspropriasjon av eiendom er et inngrep i den private eiendomsrett, og reglene kan gi både offentlige og private mulighet til å ekspropriere eiendom - enten helt eller delvis. Formålene kan være mange, som bygging av vei, skoler og barnehager - eller for å få adkomst til eiendommer. Ekspropriasjon er derfor et viktig rettsområde, og konsekvensene for de som er omfattet av ekspropriasjonsprosessen kan være store. 

I denne episoden av Juridisk ABC podcast har vi besøk av advokat Håkon Mathiesen i DALAN advokatfirma. Håkon har over 20 års erfaring med ekspropriasjon, og gir oss oversikten over hvilke regler som gjelder.

E007 - Tomtefeste med advokat Thomas Andersen  

Tomtefeste er en relativt vanlig eierform for eiendom i Norge. Siden tomtefeste dreier seg om retten til grunnen der hus og hytter står, dreier det seg om store verdier. Konflikter kan oppstå både med tanke på regulering av leiesum og dersom fester ønsker å overta (løse inn eiendommen.)

I denne podcasten ser vi nærmere på alle de sentrale tomtefestereglene, samt hva som er status etter at  Den europeiske menneskerettsdomstol i 2012 kom til at en bestemmelse i tomtefesteloven var i strid med menneskerettighetene.

Gjest i studio er advokat Thomas Andersen, som nylig har avsluttet arbeidet med en kommentarutgave til tomtefesteloven.  

E006 - Advokatforeningens Merete Smith  

Merete Smith er generalsekretær i Advokatforeningen. 

 

I denne episoden er Merete vår gjest i studio, og hun forteller om Advokatforeningens arbeide og gratis tjenester til publikum. Merete gir konkrete råd om når du bør bruke advokat og hvordan du kan unngå en stor advokatregning. 

 

Episoden er fullastet med nyttig informasjon og gode råd, og bør høres av alle som har behov for juridisk bistand, eller ønsker å vite mer om hvordan advokatbransjen fungerer.

0:00/0:00
Video player is in betaClose