K-podd

K-podd

Sweden

Riksantikvarieämbetets podcast

Episodes

Avsnitt 15 – K-podd med Viktor och Sophie om Platsminnen  

Platsminnen är en tjänst, en app, som visar gamla bilder och berättelser och som primärt är framtagen för att hjälpa demenssjuka. Tjänsten hämtar information från bland annat Platsr och K-samsök och är utformad för att man lätt ska kunna hitta bilder på ett visst tema, eller från en viss plats. Inspelningsteamet åkte ut till äldreboendet Hattstugan i När på södra Gotland för att träffa initiativtagaren och projektledaren Viktor Lindbäck och höra honom berätta om varför han tagit fram den här tjänsten och hur den kan hjälpa de som lider av demens. Med oss har vi också Sophie Jonasson från Riksantikvarieämbetet som länge har jobbat med Platsr. Sophie berättar bland annat om vad som händer när man öppnar upp sin information för återanvändning av andra. Vi får också träffa Britta som bor på Hattstugan. Det är i Brittas rum vi spelade in detta avsnitt i början av sommaren. Vi hör när Tina, som jobbar på Hattstugan, visar gamla bilder för Britta och hur Britta då börjar minnas sin tid som lantbrevbärare på södra Gotland. Givetvis är segmentet Historieältarna med, där vi inte bara får höra om Sophies stora intresse för Irak och En Hedu'anna utan även höra en fascinerande berättelse från Viktors tid i Mongoliet.

K-podd 0

Avsnitt 14 – K-podd SPECIAL med Kulturarv Halland, del 2  

"Ibland kan det göra ont att göra ett urval" / Caroline Pamucina. I K-podd-special ställer vi oss frågan "Vad är kulturarv?" och hur kan det användas, bevaras och utvecklas? Bland annat. I detta avsnitt hör du deltagare från samverkansgruppen "Kulturarv Halland": lektor i historia Högskolan i Halmstad Jens Lehrbom, museichef Garnisons och luftvärnsmuseet i Halmstad Caroline Pamucina, hembygdskonsulent Kerstin Hultin och chef för bebyggelseenheten på Kulturmiljö Halland Dennis Axelsson.

K-podd 0

Avsnitt 13 – K-podd SPECIAL med Kulturarv Halland, del 1  

"Vad kulturarv är, är i ständig förhandling i samhället" / Curry Heiman. I K-podd-special ställer vi oss frågan "Vad är kulturarv?" och hur kan det användas, bevaras och utvecklas? Bland annat. I detta avsnitt hör du deltagare från samverkansgruppen "Kulturarv Halland": Länsmuseichef Curry Heiman, länsarkivarie Anna-Lena Nilsson, länsantikvarie Hans Bergfast, kulturmiljöchef Erik Rosengren och tf VD stiftelsen världsarvet Grimeton Camilla Lugnet.

K-podd 0

Avsnitt 12 – K-podd SPECIAL med Qaisar, Antje, Calle, Kicki och Karin  

"Vi blir farliga individer om vi inte har en förståelse för vad vi varit med om historiskt." / Calle Nathanson. I K-podd-special ställer vi oss frågan "Vad är kulturarv?" och hur kan det användas, bevaras och utvecklas? Bland annat. Under Almedalsveckan såg vi till att samla ärkebiskop Antje Jackelén, VDn för Folkets Hus och Parker Calle Nathanson, chefen enheten Samhälle och kulturmiljö Länsstyrelsen Gotland Kicki Scheller, och Karin Altenberg, författare och utredare på Riksantikvarieämbetet runt ett bord för ett samtal som leds av Qaisar Mahmood.

K-podd 0

Avsnitt 11 – K-podd SPECIAL med statssekreterare Per Olsson Fridh  

"För mig är kulturarvet lika mycket kikaren som det är backspegeln." / Per Olsson Fridh. I K-podd SPECIAL ställer vi oss frågan "Vad är kulturarv?" och hur kan det användas, bevaras och utvecklas? Bland annat. I detta avsnitt samtalar vi med statssekreteraren på Kulturdepartementet Per Ohlsson Fridh. Mot slutet av året ska kulturdepartementet lämna in en kulturarvsproposition. Vad kommer den att innehålla? Nästa avsnitt kommer nästa fredag, 22 juli.

K-podd 0

Avsnitt 10 – Vision kulturmiljöarbetet 2030 med Karin Altenberg och Lotta Boss  

Alla, oavsett bakgrund, upplever att de kan göra anspråk på det kulturarv som format Sverige. Så lyder den vision för kulturmiljöarbetet 2030 som Riksantikvarieämbetet har tagit fram på uppdrag av kulturdepartementet. Riksantikvarieämbetet har inte varit ensamma om att arbeta fram visionen, uppdraget genomfördes i nära samverkan med länsstyrelserna och i bred dialog med övriga berörda aktörer. I det tionde avsnittet av K-podd, som för övrigt redan firar ett år, samtalar Emil Schön med Lotta Boss och Karin Altenberg som arbetat med visionen hos oss på Riksantikvarieämbetet. Samtalet handlar om hur arbetet har gått till, vad den betyder och hur vi (alla) kan arbeta vidare för att uppnå visionen. Lotta och Karin kommer in på ursprung, identitet, regional marknadsföring och såklart även ämnen som inkludering och mångfald. Rapporten, en broschyr och mycket mer finns att läsa på Riksantikvarieämbetets webbplats. Talet av Kenan Malik som Karin nämner finns att se på vår Youtube-kanal och finns även att läsa på Kenans webbplats. Missa heller inte vår intervju med Kenan. Illustration: Stina Wirsén (CC BY)  

K-podd 0

Avsnitt 09 – Forskning och utveckling med Karin, Anders och Christina  

Forskning och utveckling, FoU som det förkortas, är något som flera myndigheter har i uppdrag att stödja. På Riksantikvarieämbetet arbetar vi med att finansiera forskningsprojekt inom kulturarvs- och kulturmiljöområdet och nyligen presenterades det program som gäller för FoU-anslaget under 2017-2021. På plats på Storgatan i Stockholm var Karin Arvastson, FoU-samordnare, tillsammans med Anders Kaliff och Christina Fredengren, båda FoU-sakkunniga. I detta avsnitt av K-podd berättar de om vad FoU är, hur Riksantikvarieämbetet arbetar med detta och vad det nya programmet innehåller. Vi inleder som vanligt avsnittet med Historieältarna och den här gången utlovas det bland annat vampyrer och offer i vatten. Du kan läsa mer om FoU på Riksantikvarieämbetet här och det nya programmet finns som PDF att ladda ner.  

K-podd 0

Avsnitt 08 – Om risker, med Erika Hedhammar och Lisa Nilsen  

Risker, det finns det många när man pratar om kulturmiljö, samlingar och kulturhistoriska byggnader. Vi samtalar med Erika Hedhammar och Lisa Nilsen som båda arbetar på kulturvårdsavdelningen på Riksantikvarieämbetet. Bränder, skadedjur, översvämningar är några av de risker vi tar upp och vi har även varit på brandstationen i Visby och intervjuat brandingenjör Kjell Lydänge. Räddningstjänsten i Visby har inventerat hela Visby innerstad för att kolla på brandsäkerheten och monterade då också in brandvarnare i alla hus. Kjell ger också en hel del tips om hur man ska ska göra med mobilladdare och andra risker i hemmet. Erika och Lisa berättar om hur man som till exempel ett museum kan arbeta med riskhantering, hur man lägger upp arbetet med att inte bara säkra utan också trimma organisationen så att man vet hur man agerar om olyckan skulle vara framme. Vi berör även det som hände i Eksjö trästad. Såklart får Lisa och Erika även historie-älta. Lisa har nördat ner sig i hur man städade förr i tiden medan Erika har snöat in på att sy medeltida klänningar (se bilderna). Vi uppmanar att man inte bara läser utan även lägger ner en hel del tid på att jobba med handboken som vi länkar till. Heldagsseminariet som nämns i avsnittet, om kulturhistorisk egendom före, under och efter en brand, läser du om här. Sista anmälning 19 april. http://www.raa.se/kulturarvet/katastrofberedskap/handbok-i-katastrofberedskap-och-restvardesraddning-rvr/ (Vi ber om ursäkt för störningarna i ljudet som kommer lite då och då, tyvärr utanför vår påverkan.) Avsnitt 08 - Risker med Erika och Lisa

K-podd 0

Avsnitt 07 – Blykorset från Nyköping med Magnus och Magnus  

I avsnittet om hästen Andalus nämndes ett blykors från Nyköping som undersökts av Riksantikvarieämbetet. En lyssnare hörde av sig och ville höra mer om blykorset och det ville vi också. Så i sjunde avsnittet får vi kärt återbesök av Magnus Källström och Magnus Mårtensson, som berättar mer om korset, hur det gick till att röntga det och vad det egentligen står på korset. Vi får svar på frågor som: Kan man röntga genom bly? Varför har man ristat i bly? Satt korset ihop med järnkorset eller har de bara fastnat i varandra? På vilka språk har man ristat? Och på flera andra frågor såklart. Vill du läsa rapporten som nämns i avsnittet så finns den på samla.raa.se.

K-podd 0

Avsnitt 06 – Riksintressen, i vems intresse?  

Riksintressen, vad är det? Varför finns riksintressen och vad innebär det på kort och lång sikt att ett område är utpekat som riksintresse? Lena Odeberg och Ulf Lindberg arbetar med riksintressen inom kulturmiljövården på Riksantikvarieämbetet och de svarar inte bara på dessa frågor utan de pratar även om hur de ser på riksintressen från ett lite mer personligt perspektiv. I detta avsnitt avhandlas bland annat Lenas intresse för arkitektur och Ulfs benägenhet att alltid läsa av landskapet, framför allt under de långa löprundorna. De berättar även hur det går till när ett riksintresse blir till, ändras eller rent av försvinner. Finns det vissa typer av miljöer som har blivit lite styvmoderligt behandlade, kommer våra stadscentrum att bli riksintressen i framtiden och hur är egentligen kommunernas inställning till riksintressen? Definitionen av riksintresse hämtad från Wikipedia: Riksintresse är ett begrepp som kan avse ett område, plats eller enstaka objekt som är skyddat och anses viktigt ur en nationell synvinkel. Vill man läsa mer om riksintressen inom kulturmiljövården finns det mycket att hitta på vår webbplats. Handboken för kulturmiljövårdens riksintressen som nämns i avsnittet finns här och mer information om utbildningarna finns här. Lyssna på Soundcloud.  

K-podd 0

Avsnitt 05 – Arkeologi med Åsa Larsson och Anders Strinnholm  

Åsa Larsson och Anders Strinnholm är två erfarna arkeologer som vi har haft turen att få anställa på Riksantikvarieämbetet. I det femte avsnittet av K-podd pratar vi arkeologi, arkeologi och arkeologi. Vi kommer även in på årets julkalender och vi inför ett nytt moment i K-podd, Historieältarna. Vilken del av historien har våra gästar fastnat lite för mycket för? Åsa och Anders berättar om hur det går till med uppdragsarkeologin, hur det är att vara arkeolog i verkligheten och vilka utgrävningar de aldrig kommer att glömma. K-podd går att lyssna på här på K-blogg, på iTunes och på Soundcloud. Högerklicka här om du vill ladda ner filen.

K-podd 0

Avsnitt 04 – Färg och sten med Helen Simonsson och Kathrin Hinrichs Degerblad  

Äntligen är avsnitt fyra här. I det här avsnittet så får vi lära oss väldigt mycket om färg och sten och färg på sten av Helen Simonsson och Kathrin Hinrichs Degerblad som arbetar på kulturvårdsavdelningen på Riksantikvarieämbetet i Visby. Vi pratar om Game of Thrones och Jon Snows öde, om hur man vårdar till exempel runstenar och varför rengöring inte alltid är det bästa för stenen. Lav på stenar, är det bra eller dåligt? Finns det motsättningar inom stenvården? Helen berättar om Plinius syn på nymodigheter, Kathrin om trender inom färger genom åren och båda påpekar vikten av att dokumentera all rengöring så noggrant som möjligt. Vi får förklarat att sten är inte ett evigt material utan man behöver veta hur man tar hand om stenarna, där kommer till exempel runstensfaddrar in. Helen berättar vad en runstensfadder kan göra. Men vilken sorts sten håller bäst och vilken håller sämst? Kan man göra samma vård på alla stenar? Får vem som helst vårda runstenar och vart vänder man sig när man har frågor om runstensvården? Helen skickar också med att det ska vara infrarött ljus för att man ska se det blåa pigmentet Egyptian Blue. Här finns ett klipp från British Museum om hur det gick till när de upptäckte det. Katrin berättar om ett arkiv med prover från olika håll som finns här på Riksantikvarieämbetet. Bland annat om prover från Stockholm slott. Visste ni att man ibland inte bara målade i ristningarna i stenarna utan ibland finns det både målningar och ristningar? Helen förmanar om plantering vid runstenar, gravstenar och stensocklar. Emil, som är ny programledare i det här avsnittet, passar dessutom på att flika en fråga om hans tennsoldater. K-podd går att lyssna på här på K-blogg, på iTunes och på Soundcloud. Högerklicka här om du vill ladda ner filen. Vi lovar också att avsnitt 5 inte ska dröja så här länge.

K-podd 0

Avsnitt 03 – En uppstoppad häst med Magnus Mårtensson och Kaj Thuresson  

Vad döljer sig inuti Karl XIV Johans uppstoppade häst och hur gör man för att ta reda på det? Det vet Kaj Thuresson och Magnus Mårtensson som jobbar på Kulturvårdslaboratoriet på Riksantikvarieämbetet. I det tredje avsnittet av K-podd berättar de hur det kom sig att de skulle undersöka hästen, hur de gjorde och framför allt vad de upptäckte. Vad tycker ni om K-podd? Bra? Dåligt? Förslag på ämnen att ta upp? Personer på Riksantikvarieämbetet ni vill höra? Maila henrik.lowenhamn@raa.se eller kommentera här på bloggen! Avsnitt 03 - Uppstoppad häst med Magnus Mårtensson och Kaj Thuresson  (Högerklicka och välj Spara länk som... för att ladda ner filen.) Du hittar alla avsnitt av K-podd på iTunes. Det senaste avsnittet finns även alltid på Soundcloud   Karl XIV Johans häst Andalus. Foto: Jens Mohr, Skoklosters slott (CC BY-SA)  

K-podd 0

Avsnitt 02 – Runologi del 2 med Laila Kitzler Åhfeldt och Magnus Källström  

I andra avsnittet av K-podd fortsätter vi med runologi. Första avsnittet slutade ju med att Laila var på väg in i studion och nu får vi höra vem Laila är och vilka som är hennes olösta gåtor och vilka upptäckter hon gjort på senaste tiden. Laila Kitzler Åhfeldt och Magnus Källström berättar om hur det gick till när de lyckades tolka putsristningen i Hejnum kyrka och varför de är osäkra på äktheten i runorna som nyligen hittades vid Birka. Har du inte hört det första avsnittet, hittar du det här. Ladda ner som MP3 (högerklick som Spara som...).  

K-podd 0

Avsnitt 01 – Runologi med Magnus Källström  

I premiäravsnittet av Riksantikvarieämbetets podcast, K-podd, grottar vi ner oss ordentligt i runologi tillsammans med en av våra runexperter, Magnus Källström. Bland annat får du höra Magnus berätta vad det står ristat på runbenet som nyligen hittades i Sigtuna.

K-podd 0

0:00/0:00
Video player is in betaClose