K-podd

K-podd

Sweden

Riksantikvarieämbetets podcast

Episodes

Avsnitt 27 – Beyoncé, Kata och det digitala med Emma och Karin  

Kata Dalström, Beyoncé och Mr Darcy. Och en hel del digitalt. Det här vad det här avsnittet av K-podd handlar om.  Vi var på Hallwylska museet precis innan midsommar och då ville vi såklart passa på att sätta oss ner och prata med de digitala stjärnorna Karin Nilsson och Emma Reimfelt, som jobbar på Livrustkammaren, […]

K-podd 0

Avsnitt 26 – Utförsel av kulturföremål, vad är det?  

Får man skicka mormors gamla moraklocka till släktingarna i USA utan tillstånd? Har du ropat in en tavla, en bok eller en fin gammal byrå på auktion? Ska du flytta utomlands och vill ta med dina fynd – eller funderar du på att sälja dem vidare i ett annat land?  Vad gäller för utförsel av kulturföremål, som […]

K-podd 0

Avsnitt 25 – Håller kulturarvet på att töa bort?  

I det här avsnittet av K-podd får du träffa Tor Broström, professor i kulturvård vid Uppsala universitet, och Therese Sonehag från Riksantikvarieämbetet i ett samtal om hur klimatförändringarna ökar påfrestningarna på det fysiska kulturarvet. Här pratas det Venedig, klimatångest och anpassning av kulturhistoriskt värdefulla byggnader i ett och samma andetag. Bästa botemedlet mot klimatångest visar […]

K-podd 0

Avsnitt 24 – Räkna med kulturarvet med Nikos och Petter  

Petter Frizén och Nikos Tsakiridis gästar K-podds tjugofjärde avsnitt för att diskutera huruvida man kan sätta ett värde på kulturarvet och kulturmiljön. I det här avsnittet är vi mest inne på det ekonomiska värdet som till exempel kulturarvets betydelse för besöksnäringen och för attraktionskraften hos en plats.  Rapporten riktar sig egentligen till alla som arbetar med kulturmiljö på […]

K-podd 0

Avsnitt 23 – Bland gravrösen och ostmackor  

I avsnitt 23 av K-podd berättar två arkeologer, Rikard Sohlenius och Peter Norman, om bakgrunden till Sveriges närmast världsunika nationella fornminnesregister, om varför fornlämningsbegreppet efterhand kommit att omfatta mer än gravmonument, runstenar och ruiner, vad som först på 80-talet kom att klassas som fornlämning, samt ungefär hur många ostsmörgåsar som går åt under en inventeringssäsong. De […]

K-podd 0

Avsnitt 22 – Museidialogen med Ulrika och Mats  

Riksantikvarieämbetet och Sveriges Museer hade mycket att prata om i Visby i förra veckan. I centrum för samtalet stod såklart det nya uppdrag som museimyndighet som Riksantikvarieämbetet föreslås få inom kort.  Det blev ett bra och långt samtal om rollfördelning, samarbeten och den fortsatta dialogen. Ett längre referat av det mötet finns på raa.se/museidialogen. Men […]

K-podd 0

Avsnitt 21 – Orent mjöl i påsen – om illegal handel med kulturföremål  

Stora delar av kulturarvet från Syrien och Irak är på väg att förskingras då plundrare, via skuggiga stigar, skickar ut föremål på den internationella marknaden. I K-podd avsnitt 21 får du möta Eva Myrdal från Världskulturmuseerna och Magnus Olofsson från Riksantikvarieämbetet i ett samtal om illegal handel med kulturföremål. Frågan om har blivit aktuell i […]

K-podd 0

Avsnitt 20 – En upptäcktsresa i konstens inre  

Riksantikvarieämbetet får då och då frågan om att hjälpa museerna med att undersöka deras föremål med olika röntgentekniker. Vid kulturvårdslabbet i Visby finns en mobil styrka som står redo att rycka ut i kunskapens tjänst. Som regel med hjälp av gästkollegor som knyts till undersökningarna.   I K-podd-avsnitt nummer 20 får du återigen bekanta dig […]

K-podd 0

Avsnitt 19 – Gruvliga kulturmiljöer och besöksnäring  

Kan en nedläggningsdrabbad industribygd resa sig ur askan och med hjälp av platsens historia få nytt liv som attraktivt besöksmål? Vad krävs i så fall för att göra en sådan resa? K-podd inleder 2017 med ett samtal om industrihistoriska miljöer och besöksnäring i allmänhet och Bergslagen i synnerhet. I samtalet deltar Lena Johansson projektledare för […]

K-podd 0

Avsnitt 18 – Kulturvärden, PBL och bostadsbyggande med Lena Olsson och Kristin Lindgren  

På Plattformsdagarna i Malmö nu i veckan deltog Riksantikvarieämbetet i ett dialogmöte och inför den programpunkten bjöd vi in Kristin Lindgren och Lena Olsson, båda från kulturmiljöavdelningen på Riksantikvarieämbetet, för att berätta mer om hur Attefallshus och takkupor påverkar den byggda miljöns kulturvärden. De håller just nu på att undersöka hur det ökade bostadsbyggandet och de förändringar som […]

K-podd 0

Avsnitt 17 – Placat och Påbudh, med Ola W Jensen och Leif Gren  

Sverige var bland de första i Europa med en fornminnesförordning. Den 28 november 1666 undertecknades Placat och Påbudh, Om Gamble Monumenter och Antiquiteter. Det var dåvarande riksantikvarien Johan Hadorph som drev fram innehållet i det åttasidiga lilla pappershäftet som det finns ett exemplar av i Riksantikvarieämbetets arkiv. Ola W Jensen och Leif Gren, medarbetare på Riksantikvarieämbetet, har full koll […]

K-podd 0

Avsnitt 16 – K-podd med Annika Carlsson och Ingela Chef Holmberg om Samlingsförvaltning  

I offentligheten har en stormig museidebatt pågått i flera veckor. I K-podd hakar vi på i vår egen takt och lodar oss ner på djupet för att ställa de verkligt viktiga frågorna: Hur många föremål krävs för att något ska räknas som en samling? Och vad riskerar att hända med en samling som aldrig gallras? […]

K-podd 0

Avsnitt 15 – K-podd med Viktor och Sophie om Platsminnen  

Platsminnen är en tjänst, en app, som visar gamla bilder och berättelser och som primärt är framtagen för att hjälpa demenssjuka. Tjänsten hämtar information från bland annat Platsr och K-samsök och är utformad för att man lätt ska kunna hitta bilder på ett visst tema, eller från en viss plats. Inspelningsteamet åkte ut till äldreboendet Hattstugan […]

K-podd 0

Avsnitt 14 – K-podd SPECIAL med Kulturarv Halland, del 2  

”Ibland kan det göra ont att göra ett urval” / Caroline Pamucina. I K-podd-special ställer vi oss frågan ”Vad är kulturarv?” och hur kan det användas, bevaras och utvecklas? Bland annat. I detta avsnitt hör du deltagare från samverkansgruppen ”Kulturarv Halland”: lektor i historia Högskolan i Halmstad Jens Lehrbom, museichef Garnisons och luftvärnsmuseet i Halmstad Caroline […]

K-podd 0

Avsnitt 13 – K-podd SPECIAL med Kulturarv Halland, del 1  

”Vad kulturarv är, är i ständig förhandling i samhället” / Curry Heiman. I K-podd-special ställer vi oss frågan ”Vad är kulturarv?” och hur kan det användas, bevaras och utvecklas? Bland annat. I detta avsnitt hör du deltagare från samverkansgruppen ”Kulturarv Halland”: Länsmuseichef Curry Heiman, länsarkivarie Anna-Lena Nilsson, länsantikvarie Hans Bergfast, kulturmiljöchef Erik Rosengren och tf VD […]

K-podd 0

Avsnitt 12 – K-podd SPECIAL med Qaisar, Antje, Calle, Kicki och Karin  

”Vi blir farliga individer om vi inte har en förståelse för vad vi varit med om historiskt.” / Calle Nathanson. I K-podd-special ställer vi oss frågan ”Vad är kulturarv?” och hur kan det användas, bevaras och utvecklas? Bland annat. Under Almedalsveckan såg vi till att samla ärkebiskop Antje Jackelén, VDn för Folkets Hus och Parker […]

K-podd 0

Avsnitt 11 – K-podd SPECIAL med statssekreterare Per Olsson Fridh  

”För mig är kulturarvet lika mycket kikaren som det är backspegeln.” / Per Olsson Fridh. I K-podd SPECIAL ställer vi oss frågan ”Vad är kulturarv?” och hur kan det användas, bevaras och utvecklas? Bland annat. I detta avsnitt samtalar vi med statssekreteraren på Kulturdepartementet Per Ohlsson Fridh. Mot slutet av året ska kulturdepartementet lämna in en […]

K-podd 0

Avsnitt 10 – Vision kulturmiljöarbetet 2030 med Karin Altenberg och Lotta Boss  

Alla, oavsett bakgrund, upplever att de kan göra anspråk på det kulturarv som format Sverige. Så lyder den vision för kulturmiljöarbetet 2030 som Riksantikvarieämbetet har tagit fram på uppdrag av kulturdepartementet. Riksantikvarieämbetet har inte varit ensamma om att arbeta fram visionen, uppdraget genomfördes i nära samverkan med länsstyrelserna och i bred dialog med övriga berörda […]

K-podd 0

Avsnitt 09 – Forskning och utveckling med Karin, Anders och Christina  

Forskning och utveckling, FoU som det förkortas, är något som flera myndigheter har i uppdrag att stödja. På Riksantikvarieämbetet arbetar vi med att finansiera forskningsprojekt inom kulturarvs- och kulturmiljöområdet och nyligen presenterades det program som gäller för FoU-anslaget under 2017-2021. På plats på Storgatan i Stockholm var Karin Arvastson, FoU-samordnare, tillsammans med Anders Kaliff och […]

K-podd 0

Avsnitt 08 – Om risker, med Erika Hedhammar och Lisa Nilsen  

Risker, det finns det många när man pratar om kulturmiljö, samlingar och kulturhistoriska byggnader. Vi samtalar med Erika Hedhammar och Lisa Nilsen som båda arbetar på kulturvårdsavdelningen på Riksantikvarieämbetet. Bränder, skadedjur, översvämningar är några av de risker vi tar upp och vi har även varit på brandstationen i Visby och intervjuat brandingenjör Kjell Lydänge. Räddningstjänsten i Visby […]

K-podd 0

0:00/0:00
Video player is in betaClose