Klimatpodden

Klimatpodden

Sweden

Klimatförändringarna ställer allt på ända. Jag är förvånad över medias näst intill obefintliga bevakning och politikernas ointresse att diskutera den största utmaningen. Samtidigt stöter jag allt oftare på medmänniskor som engagerar sig på olika sätt. De inger hopp! I Klimatpodden får du möta aktivister, forskare, ekobeställare, entreprenörer och andra som agerar för att stoppa klimatförändringarna.

Episodes

#36 Annika Hagberg - Bli en hållbar klimataktivist  

Möt miljövetaren, hållbarhetskonsulten och klimataktivisten Annika Hagberg! Det blev ett samtal om fossilgasfällan, om tillväxtbegreppet, vilka rättigheter och skyldigheter vi har som människor på den här planeten och om hur man egentligen blir en hållbar klimataktivist så att man orkar fortsätta kämpa.

#35 Vi vill vara ett klimatsmart operahus!  

I dagens avsnitt får du träffa Lars Ehnebuske och Linda Rullander som båda är väldigt engagerade i Göteborgsoperans miljö- och klimatarbete, Lars som teatertekniker och scenmästare och Linda som restaurang och miljö-koordinator. Det blev ett samtal om på vilket sätt verksamheten på ett operahus kan vara miljö- och klimatbelastande, om vad operan gör för att åstadkomma en hållbar verksamhet och om arbetet med att miljömärka en hel opera, nämligen Wagners Ringen.

#34 Gró Einarsdóttir – Lyft fram fördelarna med ett klimatsmart samhälle  

Gró Einarsdóttir är doktorand på psykologiska institutionen vid Göteborgs universitet där hon forskar på förutsättningarna för ett ekologiskt-, socialt- och ekonomiskt- hållbart samhälle och vad som motiverar människor till att förändra sitt beteende. Hennes forskning visar att motivationen till att leva klimatsmart ökar om vi lyfter fram fördelarna med ett klimatvänligt samhälle, istället för att fokusera på de negativa effekterna av klimatförändringarna.

#33 Jörgen Larsson – Vi vill flyga men också ha ett klimat som fungerar  

Jörgen Larsson är klimatforskare på Chalmers och undersöker bland annat hur våra flygresor påverkar klimatet. Det blev ett samtal om behovet av politiska styrmedel, om vad jag som individ kan göra, om varför de mest miljömedvetna också kan vara de som har allra svårast att avstå ifrån att flyga, om den opinionsbildande effekten av att avstå från att flyga, men varför det inte heller vore önskvärt att vi helt slutade flyga och om Chicagokonventionen, en internationell överenskommelse från 1944 som i princip omöjliggör koldioxidskatt på flygbränsle. För mer info: http://www.klimatpodden.se/

#32 Sam Manaberi – Alla kan vara med och rädda världen  

Sam Manaberi, vd och en av grundarna till TRINE, ett startuppbolag där vem som helst kan investera i solenergi-projekt i olika utvecklingsländer. Idag saknar 1,2 miljarder människor tillgång till elektricitet och TRINE vill utrota energifattigdomen samtidigt som den som investerar får avkastning på sitt kapital. TRINE bjuder Klimatpoddens lyssnare på en bonus på 10 Euro när du gör din första investering i ett solenergiprojekt! Läs mer: http://www.klimatpodden.se/ Hittills har 48 000 människor fått tillgång till el tack vare de projekt som har finansierats via TRINE. Lyssna på ett inspirerande samtal om hur alla kan vara med och rädda världen och om hur en helt ny värld öppnar sig för den som får tillgång till el. Och är det verkligen ok att göra gott och samtidigt tjäna pengar? Vill du också se till att fler människor får tillgång till el?

#31 Ulrika Wilhelmsson – Klimathotet fick mig att byta livsstil  

I dagens avsnitt får du möta Ulrika Wilhelmsson, som började engagera sig i klimatfrågan för fem år sedan. Vändpunkten var ett program om klimatförändringarna i Vetenskapens värld. Det blev ett samtal om vad som hände efter det där tv-programmet. Om utmaningen att få med sig barnen på hållbarhetsresan, om besvikelsen över journalisternas oförmåga att ställa politikerna mot väggen, om omgivningens reaktioner på den nya livsstilen och inte minst om arbetet med Klimatriksdagen i Stockholm den 4-6 maj valåret 2018. .

#30 Else-Marie Malmek – Med jute bygger vi en hållbar värld  

Else-Marie Malmek har jobbat med hållbar affärs- och verksamhetsutveckling i nästan 30 år, framför allt inom fordonsindustrin. Idag driver hon Juteborg, med målet att skapa en mer hållbar värld genom att använda ett av världens mest hållbara material, jute, inom byggbranschen och i fordonsindustrin. Hör henne berätta om livet som entreprenör och innovatör, om mötet med Bangladesh juteminister och om visionerna för framtiden. Läs mer på klimatpodden.se

#29 Johnn Andersson – Rädda våra vintrar  

John Andersson har grundat organisationen Protect Our Winters som vill mobilisera svenska skid- och brädåkare i kampen för klimatet. Han är också hållbarhetsforskare och lärare på Chalmers där han tittar vad statliga och politiska aktörer kan göra för att styra teknikutvecklingen i hållbar riktning. Det blev ett samtal om allt från hur framtidens vintrar påverkas av klimatförändringarna och arbetet med att göra klimatsmart skidåkning till något häftigt, till fördelen med att ta tåget till Riksgränsen och de antidemokratiska rörelserna som är ett hot mot klimatkampen, men också om den där snöbollen av klimatsmarta aktiviteter som börjat ta fart och som nästan är så stor att den inte längre går att stoppa. Du kan läsa mer om John och Protect our Winters på hemsidan Klimatpodden.se

#28 Kevin Anderson – What we do now will change the climate forever  

Kevin Anderson is the Zennström Visiting Professor in Climate Change Leadership at Uppsala university. He is also professor of energy and climate change at the University of Manchester and the deputy director of the Tyndall Centre for Climate Change Research. He is one of Britain's most recognized and acclaimed climate scientist and has extensive experience in communicating climate science to policy makers, industry, civil society and media. In this episode Kevin talks about carbon budgets as a way of telling us what we need to do in order to reduce our emissions, flying at the expense of future generations and our immoral lifestyle at the expense of the poor, suffering the consequences of climate change. In Sweden, Kevin Anderson has made the headlines for taking the train between Uppsala and the Uk. He explains why he stopped flying 12 years ago and the impact of setting an example, to practice what you preach.

#27 Kajsa Kramming –  Vi vrålar för barnens skull  

Kajsa Kramming är initiativtagare till Föräldravrålet, gymnasielärare och forskare i kulturgeografi på Uppsala Universitet, där hon undersöker hur ungdomar ser på relationen mellan miljö och människor. Föräldravrålet vill ge en röst åt alla som är för små för att föra sin egen talan när det gäller klimathotet och ingjuta mod och beslutsamhet hos politikerna att agera i klimatfrågan. Vi träffades på Kulturhuset i Stockholm i oktober och det blev ett samtal om vad en gräsrotsorganisation som Förädravrålet kan åstadkomma, varför det känns bra att engagera sig ideellt. Kajsa pratade också om bristen på visioner av det hållbara samhället. I sin forskning har hon sett hur unga människor föreställer sig miljökollapsen som filmen Hunger games, en väldigt mörk framtidsvision med andra ord. De har helt enkelt ingen bild av hur en annorlunda hållbar värld skulle kunna se ut.

#26 Kennet Öhlund – Civil olydnad för en klimatsmart värld  

Dagens gäst är Kennet Öhlund, blockskreterare för Rödgrönt Borås och nybliven, hängiven klimataktivist. Hur går det att förena tjänstemannarollen med aktivistrollen? Och vad var det som fick honom att resa till Lausits i Tyskland i våras för att genomföra en civil olydnadsaktion vid ett av Vattenfalls dåvarande kolkraftverk? Vad hände egentligen den där majnatten när han och hans kamrater ockuperade tågbron för att förhindra att brunkolet skulle kunna levereras till kraftverket?

#25 Framtidsveckan – Vi behöver konsten och kulturen för att ställa om  

Tio personer berättar om hur viktig konsten och kulturen är i omställningen till ett mer hållbart samhälle. Alla deltog i invigningen av Framtidsveckan på Göteborgsoperan den 3 oktober: Arvid Axbrink Cederholm, legitimerad psykolog och medlem i improvisationsteatergruppen Improsaurus, estradpoeterna Evelina Varas & Hanna Haag, Adnan Abdul Ghani , som står bakom föreställningen Alla under samma sol, en förställning av och med flyktingar på Restad Gård, Amanda Martling, redaktör för antologin Sånger från Jorden , Jennifer Caneva, student och textilkonstnär, Cristoffer Svärd musiker och aktivist, America Vera Zavala, dramatiker regissör, och aktiv i klimatfrågan, kläddeisgnern Helena Lundström och Emma Öhrwall projektledare för Framtidsveckan och expert på kollaborativ ekonomi.

#24 David Jonstad –Vår industriella civilisation har passerat bäst före-datum  

David Jonstad är journalist, föreläsare, redaktör på klimatmagasinet Effekt och författare till flera böcker om vårt ohållbara sätt att leva. Vi träffade under årets bokmässa för att prata om hans flytt från Stockholm till en liten by i Dalarna. På vilket sätt är livet på landet ett sätt att leva mer hållbart? Om detta pratade vi, liksom om klimatångest och klimatsorg, om att bygga ett samhälle som är motståndskraftigt mot kriser och chocker, om att göra sig mindre beroende av samhället genom att själv producera mer och konsumera mindre och varför vår industriella civilisation har passerat bäst före-datum. Musik: Nocturne in F Moll Opus 55 av Chad Lawson

#23 Åsa Kasimir – Vi kan inte vänta till 2030!  

Åsa Kasimir är forskare på institutionen för geovetenskaper på Göteborgs universitet där hon bland annat undersöker hur markanvändningen bidrar till klimatförändringarna och framför allt de dränerade torvjordarna som avger stora mängder koldioxid och lustgas. Från början är Åsa biolog och disputerade i växtfysiologi på rotens upptag av näringsämnen, ja hon har alltid intresserat sig för jord och rötter. Det blev ett samtal om torvmossarna som vuxit ända sedan förra istiden, om varför de dikade torvjordarna behöver omvandlas till våtmarker, hur det ska gå till och att skogen inte alltid är så hållbar som vi kanske tror, om palmolja och varför Åsa tror att vi måste bekämpa kapitalismen för att mildra effekterna av klimatförändringarna. Musik: beautiful Memories av Lobo Loco

#22 Svante Sjöstedt – Våra miljömål är tuffa, men möjliga att nå  

Dagens gäst är Svante Sjöstedt , utredare på miljöförvaltningen i Göteborgs stad, där han jobbar med klimat- och energifrågor. Han berättar om det klimatstrategiska programmet, om hur viktig den lokala nivån är i omställningsarbetet, och om alla utmaningar staden står inför. Hur förberedda är vi egentligen på effekterna av klimatförändringarna. Vad händer vid en kraftig storm när hela havet pressar på in genom Göta Älv och vattnet stiger väldigt snabbt ? Det blev också ett samtal om långlivade och lyckliga cyklister, gröna obligationer och om varför Göteborgs Kommun blev utsedd till Sveriges klimatstad 2015. Musik: Fivos Valachis

#21 Markus Ekelund – Hållbara affärer på en planet i balans  

Markus Ekelund vd på 2050, en organisation som vill hjälpa företag att göra hållbara affärer på en planet i balans. Vi träffades på 2050s kontor i Gamla stan i Stockholm i slutet av maj. Det blev ett samtal om vilka utmaningar svenska företag står inför med tanke på klimatförändringarna, vad ett företag egentligen kan göra som vill bli mer hållbart och vad Parisavtalet innebär för näringslivet. Markus har märkt en stor förändring i företagens attityd på sistone. I en undersökning som 2050 gjorde tillsammans med sjunde AP-fonden, visade det sig att en majoritet av företagen vill se hårdare miljölagstiftningen eftersom de menar att det skulle gynna deras affärer. Nu tar Klimatpodden semester. I slutet av augusti är vi tillbaka igen så nu får du gott om tid att lyssna på alla avsnitt med alla fantastiska gäster! Musik: La premiere page av Circus Marcus, The Waltz of Lost derams av Fivos Valachis och A Painted beauty av Chad Lawson.

#20 Katarina Bjärvall – Därför köper vi det vi inte behöver  

Katarina Bjärvall är journalist och författare som skrivit flera böcker om våra ohållbara konsumtionsmönster. Efter att ha läst hennes senaste bok Yes, därför köper vi det vi inte behöver, ville jag genast träffa henne. Inte minst för att jag kände mig så träffad av boktiteln. Jag köper verkligen det jag inte behöver. Det blev ett samtal om varför vi överkonsumerar, om vad som skulle hända om vi slutade, hur vi lurar oss själva att vi faktiskt väljer och om hur vi uppfattar en vara som bättre enbart för att den har ett högre pris, men också om hur ett mer hållbart samhälle skulle kunna se ut, där vi inte jobbade ihjäl oss för att kunna konsumera mer. Musik: She och A Painted Grace av Chad Lawson

#19 Angela Wulff – Räddar världen med alger  

Dagens gäst är Angela Wulff, läraren och sportdykaren som blev professor i marin ekologi vid Göteborgs universitet. Angela vill rädda världen med sin forskning på alger, algerna som producerar nästan hälften av allt syre på jorden. Hon ägnar sig åt att ta reda på hur klimatförändringarna påverkar bakterier och mikroskopiska alger. Angela är också forskningschef på Swedish Algae Factory som minska minska övergödningen och den globala uppvärmningen med hjälp av en nyupptäckt alg. Målet är att vara ledande på biobränsle i Europa 2030. Jag träffade Angela för ett par veckor sedan på institutionen för biologi och miljövetenskap. Det blev ett samtal om passionen för alger, det första mötet med ett isberg, livet som forskare och entreprenör, om alla forskares skyldighet att kunna förklara vad de gör på ett begripligt sätt, behovet av mer naturvetenskaplig kunskap hos våra politiker och klimatångesten som drivkraft för att jobba ännu hårdare.

#18 Caroline Petersson – Sprid berättelser om en grönare värld  

Caroline Petersson är en av grundarna till Camino, ett mediakooperativ som sprider berättelser om en grönare, godare och skönare framtid. Syftet är att ge andra inspiration att våga följa sin egen väg. Jag träffade Caroline på Caminos kontor på Södra Larmgatan mitt i Göteborg i början av april. Det blev ett inspirerande samtal om varför hon och hennes kollegor startade Camino, om hur man åstadkommer beteendeförändringar 
och om varför det är så viktigt att lyfta fram positiva exempel för att skapa engagemang och visa på möjligheter.
 Och mycket mer. 


# 17 Niklas Wennberg – Fyll staden med grisar och grönt  

I dagens avsnitt hälsar vi på hos Stadsjord i Slakthuset i Göteborg, i en prototypverkstad, där grundaren och stadsbonden Niklas Wennberg tar tillvara på stadens överblivna mat med sina cityräkor och fiskodlingar. Målet är att vi ska bli mer självförsörjande när det gäller mat, öka demokratin och kvartersvärmen i städerna. – Staden är full av människor som gärna vill delta i omställningen till ett klimatsmartare samhälle. Musik: Crossroads och Moment av 2 senses.

0:00/0:00
Video player is in betaClose