Klotet

Klotet

Sweden

Vetenskapsradions internationella miljöprogram Ansvarig utgivare: Andreas Miller

Episodes

Klotet special - Spelet om kopparkapslarna för kärnbränslet  

Sedan 2009 har Klotet rapporterat om planerna på ett slutförvar för använt kärnbränsle vid kärnkraftverket i Forsmark. En av de mest omdebatterade frågorna har varit om de kopparkapslar som uranbränslet planeras att ligga i kommer att hålla i minst 100 000 år eller inte. Forskare på KTH i Stockholm hävdar att kapslarna kommer korrodera med en sådan hastighet att de kollapsar redan efter 1000 år, det skulle medföra omfattande utsläpp av radioaktivt material till mark och vatten. Kärnkraftsindustrins avfallsbolag, Svensk kärnbränsle hantering, SKB, menar att de studier som gjorts och som visar på snabb korrosion är felaktigt utförda och står fast vid att deras koncept väl klarar de krav som myndigheterna ställt upp. Frågan har stöts och blötts i flera år men fortfarande står SKB och kritikerna i varsin ringhalva. Hur kan det vara så här? Vad ligger bakom tolkningarna av resultaten i de olika studierna och varför är frågan så infekterad? Nu har processen tagit ett stort steg framåt då Sedan 2009 har Klotet rapporterat om planerna på ett slutförvar för använt kärnbränsle vid kärnkraftverket i Forsmark. En av de mest omdebatterade frågorna har varit om de kopparkapslar som uranbränslet planeras att ligga i kommer att hålla i minst 100 000 år eller inte. Forskare på KTH i Stockholm hävdar att kapslarna kommer korrodera med en sådan hastighet att de kollapsar redan efter 1000 år, det skulle medföra omfattande utsläpp av radioaktivt material till mark och vatten. Kärnkraftsindustrins avfallsbolag, Svensk kärnbränsle hantering, SKB, menar att de studier som gjorts och som visar på snabb korrosion är felaktigt utförda och står fast vid att deras koncept väl klarar de krav som myndigheterna ställt upp. Frågan har stöts och blötts i flera år men fortfarande står SKB och kritikerna i varsin ringhalva. Hur kan det vara så här? Vad ligger bakom tolkningarna av resultaten i de olika studierna och varför är frågan så infekterad? Nu har processen tagit ett stort steg framåt då

Klotet 0

Ska vi byta grejer med varandra?  

Allt fler företag profilerar sig inom cirkulär ekonomi. Att byta, låna eller laga saker som annars skulle kastas. Är det här ett trendbrott bort från slit och släng? I Barcelona kan medborgarna lära sig att laga sin egna saker och på så sätt förlänga livstiden på till exempel cyklar och datorer. I Staffanstorp satsar ett företag på att reparera trasiga mobiltelefoner, datorer och andra prylar som försäkringsbolag tagit hand om, saker som annars skulle ha slängts, eller i bästa fall gått till återvinningen. Det här är exempel på initiativ världen runt där trasiga produkter får ett nytt liv. Men är det här bara av marginell betydelse eller är det ett trendbrott som kan minska resursslöseriet?Gäst i programmet är miljöekonomen Kristian Skånberg. Programledare Marie-Louise Kristola

Klotet 0

Hur ska klimatavtalet förankras i en stormig omvärld?  

Om klimatavtalet som undertecknades i Paris förra året ska få någon effekt krävs det att länderna snabbt gör de åtaganden som de har lovat, annars finns risken att avtalet blir tandlöst. EU har tidigare varit pådrivande i klimatfrågor och setts som ett föredöme för en effektiv och rationell klimatpolitik. Men med de spänningar som uppstått på senare tid inom unionen kan det bli svårare att få alla EU länderna att anta det som krävs för ett fungerande klimatavtal. USA och Kina vill fastställa klimatavtalet så snart som möjligt men det är osäkert hur snabbt det kan gå, speciellt då USA väljer en ny president i november som kanske inte alls vill stå bakom avtalet. När det gäller Ryssland och Indien är det dessutom osäkert när parlamenten där kommer att slutgiltigt fastställa avtalet.Det är några exempel på vad som kan komplicera för klimatavtalet som skrevs under i Paris men som måste ratificeras, alltså antas av världens länder för att få någon effekt. Vad är det som står på spel och vilket håll lutar det åt frågar sig Klotet. Vi samlar en initierad panel och diskuterar frågan.Programledare Marie-Louise Kristola

Klotet 0

Cyklisterna demonstrerar, cyklisterna har fått nog...  

Allt fler har upptäckt fördelarna med att ta sig fram på cykel i städerna. Det går fort, man får motion och slipper dessutom krångla med att hitta bilparkeringar eller stå och vänta på kollektiva färdmedel. Men i takt med att fler cyklar har också trängseln i trafiken blivit allt mer påtaglig. Organiserade cyklister i Berlin har utformat en speciell cykellag som ska tvinga politikerna att förbättra stadens cykelinfrastruktur. Genom en bindande folkomröstning hoppas de att lagen ska bli verklighet.Även om det i Sverige finns bra exempel på städer som gjort mycket för att förbättra för cyklisterna så finns det mycket kvar att önska menar kritiker. Kan en liknande lagstiftning som föreslås i Tyskland vara något för Sverige? Vi frågar den nya miljöministern som också är ansvarig för stadsutveckling, Karolina Skog, själv en engagerad cyklist. Kommer hon göra något för att lyfta frågan nationellt?Programledare Marie-Louise Kristola

Klotet 0

Växter under hot  

Var femte växtart i världen hotas av utrotning, visar en ny rapport som är den mest ambitiösa hittills i sitt slag. Vad beror det på och vad kan vi göra åt det?

Klotet 0

Släpp hästarna fria! – så kan fler vilda djur hålla landskapen öppna  

Bäver och pilgrimsfalk är exempel på djur som varit nära utrotning i Sverige men som inplanterats på nytt i naturen. Men var går gränsen för vilka djur vi kan ha i den svenska naturen?

Klotet 0

Specialpodd: Mer eller mindre pengar till oljeindustrin? Sverker Sörlin om Kanadas viktiga val  

De utmaningar som oljenationen Kanada står inför nu – och hur de försöker lösa problemen – gör landet till ett av de mest intressanta i världen att studera just nu, tycker professor Sverker Sörlin.

Klotet 0

Stål utan kol - stålindustrins dilemma  

Ståltillverkning står för en stor del av koldioxidutsläppen och hittills har det varit svårt att angripa problemet. Nu visar forskning att det går att kraftigt minska utsläppen, men blir det för dyrt?

Klotet 0

Strålande affärer för solenergi  

Den affärsmodell som ligger bakom solcellsexplosionen i Kalifornien har varit mycket framgångsrik och sprider sig över världen. Kan en liknande modell i Sverige snabba på solexpansionen även här?

Klotet 0

Öar som går före i energiomställningen  

Flera öar runt om i världen har som ambition att bli självförsörjande på elektricitet från förnybara källor, hur kommer det sig och hur framgångsrika är de?

Klotet 0

30 år sedan kärnkraftsolyckan i Tjernobyl  

Klotet uppmärksammar att det var 30 år sedan kärnkraftsolyckan i Tjernobyl inträffade.

Klotet 0

"Vi behöver en annan berättelse om klimatet"  

Den norske psykologen och ekonomen Per Espen Stoknes har analyserat varför klimatfrågan är så svår att kommunicera? Vilka psykologiska försvar tar vi människor till för att hålla oron på avstånd?

Klotet 0

Kinas kamp mot smogen  

För två år förklarade Kinas premiärminister ett krig mot miljöförstöringen. Framförallt syftade han på ett aktivt arbete för en bättre luftkvalité. Hur har det gått? Har luften i Peking blivit renare?

Klotet 0

Kan spel och virtuella världar öka miljömedvetenheten?  

Att vandra omkring i översvämmade hus eller själv vara med och planera hur en hållbar stadsdel ska se ut, är det ett effektivt sätt att öka intresset för miljön?

Klotet 0

Koldioxidinfångning, problem eller lösning för klimatet?  

Är koldioxidinfångning en lösning på klimatproblematiken eller riskerar den att bli förevändning för att inte behöva minska på användningen av fossila bränslen?

Klotet 0

Färskvattenbrist i Sverige?  

Flera områden längst den svenska kusten och på större öar hotas av färskvattenbrist i takt med att grundvattennivåerna sjunker. Hur kommer det sig och vad kan man göra åt det?

Klotet 0

Fem år sedan Fukushima  

Den 11 mars är det fem år sedan den stora tsunamin drabbade Japan och flera kärnkraftsreaktorer slogs ut. Hur ser situationen ut i Japan idag och hur har händelsen påverkat kärnkraftssäkerheten?

Klotet 0

Är tvivlens tid över? - Extremväder och klimatförändringar  

Extremväder kopplas inte sällan till klimatförändringar, samtidigt säger klimatforskare att enskilda väderhändelser inte kan förklaras av klimatförändringar. Vad säger den senaste forskningen?

Klotet 0

0:00/0:00
Video player is in betaClose