Kongerækken

Kongerækken

Denmark

Med afsæt i de enkelte regenter genfortæller historiker Hans Erik Havsteen og journalist Anders Olling hele danmarkshistorien. Nyt afsnit hver lørdag.

Episodes

APPENDIKS #6: HANS EGEDE & NORDATLANTEN  

I 1721 rejste den dansk-norske missionær Hans Egede med sin familie til Grønland for at finde de glemte nordboere på Grønland. Han fandt aldrig vikingernes efterkommere (de var nemlig uddøde), men arbejdede i mere end et årti under utroligt barske vilkår for at udbrede kristendommen til de lokale inuitter.

Vi tegner desuden et kort rids af Grønland, Færøerne og Islands historier, som alle tre historisk tæt knyttet til Danmarks.

APPENDIKS #5: LEONORA CHRISTINA & CORFITZ ULFELDT  

Stemningen ved det danske hof kan dårligt have været ringere end i midten af 1600-tallet, da ægteparret Leonora Christina og Corfitz Ulfeldt først udmanøvrerede Christian d. 4 og siden blev Frederik d. 3s dødsfjender.


Vi tegner portrættet af to af de mest intrigante og talentfulde skikkelser fra Danmarks historie.
APPENDIKS #4: TYCHO BRAHE  

Den sagnomspundne videnskabsmand grundlagde den moderne observerende astronomi, men lavede også tvivlsomme horoskoper og alkymi. Han blev via sine opdagelser en international berømthed og opbyggede et af verdens førende forskningscentre på øen Hven i Øresund (indtil han blev offer for den så velkendte danske forskningspolitik).  


Også: En næseprotese af sølv, et ungdomsoprør og masser af kviksølv.

APPENDIKS #3: ADELSVÆLDET  

Tiden mellem reformationen i 1536 og enevældens indførelse i 1660 kaldes populært adelsvældet, fordi rigsrådet i denne periode ofte havde mere at sige end kongen. Blandt de prominente skikkelser fra denne tid finder du store statsmænd, udspekulerede rænkesmede og glubske adelige, som mest var ude på at mele deres egen kage.
APPENDIKS #2: DE VREDE BISPER  

I middelalderen var den katolske kirke en enorm magtfaktor, og flere ærkebiskopper som Jakob Erlandsen og Jens Grand stod fast på, at kirken var hævet over kongen. Tag med til danmarksmesterskabet i politisk armlægning ala 1200-tallet.

APPENDIKS #1: SAGNKONGER & SAXO  

Kataloget af kongerne før Gorm den Gamle er et festfyrværkeri af usandsynlige vikingehelte, hvor myter, sagn og mere eller mindre faktuelle historiske kilder sammenblandes i én stor højdramatisk pærevælling. Saxo samlede omkring år 1200 hele bundet i sit imponerende storværk om danernes bedrifter.

Vi k [...]

#47 MARGRETHE II  

Danmarks første rigtige kvindelige regent er enormt populær blandt danskerne, selvom kongehuset efterhånden er blevet en eksotisk anakronisme. Mens samfundet har udviklet sig drastisk, sidder Margrethe II som et disciplineret nationalt samlingspunkt uden den mindste politiske indflydelse.

Også: 112 millioner i apanage og nul fravær i gymnasiet.   

#46 FREDERIK IX  

Frederik levede en lang og festlig ungkarletilværelse, mens han gjorde karriere hos Søværnet. Som regent kørte han en uformel stil, som flugtede godt med hans image som jævn sømandskonge.

Også: Telegramkrise og tattoos i Life Magazine.

STØT VORES NÆSTE PROJEKT “KONGERÆKKEN APPENDIKS”. DONÉR OG LÆS MERE [...]

#45 CHRISTIAN X  

Christian havde svært ved at holde fingrene fra folkestyret og udløste i 1920 Påskekrisen, som nok er det tætteste Danmark har været på revolution. Alligevel blev han i forbindelse med genforeningen og under besættelsestiden et stærkt samlende symbol for folket.

Også: En rasende Hitler og Danmarks længst siddende statsminister.  

#44 FREDERIK VIII  

Den evige kronprins Frederik stod alle måder i modsætning til sin far med sit liberale og demokratiske sindelag. Da han blev konge i 1906 klinkede han skårene med Venstre og accepterede den radikale regerings pacifistiske politik, selvom han var lodret uenig. Det blev dog ikke til mange år på tronen for Frederik, hvis søn Carl blev konge før ham.

Også: En kæmpe svindler og redaktionelle uoverensstemmelser hos Kongerækken.

#43 CHRISTIAN IX  

Da Oldenborg-slægten uddøde 1863, indkaldtes Christian af Glücksborg til kongeembedet. I begyndelsen var han temmelig upopulær på grund af sin tykke tyske accent, og det hjalp heller ikke på hans popularitet, at han støttede Estrup-regeringen, som efterhånden udviklede sig til et reelt diktatur.

Siden steg Christians gunst i befolkningen, og han blev kendt som hele Europas svigerfar, da hans børn blev giftet ind i de fineste europæiske kongehuse.

#42 FREDERIK VII  

To koner forlod den lunefulde og umodne Frederik, inden den jævne Grevinde Danner fik sat skik på ham. Da han blev konge i 1848 fik de borgerlige gennemtrumfet grundloven og fik indført delvist demokrati i Danmark. Forfatningsændringen blev dog en anledning for de tysksindede i hertugdømmerne at forsøge en løsrivelse, og dermed var Treårskrigen en realitet.

Også: Julestue for undersåtter på kongeslottet og udgravninger i Jelling.

Send os en kommenta [...]

LIVE I RØRVIG: KNUD DEN STORE-SPECIAL  

Vi har lavet en liveudgave om Knud den Store i Rørvig d. 26. Juli i forbindelse med den kulturhistoriske festival Kongens Togt. Vi taler blandt andet om, hvordan Knud for tusind år siden grundlagde sit Nordsøimperium, da han erobrede England. Lyden danser lidt rundt i begyndelsen, men det retter sig længere henne. God fornøjelse.

Vi optræder igen på lørdag d. 30. Juli, når Kongens Togt kommer til Roskilde. Se mere på kongenstogt.dk

#41 CHRISTIAN VIII  

Enevældens sidste konge havde travlt med at holde sammen på helstaten og slippe udenom de demokratiske kræfter i samfundet. Lige lidt hjalp det: Da christian døde (af stupide årsager) var det sønderjyske spørgsmål mere sprængfarligt end nogensinde.

Også: Vildt progressiv norsk forfatning og fræk fransk musiklærer.

Send os en kommentar på mail. Adressen er kongeraekken@gmail.com.

KONGERÆKKEN OPTRÆDER LIVE  

Kære alle.

Vi er blevet bedt om at optræde live med Kongerækken i forbindelse med Kongens Togt, som lige nu foregår på havne rundt om på Sjælland. Det hele handler om Knud den Store, som for 1000 år siden tog magten i England og siden også blev konge af Danmark. Der vil være vikingeskibe, berserkergang og mjødsmagning. Og så altså os på en scene!

#40 FREDERIK VI  

Frederik var som kronprins ude i kulden, men gennemførte under kaotiske omstændigheder et statskup i 1784, og han styrede derefter landet helt indtil sin død i 1839. Englandskrigene blev en katastrofe for Danmark, som gik fallit og mistede Norge, men fra asken rejste sig et væld af store kulturpersonligheder som Kierkegaard, H.C. Ørsted og H.C. Andersen.

Også: Danmarkshistoriens mærkeligste slåskamp og hård statslig censur.

Send os en kommentar på [...]

#39 CHRISTIAN VII  

Historien om Christian er en trist omgang. Han mistede sin mor som lille, faderen var en fraværende alkoholiker og hans opdrager var decideret sadist. Der er ikke så meget at sige til, at Christian er kendt som den gale konge og oplevede at være statist til tre statskup i løbet af sine 42 år som magtløs konge.

#38 FREDERIK V  

Frederik var en liderlig drukkenbolt, der ikke interesserede sig for politik. Alligevel var han en populær regent på grund af sin åbne og jævne facon, der stod i skarp kontrast til faderens. I kongens fravær påtog dygtige folk fra Tyskland sig at lede landet. De undgik med nød og næppe krig og økonomien blomstrede til gavn for samfundets elite.

Også: 100.000 slaver i Dansk-Vestindien og en hundedyr rytterstatue på Amalienborg.

#37 CHRISTIAN VI  

STØT VORES NÆSTE PROJEKT “KONGERÆKKEN APPENDIKS”. DONÉR OG LÆS MERE PÅ WWW.PEBLISH.DK


Christian VI var en indesluttet og dybt religiøs person, der som den første regent i kongerækken holdt Danmark ude af [...]

#36 FREDERIK IV  

Frederik fyrede den af med damer og maskebal, men blev en hårdtarbejdende regent, da han tog over efter sin far i 1699. Krige mod Sverige kom (som vanligt) til at præge kongens dagsorden, men senere i livet fik han ro til at beskæftige sig med religiøse spørgsmål, hvilket satte sit præg på den førte politik.

Også: Tordenskold zlatanerer svenskerne og Frederik indfører nærdiktatur.

0:00/0:00
Video player is in betaClose