Lite Passé - en podd om historia

Lite Passé - en podd om historia

Sweden

Lite Passé är en podd om historia, samhälle och vetenskap, av och med Björn Lundberg, Kristoffer Ekberg och Emma Severinsson. Den ges ut i samarbete med tidskriften Scandia.

Episodes

Avsnitt 30: Pilsnerfilm och hembiträden  

Hur kan historiker använda spelfilm som en källa till det förflutna? Björn och Kristoffer talar med Ulrika Holgersson, docent i historia vid Lunds universitet, om hembiträden i svensk spelfilm under 1930- och 1940-talen. Vilka roller spelade de i "pilsnerfilmen" och vad säger de om samhällsförändringen vid denna tid? Ett samtal om kön, klass och film.

Avsnitt 29 - Den moderna adeln  

I avsnitt 29 talar Emma och Kristoffer med Magnus Bergman som är historiker i Malmö och  forskar om den moderna adeln. Vad hände egentligen med denna samhällsgrupp efter att ståndssamhället formellt avskaffats i mitten å 1800-talet och vilken plats fanns för adeln i det framväxande moderna Sverige? Avsnittet spelades in i LARM studion på LUX, Lunds universitet med Peter Roslund som tekniker. 

Avsnitt 28: Tid, historia och rättvisa  

Läker tiden alla sår? Hur ska samhället och historievetenskapen förhålla sig till orättvisor och kränkningar som begåtts i det förflutna? I vårt sista avsnitt på temat "tid" talar vi med historikern Malin Arvidsson om skuldfrågor, gottgörelse och rättvisa - särskilt i fråga om tvångssteriliseringar och vanvård av barn.

Avsnitt 27 - Framtiden  

I årets sista Lite Passé samtalar vi med idéhistorikern Thomas Kaiserfeld. Vi lämnar det förflutna och rör oss in i framtiden! Vilken relation har det förflutna till framtiden och hur långt fram kan vi egentligen planera? 

Avsnitt 26: Att återskapa det förflutna  

Våra samtal om tid fortsätter med en diskussion om historiskt återskapande och identitet. Vad är det som får människor att vilja återuppleva en svunnen tid? Hur förmedlar vi historia när vi försöker återskapa det förflutna? Vi talar med historikerna Stefan Nyzell och Robin Ekelund om rörelser bort från nuet inom två helt olika fält:  historiska reenactments och modskultur. Har de något gemensamt?

Avsnitt 25 - Queer tid  

Emma och Kristoffer träffar genusvetaren Kristina Fjelkestam för att diskutera alternativa sätt att tänka kring tid.  Går det att bryta med idén om livets uppdelning i faser, eller med den linjära tiden och dess koppling till begrepp som civilisation? Vilka maktaspekter ryms i den dominerande tidsuppfattningen och vad är egentligen Queer tid?  

Lite Passé 24 - Tiden i historien: Långa linjer  

Vad är tid? Hur använder historiker tid som begrepp - och hur kan vi undersöka tid i historien? I vårt första avsnitt på temat tid samtalar Björn och Emma med professor Eva Österberg som förespråkat långa tidsperspektiv i historisk forskning. Vad händer när vi tecknar långa linjer?

Avsnitt 23 - 1990-99 - Från bankkris till Ace of Base  

I säsongens tionde och sista avsnitt sätter vi punkt för vår resa genom 1900-talet med ett samtal om musikens förändrade villkor. Med bankkrisen och Sveriges inträde i EU som fond talar vi om det svenska musikundret, cd-skivans hegemoni och världen före fildelning. Vår ciceron är historikern Rasmus Fleischer.

Avsnitt 22 - 1980-1989- Den individualiserade hälsan  

Vi är framme vid 1980-talet! I detta avsnitt av Lite Passé samtalar vi med historikern Helena Tolvhed om träning,  ideal och kroppar. Vad händer under 80-talet när träningen blir allt mer individualiserad och vilka linjer kan dras fram till idag? 

Avsnitt 21 - 1970-1979 - En hotad planet?  

När Lite Passé tar sig an sjuttiotalet hamnar miljöhot och katastroflarm i fokus. I vilket kulturellt och politiskt sammanhang växte miljötänkandet fram - och vad fick föreställningarna om den hotade planeten för konsekvenser? Vi talar om överbefolkning, atomkraft och krishantering tillsammans med historikern David Larsson Heidenblad.

Avsnitt 20 - 1960-1970 - Fri kärlek och svensk synd  

I vårt avsnitt om sextiotalet tar vi oss an ”den svenska synden” och decenniets sexuella revolution. Vi talar med idéhistorikern Linnea Tillema om vad allt detta tal om sexuell frigörelse rymde. Hur förhöll sig sexologin och sexualrådgivningen till tidens strömningar och vilka normer rymde den?

Avsnitt 19 - 1950-1960 - Det rationella kontoret  

Ett decennium fyllt av papper, blanketter och skrivmaskinsoptimering?  Halvvägs in i 1900-talet möter vi Charlie Järpvall för att diskutera tidens modeord: det rationella! Hur såg tidens arbetsliv ut och hur skulle maskinerna och standardiseringar skapa ett bättre samhälle? Vart gick egentligen gränsen mellan människa och maskin?

Avsnitt 18 - 1940-1950 - Nazismens sensmoral  

Existensialism, kulturradikalism och idealism. I avsnittet om fyrtiotalet möter Kristoffer och Björn forskaren Johan Östling. Vi diskuterar vilka lärdomar som Sverige drog av andra världskriget och specifikt nazismen. Hur skulle denna ideologi förstås och hanteras, och har vi glömt tidens kulturradikala arv?

Avsnitt 17 - 1930-1940 - Att söka kärleken  

Vår resa genom 1900-talet går vidare och vi har nu hunnit fram till 1930-talet. Detta årtionde präglades av lågkonjunktur, depression och krig runt om i världen. Men även då tillvaron ter sig extra mörk söker människor efter glädjeämnen. Därför möter Emma och Björn i detta avsnitt historikern Josefin Englund som forskar om kontaktannonser mellan 1890-1980, för att se vad människor på 1930-talet sökte efter hos en kärlekspartner.

Avsnitt 16 1920-1930 - All that jazz!  

Vi har nått fram till tjugotalet som rymmer allt från rösträtt och kvinnoemancipation till fascism och dystopier. Men framförallt är det jazzens årtionde. Björn och Kristoffer möter medie- och kommunikationsvetaren Johan Fornäs för ett samtal om jazz och modernitet i det framväxande svenska folkhemmet! 

Avsnitt 15 - 1910-1920 - Socialpolitik och rasbiologi  

I det andra avsnittet på vår 1900-tals exposé går vi in på det decennium som ofta markerar insteget till moderniteten, 1910-talet. Världen var i gungning och revolutionerna avlöste varandra. Vi tar ett steg tillbaka från världsscenen och pratar med Martin Ericsson om grunderna för den svenska socialpolitiken och hur man formar en medborgare! 

Avsnitt 14  - 1900-1910, Lindhagen och framtidstron  

Ny säsong och nytt upplägg! Björn, Kristoffer och nu även Emma inleder exposén över 1900-talet i det inledande decenniet och träffar Josefin Hägglund för att tala om framtidsdrömmar och Carl Lindhagen!  

Avsnitt 12 - Let's dance  

I det sista avsnittet för säsongen står det dans på schemat. Vi träffar Eva Helen Ulvros för att prata om hur vi genom tiderna har svängt om och umgåtts till musik. I alla virvlar lyckades vi dessutom tappa bort räkningen. Detta är alltså det tolfte avsnittet och inget annat! 

Med detta avsnitt tar vi en paus över julen och kommer tillbaka i januari för nya spännande teman. Hoppas ni klarar er utan oss ett tag så hörs vi snart igen!

 

Bilden kommer från Örebro stadsarkiv och är fotat av David Karlsson i Hidingsta 

Lite Passé 11. 30 november - kravaller och kåldolmar  

Vi diskuterar 30 november och dess historia. Vi talar med Johan Pries om kravallerna i Lund på 1990-talet och diskuterar kopplingarna till Danmark och gatans betydelse. Vi pratar också med idéhistorikern Petter Hellström om firandet av Kåldolmens dag, och Karl XII:s betydelse för nya kulturella influenser i Sverige på 1700-talet. Mycket nöje!

Avsnitt 10 - Indianer  

I det tionde avsnittet diskuterar Kristoffer och Björn indianer, både utifrån historiska skeenden men framförallt med tanke på hur andra personer har använt sig av indianska attribut. Dessutom har vi sett Terrence Malicks tolkning av historien om Pocahontas, The New World. 

0:00/0:00
Video player is in betaClose