Litir do Luchd-ionnsachaidh

Litir do Luchd-ionnsachaidh

Australia

Sreath de litrichean Gaidhlig a bheir taic do luchd-ionnsachaidh na canain. Series of letters written in Gaelic to aid people learning the language

Episodes

20/08/2017  

Tha Ruairidh MacIlleathain air ais le Litir do Luchd-ionnsachaidh na seachdain 'sa. Seo àireamh 944.

13/08/2017  

Tha Ruairidh MacIllEathain air ais le Litir do Luchd-ionnsachaidh na seachdain sa. Seo àireamh 943.

06/08/2017  

Tha Ruairidh MacIllEathain air ais le Litir do Luchd-ionnsachaidh na seachdain sa. Seo àireamh 942.

30/07/2017  

Tha Ruairidh MacIlleathain air ais le Litir do Luchd-ionnsachaidh na seachdain 'sa. Seo àireamh 941.

23/07/2017  

Litir do Luchd-ionnsachaidh àireamh 940 le Ruaraidh MacIlleathain. Roddy Maclean reads this week's letter for Gàidhlig learners.

16/07/2017  

Litir do luchd-ionnsachaidh àireamh 939 le Ruaraidh MacIlleathain. Roddy Maclean reads this week's letter for Gàidhlig learners.

09/07/2017  

Cluinnidh sinn an sgeulachd aig Ruaraidh. Series of letters written in Gaelic to aid people learning the language.

02/07/2017  

Cluinnidh sinn an sgeulachd aig Ruairidh mu Mhàiri Challaird. Series of letters written in Gaelic to aid people learning the language.

25/06/2017  

Cluinnidh sinn an sgeulachd aig Ruaraidh mu Thaigh Challaird ann an Loch Abair. Series of letters written in Gaelic to aid people learning the language.

18/06/2017  

Cluinnidh sinn an sgeulachd aig Ruairidh mu Lochan Lunn Dà Bhrà ann an sgìre Loch Abair.

11/06/2017  

Tha Ruairidh ag innse dhuinn mun deagh eachdraidh agus an droch eachdraidh aig Alba ann an co-cheangal ri tràilleachd.

04/06/2017  

Tha an litir aig Ruairidh a-mach air Acadamaidh Rìoghail Inbhir Nis agus an ceangal a bh' aice ri tràillealachd.

28/05/2017  

Tha Ruairidh a' leantainn air le sgeulachd air eachdraidh an fhacail 'siùcar'.

21/05/2017  

Cluinnidh sinn Ruairidh ag innse mu eachdraidh an fhacail 'siùcar'.

14/05/2017  

Cluinnidh sinn mun Urr Iain Ros, miseanaraidh ann an Sìona is Coiria aig an robh deich cànain air a theanga. Series of letters in Gaelic to aid people learning the language.

07/05/2017  

Tha Ruairidh ag innse mun bhàrd spioradail, Dùghall Bhochanan - a' chiad neach a rinn eadar-theangachaidh air an Tiomnadh Nuadh gu Gàidhlig. Gaelic language learning programme.

30/04/2017  

Cluinnidh sinn an sgeulachd aig Ruairidh mu na 'Bedford Highlanders', saighdearan Gàidhealach a bha a' trèanadh ann an Sasainn. Featuring a story from Ruairidh.

23/04/2017  

Gheibh sinn a-mach mun a' cheangal a bha eadar a' Ghàidhealtachd agus Bedford tron a' Chiad Chogadh. Series of letters written in Gaelic to aid people learning the language.

16/04/2017  

Cluinnidh sinn mu Sheonaidh Cattanach - tha cuid ag ràdh gur e an cluicheadair iomain as fheàrr riamh.

09/04/2017  

Cluinnidh sinn an sgeulachd aig Ruairidh mun chrùbag agus rìgh nan iasg.

0:00/0:00
Video player is in betaClose