Livet & Döden

Livet & Döden

Sweden

Ett livsfilosofiskt kulturprogram med Eric Schüldt Ansvarig utgivare: Cecilia Bodström

Episodes

RESENÄREN  

RESENÄREN Hur långt kan man resa från sina rötter? Man kan byta namn, göra karriär och flytta till storstan - men är det ändå inte så att man till slut ändå hamnar där allt började? Huvudperson är journalisten och författaren Anders Rydell.

Vid sidan av samtalet  

Vid sidan av samtalet

Livet och Döden P1 1503 2010-09-04  

Huvudpersoner är Magnus Florin och Jae O Yoo.

SPEGELN  

Kanske finns den där bilden i oss alla. Om hur vi egentligen vill att livet ska vara. Som en film. Spännande, dramatisk och händelserik. En utopisk föreställning av livet som vi många gånger inte vill se nyktert på - att verkligheten aldrig kommer se ut så. Huvudpersoner är filmregissören Ruben Östlund och journalisten Sonja Schwarzenberger.

BASEN  

2010-08-21 BASEN

Livet och Döden P1 2010-08-14  

August Strindberg var närmast sjukligt besatt av att kunna skapa guld och ägnade i slutet av 1800-talet flera år åt hemliga kemiexperiment i sitt mörka rum i Paris. Han var ett helt övertygad om att han lyckats. Han var alkemist. Det här är ett program om att följa sina drömmar. En berättelse om att vilja hitta vägen som ingen ännu funnit.

Livet och Döden P1 2010-08-07  

När språket inte räcker till för att beskriva tillvaron så måste vi uppfinna ett nytt språk. Det kan gälla när vi på riktigt går in i de existentiella villkoren utan att rygga tillbaks. Att våga möta döden - öga mot öga. Kanske är det endast poeterna som klarar att skildra dessa upplevelser? Huvudpersoner är Kg Hammar och Bo Gustavsson. Starttid: 2010-08-07 15:03

Livet och Döden P1 2010-07-31  

Vart drar man sin personliga gräns för vilka fundament man ska bygga sitt liv på? Är det det oförklarliga som ger oss större tillfredsställande än det vetenskapen säger sej förstå? Starttid: 2010-07-31 10:03

Livet och Döden P1 2010-07-24  

Tre generationer. Tre kvinnor delar samma öde. Dotter, mamma, mormor

Livet och Döden P1 2010-07-17  

När döden kommer oväntat och dramatiskt. Sångerskan Paola Bruna som fram till 30 mars 2008 levde tillsammans med Anders Göthberg, fd gitarrist i Broder Daniel, berättar sin personliga historia om när hon blev ensam kvar. Huvudperson: Paola Bruna

Livet och Döden P1 2010-07-10  

När flera människor upplever en händelse som de kan beskriva och gemensamt kan enas om - kallas det intersubjektivitet och anses vara det närmsta en objektiv verklighetsbeskrivning vi kan komma. Men om en nykter människa ser och hör något i ett rum som ingen annan i rummet upplever, vad betyder det? Att man är galen? Eller finns det händelser och en verklighet som endast visar sej för några få utvalda? Starttid: 2010-07-10 15:03

Livet och Döden P1 1503 2010-07-03  

Med kärleken följer lycka. Och lidande. Och olycka. I Goethes "Den unge Werthers lidanden" förälskar sej Werther totalt och olyckligt i den sköna Lotte som är trolovad med en annan ung man. Men Werther förälskar sej också i sin egen olycka. Den dag som han upptäcker att Lotte vill ge sej åt honom så väljer han bort den "lyckliga" kärleken för den mer lockande "förlorarrollen". Huvudpersoner är Karin Johannisson, professor i idé- och lärdomshistoria och Magnus Talib, journalist och bloggare.

Livet och Döden P1 1503 2010-06-26  

Nära dödenupplevelser kan ha en stor inverkan på de som upplever dem och kan resultera i betydelsefulla förändringar i deras liv. Enligt amerikanen Kenneth Ring, professor emeritus i psykologi, handlar förändringarna oftast om att man upplever en ökande empati för andra människor, en högre känsla för att livet är meningsfullt, ett begär för att lära sej nya saker, större ansvarskänsla för ekologin och en upplevelse av högre andlighet. Även om själva näradödenupplevelserna inte bevisar att det finns ett liv efter livet så är fenomenet i sej ett bevis för att vi människor och våra kroppar, djupt inom oss bär på fler gåtor än vad vardagslivet låter oss tro. Starttid: 2010-06-26 15:03

Livet och Döden P1 1503 2010-05-08  

Den antike filosofen Platon ansåg att den högsta formen av kärlek befinner sej på ett rent idémässigt plan och är själslig. I fulländad form utvecklas kärleken mellan individer till insikt och kunskap, enligt Platon. Men det finns ju väldigt många andra definitioner av kärlek och känslan och upplevelsen av det vi kallar kärlek varierar brett från person till person. Den finske författaren Märta Tikkanen har i flera böcker och dikter skildrat hur mångbottnad kärleken mellan individer är - stark, fängslande och brutal. Huvudperson är Märta Tikkanen

Ondska och godhet Livet och Döden P1 2010-06-12  

Ondska och godhet - två begrepp som fundamentalt använts och används inom både religiösa och ideologiska sammanhang. I tusentals år har de brukats för att dela upp världen. Ont och gott. Men vad händer när man upptäcker att det man trott är gott, är ont? När ens motsatta perspektiv visar sej vara den rätta vägen? Huvudpersoner är norska blackmetalsångaren Gaahl och Patricia Lorenzoni, fil dr i idéhistoria.

LÖGNEN  2010-06-05  

Vilka är vi? Är det inte märkligt att vi med all dagens vetenskap ännu inte vet vad vårt medvetande egentligen är för något. Det som någonstans inuti oss människor uppfattas som vårt jag tillhör fortfarande en av tillvarons största gåtor. Veckans program har rubriken "LÖGNEN" och handlar om individen, jaget och medvetandet. Vem är du inuti din kropp? Kan vi någonsin få reda på det eller ligger det utom räckhåll för vårt förstånd att greppa vår egen jagexistens? Kanske är jaget en del av något annat, något större, ett kollektiv? Huvudpersoner är Alexander Bard och Isobel Hadley-Kamptz.

SPRÅKET  1503 2010-05-29  

Det som främst skiljer människan från övriga djur kan vara språket. Ingen vet när eller hur det mänskliga språket kom till. Kanske fanns det innan vi ens kunde tala i bildandet av symboler och metaforiska tankar. En del säger, när jag talar engelska så tänker jag också på engelska. Hur beroende våra tankar är av språket finns det inget entydigt svar på. Aristoteles hävdade att skriften symboliserar talet medan talet symboliserar tankar, som i sin tur reflekterar tingen i omvärlden. Fastän förhållandet mellan språk, tanke och begrepp är oklart så tänker vi, kommunicerar och bygger upp hela vår civilisation med och kring språket. Programmets huvudpersoner är poeten Johannes Anyuru och religionshistorikern Ylva Vramming.

Drömmen 20100515  

Vi lever alla ett parallellt liv med vårt fysiska jag - i drömmen. Det är ett mystiskt liv, kanske mer gåtfullt än det vi upplever i vårt vakna jag. I människans tidigaste skrifter, 5000 år tillbaks skrivs det fascinerat om drömmar, man har tolkat drömmar som en högre form av kommunikation, bärare av gudomliga budskap, profetior, eller psykologiska gåtor för medvetandet att knäcka. Ingen har det fullständiga svaret på varför vi drömmer. Drömmen är och verkar förbli ett magiskt, vardagligt mysterium. Programmets huvudpersoner är Robin Montelius och Stina Hammar. Starttid: 2010-05-15 15:00

0:00/0:00
Video player is in betaClose