Makrofokus

Makrofokus

Sweden

Podcast med fokus på makroekonomi, börs och politik. Vi identifierar och tolkar de viktigaste makrotrenderna, men granskar även politikernas senaste utspel. Skicka gärna frågor och liknande till: makrofokuspodcast@gmail.com

Episodes

Avsnitt 19 - Kinaproblem, Brexit & post-Doha  

Marknadens (och Feds) oro över Kina har lagt sig, men betyder lugnare kinesiska börser verkligen att problemen är över? Vi förklarar varför det fortfarande finns fog för oro. Därefter följer en oljeuppdatering efter mötet i Doha. I 11e timmen är det dessutom dags för ett Brexitsegment - vad är sannolikheten och vad blir effekterna?

Avsnitt 18 - Ingves-spaning, VÅP och Spotify  

Veckans avsnitt bjuder på en grandios fältrapport rörande Ingves syn på framtiden för monetär policy. Vi granskar även regeringens vårproposition och ger vår syn på Spotify-grundarnas öppna brev. Avsnittet kan även bjuda på en och annan sporadisk vapenrecension.

Avsnitt 17 - I will destroy humans  

I det sjuttonde avsnittet diskuterar vi det senaste FED-beslutet - vad har fått FED att ändra på räntebanan för 2016? Vidare tar vi upp oljemarknadens utveckling samt bakgrunden till Saudiarabiens oljestrategi. Mot bakgrund av Turkiet-avtalet diskuterar vi återigen behovet av en långsiktig internationell reform på migrationsområdet. Avslutningsvis trendspanar vi den artificiella intelligensens framsteg (och baksteg)

Avsnitt 16 - Draghis miss, ny oljekrasch & Turkiet-avtal  

Trots leverans över förväntan från Draghi stänger euron upp mot dollarn för dagen. Har Draghi tappat sin glans, och hur långt kommer ECB vara villigt att gå framöver? Vi ifrågasätter även hållbarheten i råvaru- och oljerallyt de senaste veckorna. Avslutningsvis föreslår vi en förändring av asylsystemet i grunden som kan rädda Europa från avtal med djävulen (Turkiet)

Avsnitt 15 - Oljan, bostadskrisen & låglönedebatten  

Kommer vi få se en längre period av låga oljepriser, eller är vi i en tillfällig dipp? Vi diskuterar även svensk bostadsmarknad samt ger vår syn på vilka reformer som krävs för att lösa den nu akuta krisen. Avslutningsvis bjuder vi på en diskussion om låglönedebatten som uppstått till följd av flyktingkrisen.

Avsnitt 14 - Marknadens många orosmoment  

Börsen har öppnat nattsvart för 2016, och för den globala ekonomin tycks allt fler svarta moln torna upp sig i horisonten. I det första avsnittet för året pratar vi oljan, Riksbanken, Kina, Fed, ECB och naturligtvis den europeiska bankkrisen.

Avsnitt 13 - Fedbeskedet och Långtidsutredningen  

I det trettonde avsnittet av Makrofokus tar vi upp Feds räntehöjning och diskuterar Långtidsutredningen slutsatser gällande migrationens påverkan på de offentliga finanserna. Är Feds styrränta hastigt på väg mot 3% eller kommer vi få se nollan igen?

Avsnitt 12 - Trilemma i Emerging markets & nya flyktingsituationen  

Idag diskuterar vi hoten mot emerging markets samt uppdaterar vår syn på flyktingsituationen efter regeringens senaste åtgärdsbesked. Emerging markets står inför flera problem - fallande råvarupriser, snabbt stigande skuldsättning och ett begynnande utflöde av kapital. Vilka EM kommer klara sig någorlunda väl och vilka riskerar en djupare kris?

Avsnitt 11 - Hur stark är USAs ekonomi egentligen?  

Hur stark är egentligen den amerikanska ekonomin? I avsnitt 11 gör vi något av en djupdykning i den amerikanska ekonomin och framförallt i de faktorer som traditionellt brukar påverka FEDs räntebeslut - bl.a. inflation, arbetsmarknad, lönetillväxt och BNP-tillväxt. Allt lutar åt räntehöjning i december, men har Yellen siffrorna för att stödja det?

Avsnitt 10 - Kreditfest i högriskzonen  

I dagens avsnitt tar vi bland annat upp hur lågräntemiljö i kombination med insättningsgaranti skapat (orimligt) goda förutsättningar för riskfylld kreditgivning i stor skala. Är utvecklingen hållbar, och vad blir rekommendationen för nynoteringar på finansscenen som Hoist, Nordax och Collector? Vi pratar även Trustbuddy-härvan, Fintech som utmanare till traditionella banker, Valeants kursfall och givetvis det senaste från centralbankerna.

Avsnitt 9 - Kanariefågeln SKF & integrations-paralys  

I dagens avsnitt fokuserar vi på den lamslagna integrationspolitiken, Bitcoin samt SKF som konjunkturindikator. Sverige rankas högst i världen vad gäller integrations-policy men har OECDs högsta sysselsättningsskillnad mellan utrikes och inrikes födda. Vad betyder det för samhällsekonomin? Kan asylinvandringen verkligen lösa Sveriges demografiska problem, och hur fungerar egentligen integrationen i praktiken?

Avsnitt 8 - Valutakrig  

I avsnitt 8 diskuteras inledningsvis Kinesisk PMI, amerikansk jobbstatistik, biotech-baissen samt regeringens budget. Huvudämnet är emellertid valutakrig och dess destruktiva kraft på världsekonomin. Kan de senaste årens monetära policy liknas vid ett valutakrig?

Avsnitt 7 - Glimmande guld och rostig Fiat  

I avsnitt 7 tar vi upp det senaste räntebeslutet från Fed och diskuterar guldmyntfotens fördelar gentemot dagens fiatsystem - har världen glömt några av guldets centrala funktioner, vilket kan ha bidragit till finanskrisen 2008? Avslutningsvis diskuterar vi höstens budgetproposition samt inför ett nytt segment - Pyrrhus.

Avsnitt 6 - Hårdlandning i Kina?  

Hur snabbt växer Kina egentligen, och vad är risken för en hårdlandning i ekonomin efter senaste tidens turbulens? Kina har länge utlovat en övergång från investeringsdriven tillväxt till konsumtionsdriven, men är det nu för sent för en lugn övergång?

Avsnitt 5 - Biotech, bubbla eller inte?  

Biotech-aktier har gått som spjut på amerikanska och europeiska börser de senaste åren. Antalet börsnoteringar inom biotech är nu på rekordnivåer på båda sidor om Atlanten. Vad är förutsättningarna för att rallyt fortsätter, och varför började det ens från första början? Avsnittet innehåller även en intervju med biotech-förvaltaren CH Janson som i mitten på 00-talet erkändes av Bloomberg som världens bäste biotech-fondförvaltare. Janson ger sin syn på branschen och bjuder på ett antal heta aktie-case.

Avsnitt 4 - Greklandskrisen kommer att återvända  

Idag diskuterar vi varför Greklandskrisen är långt ifrån över. Ett nytt avtal närmar sig, men det höga fokuset på austerity och budgetbalans har gjort att landets verkliga problem hamnat i skymundan. Problem som Grekland har gjort långtifrån tillräckligt för att åtgärda sedan krisen slog till.

Avsnitt 3 - Premiär för Bullshit-kollen  

I det nya segmentet Bullshit-kollen granskar vi sanningshalten i politikers uttalanden rörande ekonomin. Först ut är Alliansens "300 000 jobb".

Avsnitt 2 - Det Monetära Experimentet  

Bäddar dagens monetära policy för en ny kris? Borde inflationsmålet sänkts till 1% för längesedan? Vi diskuterar finanskrisens verkliga orsaker och vad monetär policys dominerande roll inom krishantering kan få för negativa effekter.

Avsnitt 1(del 2)- Höjer Fed verkligen räntan i år?  

Kommer Fed höja räntan som utlovat i år? Vi går emot strömmen och säger nej. Vi diskuterar även huruvida världen är på väg ut ur recessionen eller på väg mot ännu en kris.

Avsnitt 1(del 1)- Arbetslöshetsmålet, missriktat och ansvarslöst?  

Har Socialdemokraterna någon möjlighet att nå arbetslöshetsmålet, och är arbetslösheten ens ett relevant mått? Vi diskuterar Socialdemokraternas kräftgång i opinionsmätningarna och förutsättningarna för att kunna ta tillbaka förlorad mark.

0:00/0:00
Video player is in betaClose