Manifest podkast

Manifest podkast

Norway

Vi podkaster boklanseringer, debatter og andre Manifest-arrangementer. Manifest består av Forlaget Manifest, Manifest tankesmie og Manifest tidsskrift.

Episodes

Politisk pub - EØS bestemmer over arbeidslivet - 4. mai 2017  

EØS-avtalens krav om fri konkurranse øker presset på å markedsrette og outsource stadig nye områder, og vanskeliggjør arbeidet mot sosial dumping. I to nye rapporter dokumenterer De Facto hvordan EØS bestemmer over norsk arbeidslivslovgivning, ILO-konvensjoner og norske tariffavtaler – stikk i strid med kravene fra forrige LO-kongress. På samferdselsområdet svekker EØS-harmoniseringen sikkerheten i luften, på jernbanen og på veiene. Makten over regelverk og kontroll flyttes ut av Norge, samtidig som lønns- og arbeidsvilkårene presses nedover. Hvilket handlingsrom har norske politikere og norsk fagbevegelse innenfor EØS-avtalen? Om EØS-avtalen undergraver standardene i norsk arbeidsliv, vil årets LO-kongress ta konsekvensene av det? Panel: • Jane B Sæthre, forbundsleder i Norsk Jernbaneforbund. • Arne Rødby, klubbleder Akers Solutions Tranby. • Boye Ullmann organisasjonsarbeider Rørleggernes Fagforening Oslo. Ordstyrer: Roar Eilertsen fra De facto. Arrangert av LO i Oslo i samarbeid med Manifest Tankesmie, For velfersstaten og De facto.

Politisk pub - Sånn får DU tariffavtale på 1-2-3! - 22. mars 2017  

Mange sperret øynene opp da dørvaktene på Kulturhuset ble nektet tariffavtale av sjefene i Youngstorget Vertskap AS. Men hva er poenget med tariffavtaler? Er noen bransjer, som utelivet, for kule for å ha ansatte med ordna forhold? Til Politisk pub på Kulturhuset 22. mars kommer en av dørvaktene som kjempet for tariff på Youngstorget. Kom og lær alt DU trenger å vite for å vinne kampen for tariffavtalen. • Dagfinn Lie, tidligere klubbleder i Youngstorvet Vertskap AS • Bahram Aiobi og Ole Magnus Eide, tillitsvalgte ved Elkjøp Lørenskog • Gøran Sagstuen, tillitsvalgt ved XXL Gardermoen • Møteleder: John Thomas Suhr Oslo/Akershus Handel og Kontor

Manifest årskonferanse 2017 del 3: VENSTRESIDENS EGEN DAGSORDEN  

HVA SLAGS VENSTRESIDE KAN SLÅ HØYREPOPULISMEN? Intro ved Lotta Elstad, forfatter av Den spanske sensasjonen Podemos og hvordan gjøre venstrepopulisme i krisens tid. FØRSTE BOLK: De hvitsnippkriminelle og skattesnylterne Hvem stikker av med felleskapets midler? Er det fornuftig å betrakte trygdesvindel som et stort samfunnsproblem, mens skattesvik og lovbrudd innen eliten behandles mer som uheldige enkeltsaker? Er lovens lange arm like ivrig på å fange høy som lav? Deltakere: - Petter Gottschalk, professor ved Handelshøyskolen BI og forfatter av rapporten Toppen av isfjellet. Omfanget av hvitsnippkriminalitet. - Gabriel Zucman, økonom ved Berkeley og forfatter av boken Skjult rikdom (Forlaget Manifest). ANDRE BOLK: Venstrepartienes dagsorden Hvordan setter venstrepartiene sin egen dagsorden? Har de en strategi mot høyrepopulismen? Hva er vinnersakene de bør satse på og hvilke tapersaker må legges vekk? Deltakere: - Trond Giske, nestleder i Arbeiderpartiet. - Snorre Valen, nestleder i SV. - Marie Sneve Martinussen, nestleder i Rødt. TREDJE BOLK: Valg 2017 - Velferd uten profitt Lansering av kampanjen "Velferd uten profitt". Med Linn Herning, daglig leder i aksjonen for Velferdsstaten. Ordstyrer: Ida Søraunet Wangberg, utreder i Manifest Tankesmie.

Manifest årskonferanse 2017 del 2: VÅRE SVAR PÅ DERES SPØRSMÅL  

FØRSTE BOLK: Hvorfor er det så få innvandrerkvinner generelt, og somaliske kvinner spesielt, som jobber? Hvilke krav bør stilles – til det norske samfunnet og til kvinnene selv? Deltakere: Intro ved forskerne Julia Orupabo og Jørn Ljunggren ved Institutt for samfunnsforskning og Hanne Kavli, statsviter ved Fafo. I samtale: - Safia Abdi Haase, sykepleier og kvoteflyktning fra Somalia. - Åsne Seierstad, forfatter av To søstre. - Hadia Tajik, nestleder i Arbeiderpartiet. ANDRE BOLK: Fagbevegelsen og intergrering Hva kan fagbevegelsen gjøre for å organisere arbeidsinnvandrere? Hvilke politiske grep kan gjøres for å sikre arbeidsvilkår i tråd med «den norske modellen»? I samtale: - Lone Stormoen, medlem av Industri Energi. - Joachim Espe, leder av Rørleggernes fagforening, Fellesforbundet. - Hadia Tajik, nestleder i Arbeiderpartiet. Ordstyrer: Cathrine Sandnes, leder i Manifest Tankesmie.

Manifest årskonferanse 2017 del 1:  HØYREPOPULISMEN, VENSTREELITISMEN OG DONALD TRUMP  

Hva er høyrepopulismen og hvem stemmer på disse partiene? Hvorfor vant Donald Trump? Truer den mer autoritære høyresiden demokratiet? Hvilken strategi mot høyrepopulismen bør venstresiden velge? Disse spørsmålene ble diskutert under første del av Manifest årskonferanse 2017 som du kan høre opptak av her. Få også med deg del 2 og 3. Deltakere: Intro ved Cathrine Sandnes, leder i Manifest Tankesmie Anders Ravik Jupskås, statsviter ved UiO og forfatter av boken Ekstreme Europa. Åsa Linderborg (S), kulturredaktør i Aftonbladet, skriver bok om høyrepopulismen. Thomas Frank (USA), forfatter av bøker som What’s the Matter With America? og Listen, Liberal. Ordstyrer: Magnus Marsdal, utreder i Manifest Tankesmie.

Rødt og SV - Sterkere sammen? - Manifest tidsskrift-debatt - 19. januar 2017  

Trenger venstresida både SV og Rødt? Eller vil både medlemmer og velgere få mer igjen fra et nytt og samlende parti? SV går fram, men kan i verste fall havne under sperregrensa ved høstens valg. Rødt er kvitt AKP (ml)-arven og sitter i maktposisjon i flere byer, men er fortsatt et bittelite parti. Er det på tide å tenke nytt? Rødt-medlem Ola Innset har nylig foreslått at Rødt og SV går sammen i ett parti. Leder i Rødt-Oslo, Mikkel Øgrim Haugen, mener derimot at venstresida står sterkere med to partier til venstre for Ap. Også i SV er det uenighet innad om strategien. Kan samarbeid gi den radikale venstresida et oppsving også i Norge? Eller vil en sammenslåingsprosess bli mye skrik og lite ull? Kan kampen for en demokratisk sosialisme bli en bred folkebevegelse hvis to såpass små partier insisterer på å fortsette som politiske konkurrenter? Deltakere: - Mikkel Øgrim (leder av Oslo Rødt) - Hanne Lyssand (nestleder i Oslo SV) - Ola Innset (medlem av Rødt i Moss) - Kari Kristensen (medlem av SV i Trondheim) Ordstyrer: Siri Fløgstad Svensson (Manifest Tidsskrift)

Politisk Pub - Striden Om Tiden - 18. januar 2017  

90 timers uke med søppeltømming i Oslo kommune. Er det greit? Hvordan er det å leve i midlertidighet – som ringevikar ved hotellet eller «ansatt» i bemanningsbyrå uten lønn mellom oppdrag? Striden om tiden står sentralt i klassekampen fordi tid er penger, og tid er verdighet. Hva skal vi kreve av en ny og bedre Arbeidsmiljølov etter valget til høsten? Bli med og ta pulsen på arbeidstidskampen! Panel: • Natalia Zubillaga, nestleder LO i Oslo • Brede Edvardsen, forbundssekretær Norsk Arbeidsmandsforbund • Ole Einar Adamsrød, forbundssekretær Norsk Transportarbeiderforbund Ordstyrer er Helene Bank fra For velferdsstaten. Arrangert av LO i Oslo i samarbeid med Manifest Tankesmie, For velfersstaten og De facto.

Politisk Pub - Sosial Dumping Under Rødgrønt Styre - 23. november 2016  

Oslo kommune skal bygge for rundt ti milliarder kroner de neste tre årene. Vil pengene pumpes inn i bedrifter og bemanningsbyrå som dumper lønns- og arbeidsvilkår på kommunale byggeplasser? Tre tillitsvalgte fra Fellesforbundet utfordrer Oslos finansbyråd Robert Steen: Tør han ta de kraftfulle grepene som trengs for å gjøre Oslo under rødgrønt styre til et fyrtårn i kampen mot sosial dumping? I panelet: Petter Vellesen, leder Oslo bygningsarbeiderforening Arne Hagen, Fellesforbundet Telemark, avd. 8 Bjørn Sigurd Svingen, Fellesforbundets avd. 023, Raufoss Jern & Metall Robert Steen, finansbyråd i Oslo, Arbeiderpartiet Ordstyrer: Ingrid Wergeland, Manifest Tankesmie Arrangør: LO i Oslo, Manifest Tankesmie, De facto, For velferdsstaten

Politisk Pub - En fagbevegelse for alle - 19. oktober 2016  

Representerer fagbevegelsen mangfoldet i det norske samfunnet, og hvordan bidrar klubben på arbeidsplassen til integrering? Hvordan får man med folk fra land der fagforeningen ses på som statens forlengede kontrollerende arm, eller land der man kan bli arrestert for å drive med fagforeningsarbeid? Fagforeningsfolk fra byggenæring, varehandel og bryggeri forteller om sine erfaringer med å inkludere folk fra ulike kulturer. Hvordan sikrer man at de sosiale arenaene til fagforeningsarbeidet ikke virker ekskluderende? Hva gjør klubbene for å fremme språkopplæring? Og hvordan sørger de for at folk ikke bare blir inkludert som medlemmer, men også tar aktiv del i fagforeningsarbeidet? I panelet: ROSE MAIKEN FLATMO, organisasjonsarbeider i Fellesforbundet Hardanger og Sunnhordaland ARNE ROLIJORDET, tidligere klubbleder på Ringnes bryggerier (NNN) FAWSI ADEM, hovedtillitsvalgt på Ikea Furuset. Ordstyrer: INGRID WERGELAND, nestleder i Manifest Tankesmie.

Politisk Pub - Hvorfor vil folk ha tariffavtale? - 14. september 2016  

Det ble ramaskrik da Expert-ledelsen sa opp tariffavtalen med sine ansatte. Hvorfor er kravet om tariffavtale så betent? Har sjefenes skepsis mot at ansatte organiserer seg blitt større? Eller lar vi oss overraske fordi vi har en overdreven forestilling om et fredelig og harmonisk arbeidsliv? Fafo-forsker KRISTINE NERGAARD forteller om tariffavtalene historisk, og hvilken rolle de spiller i arbeidslivet i dag. Panelsamtale med Siri Spångberg, tillitsvalgt Fellesforbundet, Kaffebrenneriet, Dolores Olaussen, hovedtillitsvalgt ved Scandic Helsfyr i Oslo, Fellesforbundet, John Thomas Suhr, avdelingsleder Oslo/Akershus Handel og Kontor. Ordstyrer: Ingrid Wergeland, Manifest Tankesmie

Boksamtale - Anwar Shaikh - litteraturfestivalen på Lillehammer, 28.05.2016  

Økonomifaget handler om organiseringen av hele det sosiale liv. I de fleste andre fag er det vanlig med ulike teoretiske innfallsvinkler, men i økonomifaget læres kun én teori om virkeligheten bort: nyklassisk økonomisk teori. De som jobber innenfor denne teorien blir «mainstream-økonomer». Anwar Sheikh er heterodoks økonom. Det vil si at han stiller seg utenfor og er kritisk til rammeverket nesten alle andre økonomer bruker i dag. I boka «Capitalism. Competition, conflict, crisis», foreslår Shaikh et nytt rammeverk for økomifaget. Hør ham i samtale med Ola Innset, stipendiat i historie. Intervjuet ble tatt opp på litteraturfestivalen på Lillehammer 28. mai 2016.

Bokpresentasjon - Anwar Shaikh om kapitalismen - Tronsmo 26. mai 2016  

Økonomiprofessor Anwar Shaikh fra New School i New York presenterer sin nye bok «Capitalism. Competition, Conflict, Crises». Han hevder at boka kan forklare hvordan kapitalismen faktisk fungerer. Shaikh snakker også om behovet for et bredere og mer virkelighetsnært økonomipensum. Innledning ved Ingrid Wergeland, nestleder i Manifest Tankesmie. Tronsmo bokhandel, torsdag 26. mai 2016.

Politisk Pub - Pensjonsdebatt - 16. mars 2016  

«Rettferdig pensjon?» Debatt ledet av Ingrid Wergeland. Podkast ved Radio Riks.

Boklansering - Syriza. Den greske våren og kampen om Europas sjel - 3. mars 2016  

Ellen Engelstad blir intervjuet om Syriza og den greske våren med utgangspunkt i hennes nye bok "Syriza. Den greske våren og kampen om Europas sjel". Intervjuer: Mimir Kristjansson. Syriza-medlem George Souvlis deltar også i samtalen. Foredragssalen, Deichmanske bibliotek, 3. mars 2016. Kjøp boka her: http://www.manifest.no/index.php?route=product/product&product_id=136

Boklansering - Den Store Rumpefeiden - 11. mars 2016  

Forfatter Marta Breen og tegneserieskaper Jenny Jordahl har kommet med ny bok: "Den store rumpefeiden - og andre glimt fra medias bakside". De blir intervjuet av Anette "Bokdama" Garpestad. Opptak: Radio riks. Dattera til Hagen, Oslo, 11.03.2016. Les mer og kjøp boka her: http://www.manifest.no/breen_jordahl-den-store-rumpefeiden

Boklansering - Hysj Vi Regner - 11. februar 2016  

Roman Linneberg Eliassen blir intervjuet om sin bok "Hysj, vi regner. Hvorfor økonomer ikke forstår virkeligheten". Tronsmo, 11. februar 2016. Intervjuer: Ingrid Wergeland. Opptak: Radio riks. Les mer og kjøp boka her: www.manifest.no/roman_eliassen-hysj-vi-regner

Politisk Pub - Deleøkonomi - 10. februar 2016  

«Deleøkonomi eller ‘apploitation’ og løsarbeiderliv?». Debatt ledet av Helene Bank. Podkast ved Radio Riks.

Debatt - Hva slags forsvar skal vi ha? - 18. januar 2016  

«Hva slags forsvar skal vi ha?» i regi av Manifest Tankesmie og Civita. I panelet: Jacob Børresen, Sverre Diesen og Cathrine Sandnes. Ordstyrer: Eirik Løkke. Podkast ved «Du verden!»

Boklansering - TTIP og TISA på 1-2-3 - 11. januar 2016  

«TTIP og TiSA på 1-2-3. Handelsavtalene som truer demokratiet». Innledning ved pamflettforfatter Lars Gunnesdal, etterfulgt av debatt. Podkast ved Radio Riks.

0:00/0:00
Video player is in betaClose