Natur

Natur

Denmark

Udsendelser om natur på Den2Radio kan handle om den vilde natur eller den natur, der breder sig med menneskelig aktivitet. Det er også udsendelser om dyr, planter, geologi, DNA og alt det andet, der falder ind under naturvidenskab.

Episodes

Zoologisk Have og den danske natur  

Strandtudser og klokkefrøer er en sand passion for dyrepasser Lene Vestergren fra Københavns Zoo. Hun fortæller om pasning, yngel og udsætning af de truede arter og bliver selv helt rørt, når Københavns Zoo kan levere nyt liv til andre zoologiske haver af dyr der var ved at uddø.

Natur 0

Naturvandring langs Vestvolden  

Vestvolden er et 13-14 km langt voldanlæg, der strækker sig fra Køge Bugt til Utterslev Mose. Det gamle forsvarsanlæg, der er en del af Københavns befæstning, blev bygget mellem 1888 til 1892, og er fredet på grund af den kulturhistoriske værdi.  Men Vestvolden er ikke kun interessant ud fra en kulturhistorisk synsvinkel, da det er et naturområde af stor betydning. I udsendelsen er Henrik Morell på vandretur på Vestvolden...

Natur 0

Havmiljø 4: Klimaændringer  

Klimaændringer Klimaændringerne betyder både højere temperatur og kraftigere regn. Disse faktorer kan virke sammen og ændre havmiljøet. Lektor Morten Foldager Pedersen fortæller om, de biologiske mekanismer, der er af betydning for, hvordan klimaændringerne påvirker livet i havet. Han fortæller bl.a. om betydningen af invasive tangarter som sagassotang, der på grund af klimaændringerne har mulighed for at sprede sig og...

Natur 0

Forskning og videnskab: Havmiljø 3  

Plastikforurening Plastikforurening i havene er et stigende miljø, og det er derfor vigtigt, at forstå hvilken indvirkning det har på miljøet. Det kan være i form af de plastikstykker, man fx kan finde i maveindholdet på havlevende pattedyr, men det kan også være bittesmå plastikpartikler, som sandorm på bunden kan indtage. Lektor i miljøbiologi Annemette Palmqvist fortæller i udsendelsen om, hvordan plastik kan have...

Natur 0

Havmiljø 2: Miljøfremmede stoffer  

  Hvad sker der med de miljøfremmede stoffer, der bliver ledt ud i havet? De mest skadelige for mennesker og dyr ophobes i havbunden.  Kemikalielovgivningen er i høj grad gået ud fra, at hvis stofferne bliver bundet til mudderet på bunden, så ligger det sikkert der. Forskning fra Roskilde Universitet har vakt international opmærksomhed ved at vise, at der er bundlevende dyr, der kan optage forureningen fra bundlaget, og at der er stor forskel...

Natur 0

Ik-folket - eller verdens mest modbydelige folk 2  

 I Danmark har vi titlen af, at være verdens lykkeligste folk. Det tænkte antropolog og professor ved Århus Univesitet, Rane Willerslev nu ikke nærmere over, da han første gang, og ved et tilfælde, mødte Ik-folket i bjergene i Uganda. Til gengæld vidste han, at han stod overfor en stamme, der havde det tvivlsomt prædikat, at blive kaldt verdens mest modbydelige folk. Nu besøger han dem flere gange årligt og...

Natur 0

Grænselandshistorier 5  

Immervad Bro og Hærulfstenen er markante steder i grænselandet mellem Danmark og Tyskland. Jørgen Johansen og formanden for Grænseforeningen Finn Slumstrup besøger stederne i den 5. udsendelse med Grænselandshistorier.

Natur 0

0:00/0:00
Video player is in betaClose