Nordea Puls

Nordea Puls

Norway

Podcast by Nordea

Episodes

Trump går i strupen på helsesektoren  

Vi går gjennom denne og neste ukes viktigste hendelser i det globale finansmarkedet med strateg Ingvild Borgen Gjerde.

En fredelig start på 2017  

Vi går gjennom denne og neste ukes viktigste hendelser i det globale finansmarkedet med strateg Sigrid Wilter Slørstad.

Selv eksperter blir forkjølet  

Vi går gjennom denne og neste ukes viktigste hendelser i det globale finansmarkedet med strateg Sigrid Wilter Slørstad.

Fed hever renten i neste uke  

Vi går gjennom denne og neste ukes viktigste hendelser i det globale finansmarkedet med strateg Ann-Marie Helgestad.

Fra Trump- til julerally  

Vi går gjennom denne og neste ukes viktigste hendelser i det globale finansmarkedet med strateg Øystein Nerva.

Spenningen stiger før OPEC-thriller  

Vi går gjennom denne og neste ukes viktigste hendelser i det globale finansmarkedet med seniorstrateg Sigrid Wilter Slørstad.

Markedene følger nøye med på Donald Trump  

Vi går gjennom denne og neste ukes viktigste hendelser i det globale finansmarkedet med strateg Ann-Marie Helgestad.

Positive tendenser etter at Trump sjokket verden  

Vi går gjennom denne og neste ukes viktigste hendelser i det globale finansmarkedet med strateg Ingvild Borgen Gjerde.

Det kom et skip til Washington 8 november 2016  

Vi går gjennom denne og neste ukes viktigste hendelser i det globale finansmarkedet med strateg Ingvild Borgen Gjerde.

God stemning i USA før valget  

Vi går gjennom denne og neste ukes viktigste hendelser i det globale finansmarkedet med strateg Øystein Nerva.

Sterke kvartalstall  

Vi går gjennom denne og neste ukes viktigste hendelser i det globale finansmarkedet med strateg Ann-Marie Helgestad.

Tall fra USA vil drive markedet  

Vi går gjennom denne og neste ukes viktigste hendelser i det globale finansmarkedet med strateg Ingvild Borgen Gjerde.

Stabil vekst i lavt tempo  

Vi går gjennom denne og neste ukes viktigste hendelser i det globale finansmarkedet med strateg Øystein Nerva.

Oljekutt & Deutsche Bank  

Vi går gjennom denne og neste ukes viktigste hendelser i det globale finansmarkedet med strateg Øystein Nerva.

Donald Trumps samlede verker  

Vi går gjennom denne og neste ukes viktigste hendelser i det globale finansmarkedet med seniorstrateg Sigrid Wilter Slørstad.

Sentralbanker i sentrum  

Vi går gjennom denne og neste ukes viktigste hendelser i det globale finansmarkedet med strateg Ann-Marie Helgestad.

Mot blackout med stoisk ro  

Vi går gjennom denne og neste ukes viktigste hendelser i det globale finansmarkedet med seniorstrateg Sigrid Wilter Slørstad.

God stemning i markedet  

Vi går gjennom denne og neste ukes viktigste hendelser i det globale finansmarkedet med strateg Ingvild Borgen Gjerde.

Hauk eller due?  

Vi går gjennom denne og neste ukes viktigste hendelser i det globale finansmarkedet med seniorstrateg Sigrid Wilter Slørstad.

Breasy  

Vi går gjennom denne og neste ukes viktigste hendelser i det globale finansmarkedet med strateg Ann-Marie Helgestad.

0:00/0:00
Video player is in betaClose