NRK – Gull

NRK – Gull

Norway

NRK Gull gir deg det beste, morsomste og rareste fra NRKs arkiver.

Episodes

"Sølvet det er seg så edelt et malm"  

Reporter er Alf Halvor Kalmoe, og ble sendt 13. februar 1941.

Quislings herold Eydvind Mehle - NS-ideolog og NRK-sjef  

Johannes Joner leser fra Eyvind Mehles etterlatte papirer.

En landskjent hestehandler  

Opptaket ble gjort 2. januar 1941, og sendt på lufta 26. februar 1941. Innledning ved Alf Halvor Kalmoe.

Nasjonal Samling møtes i Colosseum kino  

Programleder er Eyvind Mehle. Møtet ble holdt i anledning besøk av den tyske "jugendführer" Axmann.

Eyvind Mehle om Nordische Gesellschaft  

Eyvind Mehle var fra september 1940 til desember 1943 programdirektør i NRK. Nordische Gesellschaft ble opprettet i 1921 for å forbedre Tysklands forhold til de nordiske land. Fra 1933 ble institusjonen lagt under Alfred Rosenbergs utenrikspolitiske kontor.

På besøk hos Knut Hamsun på Nørholm  

Intervjuet er foretatt av Julius Hougen og Alf Halvor Kalmoe.

Idyll og virkelighet i Flekkefjord  

Reporter er Alf Halvor Kalmoe.

Norges nest største treforedlingsindustri  

Reporter Jon Dugstad intervjuer overingeniør Valberg. Reportasjen ble sendt i NRK 7. februar 1941.

Med "Kringreisa" i Kristiansand  

Reporter er Alf Halvor Kalmoe. Reportasjen ble sendt på lufta 17. januar 1941.

Med "Kringreisa" til Mandal og Lindesnes  

Denne reportasjen fra den rullende utstillingen som viste radioens fortreffeligheter ble gjort 22. desember 1940 og sendt 12. januar 1941.

Skandinavias største sykkelfabrikk  

Reporter er Øystein Orre Eskeland.

Kringkastingi - ei hjelp i livsstriden  

Radiodokumentaren handler om riksprogramsjef Olav Midttuns store dilemma i 1940: Skulle han bli værende i sin stilling etter okkupasjonen eller skulle han gå av som riksprogramsjef?

"Kringreisa" på krysstokt i Rogaland  

Reporter er Øystein Orre Eskeland. "Kringreisa" var en rullerende radioutstillingen som skulle fremme interessen for radioen som medium.

Nyordningen av Norsk rikskringkasting  

Talen er kringkastet 29. september 1940. Christie ble oppnevnt av kulturminister Gulbrand Lund i 1940, men ble presset til å gå av av Rikskommissariatet året etter. Han var kontroversiell i Nasjonal Samling på grunn av sin bakgrunn som frimurer.

Sørlandsbanen nærmer seg Stavanger  

Sørlandsbanen ble sluttført i regi av den tyske okkupasjonsmakten. Strekningen Kristiansand - Sira - Tronviken ble åpnet 1. mars 1943.

Reichminister dr. Goebbels beser "Kringreisa"  

Joseph Goebbels var framstående nasjonalsosialist og tysk propagandaminister fra 1933 til 1945. Goebbels var beryktet for sine retoriske evner og sin brennende antisemittisme. Reporter i innslaget, som ble sendt 30. november 1940, er Øystein Orre Eskeland.

Olav Midttun om overtagelsen av NRK 8. mai 1945  

Olav Midttun var riksprogramsjef i NRK 1934-1940 og 1945-1947. Han ble avsatt i stillingen av Nasjonal Samling den 28. september 1940. Han vurderte i ettertid om han burde gått av allerede i april.

Kunngjøring om opprettelse av administrasjonsrådet 1940  

Høyesterett opprettet Administrasjonsrådet for å lede den norske siviladministrasjonen etter at det var klart at Vidkun Quislings kupp-regjering manglet støtte både hos tyskerne og i det norske samfunnet.

Inspektør Snusens memoarer (12:12)  

Som inspektør Snusen Arve Opsahl. Første gang sendt i Søndagsposten 6. oktober 1962.

Inspektør Snusens memoarer (11:12)  

Av Arild Feldborg. Som inspektør Snusen Arve Opsahl. Første gang sendt i "Det er servert" 2. desember 1961.

0:00/0:00
Video player is in betaClose