NRK – Kurer

NRK – Kurer

Norway

Interesserer du deg for medienes historie, nåtid og framtid? Da er Kurer programmet for deg. Hvordan påvirker mediene oss? Og hva skjer med demokratiet i en digital mediehverdag? Dette er sentrale temaer i Kurer.

Episodes

Kurer 456: Direkte fra Hellkonferansen  

Fremveksten av sosiale medier har gitt politikere nye muligheter til å nå store velgermasser, uten å måtte gå veien gjennom tradisjonelle medier. Noen mener dette gir oss mer demokrati, fordi avstanden til de folkevalgte blir mindre, og nye stemmer slipper til. Andre er bekymret og er redd for at stadig flere «ekkokammer» på nettet sakte, men sikkert, kveler demokratiet.

Kurer 456: Direkte fra Hellkonferansen  

Fremveksten av sosiale medier har gitt politikere nye muligheter til å nå store velgermasser, uten å måtte gå veien gjennom tradisjonelle medier. Noen mener dette gir oss mer demokrati, fordi avstanden til de folkevalgte blir mindre, og nye stemmer slipper til. Andre er bekymret og er redd for at stadig flere «ekkokammer» på nettet sakte, men sikkert, kveler demokratiet.

Kurer 455: Hvor er journalistikken om sørsamene?  

Ifølge FNs erklæring for urfolk skal statseide medier gjenspeile urfolks kulturelle mangfold, og oppmuntre privateide medier til å gjøre det samme. Hvorfor har det seg slik da at sørsamene er så lite synlige i norske medier?

Kurer 455: Hvor er journalistikken om sørsamene?  

Ifølge FNs erklæring for urfolk skal statseide medier gjenspeile urfolks kulturelle mangfold, og oppmuntre privateide medier til å gjøre det samme. Hvorfor har det seg slik da at sørsamene er så lite synlige i norske medier?

Kurer 454: Journaliststudent i krisetider  

Selv om medienorge står midt oppi en dyp krise, fortsetter studentene å strømme til landets journalistutdanninger. Utdanner de seg til arbeidsledighet? Kurér ser nærmere på hvordan de som skal lære opp fremtidens journalister takler utfordringene.

Kurer 454: Journaliststudent i krisetider  

Selv om medienorge står midt oppi en dyp krise, fortsetter studentene å strømme til landets journalistutdanninger. Utdanner de seg til arbeidsledighet? Kurér ser nærmere på hvordan de som skal lære opp fremtidens journalister takler utfordringene.

Kurer 453: Gratisavisene slit  

Nedturen held fram for papiravisene: Færre kjøper og les gratisaviser, og dermed vert annonsørar mindre interesserte i å kjøpe reklameplass. Gratisavisene er heilt avhengige av annonseinntekter, og for dei er dette dramatisk: Dei siste fire åra har halvparten av landets gratisaviser forsvunne. Medieprofessor Sigurd Høst meiner likevel framtida ikkje treng å vere heilsvart for gratisavisene. Det same meiner gjengen som lagar ei av dei 18 avisene som framleis held koken. Programleiar er Heidi Fagna

Kurer 453: Gratisavisene slit  

Nedturen held fram for papiravisene: Færre kjøper og les gratisaviser, og dermed vert annonsørar mindre interesserte i å kjøpe reklameplass. Gratisavisene er heilt avhengige av annonseinntekter, og for dei er dette dramatisk: Dei siste fire åra har halvparten av landets gratisaviser forsvunne. Medieprofessor Sigurd Høst meiner likevel framtida ikkje treng å vere heilsvart for gratisavisene. Det same meiner gjengen som lagar ei av dei 18 avisene som framleis held koken. Programleiar er Heidi Fagna

Kurer 452: Farvel til FM-æraen  

Dette er den siste nyttårsaftenen hvor vi i Norge har et riksdekkende analogt radionettverk. Til neste år er det byttet ut med nye, digitale, DAB-sendere. Hvordan var overgangen til FM for sekstito år siden, og hvilke radioøyeblikk har FM-teknologien gitt oss?

Kurer 452: Farvel til FM-æraen  

Dette er den siste nyttårsaftenen hvor vi i Norge har et riksdekkende analogt radionettverk. Til neste år er det byttet ut med nye, digitale, DAB-sendere. Hvordan var overgangen til FM for sekstito år siden, og hvilke radioøyeblikk har FM-teknologien gitt oss?

Kurer 451: Kva er Konstruktiv Journalistikk?  

Konstruktiv journalistikk sikter etter å nyansere nyhendestraumen slik at publikum får eit sannare bilete av røynda. Korleis og kvifor får du vite i Kurér. I tillegg tek vi ei oppsummering av nyhendeåret 2016 med dei konstruktive “journalistbrillene” på.

Kurer 451: Kva er Konstruktiv Journalistikk?  

Konstruktiv journalistikk sikter etter å nyansere nyhendestraumen slik at publikum får eit sannare bilete av røynda. Korleis og kvifor får du vite i Kurér. I tillegg tek vi ei oppsummering av nyhendeåret 2016 med dei konstruktive “journalistbrillene” på.

Kurer 450: Når mediene møter populismen  

2016 har blitt året der populistene har tatt pressen på sengen. Både Brexit og resultatet av det amerikanske presidentvalget kom som en stor overraskelse. Hva preger forholdet mellom pressen og populistene? Er de samarbeidspartnere, eller motstandere?

Kurer 450: Når mediene møter populismen  

2016 har blitt året der populistene har tatt pressen på sengen. Både Brexit og resultatet av det amerikanske presidentvalget kom som en stor overraskelse. Hva preger forholdet mellom pressen og populistene? Er de samarbeidspartnere, eller motstandere?

Kurer 449: Filminsentivordningen er ett år  

I 2016 ble den norske filminsentivordningen innført, etter at det var blitt arbeidet for dette i mange år. Hollywoodfilmene Snømannen og Downsizing har, til sammen, fått 45 millioner kroner i statsstøtte. Hvor mye får Norge igjen for støtten? Hvordan fungerer ordningen?

Kurer 449: Filminsentivordningen er ett år  

I 2016 ble den norske filminsentivordningen innført, etter at det var blitt arbeidet for dette i mange år. Hollywoodfilmene Snømannen og Downsizing har, til sammen, fått 45 millioner kroner i statsstøtte. Hvor mye får Norge igjen for støtten? Hvordan fungerer ordningen?

Kurer 448: Ord på kryss og tvers  

Kryssord er ein viktig del av helgekosen for mange. Etter 103 år er framleis kryssordet så populært at enkelte aviser får inn så mange løysingsforslag at breva fyller fleire kassar. Men kva arbeid ligg bak det kryssordet me finn i avisa? Programleiar er Heidi Fagna.

Kurer 448: Ord på kryss og tvers  

Kryssord er ein viktig del av helgekosen for mange. Etter 103 år er framleis kryssordet så populært at enkelte aviser får inn så mange løysingsforslag at breva fyller fleire kassar. Men kva arbeid ligg bak det kryssordet me finn i avisa? Programleiar er Heidi Fagna.

Kurer 447: Tre tiår med krig som jobb  

Han utsetter seg selv for livsfare, og krigens ubehagelige og rå realiteter, for at du og jeg skal få vite hva som foregår på verdens slagmarker. VGs Harald Henden er krigsfotograf. Hva er det egentlig som driver han? Hvorfor reiser han, gang på gang, ut for å dekke krig?

Kurer 447: Tre tiår med krig som jobb  

Han utsetter seg selv for livsfare, og krigens ubehagelige og rå realiteter, for at du og jeg skal få vite hva som foregår på verdens slagmarker. VGs Harald Henden er krigsfotograf. Hva er det egentlig som driver han? Hvorfor reiser han, gang på gang, ut for å dekke krig?

0:00/0:00
Video player is in betaClose