NRK – Kurer

NRK – Kurer

Norway

Interesserer du deg for medienes historie, nåtid og framtid? Da er Kurer programmet for deg. Hvordan påvirker mediene oss? Og hva skjer med demokratiet i en digital mediehverdag? Dette er sentrale temaer i Kurer.

Episodes

Kurer 442: Kjeldekritikk i mediene  

Nyhetssaker på ukjente språk, reklamesaker, og overskrifter som er for gode til å vere sanne. Flommen av informasjon som når journalistar kvar dag er stor, og ein må halde tunga rett i munnen for å passe på at kildene held vatn. Oftast går det bra, men nokre gonger tek redaksjoner feil. Kva skjer når usanne nyheter spres i media?

Kurer 441: Krisefremtiden i media  

Flere hundre journalister har blitt arbeidsløse de to siste tiårene i Norge. Samtidig vokser antallet ansatte i bedrifter som produserer såkalt Content Marketing, eller innholdsbasert markedsføring, nesten like mye. Hvordan former denne prosessen fremtidens mediebilde?

Kurer 440: Mediesituasjonen i Tyrkia  

Mange journalister får sparken, og eit hundretals mediehus er lagt ned etter at vart erklært unntakstilstand i Tyrkia etter kuppforsøket denne sommaren. Korleis står det til med ytringsfridomen i Tyrkia?

Kurer 439: Mediebransjen høster data  

Datahøsting er på veg inn i den norske mediebransjen. Målet er å skape fleire klikk og meir populære program, men baksida av medaljen er at forbrukarar blir nødt til å gi frå seg personleg informasjon for å bruke innhaldet. Kurer i P2 lørdag kl 12:03

Kurer 438: Er kulturkritikken truet?  

Stadig flere mediehus legger meningsjournalistikken bak betalingsmurer. Redaktører i både små og store mediebedrifter oppdager at lesere ikke vil betale for å lese anmeldelser på nett. Hva gjør redaktørene da? Nedprioriterer de kulturkritikk eller finnes det andre måter å formidle kritikk som er bedre egnet for digitale flater? Kurer har besøkt redaksjoner som har kuttet i kulturkritikken og redaksjoner som satser. Hva tror redaktørene om kulturkritikkens framtid? Programleder er Kjersti Havdal

Kurer 438: Er kulturkritikken truet?  

Stadig flere mediehus legger meningsjournalistikken bak betalingsmurer. Redaktører i både små og store mediebedrifter oppdager at lesere ikke vil betale for å lese anmeldelser på nett. Hva gjør redaktørene da? Nedprioriterer de kulturkritikk eller finnes det andre måter å formidle kritikk som er bedre egnet for digitale flater? Kurer har besøkt redaksjoner som har kuttet i kulturkritikken og redaksjoner som satser. Hva tror redaktørene om kulturkritikkens framtid? Programleder er Kjersti Havdal

Kurer 437: Trump og media  

Korleis klarer Donald Trump å skape skandale etter skandale i media, og tener han eller taper han på merksemda? Denne vekas Kurér handlar om Trumps mediestrategi, og korleis han har klart å skaffe seg milliardar av dollar i gratis mediedekning.

Kurer 436: Journalist og medieprisar til den store gullmedalje  

Kvart år kjempar norske mediefolk og journalistar om fleire hundre prisar. Dei ulike bransjane har ulike kåringar, og i tillegg har dei fleste bedrifter, konsern og journalistlag sine eigne. Totalen vert så mange prisar at førsteamanuensis Magne Lindholm kallar det ein inflasjon. Men når vert det for mange? Kva for nokre er overflødige? Kva prisar verkar i ti minutt, og kva for nokre betyr noko for prismottakarane sine arbeidstilhøve? Og korleis skal programleiar Heidi Fagna gå fram for å lære av unge og eldre prisgrossistar, slik at denne Kurer-episoden vert verdig ein pris?

Kurer 435: Medierevolusjonen fortsetter - folkefinansieringen kommer  

Ny teknologi, og nye muligheter, fører til at vår mediahverdag er under rask endring. Den måten vi forbrukere ser TV og film, lytter på radio, eller leser nyheter og magasiner, er helt annerledes nå, enn bare for ti år siden. Nå er medierevolusjonen også i ferd med å forandre den måten nyheter og underholdning blir finansiert på. Vi er allerede blitt vant med avishusenes betalingsmur på internett. Nå kommer folkefinansieringen, eller crowdfundingen, for fullt som et alternativ til tradisjonell finansiering. I denne utgaven av Kurér ser vi på hvordan dette kan forandre mediahverdagen vår ennå mer i fremtiden. Hva er de store fordelene med folkefinansiering, og hva er ulempene? Programleder er Lars Erik Ertzgaard Ringen

Kurer 434: Lokalradioens status i Noreg i 2016  

I 2016 har 231 lokalradioar sendeløyve i Noreg. Utfordringane er fleire – og dei er tunge: Så å seie alle lokalradioane har ein trang økonomi. Mange av dei små slit i tillegg med rekrutteringa. Og så er det ikkje alltid så mange som høyrer på heller. Likevel er det fleire hundre, kanskje fleire tusen, som kvar veke lagar lokalradio på dugnad her til lands. Kven er desse entusiastane? Kva driv dei? Og korleis ser dei på framtida for norsk lokalradio? Programleiar er Heidi Fagna.

Kurer 433: Barn på nye medier  

NRK er som allmennkringkaster plikta til å nå ut til alle, difor har dei ei utfordring framfor seg når stadig fleire unge ser mindre og mindre på TV. I staden surfer barn på nett, og strømmer video på tjenester som Netflix. Er det riktig av NRK å følge etter barn ut på kanaler som Youtube og instagram, eller skal barn trekkast tilbake til NRK sin nettportal? Programleder er Lars Erik Andreassen

Kurer 432: Mediehøsten 2016, en titt i krystallkula  

Medievåren 2016 har vært innholdsrik og spennende for mange, kanskje i overkant spennende for andre. I en tid der endringer og trender skifter med stadig økende tempo, hva kan vi forvente oss av mediehøsten 2016? Hvilke medietrender kommer til å ta oss med storm, hva kan vi vi glede oss til, hva bør vi forvente, vil mediebruken vår endre seg dramatisk, hvilke tekniske fremskritt håper vi på og hva bekymrer de såkalte medieviterne når de tar en titt inn i krystallkula? Kurer har samlet et knippe mediehoder som på hvert sitt felt prøver å spå fremtiden og ikke minst; spå hva som blir innholdet i vår mediehøst 2016. Om de får rett eller feil, vil tiden vise. Men i mellomtiden gir Kurer dem rom til å drive både med kvalifisert synsning og ren gjetning. Programleder er Kristin Nordvoll Mork

Kurer 431: Krig og journalistikk  

Hvem skal dekke nyhetene bak frontlinjene når journalistene er blitt et mål i seg selv? Er det etisk riktig at vestlige nyhetsorganisasjoner gjør seg bruk av lokale journalister når situasjonen blir for tøff for deres egne?

Kurer 430: Kildevern  

Er kildevernet i vår tid en illusjon? Må kildevernet ofres i kampen mot terror ved å gi politiet adgang til flere metoder for dataovervåking?

Kurer 429: Forskningskommunikasjon i mediene  

Før het det forskningsformidling, nå kalles det for forskningskommunikasjon ved utdanningsinstitusjonene i Norge. Men hvordan står det til med kommunikasjonen mellom mediene og forskerne? Lykkes de å samarbeide, eller er det bare klikkvinnerne som når igjennom med sine forskningsfunn? Hvordan jobber forskerne for å nå ut til pressen med arbeidet og kunnskapen sin? Og hvordan går det når en journalist med dårlig tid og deadline skal sammenfatte hva en forsker har jobbet med i årevis? To ulike verdener møtes stadig og må finne fram til et godt samarbeid for å formidle viktig kunnskap til folket. Hvordan går det egentlig med det samarbeidet? Dette spør vi oss om i denne utgaven av Kurer Programleder er Kristin Nordvoll Mork. Denne utgaven av Kurer er laget for NRK av Produksjonsselskapet Munck.

Kurer 428: Ny lov for varslere  

Monika-saken i Bergen og Unibuss-saken i Oslo er bare to eksempler der varslere har vært sentrale for å få alvorlige saker frem i lyset. Men lovverket har ikke vært godt nok for å verne varslere fra represalier. Nå sender regjeringen fire forslag ut på høring og setter ned et ekspertutvalg for å styrke vern av varslere.

Kurer 427: Interiørprogrammer  

Hvorfor finnes det så mange norske program om interiør og oppussing på TV? Og hva koster det egentlig å lage dem? Hvem betaler og hvordan fungerer egentlig produktplassering? Og hvordan er det å melde seg på et slikt program og få besøk av Sinnasnekker'n? Kurer har tatt seg bryet med å stille disse spørsmålene og tatt turen ut på opptak, når et av Norges mest populære interiørprogram stiller til dyst hos en familie som trenger oppussingshjelp. Programleder er Kristin Nordvoll Mork. Denne utgaven av Kurer er laget for NRK av Produksjonsselskapet Munck.

Kurer 426: Loudness og lydnivåer  

En gladnyhet for publikum kaller TV-kanalene det. Den nye Loudness-standarden skal få has på et problem som TV-publikummet har klaget over i mange år; nemlig de varierende lydnivåene mellom TV-kanaler, reklameinnslag og TV-program. I følge de som har jobbet med den nye lydstandarden for kringkasting så skal du fra og med 1. juni ha kunnet legge fra deg fjernkontrollen for godt. Men hvorfor er denne lydstandarden så mye bedre enn den forrige? Hvordan kan de garantere oss jevne lydnivåer, og hvorfor har vi hatt så ujevne før? For noen er ujevne lydnivåer rett og slett fysisk ubehagelig, mens for noen er det en viktig del av en høyt aktet kunstform. Dette programmet av Kurer tar for seg den nye Loudness-standarden og lydnivåer generelt. Programleder Kristin Nordvoll Mork. Programmet er laget for NRK av Produksjonsselskapet Munck.

Kurer 426: Presseetikk og Ossietzkiy  

Denne utgaven av Kurer, tar for seg to tema: Norsk Presseforbund har åpnet for at selvstendige medieaktører, som bloggere, kan bli en del av det presseetiske systemet. Og norske presseorganisasjoner støtter nå aktivt varsleren Edward Snowden ved å gå inn som part i hans sak mot den norske stat.

Kurer 424: Kommentarjournalistikk  

Kommentaren er og har vært en selvsagt journalistisk sjanger for enhver avis med respekt for seg selv. Hvilken status har kommentaren og har den, eller vil den, forandre karakter i takt med utviklingen av ny teknologi?

0:00/0:00
Video player is in betaClose