NRK P1 – Andakten

NRK P1 – Andakten

Norway

260 hverdagsfunderinger over tro og liv...

Episodes

Morgenandakt 23.02.2017  

Da konfirmasjonen ble innført i Norge i 1736, var Luthers lille katekisme den viktigste læreboka. Men for å kunne lære innholdet i katekismen, måtte barna kunne lese. Det kunne slett ikke alle norske barn i 1736. Derfor fikk vi den første loven om allmueskole her i landet. Loven sa at alle norske barn skulle få opplæring i lesing og skriving, både jenter og gutter. Vi hadde nok fått skolegang for alle også uten katekismen som konfirmantlærebok, men ikke så tidlig som i 1739. Vidar Kristensen er prosjektleder for reformasjonsmarkeringen i 2017 i Norge.

Morgenandakt 22.02.2017  

Luther satset ofte på å bruke kjente, folkelige melodier, som han skrev nye tekster til. Da ble salmene lette å lære for folk flest. Noen ganger laget han melodiene selv også. Han var glad i å synge og spille, og en gang sa han: Musikken er Guds beste gave. Jeg ville ikke bytte bort det lille jeg kan om musikk for noen pris. Vidar Kristensen er prosjektleder for reformasjonsmarkeringen i 2017 i Norge.

Morgenandakt 21.02.2017  

Luther ville at folk som ikke kunne latin, og dem var det jo flest av, også skulle få mulighet til å lese Bibelen. Da kunne de selv vurdere hva Bibelen sier om troen, om nåden, om frelsen og så videre. Så kunne de se om kirkens teologer hadde rett i det de sa og skrev. Vidar Kristensen er prosjektleder for reformasjonsmarkeringen i 2017 i Norge.

Morgenandakt 20.02.2017  

Noe av det viktige Martin Luther gjorde, var å peke på at Gud ikke belønner mennesker etter hvor bra de er eller hvor mange penger de har. Han kritiserte kirkens salg av avlatsbrev, det vil si salg av dokumenter som garanterte for at de skulle komme raskere inn i himmelen. Luther hevdet at kirken lurte penger fra fattigfolk. Vidar Kristensen er prosjektleder for reformasjonsmarkeringen i 2017 i Norge.

Morgenandakt 16.02.2017  

Å tro fullt og fast på noe, og å tørre å stå for det, er på sitt vis beundringsverdig. Mange mennesker som har ofret mye – eller til og med gitt sitt liv for landet sitt eller for andre mennesker – ville aldri ha gjort det dersom de ikke hadde trodd på noe. Men når selve ideen blir viktigere enn menneskene, og ikke minst: når det ikke er plass til menneskene som er annerledes eller som fremstår som fremmede, da er det fare på ferde. Henrik Syse er filosof, fredsforsker og forfatter.

Morgenandakt 15.02.2017  

Sorgen og gleden, de vandre til hope, heter det i en gammel Thomas Kingo-salme. Det finnes lidelse og ondskap i denne verden. Men det finnes også glede og rikdom. Den gleden og rikdommen er ikke avhengig av vellykkethet, fysisk eller mentalt, men av at vi åpner oss for det gode. Henrik Syse er filosof, fredsforsker og forfatter.

Morgenandakt 14.02.2017  

Sinne kan bli en behagelig sinnsstemning, fordi man ved å være sint får bekreftet ytterligere hvor dumme alle de andre er. Det er jo så mye å bli oppgitt over. Ved å være sint på andre, så slipper en liksom å se kritisk på seg selv. Men - man kommer faktisk lenger med medfølelse, hjertelag og ydmykhet enn selvrettferdig sinne. Henrik Syse er filosof, fredsforsker og forfatter.

Morgenandakt 13.02.2017  

Noen kan gi, andre trenger å ta imot. Uansett handler det om gjennom tro, håp og kjærlighet å forandre livet til det bedre, også når ting er vonde, og også når vi føler at vi lever i en verden med mye hat, mistro og fiendskap. Henrik Syse er filosof, fredsforsker og forfatter.

Morgenandakt 09.02.2017  

Den norske kirke har sagt at samisk kirkeliv skal være livskraftig og likeverdig. Hva betyr det? Samer vil for all fremtid være i en minoritetssituasjon. Majoriteten må gi oss det rommet vi trenger for å utvikle samisk kirkeliv, mens vårt ansvar, som minoritet, blir å bestemme hva det rommet skal fylles med. Sara Ellen Anne Eira er leder i samisk kirkeråd og undervisningsinspektør på Samisk videregående skole og reindriftsskole, Kautokeino.

Morgenandakt 08.02.2017  

Jeg liker å høre på salmer sunget på lulesamisk og sørsamisk. De treffer meg på en trygg og god måte, og jeg er glad for at kirken på min hjemplass fortsatt har plass til denne for oss tradisjonelle salmesangen. Når jeg synger salmen på hjertespråket mitt, berører salmen meg sterkt. Sara Ellen Anne Eira er leder i samisk kirkeråd og undervisningsinspektør på Samisk videregående skole og reindriftsskole, Kautokeino.

Morgenandakt 07.02.2017  

Jeg tror at språk bæres i hjertet, som en del av hele mennesket. Språket er en del av meg. Når kirken tilgjengelig gjør Guds ord på vårt hjertespråk, vil alle vi som har tilknytning til samisk språk, også kjenne at dette er vårt. Sara Ellen Anne Eira er leder i samisk kirkeråd og undervisningsinspektør på Samisk videregående skole og reindriftsskole, Kautokeino.

Morgenandakt 06.02.2017  

100 år – er det – siden det første samiske møtet, som samlet samer fra hele Sápmi. Metodist kirken i Trondheim åpnet sine dører for samene. I dag står vi i Trondheim og innvier et alter med samisk utsmykking i Nidarosdomen, Norges nasjonal helligdom; for meg blir dette symbolet for kirkens tydeligste og sterkeste signal om at vi er to folk samlet sammen i en felles kirke. I kirken er vi alle en i Kristus. Sara Ellen Anne Eira er leder i samisk kirkeråd og undervisningsinspektør på Samisk videregående skole og reindriftsskole, Kautokeino.

Morgenandakt 02.02.2017  

Jeg har tro på at vi setter spor, og jeg har tro på mulighetene vi som mennesker har til å gjøre noe med utviklingen. Det er et positivt menneskesyn. Jeg tror Gud er skaper av alt liv. Selve livet er hellig. Tråkker vi på mennesker eller på livet i naturen, tråkker vi samtidig på Gud. Leif Magne Helgesen er sokneprest på Svalbard.

Morgenandakt 01.02.2017  

Gud kan av og til føles langt borte. Spesielt når livet går i svart og vi mister de vi har kjær, når følelsen av ensomhet fyller oss, når problemene blir større enn det vi klarer å hanskes med. Men Gud er bare et ord borte, en bønn du ber. Leif Magne Helgesen er sokneprest på Svalbard.

Morgenandakt 30.01.2017  

Mørketiden er som regel ikke et problem. De fleste av oss som bor i nord ser frem til den delen av året. Da har livet en roligere rytme. I mørket finner vi fram til det gode fellesskap rundt bordene. Kulturen blomstrer med sitt mangfold. Leif Magne Helgesen er sokneprest på Svalbard.

Morgenandakt 31.01.2017  

Noen måneder har fjellet vært kamuflert i polarnatten. Nå, med lyset, kommer plutselig det mektige Hiorthfjellet på andre siden av fjorden, til syne igjen. Fjellet ligger på samme sted som da det forsvant i mørket i fjor. Det er ingen overraskelse. Jeg visste at fjellet var der selv om jeg ikke så det. Jeg trenger ikke se fjellet hver dag for å vite at det er der. Leif Magne Helgesen er sokneprest på Svalbard.

Morgenandakt 26.01.2017  

Her er det snakk om et mørke som litt etter litt har tatt seg inn over livet hennes. Men det har ikke klart å overvinne lyset i livet. Det trenger seg gjennom all dritten, og lyser opp sider ved livet hun verdsetter så mye at mørket må vike. Lyset vinner øyeblikket. Ida Marie Haugen Gilbert er filosof, spaltist og journalist.

Morgenandakt 25.01.2017  

Nåde. Dette begrepet er vanskelig å få grep om, noe man føler angår seg selv. Når prester og predikanter tordner om nåde så gir det meg ikke annet enn sanger om perleporten på hjernen. Kanskje fordi det er brukt i kirkelige sammenhenger til alle tider. Det blir en slags abstrakt poesi, som ofte like greit kunne vært sagt på latin. Ida Marie Haugen Gilbert er filosof, spaltist og journalist.

Morgenandakt 24.01.2017  

Da jeg var tretten år fikk jeg en liten svart kanin. Det vil si, jeg snek den med meg hjem fra en dyrebutikk – og sverget på tro og ære til foreldrene mine: Jeg skulle ta ansvar, sørge for at den fikk det den trengte. Etter noen år så flyttet mesteparten av interessen min over på andre ting, mens kaninen satt der i buret sitt. Ida Marie Haugen Gilbert er filosof, spaltist og journalist.

Morgenandakt 23.01.2017  

Noen dager er jeg skrekkelig ille til mote. Spesielt på mandager. Av og til så klarer jeg ikke engang å tenke at ting kan bli bedre om noen timer. La ikke hjertet bli grepet av angst og motløshet, sier Jesus i Johannesevangeliet. Det er lettere sagt enn gjort når en sitter der en mørkeblå mandag, studerer to do-lista for veka og ser bekmørkt på selv den enkleste oppgave. Ida Marie Haugen Gilbert er filosof, spaltist og journalist.

0:00/0:00
Video player is in betaClose