NRK P1 – Andakten

NRK P1 – Andakten

Norway

260 hverdagsfunderinger over tro og liv...

Episodes

Morgenandakt 24.05.2017  

Hva er det å være kristen? Det er mange, både av dem som er kristne, men også dem som ikke er kristne, som har en del bestemte tanker om hva det er, og hva det burde være, å være kristen. Sånn har det alltid vært. Så hva er det da egentlig å være kristen? Det er å være disippel, en etterfølger av Jesus. Jan-Fredrik Laskerud, sogneprest i Ålvundeid og Øksendal i Sunndal kommune.

Morgenandakt 23.05.2017  

"Aldri så galt, at det ikke er godt for noe!". Pleide morra mi å si. I ungdommen var det noe av det mest irriterende jeg kunne høre. Jesus opplever sin samtid på motsatt vis, og det var sikkert enda mer irriterende. Jesus så at samtiden mente "At aldri var noe så godt, at ikke noe var galt!" Jan-Fredrik Laskerud, sogneprest i Ålvundeid og Øksendal i Sunndal kommune.

Morgenandakt 22.05.2017  

All kjærlighet er fra Gud, sier vi i kristendommen. En vigsel i kirka er å feire et tegn, takke for det gode og be om at kjærligheten skal få vokse seg så sterkt, at den varer livet ut. Det betyr at vi håper den skal bli så sterk at den tåler livets påkjenninger, tåler tap underveis i livet fordi kjærligheten selv er seieren, i det store bildet. Jan-Fredrik Laskerud, sogneprest i Ålvundeid og Øksendal i Sunndal kommune.

Morgenandakt 18.05.2017  

I en av tekstene fra det nye testamentet leser vi om en lam mann som blir firt ned fra et hull i taket for å møte Jesus. Fire venner har bestemt seg for at de skal gjøre det de kan for at kameraten deres skal gå, og nå er turen kommet til denne Jesus som de har hørt har fått til det umulige før. De er kamerater som stiller opp og som backer hverandre opp. Teksten viser den enorme kraften i godt vennskap. Og hva som kan skje når en god venn sier: "Dere, vi bare gjør det! Dette får vi til" Ragnhild Bjørvik Opsahl er prest i Kroken kirke i Tromsø

Morgenandakt 16.05.2017  

Korps er kroppsliggjørelsen av slagordet: Alle skal med! I korps er det ikke spørsmål om å være best. Det er ikke engang et spørsmål om å være god eller dårlig. Du er med, på det nivået du er, og med de utfordringene du klarer. I korps er alle like viktige, for uten at alle er der, så er det ikke korps. Ragnhild Bjørvik Opsahl er prest i Kroken kirke i Tromsø.

Morgenandakt 15.05.2017  

Jeg blir bekymret når ungdom forteller om jaget etter gode venner og gode karakterer. Om presset etter å passe inn, og å finne sin egen vei. Vi som er voksne har et ansvar i å fortelle ungdommene våre at de må slutte å jage etter det de tror er en bedre utgave av seg selv, fordi de allerede er skapt til å være den de er. Ragnhild Bjørvik Opsahl er prest i Kroken kirke i Tromsø

Morgenandakt 11.05.2017  

Forkynnaren prøver ikkje å få ting til å hengja saman, tvert om, han skriv beinhardt om livets realitetar. Om den evige runddansen generasjonane går i, fødsel, strev, glede, sorg og så død. Det er rett frå levra og ingen forsøk på å unnskylda sine betraktningar. Han gnir det inn. Poetisk og hardtslåande.Esther Moe redaktør i Suldalsposten. Ho er og kjend for å skrive kort og godt på Twitter.

Morgenandakt 10.05.2017  

Kjærleik er dagens ord. Nei, ikkje den svevande åndelege kjærleiken. Men den fysiske forelskelseskjærleiken. Den som gjer oss ville og gale og yre. Det er skrive tusen songar og meir om den, dikta mengder med meir eller mindre god poesi om den. Noko av det finaste som er skrive om den står i - det gamle testamentet! Esther Moe redaktør i Suldalsposten. Hun er og kjend for å skrive kort og godt på Twitter.

Morgenandakt 09.05.2017  

Det er ikkje historier om tilpassa fromme menneske som har orden i sin sjelelige basar me finn her, men om det som skjer når mennesket møter det som ikkje lar seg forstå rasjonelt. Det som er større enn oss, det som forstyrrer oss, som spør oss kva som eigentleg er meininga og det som kjenner vegen heim. Esther Moe redaktør i Suldalsposten. Ho er og kjend for å skrive kort og godt på Twitter.

Morgenandakt 08.05.2017  

Me skal direkte inn i det som skjer ein brennande varm dag for rundt fire tusen år sidan i eikelunden i Mamre hos Abraham og Sara. Dei har nettopp har fått besøk av tre menn som har ein latterleg beskjed med seg. Dei spør etter henne som forgjeves har venta heile livet på å sløkkja tørsten etter å bli mor. Esther Moe redaktør i Suldalsposten. Hun er og kjend for å skrive kort og godt på Twitter.

Morgenandakt 08.05.2017  

Me skal direkte inn i det som skjer ein brennande varm dag for rundt fire tusen år sidan i eikelunden i Mamre hos Abraham og Sara. Dei har nettopp har fått besøk av tre menn som har ein latterleg beskjed med seg. Dei spør etter henne som forgjeves har venta heile livet på å sløkkja tørsten etter å bli mor. Esther Moe redaktør i Suldalsposten.

Morgenandakt 04.05.2017  

Du Guds lam, som bærer verdens synder, miskunne deg over oss, synger vi i gudstjenesten under nattverdliturgien. Jeg synes det er minst like befriende som at søppelbilen kommer og tar med seg alt søppelet. Jesus stiller ingen spørsmål, han krever ingenting tilbake, ikke engang renovasjonsavgift. Han bærer det bort, og jeg får tilgivelse. Fordi han ble ofret, han døde på korset. Ingunn Aarseth Høivik er sokneprest i Rissa.

Morgenandakt 03.05.2017  

Vi som lever så trygt her i Norge – og ikke trenger å være redde for å bli angrepet når vi feirer gudstjeneste i kirkene våre, vi trenger å få et hakk i hjertet. Vi trenger å bli minnet om at vi har brødre og søstre, i Nord-Korea, i Pakistan, i Kenya og Egypt og i mange andre land – som lever i frykt med sin tro på Jesus. Ingunn Aarseth Høivik er sokneprest i Rissa.

Morgenandakt 02.05.2017  

Bønn kan være så mangt. Du kan øse ut ditt hjerte, fortelle om det du tenker på, det du er opptatt av. Ikke bare store og viktige og alvorlige ting, men helt vanlige ting. Gud bryr seg om det! Han som kjenner meg bedre enn jeg kjenner meg selv, han som vet alt, han vil at jeg skal snakke med ham om det jeg tenker på. Ingunn Aarseth Høivik er sokneprest i Rissa.

Morgenandakt 27.04.2017  

Til å begynne med gikk samtalen litt tregt, men jeg forsto at hun trengte tid, og ga henne det. Hun visste ikke helt om dette med kirke var noe for henne. Skulle hun melde seg ut? Hun var døpt og sånn, men ikke akkurat aktiv på kirkefronten. Og hvorfor skulle hun være det? Det hun visste om kirka hadde hun fra aviser og TV. Kristine Sandmæl er prost i Lofoten prosti.

Morgenandakt 26.04.2017  

Hva vi håper på og hva som gir oss håp, er forskjellig fra menneske til menneske. Og hvordan håp vi har, er også forskjellig fra menneske til menneske. Jeg har et håp som er evig. Mitt håp sprenger rammene for dette livet. Mitt håp går inn i døden. Mitt håp er knyttet til Jesus. Mitt håp er evig liv hos Gud. For i håpet er vi frelst, står det i Romerbrevets 8. kapittel. Kristine Sandmæl er prost i Lofoten prosti.

Morgenandakt 25.04.2017  

I det gamle testamente, i 1. Mosebok, i historien om Hagar, Abram og Sarai, gir trellkvinnen Hagar Gud et navn: "Du er en gud som ser meg." For et fint navn å sette på Gud! Gud som ser meg. Ikke bare oss alle som gjeng, men meg og deg. Hver av oss som den vi er. Som ser oss og som har lyttet til vår historie. Kristine Sandmæl er prost i Lofoten prosti.

Morgenandakt 24.04.2017  

Nåden, barmhjertigheten og kjærligheten kommer til oss ved ordene. Og evangeliet, som alltid rekker oss livet på nytt, når ting har gått galt for oss, er nettopp ord, Gud har gitt seg til kjenne gjennom. Ord som skaper lys i mørke. Kristine Sandmæl er prost i Lofoten prosti.

Morgenandakt 20.04.2017  

Noe av det aller viktigste vi kan gi til våre barn og unge er troen på seg selv. Uten tro på seg selv kan livet fort bli tungt og vanskelig. Mange av dem som ikke har gjort seg kjent med Jesus, har et bilde av at kristen tro handler om å prestere, streve og gi avkall på mye av eget liv. Men ved å studere Jesus vil du oppdage at kristen tro handler vel så mye om at Jesus tror på deg! Jan Erik Larssen er programleder, blant annet kjent fra TV-serien Autofil.

Morgenandakt 19.04.2017  

Forrige uke møtte jeg en skytsengel. Jeg var med å lede en stor samferdselskonferanse, og der, i en av pausene, møtte jeg denne mannen som tre ganger har reddet et annet menneskes liv. Jan Erik Larssen er programleder og blant annet kjent fra TV-programmet Autofil.

0:00/0:00
Video player is in betaClose