NRK P2 – Museum - et program om norsk historie

NRK P2 – Museum - et program om norsk historie

Norway

Et reportasjeprogram om norsk historie og arkeologi. Programleder er Øyvind Arntsen. MUSEUM sendes i P2 på lørdager kl 16.03 ,søndager kl 08.03 . MUSEUM har vært på lufta siden 2001, og legger stadig ut nye og gamle programmer for podkast og nettradio.Også NRK GULL sender tidliigere MUSEUMsprogrammer..Sjekk også MUSEUM NRK P2 på Facebook .

Episodes

Potetpresten Wilse  

Som liten gutt nedtegnet han observasjoner ved Serup strand på Søndbjerg på sørvest på Jylland. Han leste til prest, men fortsatte med naturvitenskapelig studier, før han ble ansatt som sokneprest i Spydeberg i Østfold. Jacob Nicolai Wilse ble en opplysningsmann av rang. «Skribent, forfatter, en og toneangivende topograf. Dessuten utviklet han et meteorologisk symbolsett som ble brukt hele Europa og som vi fortsatt ser rester etter i moderne meteorologi, sier forfatter, magister i litteraturvitenskap – Tore Stubberud. Han gir nå ut en stor biografi og Wilse i tillegg til «Skrifter i utvalg» «Wilse var dessuten en økolog, lenge før ordet ble oppfunnet, og han delte plantelivet i grupper etter hvilke biotoper de vokste i. Han korresponderte og samarbeidet med selveste Carl von Linné, forteller Stubberud I Danmark er ikke Wilse særlig kjent, men i de senere årene har miljøet rundt Thyholm Egnsmuseum arbeidet for å gjøre Wilse kjent. Som det pensjonerte lærerparet Birthe og Eskild Højgaard. Det er blant annet bygget opp en barokkhage ved museet – en parallell til den haven Wilse anla ved Spydeberg prestegård. Wilse døde i 1801 og ligger begravd ved Eidsberg kirke hvor han var sokneprest fram til sin død. Programleder er Jan Henrik Ihlebæk

Sølvskatten 1816  

Den unge nasjonen var bankerott og noe måtte gjøres. I 1816 førsøkte myndighetene å kalle på dugnadsånden blant formuende i landet, men det slo ikke an. Da ble det bestemt å kreve inn formuesskatt. «Det ble starten på Norges Bank og målet var å samle inn verdier for to millioner spesidaler. Omregnet i dagens verdi tilsvarer det anslagsvis 500 millioner kroner. I dag har Norges Bank verdier for over 7000 milliarder kroner, sier førstekonservator Trond Indahl ved Kode i Bergen. I Bergen markeres Norges Banks 200 års jubileum gjennom en sølvutstilling på Kode 2 og en app på mobiltelefonen som tar deg med på en byvandring til noen av dem som betalte inn sin sølvskatt i Bergen. «App’en fører publikum til forskjellige adresser og for hvert sted avspilles dialoger og monologer av profesjonelle skuespillere. Det er formidler Lars Voss Sørhus som har skrevet tekstene. «Personene vi besøker i Bergen sentrum er «ekte», men jeg har diktet monologene og dialogene så realistisk en kan tenke seg de var, sier Voss Sørhus. Statsarkivet i Bergen er den tredje parten i prosjektet «Sølvskatten 1816». Arkivar Marianne Herfindal Johannessen, forteller at det er et rikt kildemateriale over sølvskatten i mange arkiver her i landet. «Det er svært spennende å se hva folk betalte med. Det er alt fra gullpenger til russiske rubler og noen måtte også betale med verdifulle gjenstander. Det var først og fremst de formuende som måtte betale. Men det er eksempler på at også relativt fattige mennesker ble krev for skatt. I Bergen var skatten beregnet til 2 prosent av beregnet formue, men prosentsatsene varierte fra landsdel til landsdel, forteller Marianne Herfindal Johannessen.

Gotland i vikingtid  

Østersjøen med Gotland var et viktig område i vikingtiden. Også for vikinger fra «norsk» område. Her hvilte de gjerne ut etter krigerske tokter i vesterled. Og herfra gikk deres ferder i østerled - til Bysants og enda lenger øst. Dette finnes det flere spor av på Gotland. «Vi har kanskje underkommunisert hvor viktig dette området var også for oss, sier professor Geir Atle Ersland - professor i middelalderhistorie ved Universitetet i Bergen. «Det var til dette området «våre» vikinger trakk seg tilbake etter å ha kriga og plyndra i vest. I Østersjøregionen hadde de sine venner. Som i Novgorod i Russland. Og tenkt på hvilke opplevelser de hadde i østerled - til Bysants - området hvor dagens Istanbul ligger. Der møtte de virkelig en annen kultur og en annen religion, sier Ersland. Gotlands Museum har flotte utstillinger av de rike vikingeskattene som er funnet der. Det finnes ikke maken i hele Norden. Mynter fra Bysants og arabiske land, og fantastiske steintavler med ornamenter og runeinnskrifter. I Garda middelalderkirke sør for Visby finnes kirkekunst i påvirket av bysantinsk stil. Programleder er Jan Henrik Ihlebæk

Historiespor på Gotland  

Et første møte med bymuren rundt Visby på Gotland er en skjellsettende opplevelse. Trolig er den en av de mest autentiske bymurer fra europeisk middelalder. Og den er et synlig bevis på fordums rikdom og makt. «Østersjøen er Nordens svar på Middelhavet. Og Gotland var det åpenbare sentrum for ferdsel og handel i denne regionen. Våre vikinger var her på sine reiser i østerled og sørover på kontinentet og under middelalderen spilte Gotland og Visby en meget sentral rolle i Hansaforbundet, forteller professor Geir Atle Ersland. Han er professor i middelalderhistorie ved Universitetet i Bergen. Stadig flere nordmenn oppdager Gotland som et spennende reisemål. Det er det ifølge Ersland god grunn til. «Bymuren og alle kirkeruinene i selve gamlebyen, er en opplevelse. Men det står ikke dårligere til på den gotlandske landsbygda. Spredt utover det flate, skogkledte landbrukslandskapet ligger det 91 godt bevarte middelalderkirker med spennende kirkekunst og interessante bygningsdetaljer. Det finnes dem som har det som mål å besøke alle – og det skal være et par som rakk alle 91 på en dag, sier Ersland. Programleder er Jan Henrik Ihlebæk.

Kongens flukt 1940  

Hva skjedde etter "Kongens nei" på Elverum ? Tor Bomann-Larsen forteller om kongen og kronprinsens flukt til en tømmer-hytte ved Trangen, en snau mil fra Skjold i Målselv. Her ble de fra 2.mai til 7.juni 1940, da beslutningen ble tatt om å reise til England. – I mer enn en måned var dette Kong Haakons tømmer-residens i det høye nord, sier kongebiograf Tor Bomann-Larsen, som i sin bok ”Æresordet” fra 2011 i detalj beskriver de dramatiske ukene på Trangen og i Tromsø. I MUSEUM besøker Bomann-Larsen kongehytta og møter nåværende eier, pensjonert Mack-direktør Haakon Bredrup. Kongehytta og hele hyttetunet med mange forskjellige, små tømmerhus er restaurert og vedlikeholdt og inne i hovedhuset er de fleste rommene helt intakt. – Her holdt kongen statsråd, det ble sendt og mottatt viktige telegrammer, gitt audienser og holdt fortrolige møter. Og ikke minst var det her kongen og kronprinsen kom fram til sitt standpunkt om at de begge skulle forlate landet. Dette kunne blitt det norske kongehusets siste skanse, sier Bomann-Larsen. Programmet sendt første gang i 2011. Programleder Øyvind Arntsen

Strilekrigen  

En tyngende krigsskatt som ble krevd inn med hård hånd, ble for mye for strilebønder og fattige bergensere. Året er 1765 og dagen er 18. april. Foran Stiftsgården samler flere tusen sinte mennesker seg. Så får øvrigheten regelrett juling. «Vi kaller det strilekrigen, men det er flere grupper som deltok i dette opprøret. Sunnhordlendinger og fattige bergensere ble med og sammen var de kanskje 4000-5000 som satte Bergen i en unntakstilstand, forteller historikerne Gina Dahl og Bjørn Arvid Bagge. Foranledningen til krigsskatten er kong Frederik V desperate behov penger fordi han må ha en stor beredskapsstyrke mot Schleswig. Det er i tiden rett etter syvårskrigen. «I begynnelsen betaler de denne ekstraskatten så godt de kan, men strilene som bor utenfor Bergen er bland de fattigste i landet. Jordbruket deres var primitivt og avlinger og fiske slo feil på denne tiden. Det ble ikke ikke penger til å betale skatt. Da sendes soldater ut for å kreve inn skatten og de farer fram med hard hånd. De tar grytene og de tar båtene fra folk, forteller Bagge og Dahl. Stiftsamtmannen lovte at de skulle få tilbakebetalt skatten. En undersøkelseskommisjon kom ens ærend fra Danmark for å etterforske saken. Flere ble dømt til døden, men ingen ble henrettet. Kommisjonen rettet kritikk både mot øvrigheten og bøndene. Programleder er Jan Henrik Ihlebæk.

Et hav av søppel  

Et fyrtårn laget av plast-søppel er reist på Bygdøyneset. Det er et varsel til alle om at havets helse er skrantende. Med utstillingen «Håp for havet?» ønsker Norsk maritimt museum å bidra til økt kunnskap om hva som er i ferd med å skje. «Gjennom denne utstillingen trekker vi med oss organisasjoner og skoler. Det er en viktig for et moderne museum å nå ut på denne måten, sier direktør ved Norsk folkemuseum, Olav Aaraas. Norsk maritimt museum er nå en avdeling av folkemuseet. Etter mange tunge økonomiske år er optimismen tilbake ved museet. Den karakteristiske båthallen som ligger vegg i vegg med Frammuseet har vært stengt i mange. Nå er det bevilget penger til rehabilitering. «Museet skal fortsatt arbeide med båter, selvfølgelig, men i den nye båthallen skal vi tenke mer kyst og kystliv, enn bare båt, sier konservator Espen Wæhle. Om tre år håper både Aaraas og Wæhle at publikum kan ønskes velkommen til en helt ny og moderne utstilling. «Her blir det ikke bare utstilling, men også formidlingsarenaer. Kanskje vi skal ha et verksted her hvor folk kan følge bygging av kopier av båter som er funnet i Bjørvika, sier Wæhle. Men akkurat nå er det havets økologi som er hovedfokus på museet. Programleder er Jan Henrik Ihlebæk.

Fra  kurvstol til møbelindustri  

Tripp Trapp, Stressless, Siesta og er ikoner i den norske møbelhistorien. Og den starta på Stranda på Sunnmøre i 1908. Den fattige bondegutten Peter Ivarson Langlo begynte på en kurvflettingskurs i regi av Norsk Husflids Venner. Kurset endte opp i en fin kurvstol. Og ut fra denne kurvstolen kom ideen om en møbelfabrikk. «Etter noen år hadde denne ideen utviklet seg til den største kurvstolprodusenten i Skandinavia, forteller avdelingsleder Kjetil Tandstad ved Møbelmuseet i Sykkylven i Møre og Romsdal. Museet samler det meste av norsk møbelindustris historie. I denne regionen ligger også de fleste største møbelprodusentene i Norge i dag. Etter hvert som kurvmøbler gikk av moten tok mer avanserte stoler over. Mange førsøkte seg i denne bransjen fordi man ikke trengte så mye utstyr for å produsere stoler og møbler. «Med smått og stort har vi greid å registrere 118 bedrifter som har produsert møbler og stoler i denne regionen, forteller Tandstad. « Den første stolen som gikk til eksport, var Siesta. Den var designet av Ingmar Relling. Da Bill Clinton var president bestilte han 17 Siesta-stoler og jeg regner med at disse stolene fortsatt befinner seg i Det Hvite Hus, sier Tandstad. Ekornes fabrikker har hatt stor suksess med Stressless-stolen. Den er produsert i syv millioner. Barnestolen Tripp Trapp har nådd ti millioner eksemplarer. Den er designet av Peter Opsvik fra Stranda. Viktige utviklingstrekk i denne bransjen er bruken av skumplast hvor norske produsenter var svært tidlig ute. Så kom laminatteknikken som gjorde det mulig å forme tre på en helt ny måte. Programleder er Jan Henrik Ihlebæk.

Høvdingsete på Aga  

På begynnelsen av 1200-tallet vokste det fram et sterkt maktsentrum på Aga ved Sørfjorden i Hardanger. På Agatunet – som ligger mellom Utne og Odda på Sørfjordens vestside, er det fortsatt solide autentiske spor etter denne storhetstiden. Som den monumentale lagmannsstova som ligger midt i tunets sentrum. ««Her rådde Gulatingslagmannen, ridderen, baronen og riksråden Sigurd Brynjulvson. Vi har til nå trodd at det ar han som bygde stova, men nye C14-dateringer som Norsk Institutt for kulturforskning (NIKU) har foretatt, er det trolig bestefaren hans som bygde den. Dateringene viser at det må ha skjedd i tiden omkring 1220. Det betyr at da Sigurd vokste opp var det allerede makt og rikdom på stedet, forteller statsstipendiat Guttorm Rogdaberg. Han forteller videre at lagmannsstova kanskje var landets første rettssal og et eksempel på det gryende byråkratiet som vokste fram i Norge etter borgerkrigene. Storhetstiden på Aga var altså i høymiddelalderen. Senere ble gården delt og det utviklet seg til et klyngetun hvor bønder bodde sammen med drev hver sin jord. Slik Agatunet friluftsmuseum fremstår i dag er det et flott eksempel på vestlandske klyngetun. «Dette er et autentisk tun – det er ingen bygninger som er flyttet til dette museet forteller Rogdaberg. Programleder er Jan Henrik Ihlebæk

Gravene på Øksnevad  

Siden april har arkeologer fra Arkeologisk museum i Stavanger avdekket 102 forhistoriske gravrøyser på en morenerygg på Øvre Øksnevad. Arkeologene som er med på utgravningen opplever dette som «once in a career»-tilfelle. «Jeg ble så glad da jeg fikk vite at jeg skulle være med på dette, sier arkeolog Grethe Moell Pedersen ved Arekologidk museum ved Universitetet i Stavanger. Klepp er den kommunen i landet som har flest forhistoriske gravrøyser i landet. Med de nye funnene, befester den posisjonen. Prosjektlederne Sean Denham og Theo Bell Gil har et ørlite hop om at de kan finne bein, brent bein eller kull slik at de kan få datert gravene. «Vi antar at gravene er fra bronsealder og jernalder – altså i perioden 1800 til frem mot 500 år før Kristus. Til nå har vi funnet keramikk og knuste kvernsteiner i noen av gravene, sier prosjektleder Theo Bell Gil. På toppen av moreneryggen på Eikebakken ligger den største grava. Graver i forskjellige størrelser ligger tett i tett nedover i retning Frøylandsvannet. «Vi har kort tid på oss. Vi rekker ikke undersøke alle gravene. Derfor prøver vi å finne graver som er representative, sier Sean Denham. Han har osteolog og er den som er mest spent på om de ville finne brent bein. Programleder Jan Henrik Ihlebæk

Kroninger i Nidarosdomen  

Den første kroningen i Nidarosdomen skjedde i 1449 da Karl Knutsson nærmest ranet til seg den norske trone. Siden da har katedralen vært regnet som landets kroningskirke. Men historisk sett er det Bergen som er kroningsbyen i Norge, sier historiker Trond Norén Isaksen. «Fortsatt er det mange som tror at alle norske konger er kronet i Nidarosdomen. Det er jo ikke riktig. Gjennom boka «Norges Krone» prøver jeg å rette opp en del misforståelser omkring enn delen av historien, sier forfatteren. Isaksen har arbeidet mye med monarkienes historie – han skriver fast for det britiske tidsskriftet «Majesty» og har skrevet flere bøker som omhandler kongehuset. Ved begivenheter i europeiske kongehus har NRK brukt ham som ekspertkommentator. Kong Haakon VII og dronning Maud var de siste norske monarker som ble kronet. Det skjedde i 1906. Kong Olav V ble signet i Nidarosdomen og kong Harald ble signet samme sted for 25 år siden. I Nidarosdomen finnes det noen få minnesmerker etter kroningene som har foregått der. Det minste minnesmerket kan så vidt skimtes i en stein utvendig på kirkeskipets sørvegg. Det er adelsmerket til den svenske adelsslekta Bonde som var Karl Knutssons slekt. Programleder Jan Henrik Ihlebæk

Stygt, stort og farlig  

I dette programmet fra 2009 besøker programleder Øyvind Arntsen det nedlagte atomkraftverket Barsebäck utenfor Malmø. Vi får høre historien om striden rundt kraftverket og bli med på en vandring gjennom de enorme industrihallene og helt inn til stedet der reaktorkjernene en gang var aktive. I veggene er det fortsatt så mye radioaktivitet at alle besøkende må gjennom sikkerhetssluser og testes for stråling.

Tre jøder i Halden  

Siden 1993 har den tyske kunstneren Gunter Demnig murt ned flere titusen såkalte Snublesteiner i Europeiske gater. Steinene er minnesmerker etter jøder som ble drept under krigen. Sakte, men sikkert får også jødene i Norge sine steiner. I Halden var det totalt tre jøder og alle ble arrestert og senere drept i Auschwitz «Søsknene Tony og Fritz Hammerschlag levde et anonymt liv som flyktninger i byen inntil de ble arrestert og deportert. Moritz Jaffe huskes fordi han drev frukt og grønt-butikk i Halden. Både Tony og Moritz hadde mulighet til å rømme over til Sverige – det er jo bare et par hundre meter fra Halden, men av forskjellige grunner benyttet de ikke muligheten, forteller Marte Ree Nolet og Jens Bakke ved Fortidsminneforeningen i Halden. De synes det er viktig at de tre nå får sine steiner i Halden slik at byen for framtiden kan bli minnet om det som skjedde. Det er Sidsel Levin, daglig leder ved Jødisk museum i Oslo som organiserer prosjektet Snublesteiner i Norge. «I Norge vil det være mulig å gi alle ofrene en stein. Vi er omtrent halvveis nå. I Europa ellers vil det være umulig å få til. Det er for mange, sier Sidsel Levin. I Norge ble 772 jøder deportert. 34 overlevde tysk fangenskap. Programleder Jan Henrik Ihlebæk

Bildeskatter i Bergen  

Bildesamlingen ved Universitetsbiblioteket i Bergen har anslagsvis en million bilder i samlingen. Her blir mye av den visuelle historien i landet tatt vare på. Blant godbitene i arkivet er bildene etter fotograf Knud Knudsen og Sophus Tromholt. «Knudsens bilder er jo en gullgruve og viktig for nasjonen, sier førstebibliotekar Solveig Greve. «Bildene som lærer Sophus Tromholt tok i Finnmark på slutten av 1800-tallet er av internasjonalt format, legger Solveig til. Bildene til Tromholt står på Unescos liste «Memory of the world». «Vi er jo et universitetsbibliotek og bidrar også til å hjelpe forskere med vårt materiale. Som for eksempel isbreforskere. Vi har bilder fra lang tid tilbake som viser hvor store isbreene har vært, forteller Greve. Bildesamlingen i Nygårdsgaten er en utadrettet virksomhet. Folk dropper inn fra gaten – enten for å nyte Knudsens vakre naturbilder fra Norge, eller det kan være slektsforskere som søker etter relevante bilder. «Akkurat nå pågår en utstilling ved Bryggen Museum om Bergensbrannen i 1916. Det er hovedsakelig en fotoutstilling og bildene er det vi som har. Vi har bilder fra de viktigste historiske begivenhetene i Bergen og på Vestlandet, sier førstebibliotekar Solveig Greve. Programleder er Jan Henrik Ihlebæk.

Ole Bloms dagbøker  

Storbonden Ole Blom fra Kviteseid er ingen kjent skikkelse i norsk historie. Riktignok var han stortingsmann i flere perioder og han var bygdas første ordfører. I tillegg drev han flere sagbruk i Vest-Telemark. Men at han i flere tiår skrev dagbøker – gir oss i dag et unikt innblikk i bygdene på begynnelsen av 1800-tallet. «Bloms dagbøker og brev representerer et unikt innsyn i hverdagsliv, persongalleri og politiske hendelser i en viktig periode i norsk historie, sier direktør ved Vest-Telemark museum, Dag Rorgemoen. Museet har de siste årene samarbeidet med Kviteseid historielag med å transkribere det omfattende tekstmaterialet for utgivelse. Det ble nesten 800 sider som skal fordeles på to bind. « Dagbøkene viser også hvordan brennevinsforbruket økte etter brennevinsloven av 1816, forteller leder i Kviteseid historielag, Johannes Skarprud. Blom var en av tre i kretsen rundt sogneprest Jens Zetlits i Kviteseid, den såkalte Zetlitskretsen. Den tredje var Ole Bjørnsen, lærer og gårdbruker som også ble stortingsmann. «Det var mye fest og fyll og en kan undre seg over hvordan Blom maktet å holde på med så mange ting under slikke omstendigheter, sier Skarprud. Programleder er Jan Henrik Ihlebæk.

Lukten av historie  

I spesialsamlingen ved Universitetsbiblioteket i Bergen ligger mye av landets historiske hukommelse. For en by som først og fremst er bygget opp på fisk, kan en fortsatt kjenne fiskelukt av 300 år gamle forretningsprotokoller. «Det er fascinerende, det lukter fisk og da lukter det også penger, sier universitetsbibliotekar Bjørn-Arvid Bagge. Selvfølgelig har denne spesialsamlingen rikholdig samling av skrifter etter Ludvig Holberg. «Han er mest kjent for komediene, men Holberg skrev også mye historie og gir spennende innblikk i begivenheter og hverdagsliv i den tids største norske by – ja Bergen var også den største handelsbyen i Danmark-Norge, sier Bagge. Selv arbeider han nå mye med «Strilekrigen» et voldsomt opprør som strilene holdt i byen på slutten av 1700-tallet. Kongen hadde pålagt dem dobbelt skatt og livet ble uutholdelig. Derfor kom de i tusentalls til byen og banket opp byens ledelse. Det endte med at de fikk tilbakebetalt skatten. Universitetsbibliotekaren er også stolt av den flotte hollandske samlingen av de første kartene over Norge. De sjøfarende hollenderne trengte tømmer og da ble et tegnet kart over Norge, slik at skipperne kunne finne frem til havnene hvor det var tømmer å få kjøpt. Blant klenodiene hører også en vakkert utstyrt veneziansk bibel fra slutten av 1400-tallet. En samling av Charles Dickens samlede verker i førsteutgave donert av en styrtrik bergensreder, lagres også i magasinet. Og så fiskelukten da, som dufter fra 300 år gamle forretningsprotokoller. Programleder er Jan Henrik Ihlebæk.

Storfjordens venner  

I 1993 inviterte Dronning Sonja med seg europeiske kongehus til Skageflå i Geirangerfjorden. Det er en veiløs gård som ligger på en hylle 250 meter over Geirangerfjorden. Det kongelige innrykket kunne skje takket være Storfjordens venner. Det er denne foreningen som har bidratt til å redde dette kulturminnet. «Siden starten i 1975 har vi gjennomført 120 restaureringsprosjekter spredt utover hele Storfjorden, sier leder i foreningen Kjell Løseth. Det var etter krigen at folk flytta fra disse utilgjengelige gårdene. Det var hardt arbeidende, frihetselskende mennesker som ikke led noen nød. Tvert imot. Bøndene på noen av disse gårdene, var blant de største skatteyterne. Storfjordens venner har omkring 1000 medlemmer og mye av arbeidet er basert på dugnad. Etter hvert har det offentlige og private givere støttet organisasjonen med millionbeløp. «Grunneierne har også i stor grad bidratt til at disse kulturskattene er berget, sier prosjektleder Odd Normann Hoff. I år er Storfjordens venner tildelt EU’s kulturpris i klassen for «særlig innsats» MUSEUM har blitt med Storfjordens venner på Grova- en hyllegård midtveis i Storfjorden vis a vis pizzabygda Stranda. «Her har vi restaurert stabburet – kvernsuset, tørkestova og flikka litt på våningshuset forteller prosjektleder Odd Normann Hoff. Tidligere fylkeskonservator i Møre- og Romsdal, Jens Peter Ringstad, sier at Storfjordens venner har bidratt til at denne regionen har fått verdensarv-status og at den har fått beholde denne statusen. Programleder er Jan Henrik Ihlebæk

Bergensbrannen 1916  

Bergen har hatt utallige dramatiske branner - helt tilbake til byens grunnleggelse i 1070. Men det er bare en som kalles Bergensbrannen og den la sentrum øde en januardag i 1916. 380 bygninger ble flammenes rov. 2700 mennesker ble husløse. Nå pågår en stor bildeutstilling på Bryggen Museum, som viser hvor voldsom brannen herjet med byen. Bildene kommer hovedsakelig fra Universitetsbiblioteket i Bergen og deres store bildesamling. - Hele det sentrale bybildet ble endret, etter brannen. Alle smug og trange allmenninger forsvant og en ny by reiste seg med Torgalmenningen og brede gater, forteller konservator Anne Brit Vihovde ved Bryggen Museum. - Brannveneset var godt rustet og et nytt vannledningsnett bidro til at Bergensbrannen ikke ble en enda større katastrofe forteller tidligere brannsjef Einar Gjessing. Han er ivrig med i Bergen Brandkorps historielag og foredrar gjerne om Bergensbrannen. Brannen startet en lørdag ettermiddag ute på Strandkaien ta to arbeidere var uheldige med åpen ild. Det tok fyr i tjæredrev. De forsøkte å kaste det brennene drevet ut i Vågen, men den nordlige stormen som rådde førte til at ilde slo inn og antente boden. Etter ti timer lå store deler av byen i ruin. To mennesker omkom i brannen.

Detektoristenes inntogsmarsj  

Detektoristene, eller metallsøkerne, gjør stadig flere oldtidsfunn og mange av dem bidrar til å korrigere det arkeologiske bildet. «Sett fra fagmiljøene er virksomheten til detektoristene kontroversielt, men personlig synes jeg resultatet av det de gjør er på pluss-siden, sier arkeologiprofessor Dagfinn Skre. Han og kollegene ved Kulturhistorisk museum i Oslo mottar funn fra ti av landets fylker og funnmengden øker dramatisk. «En del av funnene gjør at vi også må korrigere historien, sier Skre. «Noen liker oss og andre liker oss ikke, sier tillitsvalgt Erik Rønning Johansen i Norges metallsøkerforening. Vi er sammen med han og et femtitalls detektorister på et jorde i Rygge i Østfold. Det blir funnet mye skrap, men også en nøkkel fra vikingetiden. Alt som er fra før 1537 – reformasjonen – er fredet og skal etter loven leveres til fylkeskonservatoren som igjen bringer den til Kulturhistorisk museum. Ved museet er det et eget kontor som tar imot disse funnene og bringer dem til rette fagmiljø. «Arkeologi har vært et felt for profesjonelle. Detektoristene er med på å folkeliggjøre faget, det er jeg glad for, men det er uhyre viktig at det skjer under kontrollerte former, sier han. Fylkeskonservator Morten Hanisch i Østfold har godt samarbeide med metallsøkerne. Han ønsker seg at det blir laget et nasjonalt regelverk for virksomheten. Programleder er Jan Henrik Ihlebæk

Norge i den nordiske krig  

Da den store nordiske krigen gikk mot slutten, ble Norge involvert. I 1716 og i 1718 angrep Karl XII med tusenvis av soldater. Men krigerkongen møtte motstand. «Samfunnet på den tiden var sterkt militarisert. Det gjennomsyret alles liv, sier professor emeritus Øystein Rian. I år er det 300 år siden Karl XII angrep landet. Han kom med sine tropper til Høland og det første slaget fant sted. Etter hvert tok han Kristiania og Fredrikshald, eller Halden , men han greide hverken å ta Akershus festning eller Fredriksten. Nå har flere museer og institusjoner på norsk og svensk side gått sammen om å fortelle denne historien på en felles hjemmeside, men på to språk. Siden heter www.1718.no eller www.1718.se og skal utvikles med tiden. Siden er interaktiv slik at man kan klikke på viktige steder hvor det skjedde viktige ting. «Det har vært interessant å oppdage hvordan vi ser på denne krigen – vi som er fra Sverige og dere som er fra Norge, sier Bodil Andersson. Hun har vært prosjektleder og presenterte resultatet på et seminar på Norsk Forsvarsmuseum, nylig. Samtidig ble det åpnet en ustilling om Karl XII erobring av Kristiania og beleiring av Akershus festning i 1716. Fram til 1700-tallet var krig nærmest en helt naturlig ting. «Men fra da begynte menneskene å snakke om fred. Det var noe nytt, sier offiser og filosof Harald Høiback. Programleder er Jan Henrik Ihlebæk

0:00/0:00
Video player is in betaClose