Nyheter från Vetenskapsradion

Nyheter från Vetenskapsradion

Sweden

Vetenskapsnyheter från alla tänkbara forskningsområden. Här får du som lyssnare ofta höra nyheten innan den blir uppmärksammad av övriga media. Sänds i P1. Ansvarig utgivare: Ulrika Björkstén

Episodes

Torra laxvatten, friska älgar, viskande valar och en konstgjord lammlivmoder  

Torkan i Sverige fortsätter att breda ut sig, nu drabbar det laxvattnen. Sveriges hjortdjur har inte drabbats av prionsjukdomen chronic wasting disease. Valar viskar till varandra för att undvika jagande späckhuggare. Lammfoster överlevde fyra veckor i konstgjord livmoder.

5G-utbyggnad, Vintergatans stjärnor, uråldriga svamplika fossiler  

Under tisdagen anordnas en konferens om digitalisering i Oslo med de nordiska och baltiska länderna, där man bland annat ska diskutera hur länderna kan samarbeta kring utbyggnaden av framtidens mobila bredband 5G. Vi håller på att lära oss alltmer om vår egen galax Vintergatan, vilket ger astronomerna bättre möjligheter att förstå även andra delar av universum bättre. Svamplika trådar har hittats i 2,4 miljarder år gammal sydaafrikansk lavasten från berggrunden under havets botten.

Vasas trä-ringspussel, ökande mässlingsfall, döda och försvunna arter  

Vasaskeppet byggdes av fiendens ek visar dendrokronologiska metoder. Antalet fall av mässling ökar i hela Europa. Nu startar forskare en kampanj för att hitta de försvunna arterna. Mammutarna kan ha dött ut på grund av fukt, menar ny studie.

Vetenskapsmarscher, nakenråttor lever utan syre,  ungas risk för självmord  

Vetenskapsmarscher ifrågasätts av forskare.Nakenråttor lyckas överleva länge utan syre och får snabbt tillbaka energin genom att göra som växter. Var tioende svenskt barn lever i en uppväxt miljö som gör att risken för självmord ökar. Presentatör Annika Östman.

Smältvatten på Antarktis, hornhinnor och forskningsfusk, DNA-analyser av djur.  

På Antarktis finns det mer smältvatten på isarna än vad forskarna hittills trott. Kan påverka de framtida havsnivåerna. Myndigheter tolkar ett fall av oredlighet på Linköpings universitet olika. Förvaltningsdomstolen har friat en professor medan universitetet fällde. DNA-analyser används för att hitta djur som attackerat människor.

Miljöfarligt ämne i brandskum, gamla farsoter utrotas, p-piller påverkar energi  

Det miljöfarliga ämnet PFAS ska kartläggas i Sverige, tropiska sjukdomar som funnits i tusentals år håller på att utrotas, P-piller påverkar livskvalitén. Presentatör Annika Östman

Inopererade chip, alzheimer kopplas till hjärt- kärlsjukdom, barn och tv  

Cirka 1000 svenskar har opererat in chip under huden för att slippa minnas t.ex. portkoden. Alzheimer kopplas samman med hjärt- kärlsjukdomar i ny studie. Barn som tillbringar mycket tid framför tv:n eller pekskärmar sover sämre, visar studie.

Trump vill minska forskningspengar, östeuropeisk brain drain, räddningsmyror  

Mindre pengar till medicinsk forskning är ett av president Donald Trumps förslag i USA:s nya budget. Efter att de östeuropeiska länderna gick med i EU ser samarbetet mellan forskare i öst och väst ut att ha minskat. En afrikansk myrart har en sorts räddningstjänst där skadade myror bärs hem till boet igen.

Leta liv i rymden, kläcka kyckling, mjältbrand och lycka  

Forskare i Uppsala bygger ett instrument som ska hjälpa till att ta reda på om det finns liv i rymden. Varför transportera en nykläckt kyckling, när den kan resa tryggt i ägget? Så lurar mjältbrandssporer immunförsvaret. Egenskaperna som gör dig lycklig och framgångsrik.

Tidsuppfattning vid psykisk ohälsa, hjärtproblem hos hundar, superäldre  

Vår uppfattning av tiden kan ha stor betydelse vid depression och ångest. Hundar med en vanlig typ av hjärtsjukdom kan få bättre hjälp om medicin sätts in tidigare än vad som görs idag. Personer över 80 år med ovanligt bra minnesfunktion verkar förlora hjärnvolym i mer långsam takt än äldre med mer genomsnittlig minnesfunktion.

Medvetna knuffar, effektivare oljesanering och fladdermusvirus  

Nudging är ett sätt att påverka våra beslut, ofta utan att vi märker det. Men hur väl fungerar det? Analyser av hur olja sprider sig från ett demolerat borrhål på havsbotten kanske kan göra saneringsarbeten i havsmiljö effektivare i framtiden. Vi får ytterligare tecken på att mers-viruset ursprungligen kom från fladdermöss.

Beslut kring hornhinnor, varmt atlantvatten, geologisk Brexit  

Linköpings universitet har kommit med ett nytt beslut om forskningen kring konstgjorda hornhinnor efter att den anklagadeprofessorn överklagade det första beslutet. Varmt vatten från Atlanten kan vara en del av förklaringen till minskningen av havsis i Arktis. När Storbritannien separerades från Europa och blev en övärld skedde det i två steg.

Så sinkas svensk forskning, fler Macchiarini-skandaler att vänta, äldres sömn  

Svensk forskning sinkas av långsamma handläggningstider för forskares uppehållstillstånd. Fler skandaler kring konstgjorda material som opereras in i människor, så kallade medicintekniska produkter, är troliga. Det menar utredare kring forskningsfusk vid Linköpings universitet. Äldre sover färre timmar, och det kan bero på förändringar i nervfunktionerna. Presentatör Annika Östman.

Tidvattenkraft, revolution inom astrofysiken, grottfynd av vägglussläktingar  

På Orkneyöarna i Skottland testas just nu ett stort tidvattenkraftverk som ska ta vara på energin i tidvattnets rörelser. Tack vare teknikutvecklingen håller astrofysiken på att gå från att studera enstaka statiska bilder av till exempel supernovor, till att kunna följa skeenden i rymden via dynamiska filmer. Fossil av släktingar till våra vägglöss har hittats i en grotta i Oregon.

Färra barn och unga dör, snabb evolution och mörk materia  

Antalet barn och ungdomar som dör har halverats under en 25-års period, snabb evolution hos snäckor undersöks i Bohusländ, universums mörka materia förbryllar forskare och gör att vissa börjar söka svar på nytt sätt. Presentatör Annika Östman.

Simmande magsårsbakterier, damm på arbetsplatser, patentstrid om CRISPR/Cas9  

Magsårsbakteriers sätt att släppa taget om äldre celler vid magsäcksväggen och simma iväg för att fästa vid nya celler kanske kan hjälpa forskarna att veta när magcancer är på väg att utvecklas. Det saknas ofta gränsvärden på svenska arbetsplatser för ämnen som kan ge upphov till hjärtsjukdom enligt en ny SBU-rapport. Patentstriden kring den revolutionerande genkniven CRISPR/Cas9 fortsätter.

Björnen sover i skitröntgen, D-vitamintillskott och studie av mjältbrand  

Björnar som går i ide klarar av fysiska påfrestningar som skulle ge människor benskörhet, muskelförtvining och njurproblem. Hur går det till? D-vitamin kan hjälpa mot återkommande luftvägsinfektioner, tror forskare. SVA studerar hur farliga mjältbrandsbakterier sprids i naturen.

Varuhandel orsakar dödsfall, bok om forskningsanslag, neanderthalares konst  

Luftföroreningar av internationelll handel med varor leder till många förtida dödsfall. Nu kommer en bok om hur många forskare som sökte pengar, och hur många som fick pengar, från Vetenskapsrådet mellan 2011-2015. Ett 40 000 år gammalt korpben kan ha bearbetats konstnärligt av neanderthalare.

Om livets gåva, lungor som gör blod, fästingar och deprimerade skilsmässobarn  

Att donera ett organ kallas för att ge en gåva, men borde kanske kallas något annat för att inte skapa skuldkänslor. Blodplättar produceras delvis i lungorna. Amerikanska fästingar bekämpas genom en liten låda. För en del skilsmässobarn ökar föräldrarnas separation risken för depression senare i livet.

0:00/0:00
Video player is in betaClose