Vetenskapsradion

Vetenskapsradion

Sweden

Vetenskapsnyheter från alla tänkbara forskningsområden. Här får du som lyssnare ofta höra nyheten innan den blir uppmärksammad av övriga media. Sänds i P1. Ansvarig utgivare: Alisa Bosnic

Episodes

Nyheter från Vetenskapsradion  

En mekanism som kan vara en pusselbit till att förstå rökningens negativa effekter på hälsan har hittats, där röken förändrar cellernas DNA så att cancerceller lättare bildas. Månen är inte så torr som man hittills har trott, eftersom lava med blött innehåll skvallrar om att verkar finnas vatten inne i månens inre.

Nyheter från Vetenskapsradion  

Motivation för träning sitter i generna? Kinesiska forskare hittat förklaring till varför fågelviruset H7N9 smittar däggdjur och människor Dvärgplaneten Plutos olika områden har officiellt namngivits Presentatör: Jonatan Järbel

Nyheter från Vetenskapsradion  

Fladdermus flyger in i saker som är släta, studie i Science Stor surdegsforskning i USA för att studera mångfalden i degarna Ny studie om den perfekta längden på omkörningsfält

Nyheter från Vetenskapsradion  

FN:s klimatpanel IPCC har brist på pengar. Dagens sjukhus är dåliga på att ta hand om infektionssjukdomar. Gener hos kvinnor styr om de föder tidigt. Presentatör: Annika Östman

Nyheter från Vetenskapsradion  

Flygsubventioner. Ny studie försökt få grepp om subventionernas omfattning. Mötesforskning. Har har fler möten än någonsin. Insekter ser bättre än vad man tidigare trott.

Nyheter från Vetenskapsradion  

En metod där datorer används kan hjälpa blyga barn att våga berätta om sina upplevelser och känslor för till exempel sjukvårdspersonal eller polis. En kunskapsdatabas ska skapas om ebola för att världen ska vara bättre rustad inför nya utbrott av sjukdomen. Astronomer spekulerar just nu om vad som kan ha orsakat en serie extra starka radioblixtar från en annan galax.

Nyheter från Vetenskapsradion  

Blodforskare hittar allt fler blodgrupper. Nu ska frågan om ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark prövas. Allt fler träd för offentliga miljöer väljs ut för att det har ett bra växtsätt. Ett stulet skelett har visat sig vara en av de äldsta kvarlevorna från människor på de amerikanska kontinenterna.

Nyheter från Vetenskapsradion  

I helgen är det 50 år sedan vi bytte till högertrafik i Sverige, men det finns ingen forskning som visar att det skulle vara säkrare att köra på den ena eller andra sidan av vägen. Inom idrotten diskuteras om utandningsprover delvis skulle kunna ersätta urinprover i dopningskontrollerna. Skolelever har fått träna på källkritik i ett projekt som också hjälper forskare att ta reda på hur falska nyheter sprids.

Nyheter från Vetenskapsradion  

Backade stamceller skulle kunna användas för behandling av Parkinsons sjukdom. Svenska inrikesflygets verkliga flygvägar har kartlagts, vilket kan ge bättre bild av utsläppen. Ett amerikansk-brittiskt forskarlag har tagit fram en molekylär borrmaskin, som kan borra hål i celler.

Nyheter från Vetenskapsradion  

Ovanligt varmt vatten i havet och speciella atmosfärsförhållanden har bidragit till att orkanen Harvey har orsakat sådana stora regnmängder iTexas. Kvinnor som ligger i riskzonen för att drabbas av hjärtsjukdom får inte samma typ av förebyggande behandling som män. I Italien har en hund specialtränats för att hjälpa biologer att leta efter läderbaggar som bor i murkna träd.

Nyheter från Vetenskapsradion  

Färre personer med förmaksflimmer drabbas av stroke efter att ha fått utbildning i ämnet. På Kristinebergs forskningsstation inleds nu studier av skräppartiklar i haven. Genom att koppla ihop mikroskop hoppas forskarna påvisa partiklar så små som två till trehundra nanometer. Koraller kan vara bättre rustade mot försurade hav, än vad man tidigare trott.

Nyheter från Vetenskapsradion  

En ny kombination av redan kända läkemedel kanske kan göra att färre personer med åderförkalkning i benen behöver amputeras framöver. Forskare i Göteborg vill nu slå fast att antidepressiva SSRI-läkemedel verkligen fungerar, efter att SSRI länge har ifrågasatts av vissa kritiker. Sammansättningen av tarmbakterier kan förändras snabbt och radikalt vid en kostförändring.

Nyheter från Vetenskapsradion  

Forskare befarar att den invasiva blåskrabban reproducerat sig i svenska kustvatten. Kan slå ut svenska arter. Ljudinspelningar från mobiltelefoner gör att forskningsfältet rättsfonetik växer. Från pågående konferens i Stockholm. Forskare oense om hur hotad snöleoparden är.

Nyheter från Vetenskapsradion  

Gravitationsvågor har redan börjat användas för att kartlägga svarta hål. Antikroppar kan se helt annorlunda utan än vad forskare trott de senaste 50 åren. Tio miljoner nya genetiska variationer i Sverige kartlagda. Presentatör Annika Östman.

Nyheter från Vetenskapsradion  

Kommande värmeböljor kan komma att skörda fler dödsoffer, också i Sverige. Forskare på Naturhistoriska riksmuseet har hittat vad som kan vara Madagaskars äldsta djur: Den randiga urvirvelbaggen. Bubblor från mikroorganismernas cellmembran kan hjälpa oss att förstå virusens möjliga ursprung.

Nyheter från Vetenskapsradion  

Att pumpa ned syre till Östersjöns botten skulle kunna återställa havet på 10-15 år, visar matematisk modell. Läkemedelsrester gör att starar tappar sexlusten. I Australien fortsätter kampen mot rökning, men fortfarande röker 40 procent av urinvånarna. Presentatör Annika Östman.

Nyheter från Vetenskapsradion  

Idag inträffar solförmörkelsen i USA. Vad kan forskningen få ut av det? Det byggs ett hus i Schweiz med i huvudsak digitala metoder, som robotar och 3D-skrivare. När citronen nådde Europa under Romartiden var det en riktig lyxprodukt.

Nyheter från Vetenskapsradion  

Nytt smart och halt ytskikt ska kunna fungera som båtbottenbeläggning för att förhindra påväxt. Canceratlas visar vilka proteiner som har betydelse för olika sorters cancer. Valhajens hälsa undersöks.

Geleaktiga havsdjur lär om mikroplast och mjuka robotar lagar sig själva.  

En grupp med vanliga och havslevande djur intresserar forskare som studerar mikroplaster, eftersom djuren bor i geléartade hus som fungerar som filterapparater där mikroplaster fastnar. Fiskar väljer aktivt att äta plast. Mjuka robotar i nytt smart material gör att de kan läka sig själva.

Nyheter från Vetenskapsradion  

Vetenskapsnyheter från alla tänkbara forskningsområden. Här får du som lyssnare ofta höra nyheten innan den blir uppmärksammad av övriga media. Sänds i P1.

0:00/0:00
Video player is in betaClose