Nyheter från Vetenskapsradion

Nyheter från Vetenskapsradion

Sweden

Vetenskapsnyheter från alla tänkbara forskningsområden. Här får du som lyssnare ofta höra nyheten innan den blir uppmärksammad av övriga media. Sänds i P1. Ansvarig utgivare: Ulrika Björkstén

Episodes

Dagen då Förintelsen planerades, myrors kompass och död botten i Östersjön  

För precis 75 år sen idag ägde Wannseekonferensen rum, det möte där Förintelsen planerades. Minnet av detta uppmärksammas nu i den villa i Berlins utkanter där konferensen ägde rum. Övergödningen av Östersjön forstätter, forskare och politiker vill se nya lösningar. Myror klarar av att orientera sig, till exempel norrut, oavsett hur deras kropp är vänd visar ny brittisk forskning.

Dieselbilens framtid, ett mikroskop i mobilen och pengar i läkemedelsforskning  

Efter avslöjandet att biltillverkare fuskat med utsläppsredovisning har tyska konsumenters tillit till dieselbilar rasat. Samtidigt finns också en oro för framtida körförbud. Forskare har uppfunnit ett nytt mikroskop som, kopplad till en smart telefon, kunnat fastställa tjocktarmscancer. En genomgång av läkemedelstester visar att resultatet oftare är positivt för medicinen när forskningsledaren har kopplingar till läkemedelsindustrin.

Falska mediciner, ny upptäckt om Venus atmosfär, ätstörningar i medelåldern  

Falska mediciner gör människor sjuka istället för friska, och häromåret insjuknade 1000 personer i Kongo. Den japanska rymdsonden Akatsuki har upptäckt att atmosfären på Venus kan vara mer varierande än vad vi har trott. Ätstörningar drabbar inte bara yngre utan även kvinnor i medelåldern, visar en studie i England.

Självladdande mobiltelefoner och första bilderna på sjödrake  

Visst vore det praktiskt att kunna ladda mobilen bara med hjälp av den energi du själv skapar? Forskare har använt en sorts plastfilm på skärmen som kunde hålla igång elektronik bara genom tryck på den. En rosaröd sjödrake har setts för första gången i sin naturliga miljö utanför västra Australiens kust. Och kanske blev våra tamdjur större och starkare när vi valde ut de som var mest sociala mot oss.

Varför fastnar låtar och nya navigerings-celler i hjärnan  

En ny studie har kommit fram till att det i viss mån går att förutspå vilka låtar som blir så kallade öronmaskar. Forskare hittat helt nya celler som aktiveras i hjärnan när man är på väg mot ett specifikt mål. Händelser i människans historia kan ha betytt mycket för spridningen av främmande fågelarter.

Sophantering i rymden, mini-traktorstrålar och bättre spisar i Zambia  

Fyra personer på rymdresa till Mars skulle skapa runt 2500 kilo tungt avfall i farkosten och en svensk forskare ska hjälpa Nasa lösa sophanteringen ombord. I Zambia har speciella spisar börjat användas i hemmen som kan eldas utan att sprida giftiga gaser och sotpartiklar. Och så bygger du din egen traktorstråle.

Konstgjord spindeltråd, aggresiv prostatacancer, teambaserad vård  

Om konstgjords spindeltråd utan starka kemikalier, om förklaring till aggresiv prostatacancer och om teambaserad vård. Presentatör Annika Östman.

Lättviktig muskeltillväxt och att återanvända koldioxidutsläpp  

Visste du att man inte måste lyfta särskilt tunga vikter för att få stora muskler? De senaste årens idrottsforskning visar att även lättare vikter kan ge bra effekt. Ett kolkraftverk i Indien har lyckats fånga upp koldioxiden från sina utsläpp och återanvända den. Och hur håller sig kolibrin så stilla flygandes?

Ny ovanlig galax och konsumtionens påverkan på hotade djur  

Astronomer i USA har upptäckt ny och extremt ovanlig galax. Hur påverkar en kopp kaffe hotade spindelapor i Brasilien? Det kan forskare beskriva i en karta över hur vår konsumtion bidrar till hot mot djur. Och är verkligen de så kallade gäddfabrikerna vetenskapliga? Mer nyheter på sverigesradio.se/vetenskap.

Förkalkad fosterhinna leder till för tidig födsel, fisk lever i giftigt vatten  

Små partiklar av kalcium kan vara en av förklaringarna bakom för tidiga förlossningar, visar en ny amerikansk studie. Så kallde kalci-proteiner gör att fosterhinnan förkalkas, åldras i förtid - och brister innan graviditeten är fullgången. Så till en liten fisk som förvånat forskare eftersom den kan överleva i extremt förorenade havsmiljöer på USA:s östkust. Det visar det sig att fiskens motståndskraft sitter i generna.

Nytt antibiotikum, koll på plastkassar och dinosaurieägg  

Under 2017 väntas ett nytt antibiotikum mot några av de tuffaste bakterierna vara på gång. Naturvårdsverket vill ha koll på antalet plastkassar i Sverige. Ny forskning visar att det tog längre tid än väntat för dinosaurier att kläckas ur sina ägg.

Avläsa smärta i hästens ansikte, bekämpa tumörer med hjälpa av immunförsvaret  

Att som hästägare eller bonde få ett sms till sin smart-phone som varnar för att en häst, ko eller en gris har ont - det kan snart bli verklighet. För på Sveriges lantbruksuniversitet arbetar bland annat forskaren Britt Coles med att ta fram en mjukvara som kan urskilja ansikts-uttrycket hos en häst som har ont - hästens så kallade smärtansikte. Nu har forskare tagit ytterligare ett steg mot att kunna behandla svåra tumörer med hjälp av kroppens eget immunförsvar. Det är forskare i Tyskland som för första gången har lyckats identifiera tumörers proteiner, så att kroppen själv vet precis vilka cancerceller som bör angripas.

Tarmfloran efter kostbyte, språkförbistring, trafikregler för drönare  

Det kan ta tid för de viktiga tarmbakterierna att få en rikare och mer hälsosam sammansättning trots att man byter från en onyttig till en nyttigare kost. Språkbarriärer kan fortfarande vara ett problem för spridning och utbyte av ny forskning och kunskap. I Singapore har drönarna ökat så kraftigt att det behövs trafikregler för de här flygande farkosterna.

Skogarna breder ut sig, askdöden, antibiotikaresistens, Antarktis hemliga liv.  

Skogarna breder ut sig i Europa. Genetisk variation gör att vissa askar besegrar askskottsjukan. Antibiotikaresistenta bakterier jobbar från två fronter. Antarktis hemliga liv.

Luftföroreningar och födelsevikt, att minska matsvinn, fåglars varningsrop  

Det finns ett samband mellan sämre luft och lägre födelsevikt hos barn enligt forskning från Lunds universitet. Det finns flera olika sätt att minska mängden mat som slängs under vägen från tillverkaren till oss konsumenter, Fåglar kan reagera mindre på andra fåglars varningsrop om de störs av trafikbuller.

Vera Rubin, livsglädje, Sverige i FN:s säkerhetsråd och insektstrafik.  

Astronomen och mörk materia-pionjären Vera Rubin har avlidit. Livsglädje kan förlänga livet. Koppling mellan klimatförändringar och säkerhetsrisker ska upp på agendan när Sverige tar plats i FN:s säkerhetsråd, säger Isabella Lövin. Massiv insektstrafik kan påverka växtlighet.

Ebolavaccin, genkniv har stoppknapp, EU satsar på kvantteknologi.  

Effektivt ebolavaccin, genkniv har stoppknapp som kan stoppa cellförändringar, stor EU-satsning på kvantteknologi.

Skakvåld, topplista och rödkål  

Rapporten från SBU, som visade att det fanns otillräckligt vetenskapliga stöd för diagnosticera skakvåld utifrån tre klassiska symptom har nu fått stor internationell spridning. Tidskriften Nature listar de tio viktigaste forskarna under året. Rödkål ihop med fet mat minskar risken för viktuppgång - i alla fall hos möss.

0:00/0:00
Video player is in betaClose