Orientering

Orientering

Denmark

Orientering er et dagligt magasin, der i analytisk perspektiv fokuserer på international og dansk politik samt på samspillet mellem danske, europæiske og globale samfundsforhold.

Episodes

Orientering 2017-01-18  

I overmorgen bliver Donald Trump indsat som USA's præsident, og man forventer at cirka en million amerikanere møder op for at se Donald Trump blive sværget ind. Men langtfra alle kommer for at fejre begivenheden - der er kommet et rekordstort antal ansøgninger om tilladelse til protest-demonstrationer. Også i Danmark forbereder demonstranter sig til en heftig weekend - vi rapporterer fra en forberedende event. Theresa May har lagt op til et rent brud med EU. Det giver usikkerhed for de næsten tre millioner EU-borgere i landet, og hvordan EU-borgere i fremtiden - hvis overhovedet - skal kunne flytte til Storbritannien og arbejde. Vi er taget til det sydøstlige London for at møde en dansk-britisk familie. Og så har Orientering flere gange dækket hvordan Folketingets partier alle er imod unødig bureaukrati og kontrol, men et udvalg, der alene skal arbejde med dét emne, er der fortsat ikke opbakning til, efter Folketingets partier i dag mødtes. Vi spørger en række ordførere, om slaget om det tilsyneladende hedenfarne udvalg for afbureaukratisering endelig synes tabt? Thomas Alling redigerer. www.dr.dk/orientering

Orientering 2017-01-17  

Den britiske premierminister, Theresa May, holdt i dag sin længe ventede tale om Brexit - efter at briterne for et halvt år siden stemte for at forlade EU. May siger, at hun i den grad har tænkt sig at tage konsekvensen af afstemningsresultatet - Storbritannien skal helt ud. Vi får en analyse fra Storbritannien. Befolkningernes tillid til institutioner og autoriteter er mindre end nogensinde. Det er konklusionen i den nyeste udgave af Edelman Trust Barometer. Vi beder en professor i filosofi om at forklare, hvad det er for tillidsdrop, vi ser i så store dele af befolkningen lige nu - både her i Danmark og rundt i verden. Det tyske højreekstremistiske NPD-parti er nynazistisk, racistisk, voldsforherligende og forfatningsfjendtligt. Men det kan ikke forbydes, for det er det for ubetydeligt til, siger Tysklands højeste domstol i en opsigtsvækkende dom. Thomas Alling redigerer. www.dr.dk/orientering www.dr.dk/orientering (Genudsendelse fra 16.07).

Orientering 2017-01-16  

Hver femte unge forlader niende klasse og er stadig ikke kommet videre i uddannelsessystemet syv år senere. Og der er alt for lidt styr på, hvilke muligheder, de unge har. Det konkluderer formanden for en ekspertgruppe, der har brugt det sidste år på at gennemgå området. Europa er forvirret og overrasket over at den kommende amerikanske præsident nu erklærer, at NATO har overlevet sig selv. Donald Trumps udtalelser bekymrer NATO-kredse, siger Tysklands udenrigsminister efter et møde i morges med alliancens generalsekretær. Verdens rigeste ene procent ejer det samme som resten af verdens befolkning, og generelt arbejder det økonomiske system i højere grad for de velhavende end for de økonomisk svage, lyder det fra udviklingsorganisationen Oxfam Ibis, der lancerer sin årlige ulighedsrapport lige før det også årlige møde i Davos for verdens politiske og økonomiske ledere. Thomas Alling redigerer. www.dr.dk/orientering

Orientering 2017-01-13  

'Politikerlede' og 'Anti-establishment' har været to hyppigt anvendte begreber, når eksperter skulle forklare udfaldet af Brexit og det amerikanske præsidentvalg. Men herhjemme skal vi også forberede os på faldende vælgertal og vælgerlussinger til de etablerede partier ved efterårets kommunalvalg, siger lektor i Statskundskab - og det kan politikerne takke sig selv for. I takt med, at Europas grænser lukker, er en ny migrantrute opstået fra Vestafrika til Sydamerika. Vi får besøg af en forsker, der har brugt ni måneder sammen med de senegalesere, der tager turen over Atlanten til Argentina. En del af USA's kommende præsident Donald Trumps forretningsimperium strækker sig helt til Saudi Arabien, Kina og andre lande som USA har et følsomt diplomatisk forhold til - men det er ikke noget problem, erklærede Donald Trump på sit pressemøde forleden. Mens han er præsident, vil hele hans forretning blive overladt til hans sønner. Vi spørger, om Trump så også virkelig kan undgå at blande forskellige interesser sammen. Thomas Alling redigerer. www.dr.dk/orientering (Sendes også 22.03 og 3.03).

Orientering 2017-01-12  

Store danske virksomheder som Vestas oplever ingen problemer med at handle med og i Indien - og spår iøvrigt et enormt potentiale for dansk erhvervliv. Sådan lyder meldingen fra Vestas kommunikationsdirektør Morten Dyhrholm, der sammen med en lang række andre repræsentanter for dansk erhvervsliv disse dage deltager i en stor, grøn erhvervskonference i Gujarat. Blodpropper og øvrige hjertekarsygdomme er typiske mandesygdomme, i hvert fald får flest mænd sygdommene og flest mænd dør af dem. Men kvinderne er dog ikke langt efter - og tallet for dem kunne faktisk let blive bedre, hvis sundhedspersonalet helt holdt op med at se blodpropper som en mandesygdom - for så ville endnu flere kvinder blive behandlet i tide. Hvor vi også konstaterer, at tilliden til bilindustrien i EU kan ligge på et lille sted efter diselgate og svindel med testresultater. Men metoderne til at begrænse de dødsensfarlige NOxer virker på lastbiler. Vi spørger derfor, hvad EU kan lære af dét. Thomas Alling redigerer www.dr.dk/orientering (Sendes også 22.03 og 3.03).

Orientering 2017-01-11  

Orientering kigger i dag på skandaler. For imens USA's kommende præsident Trump løber fra den ene skandale til den anden, tyder det på, at den afgående præsident Obama stort set kommer ud efter otte års embede uden nævneværdige ridser i lakken. Det britiske Labour parti har altid været pro-EU, men det har de senere år unægtelig knebet noget med opbakningen, når det skulle omsættes i praksis. Derfor forsøgte lederen Jeremy Corbyn i går at relancere Labours Brexitpolitik - men det blev ikke den succes, som Corbyn havde håbet på. Facebook er blevet meget mere end et socialt medie i kraft af sin store succes. Bagsiden af medaljen er dog falske nyheder, racisme og selv opfordringer til terror. Den danske Europa-Parlamentariker for Venstre, Morten Løkkegård, har gennem flere år presset på for en dialog med Facebook, og han var initiativtager til en høring i Europa-Parlamentet i går. Jacob Langvad var med. Thomas Alling redigerer. www.dr.dk/orientering

Orientering 2017-01-10  

29.231 sider. Så meget fylder den samlede danske dagpengelov, som vokser hver eneste dag. Men er den gået over gevind? Det mener en flok mennesker, som i dag protesterede i København. Simon Stefanski var med. Weekendens kulde og sne har kostet over 30 mennesker livet i Europa - en del af dem hjemløse og migranter. FN's flygtningehøjkommissariat er særligt bekymrede for de tusinder af mennesker, der venter på asylbehandling på de græske øer. Vi gør status over flygtningesituationen. I nat dansk tid vender Obama hjem til Chicago for at holde sin afskedstale til nationen, inden Donald Trump bliver indsat som USA's præsident den 20. januar. Stine Kromann Dragsted er taget en tur til Chicagos sydside for at møde nogle af de mennesker, der ligesom Chicago, var med til at forme Barack Obama som USA's første sorte præsident. Erik Weir redigerer. www.dr.dk/orientering (Sendes også 22.03 og 3.03).

Orientering 2017-01-09  

I Sverige har man bl.a. fået øje på truslen fra Rusland, truslen fra terrorister og truslen mod it-sikkerhed. Den svenske statsminister fremlagde i går, på en sikkerhedskonference i Sälen, en omfattende forsvarsstrategi - men intet nyt om medlemskab af NATO. Efter fem drab og flere voldelige episoder med psykisk syge på nogle af landets socialpsykiatriske bosteder, har Ombudsmanden besluttet sig for at sætte særligt fokus på de forhold, som borgere i socialpsykiatrien lever under. Vi taler bl.a. med en borgmester, en afdelingschef hos Ombudsmanden og formanden for foreningen SIND om udfordringerne indenfor området. En af de længste uløste konflikter i Europa er delingen af østaten Cypern, der efter en kortvarig krig tilbage i 1974 blev delt i et tyrkisktalende Nordcypern, og det græsktalende Republikken Cypern mod syd. Og selv om der er lavet mange forsøg på at slutte permanent fred, kan den nu næsten 43 år lange deling faktisk ende med en permanent fred her 2017. Erik Weir redigerer. www.dr.dk/orientering

Orientering 2017-01-06  

"Bureaukratiet vokser og vokser" og skader danskernes tillid til lovene og de offentlig ansatte. Lyder et af argumenterne for at oprette et nyt udvalg i Folketinget, der skal arbejde for at afbureaukratisere den offentlige sektor, så Folketinget for første gang tager ansvaret, lyder det fra forslagsstillerne. Vi taler med en af dem, Henrik Dahl fra Liberal Alliance. Vi taler også med en psykolog, der til daglig arbejder med flygtninge og asylsøgere - hun kalder det "psykisk tortur, når regeringen sår tvivl om flygtninges - også kvoteflygtninges - ret til at være her i landet". Og så er det i dag, den fornemste journalist-pris bliver uddelt: Cavling-statuetten. Men det er ikke den samme slags journalistik, der er blevet prist gennem årene - vi taler med en tidligere formand for Cavling-komiteen om forandringen af "initiativ og talent" har ændret sig. Thomas Alling redigerer. www.dr.dk/orientering (Sendes også 22.03 og 3.03).

Orientering 2017-01-05  

Vejret bliver stadig mere ekstremt som følge af klimaforandringerne. Gårsdagens stormflod viser, at folk skal blive bedre til at beskytte sig. Og her skal staten spille en langt mere offensiv rolle i klimaplanerne - ude i kommunerne, lyder det fra en erfaringsramt forsikringsbranche. SKAT har vist sig at være rigtig dårlige til at inddrive gæld - så dårlige at gælden til det offentlige har rundet 100 milliarder kroner. Skatteministeren regner kun med, at det beløb vil vokse indtil det nye inddrivelsessystem kommer op og køre i 2018 - og flere og flere kommuner vælger derfor at tage sagen i egen hånd. Vi spørger KL og en borgmester, om kommunerne helt bør overtage inddrivelsen af gæld? Og så er Libanon stadigt det land i verden, der huser flest flygtninge målt i forhold til indbyggerantallet. Men et voksende antal libanesere synes, at de fremmede skulle tage at rejse hjem. Libanon har strammet betingelserne for flygtningenes ophold i landet - og deres liv bliver sværere og sværere, selv om der kommer hjælp udefra. Thomas Alling redigerer. www.dr.dk/orientering (Genudsendelse fra 16.07).

Orientering 2017-01-04  

I takt med at SKATs problemer med inddrivning af gæld er vokset, har flere kommuner nu selv taget affære. Tidl. borgmester Erik Lunds kommune Allerød var en af de første kommuner i den kategori, hvilket vi hørte om i går, men Orientering har i dag været i kontakt med fem andre kommuner, som i deres egen version, informerer borgere om deres gæld, med håb om, at de så vil betale. Og det er der faktisk mange, der vil - og gør. Afgørende forhandlinger mellem en række centralbanker i den såkaldte Basel-komite er aflyst på ubestemt tid. Aflysningen dækker over dybe uenigheder mellem landenes Centralbanker og tilsynsmyndigheder og kan være et tegn på, at tiden med konstant flere krav til finanssektoren er ovre. Og så følger vi naturligvis den stormflod, som kulminerer i aften og i nat og truer med at oversvømme såvel havnebyer som sommerhus- og landområder i de sydvendte dele af landet. Thomas Alling redigerer. www.dr.dk/orientering

Orientering 2017-01-03  

I Tyskland skal afviste asylansøgere samles i lejre nær lufthavne, mener den konservative indenrigsminister Thomas de Maiziere. Han er konservativ, det er valgår og meningsmålingerne spår et godt valg til det højrepopulistiske AfD-parti. Skatteminister Karsten Lauritzen vil tæmme den eksplosive gæld til det offentlige, som nærmer sig 100 milliarder kroner. Derfor skal ALLE nu til at betale strafrente på 8 procent. Vi spørger en tidligere pantefoged, om det vil det få nogen som helst betydning. For teknologi-giganten Google er 2017 udset til at blive grønt, eller året, hvor alle virksomhedens datacentre og kontorer rundt om i verden skal overgå til 100 procent vedvarende energi - som sol, vind og vandkraft. Vi skal tale om, hvad det betyder for den grønne omstilling. Birgitte Gadegaard redigerer. www.dr.dk/orientering

Orientering 2017-01-02  

Tyrkisk politi jagter stadig gerningsmanden for terrorangrebet mod en natklub nytårsnat. Tidligere i dag tog Islamisk Stat skylden for angrebet. Betyder angrebet, at Islamisk Stat er begyndt at vende blikket nordpå for at finde nyt territorium? SF foreslår, at en ny type folkeskole med forældre i styrerummet skal bremse elevflugten fra folkeskole til fri- og privatskolerne. Men hvad mener kommunerne om forslaget, og hvor meget kan forældrene i dag bestemme? Orienterings anden time handler om kommunalreformen fra 2007, der satte en stopper for små kommuner, lavede amterne om til større regioner og flyttede en masse opgaver ud til kommunerne. Vi skal høre fra eksperter og en borgmester, hvad det har betydet for både kommunalpolitikerne, de kommunale medarbejdere og ikke mindst borgerne. Birgitte Gadegaard redigerer. www.dr.dk/orientering

Orientering: Det sker i 2017 2017-01-01  

Orientering ser frem på året, der kommer: Efter Trump og Brexit vil opmærksomheden være rettet mod parlamentsvalgene i Holland og Frankrig. Vil vi igen høre ordet populisme, når de to valg er afgjort, og hvor afgørende bliver udfaldene for udviklingen i det vaklende EU? Vil krigen i Syrien endelig finde en afslutning? Vil VLAK-regeringen få gennemført sit regeringsgrundlag? Vil Europol-aftalen virke? Og over det hele runger spørgsmålet: Hvordan vil Trump regere i Det hvide Hus. Hør med, når vi ser frem. Vært Steen Nørskov. www.dr.dk/orientering

Orientering: Det skete i 2016 2016-12-31  

Orientering ser tilbage på året, der gik. Hvor ordet "populisme" blev centralt for mange af årets store begivenheder - da den folkelige politiske protest mod eliten førte til valget af Donald Trump som USA's næste præsident og til Storbritanniens kommende udmeldelse af EU. Og vores eget politiske univers blev udvidet med De nye Borgerlige. EU viste store problemer med at holde sammen under presset fra flygtninge og immigranter. Tyrkiet blev ramt af et militærkup og efterfølgende udrensning af formodede kupmagere. En stribe europæiske byer blev ramt af terror. Og i Syrien fortsatte borgerkrigen - nu med massiv russisk støtte til regimet. Danmarks smalle Venstre-regering kørte fast på et spørgsmål om topskattelettelser og blev til VLAK-regeringen. Hør med, når ser tilbage på året, hvor klimaaftalen fra Paris blev bekræftet i Marrakesh. Vært: Steen Nørskov. www.dr.dk/orientering (Sendes også 23.03 og 3.03).

Orientering 2016-12-30  

Mærsk-koncernen meddeler regeringen, at den vil begynde nedlukningen af Tyrafelterne i Nordsøen. Men passer det ikke perfekt til grøn omstilling og fossilfrihed, spørger vi i dagens Orientering? I december har man kunnet handle i Bilka om natten. Dårlig ide, mener HK, det går ud over medarbejderne. Selvom den såkaldte "Anbringelsesreform" nu er ti år gammel, bliver kommunerne ved med at handle ulovligt, når de ikke taler med børnene og gennemfører de børnesamtaler, de skal, inden de anbringer børn uden for hjemmet. Birgitte Gadegaard redigerer. www.dr.dk/orientering (Sendes også 22.03 og 3.03).

Orientering 2016-12-29  

Grænseforeningen skifter formand - foreningen skal tilgodese danskheden i Sydslesvig. Vi spørger om tiden ikke løbet fra den konstruktion? Mens turisterne fra Europa for tiden undgår Tunesien og Egypten, så rejser flere til Middelhavslandene Spanien, Italien og også Grækenland for at nyde strandlivet og afbrækket fra hverdagen. Vi ser nærmere på den græske turisme i dagens Orientering. USA er sikker på, at Rusland forsøgte at manipulere valget i november gennem hacker-angreb på demokraternes computersystemer og spredning af de stjålne hemmeligheder på nettet. En af de nærmeste dage vil præsident Obama fortælle, hvordan han vil straffe Rusland. Den historie har vi også, ligesom hele time to handler om krig, der føres med informationer og fejlinformationer og med angreb på computersystemer. Birgitte Gadegaard redigerer. www.dr.dk/orientering

Orientering 2016-12-28  

www.dr.dk/orientering (Sendes også 22.03 og 3.03).

Orientering 2016-12-27  

www.dr.dk/orientering (Sendes også 22.03 og 3.03).

Orientering 2016-12-23  

Dansk Folkeparti vil nu ha' prissat rocker- og indvandrerbandernes opgør og derudover vil partiet ha' oplyst etniciteten bag de grupperinger, der står bag den stærkt øgede mængde af vold og krigshandlinger mellem banderne. Men var det ikke bedre med en fuldbyrdet indsats fra politi og myndigheders side, så man kan komme de mange konfrontationer og indbyrdes kampe til livs? Hør hvad Peter Skaarup svarer i dagens Orientering. Ruslands præsident Putin var i dag direkte på russisk TV i adskillige timer. Det er, at ganske almindelige russere kan få lov til at spørge deres præsident om rigets tilstand. Men Putin bruger også muligheden til at fortælle om inden- og udenrigspolitiske tiltag - og ikke mindst det amerikanske demokratiske parti fik læst og påskrevet af Putin. Matilde Kimer og Claus Mathiesen fra forsvarsakademiet, gennemgår dagens udmeldinger fra Putin. Millioner af spaniere går i lotteri-koma i december og drømmer om el Gordo - den fede. Det er verdens ældste lotteri og spanierne spiller om hele 17 milliarder danske kroner. I år gik en af de store præmier til en lille andalusisk by, hvor det var venstrefløjspolitikere, der vandt rigtig mange millioner - de kommer nu på bedste vis alle beboerne i landsbyen til gode. Jørgen Laurvig fortæller historien om verdens ældste lotteri fra 1812 - det år hvor Napoleons tropper stod udenfor Moskva! www.dr.dk/orientering (Genudsendelse fra 16.07).

0:00/0:00
Video player is in betaClose