P2-fågeln

P2-fågeln

Sweden

Pausfågeln. Lyssna på fåglar och samtal kring dem. Ansvarig utgivare: Ulf Myrestam

Episodes

Skäggmesen, P2-fågeln  

Samtal om skäggmesen, med Bengt Emil Johnson och Sten Wahlström. Mer info och fler fåglar hittar du på P2-fågelns hemsida www.sr.se/p2/p2fageln.

Sävsparven, P2-fågeln  

Samtal om sävsparven, med Bengt Emil Johnson och Sten Wahlström. Mer info och fler fåglar hittar du på P2-fågelns hemsida www.sr.se/p2/p2fageln.

Berglärkan, P2-fågeln  

Samtal om berglärkan, med Bengt Emil Johnson och Sten Wahlström. Mer info och fler fåglar hittar du på P2-fågelns hemsida www.sr.se/p2/p2fageln.

Göken, P2-fågeln  

Samtal om göken, med Bengt Emil Johnson och Sten Wahlström. Mer info och fler fåglar hittar du på P2-fågelns hemsida www.sr.se/p2/p2fageln.

Storskraken, P2-fågeln  

Samtal om storskraken, med Bengt Emil Johnson och Sten Wahlström. Mer info och fler fåglar hittar du på P2-fågelns hemsida www.sr.se/p2/p2fageln.

Mindre sumphöna, P2-fågeln  

Samtal om den mindre sumphönan, med Bengt Emil Johnson och Sten Wahlström. Mer info och fler fåglar hittar du på P2-fågelns hemsida www.sr.se/p2/p2fageln.

Svarthättan, P2-fågeln  

Samtal om svarthättan, med Bengt Emil Johnson och Sten Wahlström. Mer info och fler fåglar hittar du på P2-fågelns hemsida www.sr.se/p2/p2fageln.

Pärlugglan, P2-fågeln  

Samtal om pärlugglan, med Bengt Emil Johnson och Sten Wahlström. Mer info och fler fåglar hittar du på P2-fågelns hemsida www.sr.se/p2/p2fageln.

Krickan, P2-fågeln  

Samtal om krickan, med Bengt Emil Johnson och Sten Wahlström. Mer info och fler fåglar hittar du på P2-fågelns hemsida www.sr.se/p2/p2fageln.

Dubbelbeckasinen, P2-fågeln  

Samtal om dubbelbeckasinen, med Bengt Emil Johnson och Sten Wahlström. Mer info och fler fåglar hittar du på P2-fågelns hemsida www.sr.se/p2/p2fageln.

Strandskata, P2 Fågeln  

Samtal om strandskatan, med Bengt Emil Johnson och Sten Wahlström. Mer info och fler fåglar hittar du på P2-fågelns hemsida www.sr.se/p2/p2fageln.

Havsörnen, P2-fågeln  

Samtal om havsörnen, med Bengt Emil Johnson och Sten Wahlström. Mer info och fler fåglar hittar du på P2-fågelns hemsida www.sr.se/p2/p2fageln.

Härfågel, P2-fågeln  

Samtal om härfågeln, med Bengt Emil Johnson och Sten Wahlström. Mer info och fler fåglar hittar du på P2-fågelns hemsida www.sr.se/p2/p2fageln.

Rödhaken, P2-fågeln  

Samtal om rödhaken, med Bengt Emil Johnson och Sten Wahlström. Mer info och fler fåglar hittar du på P2-fågelns hemsida www.sr.se/p2/p2fageln.

Skogssnäppan, P2-fågeln  

Samtal om skogssnäppan, med Bengt Emil Johnson och Sten Wahlström. Mer info och fler fåglar hittar du på P2-fågelns hemsida www.sr.se/p2/p2fageln.

Fiskgjuse, P2-fågeln  

Samtal om fiskgjusen, med Bengt Emil Johnson och Sten Wahlström. Mer info och fler fåglar hittar du på P2-fågelns hemsida www.sr.se/p2/p2fageln.

Törnskata, P2-fågeln  

Samtal om törnskatan, med Bengt Emil Johnson och Sten Wahlström. Mer info och fler fåglar hittar du på P2-fågelns hemsida www.sr.se/p2/p2fageln.

Vattenrallen, P2-fågeln  

Samtal om vattenrallen, med Bengt Emil Johnson och Sten Wahlström. Mer info och fler fåglar hittar du på P2-fågelns hemsida www.sr.se/p2/p2fageln.

Skräntärna, P2-fågeln  

Samtal om skräntärnan, med Bengt Emil Johnson och Sten Wahlström. Mer info och fler fåglar hittar du på P2-fågelns hemsida www.sr.se/p2/p2fageln.

Koltrasten, P2-fågeln  

Samtal om koltrasten, med Bengt Emil Johnson och Sten Wahlström. Mer info och fler fåglar hittar du på P2-fågelns hemsida www.sr.se/p2/p2fageln.

0:00/0:00
Video player is in betaClose