Pia og Psyken

Pia og Psyken

Norway

Pia åpner seg selv, og inviterer andre til å gjøre det samme. Huspsykiater Anne Kristine tar imot. Sammen finner de nok ut av det

Episodes

Episode 75. Per Espen Stoknes  

Naturen gir psyken hvile. Tankene får en annen form når du tilbringer tid der ute, bevissthetsstrømmen forandrer seg. Du trenger ikke den språklige logikken, du kan flyte inn og ut av bilder, og forsvinne inn i drømmeaktige tilstander. Det betyr ikke at du må tilbringe en måned alene på en fjelltopp, det er mye mer […]

Episode 74. Rikke Lassen  

Det kan være vanskelig å forstå at retten lar en påstått voldtektsmann gå fri, men vårt system fungerer slik at tvilen skal komme den tiltalte tilgode. Er ikke bevisene gode nok, skal ikke vedkommende bli dømt. Det er mange nyanser man ikke ser som utenforstående, og det lett å gjøre seg til dommer over noe […]

Episode 73. Martin Veland  

Bruken av tvang er høy ved norske sykehus. Vår gjest begynte å stille spørsmål ved de tradisjonelle måtene man taklet pasienter på, ved psykiatrisk inntakspost på Lovisenberg Sykehus. Han satte i gang et prosjekt for å se om man kunne redusere tvangsbruken, og prosjektet var en dundrende suksess: de reduserte tvangen med 85 prosent. Vår […]

Episode 72. Synnøve Åsebø  

«– Dette handler om de grunnleggende menneskerettighetene. Vi har gitt politi og helsetjenesten helt unike muligheter til å gripe inn mot den enkelte. Rundt det har vi bygd noe som vi har trodd har vært et godt system for å ivareta rettssikkerheten for den enkelte. Den troen slår nå sprekker»  sa helseministeren etter VGs avsløringer […]

Episode 71. Sigrun Vågeng  

Vår gjest rår over en tredjedel av statsbudsjettet, og betaler ut 15.000 kroner i sekundet. Verdens lykkeligste land har et av verdens høyeste sykefravær, og mange av dem som mottar hjelp fra NAV slåss med psyken. Vågeng skulle gjerne sett et tettere samarbeid mellom arbeidsliv og helsesektor, for hun er sikker på at arbeid er […]

Episode 70. Sverre Varvin  

Et menneske som er blitt krenket trenger anerkjennelse for at krenkelsene har funnet sted; det er i anerkjennelsen man begynner å bygge opp menneskeverdet igjen. Flyktninger som kommer til Norge har, i tillegg til å ha mistet sin hjemlighet og sin trygghet, ofte også blitt utsatt for umenneskelige påkjenninger. Får de den psykiske hjelpen de […]

Episode 69. Michael Andreassen  

Han kollapset på jobb som programleder i P4 etter mange år med alkholmisbruk, og det var først da han traff  bunnen, og ikke lenger hadde noe å forsvare, at han evnet å endre livet sitt. Han har i ettertid gitt sine barn ubegrenset rom til å fortelle om hvordan de opplevde livet med ham som […]

Episode 68. Siri Thoresen  

Psykisk vold mot barn, som ydmykelser og latterliggjøring, kan gjøre alvorlig skade på et sårbart sinn, og kan også føre til at man blir ekstra utsatt for vold av ulik art i voksen alder. Ser du foreldre som nedverdiger sitt barn, så bry deg. Vær en nabokjerring eller -gubbe som stikker nesa di i andres […]

Episode 67. Finn Schjøll  

’- Er du homo har du i hvert fall et sted å henge hatten din’, sier Finn. Og så sier han noe om rot, grå sofaer og gule stuer, usynlighet, aksept av andre mennesker, og viktigheten av å være sin egen beste venn. Dessuten snakker vi om blomster. Og bier. Eller som voksne mennesker pleier […]

Episode 66. Solveig Ude  

‘Det finnes ikke vanskelige barn, men det finnes barn som har det vanskelig’. Vår gjest var helsesøster i mange år, og hun jobbet hardt for å avdekke både fysisk og psykisk vold mot barn. Hun ble blant annet kåret til årets osloborger fordi hun reddet livet til seks uker gamle ‘Jakob’. Nå er hun pensjonist, […]

Episode 65. Silvija Seres  

Denne episoden er sponset av Läkerol #makespeopletalk Den teknolgiske utviklingen går vanvittig fort, den er eksponentiell, altså eksplosiv, og en sånn vekst klarer vi mennesker ikke å forstå intuitivt, mener vår gjest. Hvordan påvirker denne utviklingen psyken vår? Hvilke kvaliteter i mennesker vil bli verdsatt når roboter tar over så mye av det vi har […]

Episode 64. Marianne Mjaaland  

Pasientene med de aller mest alvorlige psykiske lidelsene er i en avmektig posisjon, deres stemme blir knapt hørt, og de får ikke plassen de trenger. Vår gjest er psykiater, og hun har skrevet boken ‘Tvang og tvil’ hvor hun løfter frem smertepunktene innenfor psykisk helsevern. Hun skulle for eksempel ønske at psykiatrien kunne stå ved […]

Episode 63. Paul Møller  

Hvordan vet du at du finnes? Har du noen gang stilt spørsmålstegn ved dine egne opplevelser; om det du opplever faktisk er virkelig? Mennesker med schizofreni og psykoselidelser slåss med smertefulle og eksistensielle spørsmål som dette. Vår gjest er spesialist i psykiatri, og for ham er det helt essensielt å forstå pasientens indre landskap, for […]

Episode 62. Petter Gulli  

Forbruket vårt er, i dag, tre ganger så stort som det var på åttitallet, uten at dette har gjort oss lykkeligere, kanskje heller tvert i mot. Psyken får rett og slett kjørt seg ganske hardt i møte med den massive påvirkningen fra reklame. Gjesten vår har jobbet i reklamebransjen i over tretti år, og han […]

Episode 61. Shahram Shaygani  

Han har selv vært flyktning, noe som kanskje har gitt ham en ekstra stor respekt for andre menneskers traumer, i sitt arbeid som psykiater. Vi snakker om hvordan religion påvirker pysken vår, hva som skjer når et ansikt blir skjult bak en niqab, sporene en flukt og et opphold på et asylmottak kan sette, og […]

Episode 60. Helge Andreas Hoff  

Alle kan bli lurt av en psykopat, og det kan ta lang tid før man forstår at en person har sterke psykopatiske trekk. Vedkommende vil kunne utnytte deg, fordi han eller hun mangler sperrene for å manipulere og bedra. Psykopater spiller på våre tilknytningsbehov, vår kjærlighet og vår omsorg for å få det de vil […]

Episode 59. Kari Løvendahl Mogstad  

Vi er på mange måter friere i dag enn vi noensinne har vært. Samtidig sitter vi fast i en masse forestillinger om hvordan vi burde være for å være gode nok, veltrente nok, vakre nok, og så videre. Vår gjest er fastlege, hun møter til stadighet unge mennesker som er blitt utslitt og apatiske av […]

Episode 58. Per Henrik Stenstrøm  

Har du en kollega som irriterer fletta av deg? Kanskje du er en kollega andre har lyst til å kline til? Arketyper som primadonnaer og pragmatikere kan fort gå hverandre på nervene, samtidig som de begge har verdifulle kvaliteter som trengs for å få jobben gjort. I denne episoden ser vi på både ledelse og […]

Episode 57. Sigmund Karterud  

Det hersker en god del forvirring rundt personlighetsforstyrrelser, og hvordan de skiller seg fra hverandre. Det er et vidt spekter; fra schizoid til histronisk, tvangspreget og emosjonelt ustabil, blant annet. Vi kan alle ha drag av disse, men det er først når de overtar livet at de blir kalt forstyrrelser. Her får du en oversikt, […]

Episode 56. Liv Anita Brekke  

Demens er skremmende for den som blir rammet, og for de som står rundt. Det kan oppleves som skamfullt å begynne å miste kontrollen, dermed finner man gode strategier for å skjule hva som skjer, noe som igjen kan føre til at det tar lang tid før pårørende oppdager sykdommen. Som så ofte ellers er […]

0:00/0:00
Video player is in betaClose