Pia og Psyken

Pia og Psyken

Norway

Pia åpner seg selv, og inviterer andre til å gjøre det samme. Huspsykiater Anne Kristine tar imot. Sammen finner de nok ut av det

Episodes

Episode 58. Per Henrik Stenstrøm  

Har du en kollega som irriterer fletta av deg? Kanskje du er en kollega andre har lyst til å kline til? Arketyper som primadonnaer og pragmatikere kan fort gå hverandre på nervene, samtidig som de begge har verdifulle kvaliteter som trengs for å få jobben gjort. I denne episoden ser vi på både ledelse og […]

Episode 57. Sigmund Karterud  

Det hersker en god del forvirring rundt personlighetsforstyrrelser, og hvordan de skiller seg fra hverandre. Det er et vidt spekter; fra schizoid til histronisk, tvangspreget og emosjonelt ustabil, blant annet. Vi kan alle ha drag av disse, men det er først når de overtar livet at de blir kalt forstyrrelser. Her får du en oversikt, […]

Episode 56. Liv Anita Brekke  

Demens er skremmende for den som blir rammet, og for de som står rundt. Det kan oppleves som skamfullt å begynne å miste kontrollen, dermed finner man gode strategier for å skjule hva som skjer, noe som igjen kan føre til at det tar lang tid før pårørende oppdager sykdommen. Som så ofte ellers er […]

Episode 55. Sophie Elise Isachsen  

Hun angrer ikke på fasadeoppsussingen, men mener at man heller burde bruke tid og krefter på å pusse opp innsiden. Hun tenker faktisk at operasjonene kan ha bidratt til å svekke selvtilliten hennes. Etter seks år i offentligheten lurer hun på hvordan livet ville vært hvis hun ikke var kjent, og er kanskje aller mest […]

Episode 54. KariAnne Vrabel  

Den stille skammen som gjerne følger i kjølvannet av krenkelser spiser på livgleden hvis den får lov til å ligge og ulme; den legger grunnalget for en masse psykisk krøll. Forsoning og selvmedfølelse er to glitrende motgifter, og orker man å lytte til hva skammens stemmer faktisk sier har man den beste muligheten for å […]

Episode 53. Veronica  

Det er en vanlig feilslutning å tro at PTSD bare blir utløst av en traumatisk hendelse. Langvarig stress, spesielt hvis det også er uforutsigbarhet inne i bildet, kan også føre til posttraumatisk stressslidelse. Dessverre kan mennesker føle at de nærmest ikke fortjener denne diagnosen, fordi deres opplevelser ikke var sterke nok. Legger man til et […]

Episode 52. Jan Øyvind Helgesen  

Dagens ungdommelige pensjonister, oppblåste egoer, vonde nedbemanninger, overgang og visesang er noe av det vi er innom i denne episoden med TV2s tidligere programleder og nyhetsanker.

Episode 51. Margreth Olin  

Ivaretakelsen av barn handler om så uendelig mye mer enn å produsere samfunnsnyttige borgere. Barndommen har en rikdom vi skal hegne om, og noe av det viktigste vi kan gjøre er å la hvert eneste lille barn få rom til å være det unike vesenet det er. Det er slik vi skaper trygge voksne; mennesker […]

Episode 50. Henrik Syse  

Det er vi, samfunnet, som definerer hva som er normalt og hva som er galskap; samtiden avgjør hvor grensene går. Kanskje kunne vi alle puste lettere hvis normalen ble utvidet, og hvis undringen fikk større plass. Vi kaster noen blikk både bakover og fremover, og filosoferer rundt psyken gjennom tidene.

Episode 49. Younas Mohammad- Roe  

Barnevernet får ofte pepper i media. Om kritikken er berettiget eller ei, så er uansett jobben de gjør med å verne barn uhyggelig viktig. Det kan hende at våre fordommer mot denne instansen faktisk ikke holder stikk. Vår gjest har jobbet i Barnevernet i mange år, og han hjelper oss med å kaste lys inn […]

Episode 48. Kristoffer  

Det kan være slitsomt å være et barn med ADHD, blant annet fordi du innimellom kan få skylda for noe andre har gjort. Men hvis de rundt er flinke til å lytte, er det mye som kan gjøre dagene lettere. Det er for eksempel ikke sikkert at det er en god ide å knuse drømmer: […]

Episode 47. Thea Røstbakken  

En ti år gammel jente har så vondt inni seg at hun begynner å kutte seg selv. De voksne orker ikke å forholde seg til det, så de snur seg vekk. Selvskadingen tiltar i styrke, jenta blir suicidal og går gjennom en rekke innleggelser, uten å få nevneverdig hjelp. Hun bestemmer hun seg for å […]

Episode 46. Erling Kagge  

Det er ikke uvanlig å kjenne på uro når man nærmer seg stillheten. Det er allikevel viktig å gi stillheten en sjanse, skal man tro filosofen Pascal: «… hele menneskets ulykke har sin kilde i én eneste ting, nemlig at det ikke klarer å holde seg i ro i et rom.» Vår gjest har skrevet […]

Episode 45. Gunhild Asting  

Tre unge mennesker viser frem sine psykoser og schizofrene diagnoser i den nye TV- serien ‘Stemmene i hodet’. Vår gjest er skaperen av serien. Vi snakker mye om hvor stor forskjell det er på psykiske behandingstilbud, og hvor utrolig viktig det er å få nok tid. For de tre hovedrolleinnehaverne har det vært essensielt at […]

Episode 44. Torgeir Wittersø Skancke  

Han har lært mye om å stå i groteskt vonde følelser, og er på nådeløs jakt etter mening. Han er blitt allergisk mot small talk, og vil vise at det er lov med sterke følelser, også hos menn. Etter å ha gjennomlevd 16 år med en dødssyk sønn skrev han boken ‘I Mikkels lys. En […]

Episode 43. Kjetil Moen  

Vi gjør det vi kan for å unngå døden, men den er der som en konstant skygge. Kanskje gjør døden livet mer intenst? Som sykehusprest står vår gjest tett på døden, han har også forsket på hva som skjer med helsearbeidere som er i jevnlig kontakt med den. Det kan være mye skyld og andre […]

Episode 42. Bjarte Hjelmeland  

Han er en glad gutt som liker å være her på jorden, og selv om han har smakt på både skam og andre vonde følelser så evner han å komme i vater igjen rimelig raskt. Han lærte tidlig at det beste er å vise hvem man faktisk er, selv om det kan være tøft.

Episode 41. Carl Petter Opsahl  

Noen betraktninger rundt jul, vemod, ensomhet og fred, og en del av de andre tankene og følelsene vi baler med under stjernehimmelen. Vår gjest har filosofert mye i denne sfæren, og i sitt virke som gateprest har han i tillegg sett sider av livet vi andre kanskje helst ønsker å unngå.  

Episode 40. Wencke Mühleisen  

Vi liker å tro at vår strukturering av kjønn og seksualitet ligger fast, og at vi i dag har en større frihet enn vi hadde for femti år siden, men har vi egentlig det? Vår gjest er kjønns- og medieforsker, og jobber med queerteori, en slags kjønnskaosteori. Vi har en forestilling om hva som er […]

Episode 39. Jon Kvaal Pedersen  

Vi snakker om tv- serien Skam, om mani, homofili og tvang, og hvordan man best tar vare på et menneske som er akutt psykisk syk. Vår gjest forholder seg til dette daglig, som sykepleier og miljøarbeider ved akuttmottaket på Lovisenberg sykehus i Oslo. Her er det tre ulike innfallsvinkler til tematikken, og vi er alle […]

0:00/0:00
Video player is in betaClose