Episodes

POLITIRADIOEN: Politireform, kritisk fagforening og nyutdannede politifolk  

Vi gjør opp status for planene rundt politireformen, drøfter hva en kritisk fagforening har å si for reformen og spør de nyutdannede om jobbmulighetene.

0:00/0:00
Video player is in betaClose