PrekenWeb.nl

PrekenWeb.nl

The Netherlands

Preken uit de Gereformeerde Gemeenten

Episodes

Ds. C.G. Vreugdenhil - Ruth 4 : 13 - 17  

Thema: De Heere schenkt zijn zegen in Bethlehem Punt 1: Het huwelijk van Boaz en Ruth, Punt 2: De geboorte van Obed, Punt 3: De losser voor Naomi

Ds. C.G. Vreugdenhil - Ruth 4 : 13 - 17  

Thema: De Heere schenkt zijn zegen in Bethlehem Punt 1: Het huwelijk van Boaz en Ruth, Punt 2: De geboorte van Obed, Punt 3: De losser voor Naomi

Ds. W. Visscher - Zondag 39 39 : 104  

Thema: Het vijfde gebod Punt 1: De roeping, Punt 2: De gehoorzaamheid, Punt 3: Het doel, Bijbeltekst Omschrijving: Vraag 104. Wat wil God in het vijfde gebod? Antwoord. Dat ik mijn vader en mijn moeder, en allen die over mij gesteld zijn, alle eer, liefde en trouw bewijze, en mij hunner goede leer en straf met behoorlijke gehoorzaamheid onderwerpe, en ook met hun zwakheid en gebreken geduld hebbe, aangezien het Gode belieft ons door hun hand te regeren.

Ds. W. Visscher - Zondag 39 39 : 104  

Thema: Het vijfde gebod Punt 1: De roeping, Punt 2: De gehoorzaamheid, Punt 3: Het doel, Bijbeltekst Omschrijving: Vraag 104. Wat wil God in het vijfde gebod? Antwoord. Dat ik mijn vader en mijn moeder, en allen die over mij gesteld zijn, alle eer, liefde en trouw bewijze, en mij hunner goede leer en straf met behoorlijke gehoorzaamheid onderwerpe, en ook met hun zwakheid en gebreken geduld hebbe, aangezien het Gode belieft ons door hun hand te regeren.

Ds. G.J. Baan - Zondag 49 : 124  

Thema: De bede om het geschieden van Gods wil Punt 1: Het verzaken van eigen wil (‘Dat…verzaken,’), Punt 2: Het gehoorzamen van Gods wil (‘en…zijn;’), Punt 3: Het navolgen van de engelen wil (‘opdat…stellen.’)

Ds. G.J. Baan - Zondag 49 : 124  

Thema: De bede om het geschieden van Gods wil Punt 1: Het verzaken van eigen wil (‘Dat…verzaken,’), Punt 2: Het gehoorzamen van Gods wil (‘en…zijn;’), Punt 3: Het navolgen van de engelen wil (‘opdat…stellen.’)

Ds. J. IJsselstein - Hooglied 2 : 15 - 17  

Thema: De tijd van de geestelijke ondertrouw tussen Christus en Zijn kerk Punt 1: Een dreigend gevaar, Punt 2: Een vaste grond, Punt 3: Een heerlijk vooruitzicht

Ds. J. IJsselstein - Hooglied 2 : 15 - 17  

Thema: De tijd van de geestelijke ondertrouw tussen Christus en Zijn kerk Punt 1: Een dreigend gevaar, Punt 2: Een vaste grond, Punt 3: Een heerlijk vooruitzicht

Ds. C. Harinck - Lukas 6 : 10  

Thema: De genezing van de man met de verdorde hand Punt 1: Een dorre hand als teken van machteloosheid, Punt 2: Een uitgestoken hand als teken van geloof

Ds. C. Harinck - Lukas 6 : 10  

Thema: De genezing van de man met de verdorde hand Punt 1: Een dorre hand als teken van machteloosheid, Punt 2: Een uitgestoken hand als teken van geloof

Ds. J.M. Kleppe - Jesaja 64 : 6  

Thema: De verootmoedigende taal van de herfst Punt 1: Deze is vernederend, Punt 2: Deze is beschamend, Punt 3: Deze is vertroostend

Ds. J.M. Kleppe - Jesaja 64 : 6  

Thema: De verootmoedigende taal van de herfst Punt 1: Deze is vernederend, Punt 2: Deze is beschamend, Punt 3: Deze is vertroostend

Ds. J.W. Verweij - 2 Koningen 5 : 10 - 12  

Thema: Een zeer goede boodschap voor slechte mensen Punt 1: Een dodelijke kwaal, Punt 2: Een enig geneesmiddel, Punt 3: Een wonderlijke uitkomst

Ds. J.W. Verweij - 2 Koningen 5 : 10 - 12  

Thema: Een zeer goede boodschap voor slechte mensen Punt 1: Een dodelijke kwaal, Punt 2: Een enig geneesmiddel, Punt 3: Een wonderlijke uitkomst

Ds. W. Visscher - Zondag 38 103 : 103  

Thema: Het vierde gebod Punt 1: De onderhouding van de kerkendienst, Punt 2: De persoonlijke roeping, Punt 3: De diepe bedoeling, Bijbeltekst Omschrijving: Vraag 103. Wat gebiedt God in het vierde gebod? Antw. Eerstelijk, dat de kerkendienst, of het predikambt, en de scholen onderhouden worden, en dat ik, inzonderheid op den sabbat, dat is op den rustdag, tot de gemeente Gods naarstiglijk kome, om Gods Woord te horen, de sacramenten te gebruiken, God den Heere openlijk aan te roepen, en den armen Christelijke handreiking te doen; ten andere, dat ik al de dagen mijns levens van mijn boze werken ruste, den Heere door Zijn Geest in mij werken late, en alzo den eeuwigen sabbat in dit leven aanvange.

Ds. W. Visscher - Zondag 38 103 : 103  

Thema: Het vierde gebod Punt 1: De onderhouding van de kerkendienst, Punt 2: De persoonlijke roeping, Punt 3: De diepe bedoeling, Bijbeltekst Omschrijving: Vraag 103. Wat gebiedt God in het vierde gebod? Antw. Eerstelijk, dat de kerkendienst, of het predikambt, en de scholen onderhouden worden, en dat ik, inzonderheid op den sabbat, dat is op den rustdag, tot de gemeente Gods naarstiglijk kome, om Gods Woord te horen, de sacramenten te gebruiken, God den Heere openlijk aan te roepen, en den armen Christelijke handreiking te doen; ten andere, dat ik al de dagen mijns levens van mijn boze werken ruste, den Heere door Zijn Geest in mij werken late, en alzo den eeuwigen sabbat in dit leven aanvange.

Ds. J.W. Verweij - Genesis 3 : 9  

Thema: Gods opzoekende zondaarsliefde Punt 1: God roept tot onderzoek, Punt 2: God roept op tot ontdekking, Punt 3: God roept op tot vertroosting

Ds. J.W. Verweij - Genesis 3 : 9  

Thema: Gods opzoekende zondaarsliefde Punt 1: God roept tot onderzoek, Punt 2: God roept op tot ontdekking, Punt 3: God roept op tot vertroosting

Ds. S.W. Janse - Daniël 3 : 16 - 18  

Thema: Buigen of branden Punt 1: Voor de oven, Punt 2: In de oven, Punt 3: Uit de oven

Ds. S.W. Janse - Daniël 3 : 16 - 18  

Thema: Buigen of branden Punt 1: Voor de oven, Punt 2: In de oven, Punt 3: Uit de oven

0:00/0:00
Video player is in betaClose