PrekenWeb.nl

PrekenWeb.nl

The Netherlands

Preken uit de Gereformeerde Gemeenten

Episodes

Ds. P. Mulder - Job 33 : 23-24  

Thema: Elihu spreekt Punt 1: Als de anderen zwijgen, Punt 2: Van de gezant Gods, Punt 3: Over het werk Gods

Ds. G.J. Baan - Psalmen 79 : 9  

Thema: Asafs' biddag Punt 1: Hij ziet terug, Punt 2: Hij ziet omhoog, Punt 3: Hij ziet vooruit

Ds. J.B. Zippro - Zondag 10  

Thema: De belijdenis van Gods voorzienigheid Punt 1: Een gelovige belijdenis, Punt 2: Een troostvolle belijdenis, Punt 3: Een zegenrijke belijdenis

Ds. C.G. Vreugdenhil - Zondag 41  

Thema: De betekenis van het zevende gebod in het huwelijk Punt 1: De instelling van het huwelijk , Punt 2: Het leven binnen het huwelijksverbond , Punt 3: De hemelse Bruidegom

Ds. J.S. van der Net - 2 Kronieken 16 : 7 - 10  

Thema: Een bestraffend woord van de Heere Punt 1: De aanleiding, Punt 2: De inhoud, Punt 3: Het antwoord

Ds. J.S. van der Net - 2 Kronieken 14 : 11  

Thema: Het gebed van Asa Punt 1: De aanleiding tot dit gebed, Punt 2: De inhoud van dit gebed, Punt 3: De verhoring van dit gebed

Ds. C. Harinck - Romeinen 1 : 28  

Thema: De ware oorzaak van het morele en geestelijke verval Punt 1: De verwerping van God, Punt 2: Het oordeel van God, Punt 3: Het evangelie van God

Ds. J.B. Zippro - Zondag 9  

Thema: Het geloof in God de Vader Punt 1: De inhoud van dit geloof, Punt 2: De zekerheid van dit geloof, Punt 3: De troost van dit geloof

Ds. C.G. Vreugdenhil - Handelingen 8 : 9 - 25  

Thema: De gemeente van Samaria Punt 1: Het werk van Filippus, Punt 2: Het bezoek van de apostelen, Punt 3: De ontmaskering van Simon

Ds. R.A.M. Visser - Mattheüs 27 : 32  

Thema: Simon en het kruis Punt 1: Vinden, Punt 2: Dwingen, Punt 3: Dragen

Ds. R. Kattenberg - Exodus 2 : 24 - 25  

Thema: Wat God doet Punt 1: Hij hoort, Punt 2: Hij gedenkt, Punt 3: Hij ziet, Punt 4: Hij kent

Ds. M. Karens - 1 Johannes 2 : 18 - 27  

Thema: Leugen en waarheid Punt 1: De antichrist, Punt 2: De afval, Punt 3: De zalving, Punt 4: Volharding

Ds. J.J. van Eckeveld - 1 Korinthe 13 : 1 - 3  

Thema: De liefde is onmisbaar Punt 1: Wie de liefde mist, mist alles, Punt 2: Wie de liefde heeft, heeft alles

Ds. S. Maljaars - Handelingen 21 : 13 - 14  

Thema: De apostel Paulus tot alles bereid Punt 1: De aanleiding tot zijn woorden, Punt 2: De overgave in zijn woorden, Punt 3: De overbuiging naar zijn woorden

Ds. J.B. Zippro - Zondag 8  

Thema: De Drie-eenheid Punt 1: De belijdenis van deze Drie-eenheid, Punt 2: De openbaring van deze Drie-eenheid, Punt 3: De kennis van deze Drie-eenheid

Ds. C.J. Meeuse - Genesis 26 : 18  

Thema: Gods zegen voor een Godvruchtig nageslacht Punt 1: Gegraven putten, Punt 2: Toegestopte putten, Punt 3: Herstelde putten

Ds. J. IJsselstein - Ezechiël 34 : 16  

Thema: Het liefdewerk van de komende Herder der schapen Punt 1: Zoeken - Hij zal het verlorene te zoeken, Punt 2: Terugbrengen - Hij zal het weggedrevene terugbrengen, Punt 3: Verbinden - Hij zal het gebrokene verbinden, Punt 4: Sterken - Hij zal het kranke sterken

Ds. J. Driessen - Johannes 12 : 27 - 28  

Thema: Jezus getuigenis voor Zijn Vader en kinderen Punt 1: Een bittere strijd, Punt 2: Een wonderlijke vraag, Punt 3: Een rijk gebed, Punt 4: Een hemelse stem

Ds. A.A. Brugge - Romeinen 8 : 28  

Thema: Een troostrijke wetenschap Punt 1: Voor wie die wetenschap geldt, Punt 2: Wat die wetenschap inhoudt, Punt 3: Waarop die wetenschap rust

Ds. G.J. Baan - Mattheüs 26 : 20 - 25  

Thema: De paasmaaltijd Punt 1: De alwetende Gastheer (vers 20-21), Punt 2: Elf oprechte gasten (vers 22), Punt 3: Een huichelachtige gast (vers 23-25)

0:00/0:00
Video player is in betaClose