Röster om upphandling

Röster om upphandling

Sweden

Upphandlingsbolaget i Göteborgs Stad vänder insidan ut på de åsikter, uppfattningar och känslor som den offentliga upphandlingen skapar.

Episodes

Avsnitt # 6 Fler i jobb med schyssta villkor? Socialt ansvar i fokus.  

Hur arbetar man praktiskt med socialt ansvar i offentlig upphandling och vilka blir effekterna? Vilka är de politiska motiven bakom de sociala krav som ställs? Det här sjätte och sista avsnittet handlar om social hänsyn med fokus på anställningskrav och kollektivavtalsliknande villkor.

Civilminister Ardalan Shekarabi delar med sig av regeringens syn på socialt ansvar vid offentliga inköp (03.10)

Avsnitt #5 Kemikaliekloka specialister + upphandlingsmedvetna forskare = sant?  

Det kan verka självklart att det som köps in till det offentliga ska vara miljövänligt. Men hur enkelt är det? Hur vet upphandlaren vilka krav hen bör ställa? Vilken inverkan har forskningen och politiken? Hur följer vi upp? I detta avsnitt utforskar vi miljöhänsyn med fokus på kemikaliekrav. 


Miljöstrateg Marilouise Berg från Helsingborgs Stad och miljöspecialist Frida Torbäck från Upphandlingsbolaget i Göteborgs Stad samtalar. Därefter lämnar professorerna Christina Rudén och Magnus Breitholtz från institutionen för miljövetenskap vid Stockholms universitet en reflektion på temat.
Avsnitt #4 Uppfinningsrika upphandlare & innovativa leverantörer  

Hur upphandlar man varor och tjänster som inte finns och varför ska man göra det? Vad innebär det att upphandla på ett “innovativt sätt”? Vad är en ”funktionsupphandling”? I detta avsnitt utforskar vi hur offentlig upphandling kan användas för att främja innovation.

Professor i innovation Charles Edqvist ger en introduktion till ämnet. Katarina Appelqvist, upphandlingschef på Räddningstjänsten Storgöteborg och Martin Jakobsson, projektledare på Västra Götalandsregionen delar med sig av konkreta exempel. Slutligen bidrar Charlotte Lejon, upphandlingschef på Energimyndigheten, med en reflektion.

Avsnitt #3 Jakten på den försvunna dialogen  

Varför är det så svårt att prata affärer med offentlig sektor? Hur skiljer sig förutsättningarna för dialog i offentlig upphandling från hur det ser ut i det privata näringslivet? Hur kan upphandlare använda ny teknik för att stärka dialogen och samtidigt behandla alla lika?

Christel Prinzén, IT-inköpare på SKF samtalar med Peter Norling, tf förvaltningsdirektör för Färdtjänsten i Göteborgs Stad. Upphandlingsbolagets kommunikationschef Annelie Gärdmark
Avsnitt #2 Från politisk vision till beställarens verklighet  

Hur påverkar politiska beslut om offentlig upphandling beställarens vardag? Vilka konsekvenser kan politiska mål få i praktiken för en enskild offentlig verksamhet? Det här avsnittet handlar om kedjan från politiken till verksamheterna, exemplifierat genom fallet “100% ekologiskt kött i Göteborgs Stad.


Upphandlingsbolagets kundansvariga ger en inblick i beställarnas tankar och åsikter om inköp och ramavtal. Därefter berättar en politiker, en upphandlingsledare och en enhetschef om hur det gick till när Göteborgs Stad övergick till enbart ekologiskt kött. Slutligen bidrar Anna Lipkin från Upphandlingsmyndigheten med sin syn på kommunikationen inom en beställarorganisation.
Avsnitt #1 Krångel, kvalitet & lägsta pris  

Krångel, kvalitet & lägsta pris är det första avsnittet i poddserien Röster om Upphandling. I detta avsnitt utforskar vi några av de teman som ofta lyfts av leverantörer. Hur ser relationen mellan kvalitet och lägsta pris egentligen ut? Måste det vara så krångligt att lämna anbud på offentliga upphandlingar? Hur kan vi stärka dialogen mellan privat näringsliv och upphandlande myndigheter? 
Juristerna Fredrik Rogö från Upphandlingsbolaget och Ulrica Dyrke från Företagarna samtalar. Mats Bergman, professor i nationalekonomi, lämnar en reflektion kring samtalet.

0:00/0:00
Video player is in betaClose