Röster om upphandling

Röster om upphandling

Sweden

Upphandlingsbolaget i Göteborgs Stad vänder insidan ut på de åsikter, uppfattningar och känslor som den offentliga upphandlingen skapar.

Episodes

Avsnitt #2 Från politisk vision till beställarens verklighet  

Hur påverkar politiska beslut om offentlig upphandling beställarens vardag? Vilka konsekvenser kan politiska mål få i praktiken för en enskild offentlig verksamhet? 

Upphandlingsbolagets kundansvariga inleder med en inblick i beställarnas tankar och åsikter om inköp och ramavtal. Därefter berättar en politiker, en upphandlingsledare och en enhetschef om hur det gick till när Göteborgs Stad övergick till att upphandla enbart ekologiskt kött. Vilka lärdomar har de gjort som kan underlätta inför andra liknande förändringar?

Slutligen bidrar Anna Lipkin från Upphandlingsmyndigheten med sin syn på kommunikationen inom en beställarorganisation.

Avsnitt #1 Krångel, kvalitet & lägsta pris  

Krångel, kvalitet & lägsta pris är det första avsnittet i poddserien Röster om Upphandling. I detta avsnitt utforskar vi några av de teman som ofta lyfts av leverantörer. Hur ser relationen mellan kvalitet och lägsta pris egentligen ut? Måste det vara så krångligt att lämna anbud på offentliga upphandlingar? Hur kan vi stärka dialogen mellan privat näringsliv och upphandlande myndigheter? 
Juristerna Fredrik Rogö från Upphandlingsbolaget och Ulrica Dyrke från Företagarna samtalar. Mats Bergman, professor i nationalekonomi, lämnar en reflektion kring samtalet.[...]

0:00/0:00
Video player is in betaClose