SalesComm KasvuPodcast

SalesComm KasvuPodcast

Finland

Podcast by Jani Aaltonen

Episodes

Jakso #47: Videot markkinoinnissa: videolle.fi Henri Johansson haastattelussa  

Jani Aaltosen vieraana Videolle.fi:stä Henri Johansson. Keskustelemme videosta ja videon käytöstä markkinoinnissa. Miten yritysvideoita tänään tuotetaan, mitkä ovat hyvät kanavat jakeluun ja mihin video on menossa. Käymme läpi myös sosiaalista mediaa osana videon jakelua ja asiakkaiden sitouttamista. Miten sinun tulee suhtautua budjetointiin ja paljonko aikaa, rahaa ja osaamista videotuotantoon kannattaa varata.

Jakso #46: Sani Leino ja Social Selling  

Jani Aaltosen vieraana suomen paras Social Selling-asiantuntija Sani Leino. Puhetta sosiaalisesta myynnistä ja tietysti sosiaalisesta mediasta. Miten sosiaaliseen myyntiin pitäisi suhtautua. Mitä sosiaalinen myynti oikein on.

Jakso #45: Janin vieraana Jari Kaitera Twid: Asiantuntijan myynnin mahdollisuudet  

Jani Aaltosen vieraana www.twid.com Jari Kaitera. Puhetta asiantuntijan osaamisen kaupallistamisesta, verkkovalmennuksista ja markkinoinnista.

Jakso #44: Inbound-myynti - perusteet  

Inbound- myynti on inbound-markkinoinnin luonnollinen jatke. Jokainen yritys on luotu tuottamaan asiakkuuksia. Markkinoinnin tehtävä on tuottaa myynnille liidejä ja myynnin tehtävä on myydä,. Inbound-myynti keskittyy asiakkaan ympärille ja myyjästä tulee asiakkaan tuki, opettaja ja auttaja. Tässä podcastissä käydään ilmiön inbound-myynti perusteet läpi. Käy tutustumassa HubSpotin myytijohtaja: Mark Robergen ajatuksiin osoitteessa: http://goo.gl/wFwiSu Sekä seuraa aktiivisesti myynnin blogiamme: https://goo.gl/MoUWVA Podcastin juontajana: Jani Aaltonen

Jakso: #43: Miten Inbound - Markkinointi Kannattaa Organisoida  

Inbound- markkinointi kasvaa todella nopeasti ja tutkimusten mukaan sisältömarkkinointi ja inbound-markkinointi on kolme kertaa tehokkaampaa kuin perinteinen outbound- markkinointi. Lisäksi inbound-markkinointiin liittyy markkinointiteknologia, teknologian hallinta ja johtaminen. Ilman hyvää ja oikeaa sisältöä markkinointi ei toimi ja konversioita ei synny. Tässä Kasvupodcastissa vastasimme seuraaviin johtamisen kysymyksiin: - Miten inbound-kampanjat kannattaa organisoida - Millaisia resursseja tarvitaan inbound-markkinoinnin tekemiseen - Kuinka budjetoida inbound-markkinoinnin tekeminen

Jakso #41 : Kuinka digitalisoida myynti ja profiloida asiakkaat oikein  

Ostaminen on muuttunut. Ostopäätöstä tehdessämme käytämme internetiä hyväksemme ja vertailemme verkossa eri toimittajien tarjontaa löytääksemme itsellemme parhaimman vaihtoehdon. Siksi myös myynnin täytyy muuttua tämän päivän ostoprosessiin sopivaksi. Tässä webinaarissa keskitymme yhdessä ZEFin kanssa moderniin myyntiprosessiin ja siihen, miten asiakkaita profiloidaan ennen kuin heidät otetaan myynnin piiriin. Tässä webinaarissa opit kuinka... saat enemmän laadukkaita liidejä interaktiivisen sisällön avulla saat enemmän syvällisempää tietoa asiakkaistasi profiloit ja kohdennat kiinnostavaa sisältöä ostajalle ennen myyntiä kasvatat Hit Ratea eli läpimenoprosenttia lisäät asiakkaan sitoutumista autat myyntiä myymään enemmän lyhennät myyntiprosessia Jani Aaltosen vieraana keskustelemassa Tuomas Haapsaari ZEF

Jakso #41: Kuinka henkilökunta sitoutetaan yrityksen sosiaalisen median käyttöön  

Jani Aaltosen vieraana Jens Sundell Smarp.com :ista Puhetta ja keskustelua siitä miten yritykset voivat motivoida henkilökuntaa vaikuttamaan sosiaalisessa mediassa. Teema Employee advocacy. Käymme läpi mm. - Mitä on työntekijälähettiläisyys / Employee advocacy / Brand-lähettiläisyys (rakkaalla lapsella on monta nimeä) - Miksi yritysten pitäisi olla kiinnostuneita henkilökunnan sosiaalisesta mediasta ja miten siitä saadaan tehoja irti - miten mahdollistetaan ihmisten sitoutuminen someen - mitä työntekijät hyötyvät yrityksen asioiden jakamisesta somessa

Episode #40:  Inbound sales and new ways to profile your prospects after conversion  

Our 1st Blab www.blab.im about how to profile customers after the conversion for lead qualification

Jakso #39: Mitä Johdon Tulee Tietää Kun Tehdään Päätöstä Inbound-markkinointiin liittyen  

Inbound-markkinoinnin tuominen osaksi yrityksen markkinointia vaatii usein teknologiaa ja uutta osaamista. Myynti tarvitsee liidejä eikä perinteistä liidikanavaa kannata uhrata tulevaisuuden kokeilujen edessä vaikka tulevaisuuteen pitääkin investoida. Tässä webinaarissa käymme läpi yrityksen johdon kannalta oleelliset asiat inbound-markkinointiin siirtymisessä. Webinaarissa käydään läpi: - millaista osaamista inbound-markkinointi tarvitsee - miten organisoin markkinoinnin - kuinka sitoutan myynnin tekemään yhteistyötä markkinoinnin kanssa - miten minun tulee suhtautua markkinoinnin automaation hankintaan - mistä ideoita sisällöntuotantoon - millaiset KPI:t kannattaa rakentaa Kasvupodcastin juontaa: Jani Aaltonen Tallenne on webinaarista 1.3.2016

Jakso #38: Inbound -markkinointi & HubSpot 30 Minuutissa  

Tallenne 15.2.16 webinaarista. Aiheena inbound-markkinointi ja HubSpot. Inbound-markkinointi on markkinointimalli, jossa potentiaalinen asiakas ottaa itse yhteyttä yritykseen. Inbound-markkinoinnin onnistumisen ratkaisee oleellisesti se millaista sisältöä yritys voi tarjota potentiaalisille asiakkailleen verkossa. Onnistumiseen vaikuttaa sisällön löydettävyys sekä sisällön merkitys lukijalleen. HubSpot.com on maailman suurin markkinoinnin automaatiojärjestelmä, joka mahdollistaa koko yrityksen markkinoinnin ja myynnin prosessin hallinnan aina hakukoneista sosiaaliseen mediaan ja verkkosivuista myyntiin sekä kauppaan asti. - mitä tarkoittaa inbound-markkinointi - kuinka verkosta saadaan kuumia myyntivalmiita liidejä - miten HubSpot ja markkinoinnin automaatio voi auttaa yritystäsi tehostamaan myynnin ja markkinoinnin prosessia

Jakso #37: Kuinka Tuen Markkinoinnilla Myynnin Työtä  

Markkinoinnin tehtävä on auttaa myyntiä menestymään omassa työssään ja markkinointi onkin onnistunut tehtävässään kun yrityksen liiketoiminnalliset tavoitteet ovat toteutuneet. Tässä webinaarissa käsittelemme aihetta tarkemmin ja annamme uusia ajatuksia ja konkreettisia neuvoja kuinka: - määrität liiketoimintasi tavoitteet - lasket oman myyntisuppilosi arvon - luot markkinoinnille myyntiä tukevat tavoitteet - rakennat yhteisen prosessin markkinoinnin ja myynnin välille -lasket auki markkinoinnin ja myynnin tuoton -rakennat yksinkertaiset mittarit markkinoinnin mittaamiseen Webinaari on pidetty 9.2.2016

Jakso #36: HubSpot Verkkosivualustana  

HubSpot verkkosivualustana Yrityksesi verkkosivut ovat paitsi käyntikorttisi asiakkaisiin ja sidosryhmiin, myös aktiivinen myynnin työkalu ja asiakaskokemuksen rakentaja. Verkkosivut on perinteisesti julkaistu WordPressillä, Joomlalla, Drupalilla tai jollain muulla järjestelmällä, joka on ollut irrallaan myynnin ja markkinoinnin prosessista. Teknologinen muutos on nopeaa ja markkinoinnin automaatio on liittänyt verkkosivut osaksi myyntiprosessia. Tule webinaariin katsomaan miten HubSpotin website-työkalu toimii osana yrityksesi keskeisintä prosessia: myyntiä ja markkinointia. Webinaarissa käymme läpi: - mitä moderni markkinoija odottaa verkkosivujen julkaisualustalta - kyky toimia markkinoinnin ja myynnin tukena - responsiivisuus - miten www-sivun sisältöpersonoidaan oikein - SEO - hakukoneoptimointi - miten HubSpot eroaa WordPressista - millaista tukea on saatavilla - mitä kehittäjien tulee tietää HubSpot Website-työkalusta Tallenne webinaarista 3.2.2016 Webinaarin juontaa HubSpot Accredited Trainer Jani Aaltonen ja asiantuntijana toimii HubSpot Design Certified Developer Joni Laukkonen

Jakso #35: Mitä B2B - Markkinoinnissa Tapahtuu 2016  

Tallenne Jani Aaltosen webinaarista 22.1.2016 Vuosi 2016 on alkanut. Tästä vuodesta ennustetaan suurta sisältömarkkinoinnin ja markkinoinnin automaation läpimurtoa. Sisältömarkkinointi, markkinoinnin automaatio ja myynnin uudet tavat tehostavat ja parantavat meidän kaikkien myyntityötä. Kuuntele mikä muuttuu markkinoinnissa vuoden 2016 aikana. Podcastissa - luomme katsauksen vuoteen 2015 - mitä opimme viime vuodesta? - käymme läpi vuoden 2016 kymmenen keskeisintä trendiä, jotka vahvistuvat suomalaisissa yrityksissä. - kerromme kuinka sitoa myynnin tavoitteet osaksi markkinoinnin tavoitteita. Podcast on suunnattu toimitusjohtajille, myynti- ja markinointijohdolle sekä myynnnin ja markkinoinnin ammattilaisille.

Jakso #34: JaniAaltonen ZEFin Tuomas Haapsaaren vieraana  

ZEF:in Tuomas Haapsaaren vieraana keskustelemassa vuoden 2016 trendeistä ja markkinoinnin nykytilasta suomessa. Video nähtävissä Zefin sivuilla www.zef.fi.

Jakso #33 Alex Nieminen N2 toimitusjohtaja: Missä markkinointi menee 2016  

Jani Aaltosen vieraana N2 markkinointitoimiston toimitusjohtaja ja pitkän linjan yrittäjä ja markkinoinnin ammattilainen Alex Nieminen. Vuoden 2016 ensimmäinen Kasvupodcast keskittyy markkinointiin sekä tulevaisuuden trendeihin. Alex kertoo mihin suuntaan markkinointi on vuonna 2016 menossa ja mihin sinun markkinoijana kannattaa keskittyä.

Jakso #32: Kuinka Lisäät Konversioita, Osallistat Asiakkaita Ja Profiloit Liidit Oikein  

Webinaari yhdessä ZEFin kanssa 10.12.2015. Keskitymme konversioihin, asiakkaiden osallistamiseen ja liidien profilointiin. Usein inbound-markkinoinnissa käytetyt menetelmät eivät osallista asiakasta ja tämä vaikuttaa myös konversioihin ja asiakkaasi mielikuvaan sinusta. Tässä webinaarissa kerromme kuinka voit osallistaa asiakasta verkossa ja samalla kerätä myynnille laadukkaita liidejä. Lisäksi käymme läpi kuinka liidien profilointi konversion jälkeen auttaa myyntiäsi tekemään laadukkaampaa ja asiakastasi palvelevaa myyntityötä. Käymme läpi: - Kuinka houkuttelet sivuillesi liikennettä osallistavalla sisällöllä - Kuinka rakennat tehokkaan liidigeneraattorin nettitestin muodossa - Kuinka profiloit sivukävijäsi kiinnostuksen kohteiden mukaan - Kuinka profiloit asiakkaan ennen myyntikäyntiä osallistavalla sisällöllä - Kuinka profiloit nykyisen yhteystietokantasi osallistavalla sisällöllä

Jakso #31: Inbound - Markkinointi Perusteet Ja Trendit 2016  

Inbound-markkinointi on markkinointimalli, jossa asiakkaita houkutellaan verkon kautta yrityksen www-ympäristöön, jossa merkityksellisen sisällön avulla saadaan asiakkaan yhteystiedot myyntiä varten. Inbound-markkinointi on saanut Suomessa vahvan jalansijan markkinointikeinona. Tämä johtuu pitkälti ostokäyttäytymisen muutoksesta ja siitä, että me kaikki vietämme yhä enemmän aikaa verkossa hakien meille itsellemme merkityksellistä sisältöä. Tule webinaariin kuulemaan mistä inbound-markkinoinnissa on kysymys ja miten inboundia tehdään menestyksekkäästi - sekä mitä vuosi 2016 tuo tullessaan. Webinaarissa käymme läpi: Inbound-markkinoinnin perusteet Ostajapersoonien luonti Asiakkaan ostoprosessin ymmärtäminen Sisällöntuotanto Sisällön jakelu Mittaaminen Teknologia

Jakso #30: Markkinoinnin ja myynnin yhteispeli  

Elämme maailmassa, jossa markkinointi ja myynti lähestyvät toisiaan automaation ja asiakkaiden ostokäyttäytymisen kautta. Perinteisesti markkinointi ja myynti ovat olleet eri lokeroissa ja hallinneet omaa maailmaansa omista poteroistaan. Yritysjohtoa, kuten myös myynti- ja markkinointijohtoa, on jo pitkään kiinnostanut kuinka osastot voidaan kytkeä yhteen tukemaan yrityksen keskeisintä tavoitetta: myynnin kasvattamista. Webinaarissa käymme läpi: - myynnin ja markkinoinnin yhteistyön periaatteet - miten myynti- ja markkinointi saadaan pelaamaan yhteen - millainen prosessi tulee rakentaa, jotta yritys hyötyy eniten - kuinka yhteistyötä kannattaa mitata - kuinka yhteistyötä kannattaa menestyksekkäästi kehittää Jakso on tallenne 26.11.2015 webinaarista. Juontajana: Jani Aaltonen

Jakso #29 Selvitä Missä Olet Googlessa  

Positiosi Googlessa suhteessa kilpailijoihisi ratkaisee oleellisesti oletko mukana asiakkaasi ostoprosessin alussa vaiko et. Googlen mukaan Zero Moment of Truth (vapaasti suomennettuna totuuden nollapiste) on hetki, jossa asiakkaasi kysyy hakukoneelta ratkaisua ongelmaansa ja tämä hetki ratkaisee oleellisesti oletko mukana asiakkaasi prosessissa vaiko et. Hetki ratkaisee ja sinä päätät oletko mukana vaiko et. Hakukoneet muodostavat ison osan kaikesta liikenteestä, joka sivuillesi tulee. Näytämme webinaarissa sinulle, miten helposti mittaat sivujesi liikenteen lähteitä ja samalla voit varmistua siitä mitkä kanavat toimivat ja mitkä kanavat eivät toimi.

Jakso #28: B2B myyntityön opiskelumahdollisuudet Suomessa ja viimeisimpiä tutkimustuloksia  

Jani Aaltosen vieraana Pia Hautamäki - Myynnin tutkija ja myynnin koulutusohjelman opettaja Haaga-Heliasta. Keskustelua aiheista: miten myyjiä koulutetaan vastaamaan muuttuvan maailman tarpeisiin. Mitä asiakkaat odottavat B2B-myyjiltä sekä mikä on Digital Value-Hanke. Mitä B2B-verkkosivuilla tulee olla, jotta asiakkaat kiinnostuvat.

0:00/0:00
Video player is in betaClose