Salt Bergenskirken

Salt Bergenskirken

Norway

Vår LIVSVISJON er å lede mennesker til et bedre liv, gjennom etterfølgelse av Jesus. Vår MENIGHETSVISJON er å bygge en sterk og stadig voksende lokalmenighet, som kontinuerlig ekspanderer til nye nettverk og områder, gjennom multiplikasjon av vårt kall, kultur og menighetsfellesskap.

Episodes

Øystein Gjerme - Hva er viktigst?  

Øystein Gjerme avslutter taleserien «Se Jesus», og hjelper oss å forstå at det viktigste er å elske Gud og elske mennesker.

Skriftsteder:
Mrk 12,28-34
2. Mos 32,1
Sal 73,25; 115,4-7
Ord 30,8-9
1. Pet 1,8
1. Joh 4,19
Ord 4,23
Fil 2,13
2. Tim 2,7

Sigurd Bekkevold - Se Jesus i nattverden  

Når livet blir litt «too much», trenger vi av og til å finne tilbake til det fundamentale. Sigurd Bekkevold fortsetter taleserien «Se Jesus», og viser oss hvordan vi kan få erfare betydningen av nattverden.

Skriftsteder:
Joh 12,44-46
Mrk 14,22-25

Donovan Coetzee - Recovered  

Donovan Coetzee fra Urban Edge Church preker om at Jesus kom for å gjenopprette oss, og viser oss hvordan vi kan leve sunne kristne liv med åndelig modning.

Skriftsteder:
Mrk 10,43
Joh 3,16-17
Jes 53,6
Luk 19,10; 22,44 (NIV)
1. Tess 5,23 (MSG)
3. Joh 2 (NLT + NIV + KJV)
2. Kor 1,8 (NIV + KJV)
Matt 11,28-30 (MSG)
Jak 5,19-20 (MSG)
1. Joh 3,16 (NIV)
1. Kor 5,17-21 (NIV)

Øystein Gjerme - Jesus ser  

Øystein Gjerme fortsetter taleserien «Se Jesus», og viser oss hvordan Jesus gir ny kraft til alle som kommer i berøring med ham.

Skriftsteder:
Mrk 5,21-34

Gina Gjerme - Guds rikes hemmelighet  

Gina Gjerme fortsetter taleserien «Se Jesus», og hjelper oss å se ulike barrierer for vekst i troslivene våre, og viser hvordan vi kan legge et godt grunnlag for vekst.

Skriftsteder:
Mrk 3,5; 4,3-11; 4,15-20; 7,20-23
Esek 11,19-20
Ef 5,15

Øystein Gjerme - Båret til Jesus  

Vi har alle et bilde av Jesus etter våre egne erfaringer og preferanser. Øystein Gjerme starter taleserien «Se Jesus», og inviterer oss til å se Jesus slik som Bibelen forklarer ham, så vi kan møte mennesker slik som Jesus ville møtt dem.

Skriftsteder:
Mrk 2,1-12

Sigurd Bekkevold - God til å være rik  

Hvordan kan man bli god på å være rik? Det er høsttakkefest, og Sigurd Bekkevold viser oss hvordan vi som troende kan lære oss å forvalte rikdommen vår slik som Gud ønsker.

Skriftsteder:
1. Tim 6,6; 6,17-19
Luk 12,13-21; 16,9
Matt 6,20

Tonje Fyhn - Skapt for tilhørighet  

Guds hensikt med alle relasjoner, er fellesskap. Tonje Fyhn avslutter taleserien «Kjærlighet, sex & relasjoner», og viser oss hvordan vårt behov for tilhørighet, vises igjen i Guds natur.

Skriftsteder:
Mrk 12,30-31
Joh 17,20-26
1. Joh 4,18

Øystein Gjerme - Varige relasjoner  

Hva er egentlig kjærlighet? Øystein Gjerme fortsetter taleserien «Kjærlighet, sex & relasjoner» med å dykke dypere i betydningen av ordet «kjærlighet», og viser oss hvordan det å være i Guds kjærlighet, smitter over på de andre relasjonene våre.

Skriftsteder:
Mark 12,30-31
1. Joh 4,8; 4,11; 4,19
1. Kor 13,1-7; 13,13
Luk 22,15
Kol 3,12-14
Fork 4,12

Øystein Gjerme - Kjærlighet er en hjertesak  
I en verden hvor grensene stadig flyttes, finnes det en rettesnor som er oppskriften på et sunt forhold til seksualitet. Øystein Gjerme fortsetter taleserien «Kjærlighet, sex & relasjoner», og viser oss hvordan Guds Ord kan gi oss visdom i møte med vår seksualitet og kjærlighet.

Rom 12,2 (MSG + NT11)
Ord 6,27; 7,1-5

Øystein Gjerme - Før fikenbladet: Skapt av Gud til kjærlighet  

Hvilken kjærlighet lengter mennesker egentlig etter? Hva skjedde før fikenbladet, og hva kan vi lære av det? Øystein Gjerme starter taleserien «Kjærlighet, sex & relasjoner», og viser oss hvordan vi er skapt av Gud, til kjærlighet etter hans eksempel.

1. Mos 1,24-28; 2,18-25; 3,7-10
Matt 19,8

Daniel Matthiesen - Nådens rytme  

Midt i en hverdag hvor vi bombarderes med inntrykk og impulser, finnes det en annerledes rytme. Daniel Matthiesen preker om hvordan vi kan ta del i en rytme av stillhet, og på den måten komme en-til-en med Jesus i hverdagen.

Skriftsteder:
Matt 9,35-36; 11,28-30 (MSG)
Mrk 1,35
Jes 30,15

Øystein Gjerme - Løfte om Guds nærvær  

Guds nærvær er noe som er konstant med oss, og Gud har lovet å være nær oss. Øystein Gjerme avslutter Saltkonferansen 2016, og preker om viktigheten av å bevare den indre nærheten i alt vi gjør.

Skriftsteder:
2. Mos 33,2-3; 33,11; 33,15-16;
4. Mos 14,13-16
Ef 2,21-22
1. Kor 6,19-20

Sigurd Bekkevold - Perspektiv på Jesus  

Jesus inviterer oss til å komme nær. Jo nærmere vi kommer, jo større hvile, fred, glede og fremtidshåp får vi i livet. Sigurd Bekkevold avslutter taleserien «Perspektiv», og preker om at alle mennesker er invitert til å se, følge og komme stadig nærmere Jesus.

Skriftsteder:
Joh 1,35-46; 21,17-19
Matt 10,39
2. Kor 12,9
Gal 2,20
Ef 3,20
Heb 12,1-2

Øystein Gjerme - Perspektiv på troen  

I møte med Guds storhet skjønner vi at våre små utfordringer ikke er så vanskelig å håndtere for vår skaper og Gud. Øystein Gjerme fortsetter taleserien «Perspektiv», og viser oss hvordan vi kan ha samme perspektiv på troen som de gamle trosheltene i Bibelen.

Skriftsteder:
Heb 11,1-2; 11,6; 11,33-34
Rom 4,16b-25
1. Mos 12,1-2; 12,4; 15,6

Øystein Gjerme - Perspektiv på livet  

Perspektivet vårt bestemmer hva vi ser, og hvordan vi lever livene våre. Øystein Gjerme fortsetter taleserien «Perspektiv», og viser oss hvordan vi kan leve et liv med et større perspektiv enn bare her og nå.

Skriftsteder:
Fil 1,12-26
Heb 11,6
Ef 1,18-19
Matt 7,7-8

Øystein Gjerme - Perspektiv på menigheten  

For at vi skal se menigheten som det den er ment til å være, må vi ha riktig perspektiv. Øystein Gjerme starter taleserien «Perspektiv», og viser oss hvordan en sunn kristen menighet bør se ut.

Skriftsteder:
Apg 2,42-47

Sigurd Bekkevold - Fryktløs  
Frykt er en sterk drivkraft i samfunnet og i våre liv. Den styrer og former liv, tanker, ord og framtid. Men Gud har kalt oss til å leve fryktløst, ut ifra troen. Sigurd Bekkevold preker om hva Jesus sier om frykten, og viser oss hvordan vi kan møte det som kommer imot oss, uten å frykte.

Skriftsteder:
Mrk 4,35-41
1. Pet 5,8
1. Joh 4,18-19

Christian Thorbjørnsen - En Gud som strekker seg ut  
Jesus var lidenskapelig opptatt av de som var «på utsiden». Christian Thorbjørnsen preker om at Gud er en Gud som strekker seg ut til alle mennesker, og oppmuntrer oss til å følge i hans fotspor.

Skriftsteder:
Luk 4,25-27;
5,29-32 (MSG);
6,35-36;
7,33-34;
7,47b-50

Daniel Matthiesen - Planlegge for det uplanlagte  
Hva er Jesus sitt fingeravtrykk på ditt liv? Daniel Matthiesen preker om hvordan vi kan dele Jesus i hverdagen, og oppmuntrer oss til å tenke gjennom hva som er vår historie.

Skriftsteder:
Joh 1,23; 3,1-6; 19,38-42
1. Pet 3,15b
Rom 8,28
Kol 4,5-6

0:00/0:00
Video player is in betaClose