Salt Bergenskirken

Salt Bergenskirken

Norway

Vår LIVSVISJON er å lede mennesker til et bedre liv, gjennom etterfølgelse av Jesus. Vår MENIGHETSVISJON er å bygge en sterk og stadig voksende lokalmenighet, som kontinuerlig ekspanderer til nye nettverk og områder, gjennom multiplikasjon av vårt kall, kultur og menighetsfellesskap.

Episodes

Daniel Matthiesen - Å finne veien tilbake til Gud: Lengsel  

Daniel Matthiesen starter taleserien «Å finne veien tilbake til Gud», og preker om den lengselen som alle mennesker har i seg etter noe mer.

Skriftsteder:
Luk 15,11-13
Jer 29,12-14
5. Mos 4,29
Ord 8,17
Jak 4,8

Øystein Gjerme - Full oppstandelse  

Hvordan stiller du deg til oppstandelsen, og hva kan den bety for deg i dag? Øystein Gjerme preker om at oppstandelsen er selve kjernen i den kristne troen, og hjelper oss til å se at vi kan få lov til å hvile i at Jesus har gjort alt; det er ingenting vi kan gjøre utenom å tro på han.

Skriftsteder:
Ef 2,8-9
Tit 4,4-5
1. Kor 1,18; 15,3-8; 12-17
Matt 28,2; 4; 8-9; 13; 15; 17; 19

Øystein Gjerme - Takk gir bakkekontakt  

Hvordan forteller du historien om livet ditt? Øystein Gjerme avslutter taleserien «Salmene», og viser oss hvordan et liv i takknemlighet kan endre perspektivene våre.

Skriftsteder:
Matt 26,30
Sal 118
Joh 11,21; 11,32; 11,41-42; 12,12-16a; 12,17-18

Ben Cooley - DNA Of The Few  

Ben Cooley preker om at kirken har fått autoritet av Gud til å utgjøre en forskjell i verden, og viser oss hvordan vår lille rolle er med på å utrette noe stort for Guds rike.

Skriftsteder:
Matt 9,37-38

Øystein Gjerme - Når Gud blir borte  

Hva gjør vi når Gud blir borte? Øystein Gjerme fortsetter taleserien «Salmene», og hjelper oss til å se at midt i livets mørkeste stunder, så inviterer Gud oss til å snakke sant om livet. Uansett hva vi går igjennom av lidelser og vanskelige situasjoner, så er det bare for en tid, og vi kan få lov til å se på Jesus gjennom det hele.

Skriftsteder:
Mrk 15,34
Rom 4,18
Joh 1,29
Sal 22,2-3
2. Kor 5,21a
Jes 53,10-11
Sal 31,6

Øystein Gjerme - Reis deg, Gud!  

Øystein Gjerme fortsetter taleserien «Salmene», og viser oss hvordan vi kan få erfare troens frimodighet.

Skriftsteder:
Sal 74

Ariel Lund - Spis sjøl  

Visste du at Gud har spesifikke løfter til deg når du leser Bibelen? Ariel Lund fortsetter taleserien «Salmene», og hjelper oss til å forstå fordelene med å lese Bibelen selv.

Skriftsteder:
Sal 1

Øystein Gjerme - Lovprisningens kraft  

Øystein Gjerme starter taleserien «Salmene», og viser oss kraften i å lovprise Gud.

Skriftsteder:
Luk 24,44
Sal 8,1-10
Sal 105,1
Matt 21,16b

Daniel Matthiesen - Så og høste  

Daniel Matthiesen avslutter taleserien «Ord å tro på», og preker om hva som er Guds hensikt med Bibelen, og hva vi kan forvente å høste når vi bruker tid på å lese den.

Skriftsteder:
Gal 6,7-8
1. Kor 2,9-12
Rom 10,17

Øystein Gjerme - Hvordan tolke Bibelen?  

Hvordan forstår jeg det jeg leser? Øystein Gjerme fortsetter taleserien «Ord å tro på», og hjelper oss til å forstå at ved å lese Bibelen, kan vi la Gud få tale direkte til oss gjennom sitt ord.

Skriftsteder:
Sal 19,8-9; 119,105; 119,130
5. Mos 30,11-14
Mrk 1,1; 4,41

Øystein Gjerme - Holdninger til Bibelen  

Øystein Gjerme starter taleserien «Ord å tro på», og oppmuntrer oss til å gi Guds Ord rom til å virke i livene våre.

Skriftsteder:
Matt 5,17
Joh 10,35
Jes 46,9b-10
1. Pet 1,20
Åp 13,8
2 Tim 3,14-17
1 Mos 2,7
Apg 17,28
2. Pet 1,21
Heb 4,12

Jedidiah Thurner - Just Add Weakness  

Vi gjør alt for å skjule våre svakheter, men Bibelen forteller oss at når vi er svake, så er vi sterke. Jedidiah Thurner oppmuntrer oss til å drømme så stort at vi er avhengige av Gud, og til å ta et steg ut av vår egen komfortsone.

Skriftsteder:
2. Kor 12,9-10 (NIV + NLT)
1. Kor 1,26-31
Rom 6,1-2

Tonje Fyhn - The Sound of Silence  

Hva skjer når vi lar det være stille bare noen øyeblikk hver dag? Tonje Fyhn inviterer oss til å i rom for stillhet i hverdagen vår, og viser oss at Gud kan møte oss og tale til oss i stillheten

Skriftsteder:
Sal 62,2+6; 37,7; 131,2;
Klag 3,26
Matt 14,23
Luk 5,15
2. Mos 14,14
2. Krø 20,17

Øystein Gjerme - Kom, bli i meg  

Det å bli i Jesus, handler ikke om prestasjoner, men om at vi innser at vi er avhengig av ham. Øystein Gjerme avslutter taleserien «Fire invitasjoner», og viser oss hvordan Jesus inviterer oss til å komme nær og bli i ham.

Skriftsteder:
Luk 24,31-32; 24,49-53
Joh 14,25-26; 15,1-5; 15,7-17
Rom 10,17
Apg 10,38

Øystein Gjerme - Kom, vær med meg  

De vi omgir oss med, preger oss mer enn vi tror. Øystein Gjerme fortsetter taleserien «Fire invitasjoner», og preker om at Jesus inviterer oss inn til en relasjon som forvandler oss og de rundt oss.

Skriftsteder:
Joh 15,12-17
Mrk 3,13-14
Matt 9,35-38
1. Joh 4,9; 4,19

Thomas Åleskjær - Kom, følg meg  

Thomas Åleskjær fortsetter taleserien «Fire invitasjoner», og viser oss at Jesu invitasjon om å følge ham, ikke bare handler om å ofre og legge fra seg, men å trå inn i det som Jesus har for deg.

Skriftsteder:
Matt 4,18-22
Kol 1,13
Ef 4,22-24; 5,18
Fil 4,6
Heb 7,19
Jer 29,11
Joh 21,3

Øystein Gjerme - Kom og se  

Øystein Gjerme starter taleserien «Fire invitasjoner», og viser oss hvordan Jesus først og fremst inviterer oss til å komme og se hva han gjør.

Skriftsteder:
Joh 1,35-44; 1,47-51

Øystein Gjerme - Immanuel: Gud med oss  

«At Gud er med oss, betyr at han går med oss inn i det som ligger foran, og skal komme til oss igjen.» Øystein Gjerme preker om at midt i en verden som er i desperat behov av håp, så finnes det håp fordi Gud er med oss.

Skriftsteder:
Jes 7,1
Matt 1,18-23

Sigurd Bekkevold - Vent og se Jesus  

Vi lever i et samfunn hvor venting blir sett på som negativt. Men hva hvis venting er noe bra? Sigurd Bekkevold avslutter taleserien «Se Jesus», og lærer oss hvordan Gud bruker ventetiden til å gjøre oss bedre rustet til å takle det vi venter på.

Skriftsteder:
Luk 2,25-32
Heb 12,1-2a

Øystein Gjerme - Hva er viktigst?  

Øystein Gjerme fortsetter taleserien «Se Jesus», og hjelper oss å forstå at det viktigste er å elske Gud og elske mennesker.

Skriftsteder:
Mrk 12,28-34
2. Mos 32,1
Sal 73,25; 115,4-7
Ord 30,8-9
1. Pet 1,8
1. Joh 4,19
Ord 4,23
Fil 2,13
2. Tim 2,7

0:00/0:00
Video player is in betaClose