Salt Bergenskirken

Salt Bergenskirken

Norway

Vår LIVSVISJON er å lede mennesker til et bedre liv, gjennom etterfølgelse av Jesus. Vår MENIGHETSVISJON er å bygge en sterk og stadig voksende lokalmenighet, som kontinuerlig ekspanderer til nye nettverk og områder, gjennom multiplikasjon av vårt kall, kultur og menighetsfellesskap.

Episodes

Steinar Hjelset - På vei til Emmaus  

Går vi glipp av det Jesus gjør i dag, fordi vi sitter fast i fortiden? Steinar Hjelset preker om at alle mennesker kan få oppleve at Gud er nær, selv i møte med livets skuffelser.

Skriftsteder:
Luk 5,31-32; 19,10; 24,13-31
Joh 4,3-4
Fil 3,12-16
Heb 4,14-16
Hab 3,17-18
Jes 54,4-5; 55,8-9
Rom 8,28

Siri Kalvatn - Bønner som forandrer verden  

Hva om vi ber oftere? Inviterer Gud inn i vår hverdag? Siri Kalvatn preker om bønn, og om at vi kan få lov til å invitere Gud og Hans sannhet inn i våre tankeliv, følelsesliv og vår verden.

Skriftsteder:
Matt 6,9-13
Sal 94,9
Rom 14,17
2. Krøn 7,14
1. Joh 5,14-15

Ruben Østrem - Vekstriket  

Gud ønsker at alle skal få lov til å leve meningsfulle liv som betyr noe for andre. Ruben Østrem preker om hvordan vi kan få lov til å oppleve at Guds rike vokser gjennom oss, og viser oss noen praktiske måter vi kan la Guds rike vokse i livene våre.

Skriftsteder:
Mrk 4,26-32
Sal 92,13-16
Ord 27,17

Tonje Fyhn - Perlejakt  

Alle leter etter noen perler i livet, enten det er i form av relasjoner, penger, ting eller annet. Tonje Fyhn preker om at Guds rike er den beste perlen man kan finne, og viser oss at ingenting annet kan gi varig tilfredsstillelse.

Skriftsteder:
Matt 6,25-34; 13,45-46
Rom 14,17

Sigurd Bekkevold - Se det store i det små  

Av og til er blikket vårt rettet så langt fram, at vi ikke greier å se og glede oss over det som er her og nå. Sigurd Bekkevold preker om at alle mennesker kan få erfare å ha Guds perspektiv i hverdagen, og på den måten se alle mulighetene som Gud legger foran oss.

Skriftsteder:
Ef 1,18; 2,10; 3,14-21

Sigurd Bekkevold - Medlem eller med-lem?  

Det er når vi kobler oss på kirken, at vi kan få lov til å fullt ut erfare enheten og mangfoldet i kirken, og rikdommen i oppdraget. Sigurd Bekkevold preker om at alle som tror, er lemmer på Kristi kropp, og viser oss hvordan vi kan få lov til å erfare kirkens kvaliteter.

Skriftsteder:
1. Kor 12,12-27
Ef 3,18-19
Joh 1,14; 18

Øystein Gjerme - Pinse på ny  

Pinse handler ikke så mye om det spektakulære, men om at vanlige folk ble fylt av Den Hellige Ånd og ble i stand til å gjøre Jesus synlig for alle mennesker. Øystein Gjerme preker om at alle kristne kan bli fylt med Den Hellige Ånd, og dele evangeliet på en måte som folkene rundt oss forstår.

Skriftsteder:
Apg 1,6-8; 2,1-4; 2,37-41
1. Pet 3,15
Kol 4,5-6

Jeff Lestz - Doing finance God's way  

Tienden handler ikke om penger, men om tilstanden til hjertet ditt. Jeff Lestz preker om hvordan vi kan være gode forvaltere av det Gud har gitt oss, og viser oss at Gud ønsker å velsigne oss.

Skriftsteder:
Fork. 10,19
Mrk 8,36-37
Luk 12,15
5. Mos 6,3-5; 8,10-13; 8,17-18
Luk 18,18-25; 27
3. Joh 1,2

Øystein Gjerme - Å finne veien tilbake til Gud: Livet  

Øystein Gjerme avslutter taleserien «Å finne veien tilbake til Gud», og preker om at det virkelige livet begynner når vi finner vår hvile i Guds kjærlighet.

Skriftsteder:
Luk 15,6; 15,9; 15,22-24
Sal 42,2-4
Rom 10,17
Matt 18,20; 22,37-39

Egil Elling Ellingsen - Å finne veien tilbake til Gud: Kjærlighet  

Hvem er du? Hva definerer deg? Egil Elling Ellingsen fortsetter taleserien «Å finne veien tilbake til Gud», og snakker om at vi kan finne vår identitet i Guds kjærlighet, og i hvem han sier at vi er.

Skriftsteder:
Luk 15,17-24
Joh 10,10
1. Joh 4,10

Tonje Fyhn - Å finne veien tilbake til Gud: Hjelp  

Tonje Fyhn fortsetter taleserien «Å finne veien tilbake til Gud», og preker om at når vi våkner opp til å innse at vi trenger hjelp, så kommer Gud med hjelp uten å peke fingeren mot oss.

Skriftsteder:
Luk 15,17-20

Øystein Gjerme - Å finne veien tilbake til Gud: Anger  

Øystein Gjerme fortsetter taleserien «Å finne veien tilbake til Gud», og preker om at anger er drivkraften som hjelper oss til å begynne på veien tilbake til Gud.

Skriftsteder:
Luk 15,17
1. Mos 2,7
Joh 10,10
2. Kor 7,9b-10a

Daniel Matthiesen - Å finne veien tilbake til Gud: Lengsel  

Daniel Matthiesen starter taleserien «Å finne veien tilbake til Gud», og preker om den lengselen som alle mennesker har i seg etter noe mer.

Skriftsteder:
Luk 15,11-13
Jer 29,12-14
5. Mos 4,29
Ord 8,17
Jak 4,8

Øystein Gjerme - Full oppstandelse  

Hvordan stiller du deg til oppstandelsen, og hva kan den bety for deg i dag? Øystein Gjerme preker om at oppstandelsen er selve kjernen i den kristne troen, og hjelper oss til å se at vi kan få lov til å hvile i at Jesus har gjort alt; det er ingenting vi kan gjøre utenom å tro på han.

Skriftsteder:
Ef 2,8-9
Tit 4,4-5
1. Kor 1,18; 15,3-8; 12-17
Matt 28,2; 4; 8-9; 13; 15; 17; 19

Øystein Gjerme - Takk gir bakkekontakt  

Hvordan forteller du historien om livet ditt? Øystein Gjerme avslutter taleserien «Salmene», og viser oss hvordan et liv i takknemlighet kan endre perspektivene våre.

Skriftsteder:
Matt 26,30
Sal 118
Joh 11,21; 11,32; 11,41-42; 12,12-16a; 12,17-18

Ben Cooley - DNA Of The Few  

Ben Cooley preker om at kirken har fått autoritet av Gud til å utgjøre en forskjell i verden, og viser oss hvordan vår lille rolle er med på å utrette noe stort for Guds rike.

Skriftsteder:
Matt 9,37-38

Øystein Gjerme - Når Gud blir borte  

Hva gjør vi når Gud blir borte? Øystein Gjerme fortsetter taleserien «Salmene», og hjelper oss til å se at midt i livets mørkeste stunder, så inviterer Gud oss til å snakke sant om livet. Uansett hva vi går igjennom av lidelser og vanskelige situasjoner, så er det bare for en tid, og vi kan få lov til å se på Jesus gjennom det hele.

Skriftsteder:
Mrk 15,34
Rom 4,18
Joh 1,29
Sal 22,2-3
2. Kor 5,21a
Jes 53,10-11
Sal 31,6

Øystein Gjerme - Reis deg, Gud!  

Øystein Gjerme fortsetter taleserien «Salmene», og viser oss hvordan vi kan få erfare troens frimodighet.

Skriftsteder:
Sal 74

Ariel Lund - Spis sjøl  

Visste du at Gud har spesifikke løfter til deg når du leser Bibelen? Ariel Lund fortsetter taleserien «Salmene», og hjelper oss til å forstå fordelene med å lese Bibelen selv.

Skriftsteder:
Sal 1

Øystein Gjerme - Lovprisningens kraft  

Øystein Gjerme starter taleserien «Salmene», og viser oss kraften i å lovprise Gud.

Skriftsteder:
Luk 24,44
Sal 8,1-10
Sal 105,1
Matt 21,16b

0:00/0:00
Video player is in betaClose