Salt Bergenskirken

Salt Bergenskirken

Norway

Vår LIVSVISJON er å lede mennesker til et bedre liv, gjennom etterfølgelse av Jesus. Vår MENIGHETSVISJON er å bygge en sterk og stadig voksende lokalmenighet, som kontinuerlig ekspanderer til nye nettverk og områder, gjennom multiplikasjon av vårt kall, kultur og menighetsfellesskap.

Episodes

Tonje Fyhn - Skapt for tilhørighet  

Guds hensikt med alle relasjoner, er fellesskap. Tonje Fyhn avslutter taleserien «Kjærlighet, sex & relasjoner», og viser oss hvordan vårt behov for tilhørighet, vises igjen i Guds natur.

Skriftsteder:
Mrk 12,30-31
Joh 17,20-26
1. Joh 4,18

Øystein Gjerme - Varige relasjoner  

Hva er egentlig kjærlighet? Øystein Gjerme fortsetter taleserien «Kjærlighet, sex & relasjoner» med å dykke dypere i betydningen av ordet «kjærlighet», og viser oss hvordan det å være i Guds kjærlighet, smitter over på de andre relasjonene våre.

Skriftsteder:
Mark 12,30-31
1. Joh 4,8; 4,11; 4,19
1. Kor 13,1-7; 13,13
Luk 22,15
Kol 3,12-14
Fork 4,12

Øystein Gjerme - Kjærlighet er en hjertesak  
I en verden hvor grensene stadig flyttes, finnes det en rettesnor som er oppskriften på et sunt forhold til seksualitet. Øystein Gjerme fortsetter taleserien «Kjærlighet, sex & relasjoner», og viser oss hvordan Guds Ord kan gi oss visdom i møte med vår seksualitet og kjærlighet.

Rom 12,2 (MSG + NT11)
Ord 6,27; 7,1-5

Øystein Gjerme - Før fikenbladet: Skapt av Gud til kjærlighet  

Hvilken kjærlighet lengter mennesker egentlig etter? Hva skjedde før fikenbladet, og hva kan vi lære av det? Øystein Gjerme starter taleserien «Kjærlighet, sex & relasjoner», og viser oss hvordan vi er skapt av Gud, til kjærlighet etter hans eksempel.

1. Mos 1,24-28; 2,18-25; 3,7-10
Matt 19,8

Daniel Matthiesen - Nådens rytme  

Midt i en hverdag hvor vi bombarderes med inntrykk og impulser, finnes det en annerledes rytme. Daniel Matthiesen preker om hvordan vi kan ta del i en rytme av stillhet, og på den måten komme en-til-en med Jesus i hverdagen.

Skriftsteder:
Matt 9,35-36; 11,28-30 (MSG)
Mrk 1,35
Jes 30,15

Øystein Gjerme - Løfte om Guds nærvær  

Guds nærvær er noe som er konstant med oss, og Gud har lovet å være nær oss. Øystein Gjerme avslutter Saltkonferansen 2016, og preker om viktigheten av å bevare den indre nærheten i alt vi gjør.

Skriftsteder:
2. Mos 33,2-3; 33,11; 33,15-16;
4. Mos 14,13-16
Ef 2,21-22
1. Kor 6,19-20

Sigurd Bekkevold - Perspektiv på Jesus  

Jesus inviterer oss til å komme nær. Jo nærmere vi kommer, jo større hvile, fred, glede og fremtidshåp får vi i livet. Sigurd Bekkevold avslutter taleserien «Perspektiv», og preker om at alle mennesker er invitert til å se, følge og komme stadig nærmere Jesus.

Skriftsteder:
Joh 1,35-46; 21,17-19
Matt 10,39
2. Kor 12,9
Gal 2,20
Ef 3,20
Heb 12,1-2

Øystein Gjerme - Perspektiv på troen  

I møte med Guds storhet skjønner vi at våre små utfordringer ikke er så vanskelig å håndtere for vår skaper og Gud. Øystein Gjerme fortsetter taleserien «Perspektiv», og viser oss hvordan vi kan ha samme perspektiv på troen som de gamle trosheltene i Bibelen.

Skriftsteder:
Heb 11,1-2; 11,6; 11,33-34
Rom 4,16b-25
1. Mos 12,1-2; 12,4; 15,6

Øystein Gjerme - Perspektiv på livet  

Perspektivet vårt bestemmer hva vi ser, og hvordan vi lever livene våre. Øystein Gjerme fortsetter taleserien «Perspektiv», og viser oss hvordan vi kan leve et liv med et større perspektiv enn bare her og nå.

Skriftsteder:
Fil 1,12-26
Heb 11,6
Ef 1,18-19
Matt 7,7-8

Øystein Gjerme - Perspektiv på menigheten  

For at vi skal se menigheten som det den er ment til å være, må vi ha riktig perspektiv. Øystein Gjerme starter taleserien «Perspektiv», og viser oss hvordan en sunn kristen menighet bør se ut.

Skriftsteder:
Apg 2,42-47

Sigurd Bekkevold - Fryktløs  
Frykt er en sterk drivkraft i samfunnet og i våre liv. Den styrer og former liv, tanker, ord og framtid. Men Gud har kalt oss til å leve fryktløst, ut ifra troen. Sigurd Bekkevold preker om hva Jesus sier om frykten, og viser oss hvordan vi kan møte det som kommer imot oss, uten å frykte.

Skriftsteder:
Mrk 4,35-41
1. Pet 5,8
1. Joh 4,18-19

Christian Thorbjørnsen - En Gud som strekker seg ut  
Jesus var lidenskapelig opptatt av de som var «på utsiden». Christian Thorbjørnsen preker om at Gud er en Gud som strekker seg ut til alle mennesker, og oppmuntrer oss til å følge i hans fotspor.

Skriftsteder:
Luk 4,25-27;
5,29-32 (MSG);
6,35-36;
7,33-34;
7,47b-50

Daniel Matthiesen - Planlegge for det uplanlagte  
Hva er Jesus sitt fingeravtrykk på ditt liv? Daniel Matthiesen preker om hvordan vi kan dele Jesus i hverdagen, og oppmuntrer oss til å tenke gjennom hva som er vår historie.

Skriftsteder:
Joh 1,23; 3,1-6; 19,38-42
1. Pet 3,15b
Rom 8,28
Kol 4,5-6

Ruben Østrem - For, ikke imot  
Ruben Østrem preker om at kirken skal være for mennesker, og viser oss hvordan vi kan ha Jesus som forbilde i møte med mennesker som ikke er lik oss selv.

Skriftsteder:
Joh 3,16; 4,4-9; 4,10-15; 4,16-24
Matt 18,19-20

Espen Eidsvåg - Et liv fylt av Guds visdom  
Hva er visdom, og hvem kan få visdom av Gud? Espen Eidsvåg preker om at alle kristne er invitert til å leve et liv som er fylt av Guds visdom.

Skriftsteder:
Ord 3,13-18
Luk 2,52
Jak 1,5
1. Kong 3,4-11
Joh 3,17
Rom 8,1; 8,15
Kol 1,22

Øystein Gjerme - Bakover for fremover  
Øystein Gjerme preker om hvordan vi kan bygge en kirke etter den første kirkens eksempel, mens vi samtidig henger med i tiden.

Skriftsteder:
Apg 2,42-47
Kol 2,18-19; 3,9
Jes 55,10-11
Ef 2,20; 4,23
Rom 12,2 (MSG)
2. Kor 4,16

Daniel Matthiesen - En ny identitet  
Med det nye livet har vi fått en ny identitet som ambassadører for Guds rike. Daniel Matthiesen fortsetter taleserien «Mellom dere», og viser oss hvordan vi som ambassadører kan gi andre en smak av Guds rikes kultur.

Skriftsteder:
2. Kor 5,17-20
Luk 17,20-21
Joh 13,34-35
Matt 14,23

Øystein Gjerme - Mellom dere er det gode valg  

Gode valg gir retning for et godt liv. Øystein Gjerme fortsetter taleserien «Mellom dere», og preker om hvordan det å gjøre valg i framtiden kan bli mye enklere, ved at valgene våre sentreres innenfor rammen av Guds gode vilje.

Skriftsteder
Luk 17,21
1. Kor 4,16-17; 7,19; 10,31
Rom 8,17-18; 8,29; 12,2; 14,1-6
Fil 2,13
Ef 1,17
Kol 1,9
1. Joh 4,8

Øystein Gjerme - Identitet i tilhørighet  
Vi er ikke bare frelst fra noe, vi er frelst til noe. Guds rike er mellom oss, og det gir oss identitet. Øystein Gjerme fortsetter taleserien «Mellom dere», og viser oss hvordan alle kristne har identitet i sin tilhørighet.

Skriftsteder:
Luk 17,21
1. Kor 12,13 (MSG); 12,25
Rom 12,5; 12,10; 12,16; 14,19;
Ef 4,1-2; 4,25b
1. Tess 3,12; 5,11; 5,15;
Gal 6,2
Kol 3,12b-13
2. Kor 3,3

Sigurd Bekkevold - Det første og beste  

Vi kan leve annerledes enn den materialistiske kulturen vi er en del av. Gud lengter etter at vi tør å ha tillit til at han er vår forsørger. Sigurd Bekkevold preker om hvordan vi kan sette Gud først i våre liv, og at vi kan få erfare resultatene av dette.

Skriftsteder:
Matt 6,31-33; 7,7-11
Joh 3,16
2. Mos 13,1; 23,19
Ord 3,9-10
1. Mos 4,3-5
3. Mos 27,30
4. Mos 18,19-21

0:00/0:00
Video player is in betaClose