Salt Bergenskirken

Salt Bergenskirken

Norway

Vår LIVSVISJON er å lede mennesker til et bedre liv, gjennom etterfølgelse av Jesus. Vår MENIGHETSVISJON er å bygge en sterk og stadig voksende lokalmenighet, som kontinuerlig ekspanderer til nye nettverk og områder, gjennom multiplikasjon av vårt kall, kultur og menighetsfellesskap.

Episodes

Øystein Gjerme - Reis deg, Gud!  

Øystein Gjerme fortsetter taleserien «Salmene», og viser oss hvordan vi kan få erfare troens frimodighet.

Skriftsteder:
Sal 74

Ariel Lund - Spis sjøl  

Visste du at Gud har spesifikke løfter til deg når du leser Bibelen? Ariel Lund fortsetter taleserien «Salmene», og hjelper oss til å forstå fordelene med å lese Bibelen selv.

Skriftsteder:
Sal 1

Øystein Gjerme - Lovprisningens kraft  

Øystein Gjerme starter taleserien «Salmene», og viser oss kraften i å lovprise Gud.

Skriftsteder:
Luk 24,44
Sal 8,1-10
Sal 105,1
Matt 21,16b

Daniel Matthiesen - Så og høste  

Daniel Matthiesen avslutter taleserien «Ord å tro på», og preker om hva som er Guds hensikt med Bibelen, og hva vi kan forvente å høste når vi bruker tid på å lese den.

Skriftsteder:
Gal 6,7-8
1. Kor 2,9-12
Rom 10,17

Øystein Gjerme - Hvordan tolke Bibelen?  

Hvordan forstår jeg det jeg leser? Øystein Gjerme fortsetter taleserien «Ord å tro på», og hjelper oss til å forstå at ved å lese Bibelen, kan vi la Gud få tale direkte til oss gjennom sitt ord.

Skriftsteder:
Sal 19,8-9; 119,105; 119,130
5. Mos 30,11-14
Mrk 1,1; 4,41

Øystein Gjerme - Holdninger til Bibelen  

Øystein Gjerme starter taleserien «Ord å tro på», og oppmuntrer oss til å gi Guds Ord rom til å virke i livene våre.

Skriftsteder:
Matt 5,17
Joh 10,35
Jes 46,9b-10
1. Pet 1,20
Åp 13,8
2 Tim 3,14-17
1 Mos 2,7
Apg 17,28
2. Pet 1,21
Heb 4,12

Jedidiah Thurner - Just Add Weakness  

Vi gjør alt for å skjule våre svakheter, men Bibelen forteller oss at når vi er svake, så er vi sterke. Jedidiah Thurner oppmuntrer oss til å drømme så stort at vi er avhengige av Gud, og til å ta et steg ut av vår egen komfortsone.

Skriftsteder:
2. Kor 12,9-10 (NIV + NLT)
1. Kor 1,26-31
Rom 6,1-2

Tonje Fyhn - The Sound of Silence  

Hva skjer når vi lar det være stille bare noen øyeblikk hver dag? Tonje Fyhn inviterer oss til å i rom for stillhet i hverdagen vår, og viser oss at Gud kan møte oss og tale til oss i stillheten

Skriftsteder:
Sal 62,2+6; 37,7; 131,2;
Klag 3,26
Matt 14,23
Luk 5,15
2. Mos 14,14
2. Krø 20,17

Øystein Gjerme - Kom, bli i meg  

Det å bli i Jesus, handler ikke om prestasjoner, men om at vi innser at vi er avhengig av ham. Øystein Gjerme avslutter taleserien «Fire invitasjoner», og viser oss hvordan Jesus inviterer oss til å komme nær og bli i ham.

Skriftsteder:
Luk 24,31-32; 24,49-53
Joh 14,25-26; 15,1-5; 15,7-17
Rom 10,17
Apg 10,38

Øystein Gjerme - Kom, vær med meg  

De vi omgir oss med, preger oss mer enn vi tror. Øystein Gjerme fortsetter taleserien «Fire invitasjoner», og preker om at Jesus inviterer oss inn til en relasjon som forvandler oss og de rundt oss.

Skriftsteder:
Joh 15,12-17
Mrk 3,13-14
Matt 9,35-38
1. Joh 4,9; 4,19

Thomas Åleskjær - Kom, følg meg  

Thomas Åleskjær fortsetter taleserien «Fire invitasjoner», og viser oss at Jesu invitasjon om å følge ham, ikke bare handler om å ofre og legge fra seg, men å trå inn i det som Jesus har for deg.

Skriftsteder:
Matt 4,18-22
Kol 1,13
Ef 4,22-24; 5,18
Fil 4,6
Heb 7,19
Jer 29,11
Joh 21,3

Øystein Gjerme - Kom og se  

Øystein Gjerme starter taleserien «Fire invitasjoner», og viser oss hvordan Jesus først og fremst inviterer oss til å komme og se hva han gjør.

Skriftsteder:
Joh 1,35-44; 1,47-51

Øystein Gjerme - Immanuel: Gud med oss  

«At Gud er med oss, betyr at han går med oss inn i det som ligger foran, og skal komme til oss igjen.» Øystein Gjerme preker om at midt i en verden som er i desperat behov av håp, så finnes det håp fordi Gud er med oss.

Skriftsteder:
Jes 7,1
Matt 1,18-23

Sigurd Bekkevold - Vent og se Jesus  

Vi lever i et samfunn hvor venting blir sett på som negativt. Men hva hvis venting er noe bra? Sigurd Bekkevold avslutter taleserien «Se Jesus», og lærer oss hvordan Gud bruker ventetiden til å gjøre oss bedre rustet til å takle det vi venter på.

Skriftsteder:
Luk 2,25-32
Heb 12,1-2a

Øystein Gjerme - Hva er viktigst?  

Øystein Gjerme fortsetter taleserien «Se Jesus», og hjelper oss å forstå at det viktigste er å elske Gud og elske mennesker.

Skriftsteder:
Mrk 12,28-34
2. Mos 32,1
Sal 73,25; 115,4-7
Ord 30,8-9
1. Pet 1,8
1. Joh 4,19
Ord 4,23
Fil 2,13
2. Tim 2,7

Sigurd Bekkevold - Se Jesus i nattverden  

Når livet blir litt «too much», trenger vi av og til å finne tilbake til det fundamentale. Sigurd Bekkevold fortsetter taleserien «Se Jesus», og viser oss hvordan vi kan få erfare betydningen av nattverden.

Skriftsteder:
Joh 12,44-46
Mrk 14,22-25

Donovan Coetzee - Recovered  

Donovan Coetzee fra Urban Edge Church preker om at Jesus kom for å gjenopprette oss, og viser oss hvordan vi kan leve sunne kristne liv med åndelig modning.

Skriftsteder:
Mrk 10,43
Joh 3,16-17
Jes 53,6
Luk 19,10; 22,44 (NIV)
1. Tess 5,23 (MSG)
3. Joh 2 (NLT + NIV + KJV)
2. Kor 1,8 (NIV + KJV)
Matt 11,28-30 (MSG)
Jak 5,19-20 (MSG)
1. Joh 3,16 (NIV)
1. Kor 5,17-21 (NIV)

Øystein Gjerme - Jesus ser  

Øystein Gjerme fortsetter taleserien «Se Jesus», og viser oss hvordan Jesus gir ny kraft til alle som kommer i berøring med ham.

Skriftsteder:
Mrk 5,21-34

Gina Gjerme - Guds rikes hemmelighet  

Gina Gjerme fortsetter taleserien «Se Jesus», og hjelper oss å se ulike barrierer for vekst i troslivene våre, og viser hvordan vi kan legge et godt grunnlag for vekst.

Skriftsteder:
Mrk 3,5; 4,3-11; 4,15-20; 7,20-23
Esek 11,19-20
Ef 5,15

Øystein Gjerme - Båret til Jesus  

Vi har alle et bilde av Jesus etter våre egne erfaringer og preferanser. Øystein Gjerme starter taleserien «Se Jesus», og inviterer oss til å se Jesus slik som Bibelen forklarer ham, så vi kan møte mennesker slik som Jesus ville møtt dem.

Skriftsteder:
Mrk 2,1-12

0:00/0:00
Video player is in betaClose