Salt Bergenskirken

Salt Bergenskirken

Norway

Vår LIVSVISJON er å lede mennesker til et bedre liv, gjennom etterfølgelse av Jesus. Vår MENIGHETSVISJON er å bygge en sterk og stadig voksende lokalmenighet, som kontinuerlig ekspanderer til nye nettverk og områder, gjennom multiplikasjon av vårt kall, kultur og menighetsfellesskap.

Episodes

Daniel Matthiesen - Hva er kjærlighet?  

«Vår ærlighet skaper rom for Guds kjærlighet.» Daniel Matthiesen starter taleserien «Hva er kjærlighet», og viser oss Guds perspektiv og tilnærming til kjærligheten.

Skriftsteder:
1. Joh 3,16a; 4,7-10
Joh 3,16; 8,2-11; 14,8-9
Rom 5,8
Luk 18,9-14

Øystein Gjerme - Gud, verdier og politikk  

Øystein Gjerme preker om at valget er vår mulighet til å utøve innflytelse på samfunnet, og oppmuntrer oss til å gjøre et verdivalg.

Skriftsteder:
Matt 17,22
Rom 13,1; 13,7
1. Pet 2,13-17

Gina Gjerme - En ny start  

«Når Gud møter oss, så ønsker han ikke bare å gi oss et bedre liv, men et nytt liv.» Gina Gjerme preker om kraften i tilgivelsen som Jesus tilbyr oss, og om at vi alle kan få en ny start hos ham.

Skriftsteder:
Jes 1,18; 53,5
Luk 5,17-26
Rom 3,23; 5,12; 8,1-2
Ef 1,7; 2,7-8
1. Joh 1,8-9
Joh 10,10

Øystein Gjerme - En våken kirke  

Kirken består av folk fra alle nasjoner, aldersgrupper og yrker, men det er én som forener oss, og det er Jesus. Øystein Gjerme deler visjonen til Salt, og preker om hvordan alle mennesker kan få være med på å skape fremtidens menighet.

Skriftsteder:
Apg 20,7-12

Øystein Gjerme - I verden, men ikke av verden  

Livet med Jesus er ikke et trangt og smalt liv, det er et liv med kraft, hensikt og et evighetsperspektiv. Øystein Gjerme preker om at vi er kalt til å være i verden, men ikke av verden, og hjelper oss til å forstå hvordan dette kan se ut i livene våre i dag.

Skriftsteder:
5. Mos 8,2; 11
Dan 1,4-9; 1,15-17; 1,19b-21; 5,12; 6,4
Joh 17,15-18

Christian Thorbjørnsen - Essensen av kirken  

Hvordan kan du posisjonere deg slik at Gud kan virke gjennom deg i din hverdag? Christian Thorbjørnsen preker tre av kirkens fokusområder: Disippelgjøring, hjelpe mennesker å leve misjonale liv, og å trene ledere.

Skriftsteder:
Matt 6,33; 16,18; 28,18
Luk 10,19-20
Mrk 16,15
Ef 4,11
Kol 4,2-6
1. Pet 3,15-16

Sara Hansen - Guddommelege augneblink  

Tiden er mer enn sandkorn gjennom fingrene. Tiden er en mengde muligheter som kommer flygende, som vi kan få lov til å gripe!
Sara Hansen preker om at selv når vi føler at livet er på vent, så kan vi få lov til å la de øyeblikkene Gud legger fram for oss, prege og bygge karakter i oss.

Skriftsteder:
Fork 3,1-4; 3,11
Ef 5,15-16
1. Mos 37,7; 37,9; 39,12; 39,21; 45,4-5

Steinar Hjelset - På vei til Emmaus  

Går vi glipp av det Jesus gjør i dag, fordi vi sitter fast i fortiden? Steinar Hjelset preker om at alle mennesker kan få oppleve at Gud er nær, selv i møte med livets skuffelser.

Skriftsteder:
Luk 5,31-32; 19,10; 24,13-31
Joh 4,3-4
Fil 3,12-16
Heb 4,14-16
Hab 3,17-18
Jes 54,4-5; 55,8-9
Rom 8,28

Siri Kalvatn - Bønner som forandrer verden  

Hva om vi ber oftere? Inviterer Gud inn i vår hverdag? Siri Kalvatn preker om bønn, og om at vi kan få lov til å invitere Gud og Hans sannhet inn i våre tankeliv, følelsesliv og vår verden.

Skriftsteder:
Matt 6,9-13
Sal 94,9
Rom 14,17
2. Krøn 7,14
1. Joh 5,14-15

Ruben Østrem - Vekstriket  

Gud ønsker at alle skal få lov til å leve meningsfulle liv som betyr noe for andre. Ruben Østrem preker om hvordan vi kan få lov til å oppleve at Guds rike vokser gjennom oss, og viser oss noen praktiske måter vi kan la Guds rike vokse i livene våre.

Skriftsteder:
Mrk 4,26-32
Sal 92,13-16
Ord 27,17

Tonje Fyhn - Perlejakt  

Alle leter etter noen perler i livet, enten det er i form av relasjoner, penger, ting eller annet. Tonje Fyhn preker om at Guds rike er den beste perlen man kan finne, og viser oss at ingenting annet kan gi varig tilfredsstillelse.

Skriftsteder:
Matt 6,25-34; 13,45-46
Rom 14,17

Sigurd Bekkevold - Se det store i det små  

Av og til er blikket vårt rettet så langt fram, at vi ikke greier å se og glede oss over det som er her og nå. Sigurd Bekkevold preker om at alle mennesker kan få erfare å ha Guds perspektiv i hverdagen, og på den måten se alle mulighetene som Gud legger foran oss.

Skriftsteder:
Ef 1,18; 2,10; 3,14-21

Ariel Lund - Hvordan tenker du?  

Vår måte å tenke på, forandrer seg over tid, og det får konsekvens i levd liv. Ariel Lund preker om hvordan vi kan la Guds Ord, fellesskapet og korset være ankerpunktene som justerer og forvandler tankene våre til det som Gud vil.

Skriftsteder:
Rom 12,1-2

Sigurd Bekkevold - Medlem eller med-lem?  

Det er når vi kobler oss på kirken, at vi kan få lov til å fullt ut erfare enheten og mangfoldet i kirken, og rikdommen i oppdraget. Sigurd Bekkevold preker om at alle som tror, er lemmer på Kristi kropp, og viser oss hvordan vi kan få lov til å erfare kirkens kvaliteter.

Skriftsteder:
1. Kor 12,12-27
Ef 3,18-19
Joh 1,14; 18

Øystein Gjerme - Pinse på ny  

Pinse handler ikke så mye om det spektakulære, men om at vanlige folk ble fylt av Den Hellige Ånd og ble i stand til å gjøre Jesus synlig for alle mennesker. Øystein Gjerme preker om at alle kristne kan bli fylt med Den Hellige Ånd, og dele evangeliet på en måte som folkene rundt oss forstår.

Skriftsteder:
Apg 1,6-8; 2,1-4; 2,37-41
1. Pet 3,15
Kol 4,5-6

Jeff Lestz - Doing finance God's way  

Tienden handler ikke om penger, men om tilstanden til hjertet ditt. Jeff Lestz preker om hvordan vi kan være gode forvaltere av det Gud har gitt oss, og viser oss at Gud ønsker å velsigne oss.

Skriftsteder:
Fork. 10,19
Mrk 8,36-37
Luk 12,15
5. Mos 6,3-5; 8,10-13; 8,17-18
Luk 18,18-25; 27
3. Joh 1,2

Øystein Gjerme - Å finne veien tilbake til Gud: Livet  

Øystein Gjerme avslutter taleserien «Å finne veien tilbake til Gud», og preker om at det virkelige livet begynner når vi finner vår hvile i Guds kjærlighet.

Skriftsteder:
Luk 15,6; 15,9; 15,22-24
Sal 42,2-4
Rom 10,17
Matt 18,20; 22,37-39

Egil Elling Ellingsen - Å finne veien tilbake til Gud: Kjærlighet  

Hvem er du? Hva definerer deg? Egil Elling Ellingsen fortsetter taleserien «Å finne veien tilbake til Gud», og snakker om at vi kan finne vår identitet i Guds kjærlighet, og i hvem han sier at vi er.

Skriftsteder:
Luk 15,17-24
Joh 10,10
1. Joh 4,10

Tonje Fyhn - Å finne veien tilbake til Gud: Hjelp  

Tonje Fyhn fortsetter taleserien «Å finne veien tilbake til Gud», og preker om at når vi våkner opp til å innse at vi trenger hjelp, så kommer Gud med hjelp uten å peke fingeren mot oss.

Skriftsteder:
Luk 15,17-20

Øystein Gjerme - Å finne veien tilbake til Gud: Anger  

Øystein Gjerme fortsetter taleserien «Å finne veien tilbake til Gud», og preker om at anger er drivkraften som hjelper oss til å begynne på veien tilbake til Gud.

Skriftsteder:
Luk 15,17
1. Mos 2,7
Joh 10,10
2. Kor 7,9b-10a

0:00/0:00
Video player is in betaClose