Samfund

Samfund

Denmark

Samfund omhandler viden, analyser og debat om vores samfund. Den2Radios udsendelser omfatter græsrødder og samfundsinstitutioner af enhver slags, bl.a. kommuner og stat, der har betydning for samfundets udvikling, nedsmeltning og fremtid. Vi interviewer alle samfundslag: lægfolk, eksperter og beslutningstagere.

Episodes

Kristendom  

I 3. udsendelse af den2radios podcastserie ”Europas Idehistoriske Rødder” skal det handle om kristendommens fremkomst i den græsk-romerske verden og den antikke arv, som kristendommen er formet af.  I programmet medvirker professor Hans-Jørgen Schantz, lektor Jesper Tang Nielsen, Dr. phil Nils Hybel, ekstern lektor Kasper Dalgaard og lektor Annika Hvidthamar. Tilrettelæggelse:  Claus-Bo Bjerglund Andersen, Thor Eiken Mulvad og Lasse Nyeng...

Samfund 0

Høstmarked 2017  

Høstmarked er overskriften på et indslag som tager lytteren med til høstmarked på Grantoftegaard ved Ballerup. Gården ligger ved den lille museumslandsby Pederstrups gadekær, og alle sejl var sat til for at genskabe følelsen af at være en del af fordums sommertid.  Vi skal møde afgående direktør for Grantoftegaard Marianne Stenkjær, Praktisk Økologis kasserer Finn Paaske og hyrdehundopdrætteren...

Samfund 0

Et palisadeanlæg fra stenalderen  

I stenalderen blev der opført store palisadeanlæg, der har krævet en stor arbejdsindsats og organisering. På Stevns er der i forbindelse med et byggeri fundet et palisadeanlæg, og i den første udsendelse fortæller to arkæologer om en forundersøgelse, hvad de vil lave videre, og hvad anlægget kan være brugt til.

Samfund 0

InterMetzo: De ubekvemme rettigheder  

Den2radios Georg Metz har i denne uge givet sit Intermetzo overskriften: ’De ubekvemme rettigheder. Når regeringer vil revidere menneskeligheden’. Erfaringer om krig og diktatur, om statsløse og tusinder på flugt satte skub i en nyformulering af grundlæggende principper. Rettigheder måtte i ånd og bogstav opfattes som universelle, men de smukke hensigter nedfældet på papir har ikke været tilstrækkelige, har historien...

Samfund 0

Johs. Jørgensen og komponisterne  

den2radio er meget optaget af digteren Johannes Jørgensen. Denne uge handler det om nogle af de komponister der har sat hans digte i musik.Johannes Jørgensen boede det meste af sit liv i Assisi i Italien, og han rejste meget. Historien er at fortælle sådan ca hvor han befandt sig, da han skrev sine digte, som Carl Nielsen, Per Nørgård, Ib Nørholm, Oluf Ring, Erik Norby og Niels La Cour har sat i musik. 

Samfund 0

Den fælleseuropæiske landbrugsstøtte  

Den fælleseuropæiske landbrugsstøtte, vores landbrugsmedarbejder Rasmus Blædel Larsen mener at det har en poetisk klang, men hvorfor har vi den, hvordan er den skruet sammen - og er der grund til at reformere den måde vi støtter landrbrugserhvervet i Europa på. Den2radio giver et lille indblik i, hvad det er der diskuteres.

Samfund 0

Landbrugets troldspejl  

En debat om eksterne investorers indtog i dansk landbrug har i den forgangne uge rejst sig i medierne.  Ph.d. Rasmus Blædel Larsen forsøger at give et lille indblik i debatten.

Samfund 0

Den indre landmand  

I denne uge ser vores landbrugsmedarbejder, Rasmus Blædel Larsen på de selvbilleder, der eksisterer i dansk landbrug. Hvordan ser kollegaerne, lokalsamfundet og de store linier ud fra gårdniveau.

Samfund 0

De økologiske køers dag  

Søndag d. 23 april var øko-dag, som navnet antyder er det den dag de økologiske malkekøer kommer ud på græs. Næsten en kvart million danskere opsøger de 65 gårde, der deltager i øko-dagen. Dermed er det den største landbrugsbegivenhed vi har og et stort antal frivillige hjælper til med at afvikle arrangement. Den2radio besøgte Svanholm Gods for at give en hånd med. 

Samfund 0

Kort men Godt: To verdener mødes  

Kort men godt er en lille udsendelse på den2radio som vi sender netop når vi har lidt kort men godt og det har vi i denne uge hvor vi befinder i to meget forskellige verdener – Nordvestgrønland og Nairobi. Det var Bettina Ovgaard og Rasmus Blædel Larsen har tilrettelagt denne uges "Kort men Godt" i forbindelse med et radiokursus her på den 2radio.

Samfund 0

Rejsebrev fra Sønderjylland  

Vores landbrugsmedarbejder ph.d. Rasmus Blædel Larsen tager i denne uge lytteren med på cykeltur til det vest- og sønderjydske. Han besøger mejeriet Naturmælk og Skærtoft Mølle og får nogle lokale - og globale - perspektiver på landbrugets situation. Vi møder direktør for Mejeriet Naturmælk Leif Friis Jørgensen og Hanne Riisgaard fra Skærtoft Mølle på Als.

Samfund 0

Bob Dylan og dansk familielandbrug  

Hvordan klarer de mindre familieejede brug sig i konkurrencen med store koncerner og hvilken konsekvens har det for lokalsamfundene, hvis landbrugene bare bliver større og større? De spørgsmål får man ikke direkte svar på i programmet, men Rasmus Blædel Larsen belyser i indslaget hvordan kampen for overlevelse ser ud for det amerikanske familielandbrug - og kaster dermed et indirekte lys på hjemlige forhold. Hvad Bob Dylan har med disse...

Samfund 0

AT BO: Almene Boliger - hvad er det  

I den2radio’s serie ’AT BO - bolig, by og bæredygtighed’ tager den2radio denne gang fat på den almene bolig. Vi spørger hvorfor boligbyggeriet støttes med offentlige penge, hvad har udviklingen været i den type boliger - og ikke mindst har den almene bolig en fremtid?

Samfund 0

World Food Summit  

Forleden fandt et topmøde for mad ”World Food Summit: Better Food for More People” sted i København. Under ledelse af Miljø- og Fødevareminister Esben Lunde Larsen - diskuterede en række fødevare-relaterede de udfordringer, som verden står overfor.  Den2radio’s landbrugsmedarbejder Rasmus Blædel Larsen perspektiverer topmødets indhold, retorik og præmis.

Samfund 0

InterMetzo: Den simples logik  

Den2radios Georg Metz’ faste klumme med en knytnæve især til politikerne. Han har givet kommentaren titlen ”Den simples logik – i gensynet med en tosset sporveognskonduktør”. 

Samfund 0

Ronkedorerne: Historien om unge pædagoger og Silkevejene  

Georg Metz og Egon Clausen taler to fagbøger, nemlig KLASSENS FRÆKKE ELEV, som er skrevet af Egon Clausen og som netop er udgivet på Gyldendals forlag. Den anden bog er ’Silkevejene’ af Peter Frankopan, en af Englands førende yngre historikere. Også denne bog er udkommet på Gyldendals Forlag.  

Samfund 0

Træk fra den danske skakhistorie 2  

Rasmus Blædel Larsen fortæller om skakkens hovedpersoner i anden halvdel af det 20. århundrede.  Vi besøger undervejs byerne Denver, Reykjavik, Skakbyen Elista og Bonn - med afstikkere til Tjele, Kiljava - og Næstved. 

Samfund 0

Dannelse  

Den nye serie på den2radio ’Europas idéhistoriske rødder’ fortæller denne gang om dannelse. Ideen om dannelse fremkommer i det 5. århundrede f. Kr. i det antikke Grækenland, og den er blevet præget i forskellige retninger op igennem historien. I podcastseriens 2. program kan du høre om dannelsestankens fremkomst og de forskellige forestillinger, som er blevet lagt i begrebet op igennem historien, og hvordan det står til med...

Samfund 0

InterMetzo: Flere tal på kagen  

Georg Metz er også en uundværlig og uundgåelig del af den2radio. Hans Intermetzo har altid vid og bid og aktualitet og i denne uge har han taget fat på vores regering, der er vældig opfindsom. overskriften er ’Flere tal på kagen. Udgrænsning af mennesker på kanten sigter mod nye lavpunkter.’

Samfund 0

AT BO:  Forandringsstrategi i udsat boligområde  

Den2radio har været i Gellerupparken og Toveshøj i Århus for at høre om optakten til en stor forandringsstrategi og helhedsplan, der fysisk og socialt  skal forbedre det udsatte boligområde, så det kommer på højde med andre områder i Århus. I dag er der 90 % skolebørn med anden etnisk baggrund end dansk, uddannelsesniveauet  er lavt eller ikke-eksisterende og arbejdsløsheden stor og fysisk er...

Samfund 0

0:00/0:00
Video player is in betaClose