Secondhand podcast

Secondhand podcast

Sweden

Fyra fantastiskt okända män, i vad de själva kallar secondhandåldern, möts över en fika för att prata om det sublima och det löjliga man kallar livet. De vrider,vänder och granskar samhällets spelregler och dess luckor. Här kan oviktiga saker få större vikt än de som vanligtvis väger tyngst. Men målet är att vanligt hederligt folk ska få chansen att spegla sig i fyra fullständig vanliga och vridna secondhandare.

Episodes

The ugly Truth  

The ugly Truth by Secondhand podden

Secondhand Podden Del 6  

Secondhand Podden Del 6 by Secondhand podden

Raise Your Arms  

Raise Your Arms by Secondhand podden

Secondhandpodden Del 5  

Secondhandpodden Del 5 by Secondhand podden

Where Is That Love  

Where Is That Love by Secondhand podden

Secondhand Podden Del 4  

Secondhand Podden Del 4 by Secondhand podden

John Tomas  

John Tomas by Secondhand podden

Secondhandpodden Del 3  

Secondhandpodden Del 3 by Secondhand podden

Jesus Wav..wav  

Jesus Wav..wav by Secondhand podden

l'm an idiot.wav  

l'm an idiot.wav by Secondhand podden

Secondhandpodden Del 2  

Secondhandpodden Del 2 by Secondhand podden

Secondhandpodden Del 1  

Fyra fantastiskt okända män, i vad de själva kallar secondhandåldern, möts över en öl för att prata om det sublima och det löjliga man kallar livet. De vrider,vänder och granskar samhällets spelregler och dess luckor. Här kan oviktiga saker få större vikt än de som vanligtvis väger tyngst. Men målet är att vanligt vidriga människor ska få chansen att spegla sig i fyra fullständig vanliga och vidriga secondhandare. Four great unknown men, in what they call the secondhand age, meet over a coffe to talk about the sublime and the ridiculous that we call life. The twists, turns and review the rules of society and its gaps. Here unimportant things get more attention than they usually weigh heaviest. But the goal is to plain disgusting people will get the chance to reflect in four full ordinary and vile secondhandare.

0:00/0:00
Video player is in betaClose