Skolsnack GarageRadio

Skolsnack GarageRadio

Sweden

Programmet som granskar skolan ur ett lättsamt men seriöst perspektiv. Med Ante Runnquist, Emma Rosén, Mattias Odhner Larsson + gäster. Programledare Fredrik Svensson, RAU. I varje program tar panelen med sig varsin check som presenteras och diskuteras, och dessutom lyfts aktuella frågor som poppar upp i mediedebatten eller som snackisar på nätet.

Episodes

Skolsnack 105  

Skolsnack Didaktik

Skolsnack från Skolsnack 103 från Skolforum!  

Skolsnack 103 från Skolforum!

Skolsnack från #Lust14?  

Skolsnack 102 från #Lust14!

Skolsnack 101 Hur lockar vi lärare ut på landsbygden?  

Tandemrekrytering, samarbete med näringslivet, flexibla studier och att konkurrera med attraktivitet är konkreta åtgärder ute i kommunerna för att säkra kompetensförsörjningen. Det varnas också för att skolor läggs ned i början av mandatperioden. Johanna viftar med likvärdighetsflagg på marknaden skola.

Skolsnack 100 med Linda Manilla  

Skolsnack från Skolforum träffar Linda Mannila, Åbo Akademi, som beskriver varför programmering eller datalogiskt tänkande i våra läroplaner är en maktfråga och ett demokratiuppdrag, i alla ämnen.

Skolsnack 99 Från Skolforum med Jannie Jeppesen och gäster  

Vilken roll och vilket ansvar har medierna kring bilden av skolan? Hur ser mediebilden av skolan ut och hur påverkar det samtalet och synen på svensk skola? Vem har ansvaret? Emma Leijnse, Ann Wollner och Eva-Lis Sirén. I samarbete med Lärarförbundet.

Skolsnack 98 Laura Allen and Augusto Carrizo  

Skolsnack Buenos Aires Edition We extremely proud of this program! Let us introduce two of our new heroes: Laura Allen and Augusto Carrizo who have joined forced in Vision Education & Media.

Skolsnack 97 Med Tomas Selin och Hanna Edholm  

Skolsnack från Bokmässan med Tomas Selin, ordf Lärarförbundet Student och Rebellen Hanna Edholm. Programledare Jannie Jeppesen.

Skolsnack 96 Peter Lippman om lärmiljöns betydelse  

Ante Runnquist intervjuar Peter Lippman om lärmiljöns betydelse för skolans utveckling av lärandet.

Skolsnack 95 Hard Talk från Bokmässan med Martin Ingvar  

Skolsnack grillar Martin Ingvar om läsandes betydelse för lärandet, lärares bedömningskultur och den hans utredning på uppdrag av utbildningsdepartementet om betyg fr åk 4. Dessutom får vi en lektion i kreativitet utifrån ett hjärnforskningsperspektiv.

Skolsnack 94 Erika Kyrk Seger  

Ante Runnquist intervjuar Erika Kyrk Seger om utveckling i förskolan, om kraften i förskolan som håller på att ta plats skolutvecklingsrummet, förhållningssättet till digitala verktyg som en del lärande processer och vikten av ledningens stöd.

Skolsnack 93 Sven Hagströmer på Bokmässan  

Vi intervjuar återfallsentreprenören Sven Hagströmer, bl.a Avanza Bank, som de senaste 10 åren varit djupt passionerad för skola och bland annat lyckosamt coachat "värstingar" i Tensta, startat lokal skolarbetsförmedling och som nu har ett tiopunktsprogram för skolan.

Skolsnack 92 Med Eva-Lis Sirén Lärarförbundet på Bokmässan  

Skolsnack analyserar valresultatet med Eva-Lis Sirén, ordförande för Lärarförbundet. Ett samtal som också rörde värdegrundens betydelse framöver om vi ska komma till rätta med skolans utmaningar.

Skolsnack 91 Med Lisbeth Ohlsson om inkluderande lärmiljö  

Skolsnack Didaktik Sommar: Inkluderande lärmiljöer Dags för program nummer tre som vi producerade under Almedalsveckan i samarbete med Ifous. Vi träffade Lisbeth Ohlsson som är fil.dr, leg.psykolog, vuxenlärare, specialpedagog och universitetslektor på Malmö högskolan. -Vad är egentligen ”normalt”? -Vad krävs för att vi ska ”höra till” eller definieras som ”särskilda”? Vi reder ut begreppen -Varför sätter vi vissa barn på undantag? Utöver glasklara resonemang från Lisbeth som rätar ut frågetecken kring vikten av ett specialpedagogiskt förhållningssätt i ALLA ämnen. Vi vill rekommendera dig att lyssna NOGA på det här programmet, Lisbeth levererar klokskap och tänkvärdheter på löpande band. Programmet avslutas med med att vi utlöser larmet på Campus Gotland, kändes lite passande faktiskt! Det avslutande låtvalet innebär premiär för dansband i Skolsnack

Skolsnack 90 med Frida Edman om Bokmässan i Göteborg  

Skolsnack snackar Bokmässan med Frida Edman och lottar ut 4 åtråvärda biljetter till den som publicerar bästa Selfin när man lyssnar på Skolsnack på vår facebook-sida.

Skolsnack Almedalen Didaktik med Marcin de Kaminski  

Skolsnack Didaktik: Demokrati, Internet och Lärande Skolsnack träffar Marcin de Kaminski hjälper oss att skapa en glasklar digital agenda för lärande. Programmet kommenteras på plats i Visby av Terese Raymond och Karin Nygårds. På hitlistan: Vad är det som gör oss till människor i det digitala? Om ”flummet” med en kunskapsskola där begreppet ”kunskap” inte definieras Frågan som borde besvaras men som inte ställs: hur ska tekniken göra oss till bättre människor? Hur larmsignalerna om ”hotet på nätet” försvårar en mer konstruktiv utveckling Om skolans roll i att rusta barnen för denna nya värld Och… den ”digitala frontalloben”, att utvecklingen kräver att vi blir ännu bättre människor. -Det är inte tekniken som gör oss till svin men den avslöjar oss om vi är det. Så här kan vi bli trollrobusta! Programledare: Ante Runnquist, RAU

Skolsnack Almedalen Didaktik Annika Lilja om "Ordning och Reda"  

Skolsnack träffar Annika Lilja för att reda ut begreppen kring ordning och reda och pedagogiskt ledarskap. Annika berättar om sin avhandling ”Förtroendefulla relationer mellan lärare och elever”. Programmet kommenteras av Nynäshamnsprofiler: Liselott Vahermägi, ordförande i Barn- och utbildningsnämnden och Anna Ljungdell, kommunstyrelsens ordförande. Programledare: Ante Runnquist

Skolsnack Almedalen Didaktik Catharina Tjernberg & Jonas Nygren  

Skolsnack Didaktik Sommar: ”Allt börjar med en bra lärare” -Lärarskicklighet Vi träffar Catharina Tjernberg, Fil Dr. i Specialpedagogik och Jonas Nygren, kommunstyrelsens ordförande i Sundbyberg

Skolsnack After Speech med Ulrika Carlsson (c)  

Skolsnack samtalar med Centerpartiets skoltalesperson Ulrika Carlsson om främlingsfientlighet, kunskap och kreativitet, en halv miljard till digitalt kunskapslyft, lärarutbildningen, lärar- och rektorsbristen m.m

Skolsnack After Speech med Lotta Edholm (Fp)  

Vi diskuterar skolpolitik med skolborgarrådet i Stockholm, Lotta Edholm.

0:00/0:00
Video player is in betaClose